Popis aktualizace pro systém Office 2010: 13. září 2011

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala aktualizaci pro systém Microsoft Office 2010. Tato aktualizace snižuje počet chyb instalace pro aktualizace instalované v systému Microsoft Office 2010.

Řešení

Potíže, které tato aktualizace řeší

Při instalaci aktualizace Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) pomocí služby Microsoft Update se může zobrazit následující chybová zpráva:

Kód 78F U služby Windows Update došlo k neznámé chybě.

Pokud jste aktualizaci SP1 stáhli a nainstalovali z webu služby Stažení softwaru, může se zobrazit následující chybová zpráva:

Instalace tohoto balíčku se nezdařila.

Soubor protokolu Officesuitewwsp1-x-none_msplog.log vytvořený v průběhu instalace obsahuje chybovou zprávu podobnou následující:

Chyba 1935. Došlo k chybě při instalaci komponenty sestavení <identifikátor GUID komponenty>. HRESULT: 0x80131047.

Tato aktualizace řeší chybovou zprávu, která se zobrazuje při přeinstalaci produktu pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy. Tato chybová zpráva se může zobrazit, i když není nainstalována aktualizace SP1.

K těmto potížím může dojít, pokud Instalační služba systému Windows nalezne odkaz na jednotku, která již neexistuje, nebo na vyměnitelné mediální zařízení, v němž není k dispozici médium, z něhož lze číst. K těmto potížím může dojít například v případě, že Instalační služba systému Windows nalezne odkaz na prázdnou jednotku DVD nebo CD.

Jak získat a nainstalovat tuto aktualizaci

Chcete-li vyřešit tyto potíže, před zahájením instalace aktualizace Office 2010 SP1 stáhněte a nainstalujte následující aktualizaci.

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

Microsoft Office 2010, 32bitová verzeMicrosoft Office 2010, 64bitová verzeDalší informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.


Informace o restartování

Po instalaci této aktualizace není třeba počítač restartovat.

Alternativní řešení

Před zahájením instalace aktualizace Office 2010 SP1 vložte do optické jednotky disk DVD nebo CD umožňující čtení nebo připojte jednotku USB.

Další informace

Zobrazení chyby 1935 nebo chyby 78F v průběhu instalace aktualizace Office 2010 Service Pack 1 (SP1) může mít několik hlavních příčin. K těmto potížím zpravidla dochází v případě, že systém Office 2010 byl původně nainstalován pomocí dočasného paměťového zařízení.

Další informace o podpoře systému Office 2010 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 2553092 - Poslední kontrola: 29. 5. 2014 - Revize: 1

Váš názor