V aplikaci Internet Explorer dojde kvůli chybnému vypršení časového limitu proxy serveru k chybě Stránku nelze zobrazit

Příznaky

Ve vzácných případech mohou některé chyby připojení k serveru způsobit chybné přidání proxy serverů do seznamu neplatných proxy serverů. Aplikace Internet Explorer pak projde příslušný seznam proxy serverů a všechny je dočasně zakáže. V této chvíli se bude v aplikaci Internet Explorer zobrazovat chyba Stránku nelze zobrazit, dokud nedojde k vymazání seznamu neplatných proxy serverů (ve výchozím nastavení se to děje o 30 minut později).


Příčina

Z důvodů výkonu je proxy server, k němuž nemůže aplikace Internet Explorer navázat připojení, přidán do seznamu neplatných proxy serverů, aby nemohl být po určitou dobu znovu využíván. Délka této doby je ve výchozím nastavení 30 minut. Pokud skript pro automatickou konfiguraci proxy serverů vrátí seznam PROXY obsahující více proxy serverů, dojde k pkusu o připojení k dalšímu proxy serveru v seznamu. Pokud se toto připojení nezdaří, proces se opakuje, dokud není navázáno připojení nebo dokud se seznam nevyčerpá. Pokud se seznam vyčerpá a nepodařilo se navázat žádné připojení, zobrazí se v aplikaci Internet Explorer chybová zpráva Stránku nelze zobrazit.


Řešení

Společnost Microsoft problém zkoumá a hledá dostupné možnosti. Pokud se s tímto problémem setkáte, jsou k dispozici dočasná alternativní řešení, která umožňují obnovit připojení.

K dispozici jsou následující alternativní řešení:

Metoda 1
Restartováním aplikace Internet Explorer vymažte seznam neplatných proxy serverů.


Metoda 2
Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámky:
  • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
  • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

V následujícím klíči registru nastavte vlastní interval opakování pokusů o připojení k neplatným proxy serverům:


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet SettingsVytvořte v tomto klíči hodnotu DWORD s názvem BadProxyExpiresTime a přiřaďte jí hodnotu 0. Všimněte si, že je tato hodnota udána v sekundách.
Nastavením hodnoty 0 zabráníte přidávání proxy serverů na seznam neplatných proxy serverů.

Byly potíže vyřešeny?

  • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
  • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mailovou zprávu.


Další informace

Hodnota BadProxyExpiresTime byla poprvé uvedena v aplikaci Internet Explorer 5.01. Další informace naleznete v následujícím článku:

Aplikace Internet Explorer 30 minut neopakuje spojení s neplatným proxy serverem
http://support.microsoft.com/kb/320507/csVlastnosti

ID článku: 2551554 - Poslední kontrola: 22. 11. 2011 - Revize: 1

Váš názor