Při spuštění sestavy "Vypočítat a účtovat vyrovnání DPH", který má zaškrtnuto políčko Zaúčtovat v italské verzi produktu Microsoft Dynamics NAV se zobrazí chybová zpráva "Nelze změnit obsah tohoto pole je typ vyrovnání"


Tento článek se týká aplikace Microsoft Dynamics NAV pro národní jazyk italštiny (it).

Příznaky


Předpokládá instalaci aktualizace italské seznamu černé v italské verzi produktu Microsoft Dynamics NAV. Při spuštění sestavy "Vypočítat a účtovat vyrovnání DPH", který má zaškrtnuto políčko Zaúčtovat , zobrazí se následující chybová zpráva:
Obsah tohoto pole nelze změnit, pokud je typ vyrovnání.

K tomuto problému dochází v následujících produktů:
  • Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1(SP1)
  • Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)

Řešení


Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.


Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou pomoci vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo vytvářet postupy podle vašich konkrétních požadavků.

Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Navision odhlášeni systému. To zahrnuje uživatele klienta Microsoft Navision Application Services (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.

Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.

Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:
  • Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.
  • Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015 objekt.


Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: Vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích.
Chcete-li vyřešit tento problém, změňte kód ve funkci SetBlacklistData v finančního deníku.-Post řádku procedura (12) následujícím způsobem:
Existující kód
...WITH GenJnlLine DO BEGIN
VATEntry.VALIDATE("Country/Region Code");
IF VATEntry.IsForeignBlacklisted THEN BEGIN
IF VATEntry.Type <> VATEntry.Type::Purchase THEN
IF VATEntry."Reverse Sales VAT" THEN
"Custom Authority Entry No." := 0
ELSE
TESTFIELD("Custom Authority Entry No.",0);
END ELSE
TESTFIELD("Custom Authority Entry No.",0);
IF "Custom Authority Entry No." <> 0 THEN BEGIN
IF NOT ("Document Type" IN ["Document Type"::Invoice,"Document Type"::"Credit Memo"]) THEN
GenJnlLine.FIELDERROR("Document Type");
VATEntry.VALIDATE("Custom Authority Entry No.","Custom Authority Entry No.");
END;
END;
...
Změněný kód
...WITH GenJnlLine DO BEGIN

// Add the following line.
IF (VATEntry.Type <> VATEntry.Type::Settlement) THEN BEGIN

VATEntry.VALIDATE("Country/Region Code");
IF VATEntry.IsForeignBlacklisted THEN BEGIN
IF VATEntry.Type <> VATEntry.Type::Purchase THEN
IF VATEntry."Reverse Sales VAT" THEN
"Custom Authority Entry No." := 0
ELSE
TESTFIELD("Custom Authority Entry No.",0);
END ELSE
TESTFIELD("Custom Authority Entry No.",0);
IF "Custom Authority Entry No." <> 0 THEN BEGIN
IF NOT ("Document Type" IN ["Document Type"::Invoice,"Document Type"::"Credit Memo"]) THEN
GenJnlLine.FIELDERROR("Document Type");
VATEntry.VALIDATE("Custom Authority Entry No.","Custom Authority Entry No.");
END;
END;

// Add the following line.
END;
...

Předpoklady

Jeden z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix, musí mít:
  • Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
  • Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)

Informace o odinstalaci

Tato oprava hotfix nelze odebrat.

Stav


Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".
Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány tak, jak je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použití pro další aspekty.