Jak odstranit chyby "STOP 0x0000003F" a "STOP 0x000000D8" v systému Windows 2000

Upozornění: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Předtím, než provedete jakékoli úpravy registru, prověřte své schopnosti obnovit registr v případě, že dojde k potížím. Informace o možnostech obnovení registru naleznete v nápovědě pro program Regedit.exe v tématu Obnovení registru nebo v nápovědě pro program Regedt32.exe v tématu Obnovení klíče registru.

Souhrn

Počítač se systémem Windows 2000 může na modré obrazovce zobrazit některou z následujících chybových zpráv:
STOP: 0x0000003F (0xA,0xB,0xC,0xD) NO_MORE_SYSTEM_PTES
-nebo-
STOP: 0x000000D8 (0xW,0xX,0xY,0xZ) DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES
Tento článek popisuje, jak tyto chyby odstranit.

Další informace

Upozornění: Chybné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, které mohou vést k nutnosti přeinstalace operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny. Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.

Informace o úpravách registru naleznete v nápovědě pro program Editor registru (Regedit.exe) v tématu Změna klíčů a hodnot nebo v nápovědě pro program Regedt32.exe v tématech Přidání a odstranění informací v registru nebo Úpravy informací v registru. Doporučujeme zazálohovat registr před provedením úprav. Pokud používáte operační systém Windows NT nebo Windows 2000, doporučujeme také aktualizovat Záchrannou opravnou disketu.

Chybová zpráva "NO_MORE_SYSTEM_PTES"

Tato chyba je obvykle způsobena ovladačem, který nesprávně vrací paměť. V příkladu chyby "STOP: 0x0000003F" uvedeném výše v tomto článku se mohou parametry lišit v závislosti na konfiguraci systému a mají následující význam:
0xA - Typ položky tabulky stránek (Page Table Entry, PTE): 0 = rozšíření systému, 1 = rozšíření nestránkovaného fondu

0xB - Požadovaná velikost

0xC - Celkový počet volných položek tabulky stránek

0xD - Celkový počet systémových položek tabulky stránek
Systém Windows 2000 obsahuje v registru hodnotu, pomocí které je možné ukládat stav zásobníku a identifikovat tak ovladač, který chybně vrací paměť. Pomocí programu Editor registru (Regedt32.exe) zobrazte následující klíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Změňte následující hodnotu registru s poté restartujte počítač:
Název hodnoty: TrackPtes

Typ hodnoty: REG_DWORD

Data hodnoty: 1

Číselná soustava: Šestnáctková
Poznámka
: Toto je jediný způsob, jak nalézt daný ovladač.

Chybová zpráva "DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES"

K této chybě obvykle dochází, jakmile nemá počítač k dispozici žádné položky tabulky stránek. V příkladu chyby "STOP: 0x000000D8" uvedeném výše v tomto článku se mohou parametry lišit v závislosti na konfiguraci systému a mají následující význam:
  • 0xW - Pokud má tento parametr nenulovou hodnotu, obsahuje název ovladače, který způsobil tuto chybu. Je-li to možné, je název ovladače zobrazený v kódování Unicode a uložený v hodnotě KiBugCheckDriver.
  • 0xX - Pokud má parametr 0xW nenulovou hodnotu, obsahuje tento parametr počet položek tabulky stránek použitých ovladačem, který způsobil tuto chybu, a zásobník volání obsahuje název ovladače, který způsobil tuto chybu.
  • 0xY - Celkový počet volných systémových položek tabulky stránek
  • 0xZ - Celkový počet systémových položek tabulky stránek
Tyto potíže obvykle odstraní oprava ovladače, který způsobuje tuto chybu, nebo zvýšení počtu položek tabulky stránek.
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

247904 Jak nakonfigurovat stránkovaný adresní fond a paměť systémových položek tabulky stránek
Vlastnosti

ID článku: 256004 - Poslední kontrola: 16. 3. 2004 - Revize: 1

Váš názor