Oprava: Snižuje výkon při serveru je spuštěn BizTalk Server zpracovává velké dávky zpráv po přizpůsobení nastavení možnost "Práh velké zprávy" a "Velká část zprávy velikost" možnost

Platí pro: BizTalk Server Branch 2010BizTalk Server Developer 2010BizTalk Server Enterprise 2010

Příznaky


Jde o takovouto situaci:
  • Můžete přizpůsobit nastavení možnost Práh velké zprávy a možnosti velká část zprávy velikost .
  • Dodanou šarži BizTalk obsahuje mnoho zpráv.
V tomto scénáři server, který je spuštěn Microsoft BizTalk Server dojde poklesu výkonu při server zpracovává zprávy. Můžete například uchovávat následující výchozí nastavení pro skupiny BizTalk:
Velké zprávy práh (bajty): 1.000.000Velká část zprávy velikost (bajty): 102,400
Server, který je spuštěn BizTalk Server 2009 obdrží dávky 9,000 zpráv. V tomto příkladu trvá 2 minuty na dokončení zpracování všech zpráv serveru. Nyní ve skupině BizTalk určete následující nastavení:
Velké zprávy práh (bajty): 10 000 000Velká část zprávy velikost (bajty): 1.000.000
Pokud server, který je spuštěn BizTalk Server 2009 obdrží stejné šarže 9,000 zpráv, nyní trvá 7 minut na dokončení zpracování všech zpráv serveru.

Příčina


K tomuto problému dochází, protože operace odstranění nepotřebných vlastností zprávy, které jsou již odstraněny.

Řešení


Informace o kumulativní aktualizaci

BizTalk Server 2009Oprava tohoto problému byla vydána nejprve v balíčku kumulativní aktualizace 3 pro BizTalk Server 2009. Další informace o možnostech získání tohoto balíčku kumulativní aktualizace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2557149 Balíček kumulativní aktualizace 3 pro BizTalk Server 2009
Pro BizTalk Server 2010
Oprava hotfix že řeší tento problém je zahrnuta v kumulativní aktualizaci 2 balíček pro BizTalk Server 2010.For Další informace o získání balíčku kumulativní aktualizace klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
2573000 Balíček kumulativní aktualizace 2 pro BizTalk Server 2010

Stav


Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Další informace


Další informace o řešení potíží s výkonem naleznete na následujícím webu Microsoft Developer Network (MSDN):Další informace o konfiguraci vlastností globální skupiny BizTalk Server naleznete na následujícím webu MSDN:Další informace o opravách hotfix serveru BizTalk Server klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
2003907 Informace o opravách hotfix serveru BizTalk Server