Žádný zůstatek se zobrazí při spuštění sestavy výkaz (116) pro odběratele, který má záporné zůstatky v klientovi na míru rolím v aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2009


Tento článek se týká aplikace Microsoft Dynamics NAV ve všech zemích a všechna národní prostředí jazyka.

Příznaky


Předpokládejme, že máte zákazníka, který má záporné zůstatky v produktu Microsoft Dynamics NAV 2009. Při spuštění sestavy výkaz (116) pro odběratele v klientovi na míru rolím (RTC), zůstatek se nezobrazuje. Však při spuštění sestavy výkaz (116) v klasické klienta, zůstatek se zobrazí správně.
K tomuto problému dochází v následujících produktů:
  • Aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Řešení


Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.


Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou pomoci vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo vytvářet postupy podle vašich konkrétních požadavků.

Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Navision odhlášeni systému. To zahrnuje uživatele klienta Microsoft Navision Application Services (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.

Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.

Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:
  • Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.
  • Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015 objekt.


Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: Vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích.
Chcete-li vyřešit tento problém, změňte kód ve funkci SkipReversedUnapplied v sestavě výkaz (116) takto:
Existující kód 1
...<Report xmlns="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2005/01/reportdefinition" xmlns:rd="http://schemas.microsoft.com/SQLServer/reporting/reportdesigner">
<Body>
<Height>6.24199cm</Height>
<ReportItems>
<List Name="list1">
<Grouping Name="list1_Details_Group">
<GroupExpressions>
<GroupExpression>=Fields!Customer_No_.Value</GroupExpression>
</GroupExpressions>
<PageBreakAtEnd>true</PageBreakAtEnd>
...
Změněný kód 1
...<Report xmlns="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2005/01/reportdefinition" xmlns:rd="http://schemas.microsoft.com/SQLServer/reporting/reportdesigner">
<Body>
<Height>6.24199cm</Height>
<ReportItems>
<List Name="list1">

// Add the following line.
<DataSetName>DataSet_Result</DataSetName>

<Grouping Name="list1_Details_Group">
<GroupExpressions>
<GroupExpression>=Fields!Customer_No_.Value</GroupExpression>
</GroupExpressions>
<PageBreakAtEnd>true</PageBreakAtEnd>
...
Existující kód 2
...<Table Name="Table1">
<DataSetName>DataSet_Result</DataSetName>
<Details>
<TableRows>
<TableRow>

// Delete the following line.
<Height>0.423cm</Height>

<TableCells>
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox81">
<CanGrow>true</CanGrow>
...
Náhradní kód 2
...<Table Name="Table1">
<DataSetName>DataSet_Result</DataSetName>
<Details>
<TableRows>
<TableRow>

// Add the following line.
<Height>0.44444cm</Height>

<TableCells>
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox81">
<CanGrow>true</CanGrow>
...
Existující kód 3
...</TableRow>
</TableRows>
</Details>
<Filters>
<Filter>

// Delete the following line.
<FilterExpression>=Fields!EntriesExists.Value OR Fields!StartBalance.Value&gt;0</FilterExpression>

<FilterValues>
<FilterValue>=TRUE</FilterValue>
</FilterValues>
<Operator>Equal</Operator>
</Filter>
...
Změněný kód 3
...</TableRow>
</TableRows>
</Details>
<Filters>
<Filter>

// Add the following line.
<FilterExpression>=Fields!EntriesExists.Value OR Abs(Fields!StartBalance.Value)&gt;0</FilterExpression>

<FilterValues>
<FilterValue>=TRUE</FilterValue>
</FilterValues>
<Operator>Equal</Operator>
</Filter>
...
Existující kód 4
...</Filters>
<Header>
<RepeatOnNewPage>true</RepeatOnNewPage>
<TableRows>
<TableRow>

// Delete the following line.
<Height>0.423cm</Height>

<TableCells>
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox15">
<Style>
...
Náhradní kód 4
...</Filters>
<Header>
<RepeatOnNewPage>true</RepeatOnNewPage>
<TableRows>
<TableRow>

// Add the following line.
<Height>0.44444cm</Height>

<TableCells>
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox15">
<Style>
...
Existující kód 5
...</TableCell>
</TableCells>
</TableRow>
</TableRows>
</Header>

// Delete the following line.
<Height>2.115cm</Height>

<TableColumns>
<TableColumn>
<Width>2.21855cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>
...
Změněný kód 5
...</TableCell>
</TableCells>
</TableRow>
</TableRows>
</Header>

// Add the following line.
<Height>2.20076cm</Height>

<TableColumns>
<TableColumn>
<Width>2.21855cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>
...
Existující kód 6
...<Width>2.21855cm</Width>
</TableColumn>
</TableColumns>
<TableGroups>
<TableGroup>

// Delete the following lines.
<Footer>
<TableRows>
<TableRow>
<Height>0.423cm</Height>
// End of the lines.

<TableCells>
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox18">
<Style>
...
Náhradní kód 6
...<Width>2.21855cm</Width>
</TableColumn>
</TableColumns>
<TableGroups>
<TableGroup>

// Add the following lines.
<Grouping Name="Table1_CurrencyGroup1">
<GroupExpressions>
<GroupExpression>=Fields!CurrencyCode3.Value</GroupExpression>
</GroupExpressions>
</Grouping>
</TableGroup>
<TableGroup>
<Footer>
<TableRows>
<TableRow>
<Height>0.44444cm</Height>
// End of the lines.

<TableCells>
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox18">
<Style>
...
Existující kód 7
...</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
<TableCell>
<ReportItems>

// Delete the following line.
<Textbox Name="textbox28">

<Style>
<FontSize>7pt</FontSize>
<FontWeight>700</FontWeight>
<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
...
Změněný kód 7
...</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
<TableCell>
<ReportItems>

// Add the following lines.
<Textbox Name="textbox30">
<CanGrow>true</CanGrow>
// End of the lines.

<Style>
<FontSize>7pt</FontSize>
<FontWeight>700</FontWeight>
<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
...
Existující kód 8
...<FontWeight>700</FontWeight>
<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>

// Delete the following lines.
<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value />
<ZIndex>10</ZIndex>
<rd:DefaultName>textbox28</rd:DefaultName>
// End of the lines.

</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
<TableCell>
<ReportItems>
...
Náhradní kód 8
...<FontWeight>700</FontWeight>
<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>

// Add the following lines.
</Style>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox30</rd:DefaultName>
// End of the lines.

</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
<TableCell>
<ReportItems>
...
Existující kód 9
...<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>

// Delete the following line.
<Value>="Total " &amp;Fields!DtlEntries_CurrencyCode3.Value</Value>

<ZIndex>9</ZIndex>
<rd:DefaultName>textbox29</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
...
Náhradní kód 9
...<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>

// Add the following line.
<Value>="Total " &amp;Fields!CurrencyCode3.Value</Value>

<ZIndex>9</ZIndex>
<rd:DefaultName>textbox29</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
...
Existující kód 10
...</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
<TableCell>
<ReportItems>

// Delete the following lines.
<Textbox Name="textbox30">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Style>
<FontSize>7pt</FontSize>
<FontWeight>700</FontWeight>
<Format>=Fields!CustBalanceFormat.Value</Format>
<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value>=Last(Fields!CustBalance.Value)</Value>
<ZIndex>8</ZIndex>
<rd:DefaultName>textbox30</rd:DefaultName>
// End of the lines.

</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
</TableCells>
</TableRow>
Náhradní kód 10
...</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
<TableCell>
<ReportItems>

// Add the following lines.
<Textbox Name="textbox43">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Style>
<FontSize>7pt</FontSize>
<Format>=Switch(Fields!CustBalance.Value &lt;&gt; 0 ,Last(Fields!CustBalanceFormat.Value),Fields!StartBalance.Value &lt;&gt; 0,Fields!StartBalanceFormat.Value)</Format>
<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
</Style>
<Value>=Switch(Fields!CustBalance.Value &lt;&gt; 0 ,Last(Fields!CustBalance.Value),Fields!StartBalance.Value &lt;&gt; 0,Fields!StartBalance.Value)</Value>
<rd:DefaultName>textbox43</rd:DefaultName>
// End of the lines.

</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
</TableCells>
</TableRow>
...
Existující kód 11
...</TableCells>
</TableRow>
</TableRows>
</Footer>
<Grouping Name="Table1_CurrencyGroup">

// Delete the following lines.
<Filters>
<Filter>
<FilterExpression>=Fields!DtldCustLedgEntries__Document_No__.Value</FilterExpression>
<FilterValues>
<FilterValue />
</FilterValues>
<Operator>NotEqual</Operator>
</Filter>
</Filters>
// End of the lines.

<GroupExpressions>
<GroupExpression>=Fields!DtldCustLedgEntries__Currency_Code_.Value</GroupExpression>
</GroupExpressions>
</Grouping>
<Header>
...
Změněný kód 11
...</TableCells>
</TableRow>
</TableRows>
</Footer>
<Grouping Name="Table1_CurrencyGroup">
<GroupExpressions>
<GroupExpression>=Fields!DtldCustLedgEntries__Currency_Code_.Value</GroupExpression>
</GroupExpressions>
</Grouping>
<Header>
...
Existující kód 12
...</ReportItems>
</TableCell>
</TableCells>
</TableRow>
<TableRow>

// Delete the following line.
<Height>0.423cm</Height>

<TableCells>
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox7">
<Style>
...
Změněný kód 12
...</ReportItems>
</TableCell>
</TableCells>
</TableRow>
<TableRow>

// Add the following line.
<Height>0.44444cm</Height>

<TableCells>
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox7">
<Style>
...
Existující kód 13
...</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
<TableCell>
<ReportItems>

// Delete the following lines.
<Textbox Name="textbox43">
<Style>
<FontSize>7pt</FontSize>
// End of the lines.

<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
</Style>
...
Změněný kód 13
...</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
<TableCell>
<ReportItems>

// Add the following lines.
<Textbox Name="textbox47">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Style>
// End of the lines.

<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
</Style>
...
Existující kód 14
...<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
</Style>
<Value />

// Delete the following lines.
<ZIndex>18</ZIndex>
<rd:DefaultName>textbox43</rd:DefaultName>
// End of the lines.

</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
<TableCell>
<ReportItems>
...
Změněný kód 14
...<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
</Style>
<Value />

// Add the following line.
<rd:DefaultName>textbox47</rd:DefaultName>

</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
<TableCell>
<ReportItems>
...
Existující kód 15
...</TableRow>
</TableRows>
</Header>
</TableGroup>
</TableGroups>

// Delete the following lines.
</Table>
</ReportItems>
<Top>0.31746cm</Top>
<Width>17.25142cm</Width>
// End of the lines.

<ZIndex>2</ZIndex>
</List>
<Table Name="table5">
<DataSetName>DataSet_Result</DataSetName>
<Header>
...
Náhradní kód 15
...</TableRow>
</TableRows>
</Header>
</TableGroup>
</TableGroups>

// Add the following lines.
<Width>6.79275in</Width>
</Table>
</ReportItems>
<Top>0.31746cm</Top>
// End of the lines.

<ZIndex>2</ZIndex>
</List>
<Table Name="table5">
<DataSetName>DataSet_Result</DataSetName>
<Header>
...
Existující kód 16
...</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
<TableCell>
<ReportItems>

// Delete the following lines.
<Textbox Name="textbox159">
<Style>
<FontSize>7pt</FontSize>
<FontWeight>700</FontWeight>
// End of the lines.

<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
</Style>
Změněný kód 16
...</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
<TableCell>
<ReportItems>

// Add the following lines.
<Textbox Name="textbox48">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Style>
// End of the lines.

<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
</Style>
...
Existující kód 17
...<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
</Style>
<Value />

// Delete the following lines.
<ZIndex>24</ZIndex>
<rd:DefaultName>textbox159</rd:DefaultName>
// End of the lines.

</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
</TableCells>
</TableRow>
...
Náhradní kód 17
...<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
</Style>
<Value />

// Add the following line.
<rd:DefaultName>textbox48</rd:DefaultName>

</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
</TableCells>
</TableRow>
...
Existující kód 18
...</TableColumns>
<Top>4.12699cm</Top>
<Width>15.26167cm</Width>
</Table>
</ReportItems>

// Delete the following line.
<Width>18.04512cm</Width>

</List>
</ReportItems>
</Body>
<BottomMargin>2cm</BottomMargin>
<Code>Public Function BlankZero(ByVal Value As Decimal)
...
Změněný kód 18
...</TableColumns>
<Top>4.12699cm</Top>
<Width>15.26167cm</Width>
</Table>
</ReportItems>
</List>
</ReportItems>
</Body>
<BottomMargin>2cm</BottomMargin>
<Code>Public Function BlankZero(ByVal Value As Decimal)
...
Existující kód 19
...<FontSize>7pt</FontSize>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>3.807cm</Top>
<Value>=Code.GetData(7,3)</Value>
<ZIndex>25</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="CustAddr_6_11">
<Height>0.423cm</Height>
<Style>
...
Změněný kód 19
...<FontSize>7pt</FontSize>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>3.807cm</Top>
<Value>=Code.GetData(7,3)</Value>

// Add the following line.
<Width>1.65375in</Width>

<ZIndex>25</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="CustAddr_6_11">
<Height>0.423cm</Height>
<Style>
...
Existující kód 20
...<FontSize>7pt</FontSize>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>4.23cm</Top>
<Value>=Code.GetData(8,3)</Value>
<ZIndex>23</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="CompanyInfo__VAT_Registration_No__11">
<Height>0.423cm</Height>
<Left>14.05605cm</Left>
...
Změněný kód 20
...<FontSize>7pt</FontSize>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>4.23cm</Top>
<Value>=Code.GetData(8,3)</Value>

// Add the following line.
<Width>1.65375in</Width>

<ZIndex>23</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="CompanyInfo__VAT_Registration_No__11">
<Height>0.423cm</Height>
<Left>14.05605cm</Left>
...
Existující kód 21
...<FontSize>7pt</FontSize>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>4.653cm</Top>
<Value>=Code.GetData(9,3)</Value>
<ZIndex>22</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="CompanyInfo__Giro_No__11">
<Height>0.423cm</Height>
<Left>14.05605cm</Left>
...
Změněný kód 21
...<FontSize>7pt</FontSize>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>4.653cm</Top>
<Value>=Code.GetData(9,3)</Value>

// Add the following line.
<Width>1.65375in</Width>

<ZIndex>22</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="CompanyInfo__Giro_No__11">
<Height>0.423cm</Height>
<Left>14.05605cm</Left>
...
Existující kód 22
...<FontSize>7pt</FontSize>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>5.076cm</Top>
<Value>=Code.GetData(10,3)</Value>
<ZIndex>21</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="CompanyInfo__Bank_Name_11">
<Height>0.423cm</Height>
<Left>14.05605cm</Left>
...
Náhradní kód 22
...<FontSize>7pt</FontSize>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>5.076cm</Top>
<Value>=Code.GetData(10,3)</Value>

// Add the following line.
<Width>1.65375in</Width>

<ZIndex>21</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="CompanyInfo__Bank_Name_11">
<Height>0.423cm</Height>
<Left>14.05605cm</Left>
...
Existující kód 23
...<FontSize>7pt</FontSize>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>5.499cm</Top>
<Value>=Code.GetData(11,3)</Value>
<ZIndex>20</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="CompanyInfo__Bank_Account_No__11">
<Height>0.423cm</Height>
<Left>14.05605cm</Left>
...
Náhradní kód 23
...<FontSize>7pt</FontSize>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>5.499cm</Top>
<Value>=Code.GetData(11,3)</Value>

// Add the following line.
<Width>1.65375in</Width>

<ZIndex>20</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="CompanyInfo__Bank_Account_No__11">
<Height>0.423cm</Height>
<Left>14.05605cm</Left>
...
Existující kód 24
...<FontSize>7pt</FontSize>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>5.922cm</Top>
<Value>=Code.GetData(12,3)</Value>
<ZIndex>19</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="CustAddr_10_11">
<Height>0.423cm</Height>
<Left>2.31cm</Left>
...
Náhradní kód 24
...<FontSize>7pt</FontSize>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>5.922cm</Top>
<Value>=Code.GetData(12,3)</Value>

// Add the following line.
<Width>1.65375in</Width>

<ZIndex>19</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="CustAddr_10_11">
<Height>0.423cm</Height>
<Left>2.31cm</Left>
...
Existující kód 25
...</ReportItems>
</PageHeader>
<PageHeight>29.7cm</PageHeight>
<PageWidth>21cm</PageWidth>
<TopMargin>2cm</TopMargin>

// Delete the following line.
<Width>18.25605cm</Width>

<rd:DrawGrid>true</rd:DrawGrid>
<rd:ReportID>0cf80e7c-8d6e-450a-8c70-f965a950f850</rd:ReportID>
<rd:SnapToGrid>true</rd:SnapToGrid>
</Report>
END_OF_RDLDatA
...
Změněný kód 25
...</ReportItems>
</PageHeader>
<PageHeight>29.7cm</PageHeight>
<PageWidth>21cm</PageWidth>
<TopMargin>2cm</TopMargin>

// Add the following line.
<Width>19.46997cm</Width>

<rd:DrawGrid>true</rd:DrawGrid>
<rd:ReportID>0cf80e7c-8d6e-450a-8c70-f965a950f850</rd:ReportID>
<rd:SnapToGrid>true</rd:SnapToGrid>
</Report>
END_OF_RDLDatA
...

Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:
  • Aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Informace o odinstalaci

Tato oprava hotfix nelze odebrat.

Stav


Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".
Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány tak, jak je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použití pro další aspekty.