Při zaúčtování a tisk hmotnost dodávky prodejní objednávky v řecké verzi produktu Microsoft Dynamics NAV se zobrazí chybová zpráva "Neexistuje žádné výběry sestav ve filtru"


Tento článek se týká aplikace Microsoft Dynamics NAV pro národní jazyk Řečtina (gr).

Příznaky


Zaúčtovat a vytisknout hmotnost dodávky prodejní objednávky v řecké verzi produktu Microsoft Dynamics NAV, obdržíte následující chybová zpráva:
Neexistuje žádné výběry sestav v rámci filtru.
V této situaci systém částečně zpracuje pořadí a vytvoří nesprávné položky.
K tomuto problému dochází v následujících produktů:
 • Řecké verzi Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Řecké verzi Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Řecké verzi Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)

Řešení


Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.


Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou pomoci vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo vytvářet postupy podle vašich konkrétních požadavků.

Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Navision odhlášeni systému. To zahrnuje uživatele klienta Microsoft Navision Application Services (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.

Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.

Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:
 • Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.
 • Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015 objekt.


Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: Vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích.
Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:
 1. Změňte kód ve funkci kódu v příspěvku na prodej + Print procedura (82) takto:
  Existující kód
  ...END;

  SalesHeader.ValidateMassShipment(SalesHeader);
  SalesPost.RUN(SalesHeader);
  GetReport(SalesHeader);
  COMMIT;
  ...
  Změněný kód
  ...END;

  SalesHeader.ValidateMassShipment(SalesHeader);

  // Add the following line.
  CheckReport(SalesHeader);

  SalesPost.RUN(SalesHeader);
  GetReport(SalesHeader);
  COMMIT;
  ...
 2. Vytvoření nové místní funkce CheckReport v příspěvku na prodej + Print procedura (82) takto:
  LOCAL PROCEDURE CheckReport@1420000(VAR SalesHeader@1420000 : Record 36);BEGIN
  WITH SalesHeader DO BEGIN
  CASE "Document Type" OF
  "Document Type"::Order:
  BEGIN
  IF Ship AND NOT Invoice THEN
  CheckReportSelection(ReportSelection.Usage::"S.Shipment","Shipping No. Series");
  IF Invoice THEN
  CheckReportSelection(ReportSelection.Usage::"S.Invoice","Posting No. Series");
  END;
  "Document Type"::Invoice:
  CheckReportSelection(ReportSelection.Usage::"S.Invoice","Posting No. Series");
  "Document Type"::"Return Order":
  BEGIN
  IF Receive AND NOT Invoice THEN
  CheckReportSelection(ReportSelection.Usage::"S.Ret.Rcpt.","Posting No. Series");
  IF Invoice THEN
  CheckReportSelection(ReportSelection.Usage::"S.Cr.Memo","Posting No. Series");
  END;
  "Document Type"::"Credit Memo":
  CheckReportSelection(ReportSelection.Usage::"S.Cr.Memo","Posting No. Series");
  END;
  END;
  END;
 3. Vytvoření nové místní funkce CheckReportSelection v příspěvku na prodej + Print procedura (82) takto:
  LOCAL PROCEDURE CheckReportSelection@1420001(ReportUsage@1420000 : Integer;NoSeries@1420001 : Code[10]);BEGIN
  ReportSelection.RESET;
  ReportSelection.SETRANGE(Usage,ReportUsage);
  ReportSelection.SETRANGE("No. Series",NoSeries);
  ReportSelection.FINDSET;
  END;

Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:
 • Řecké verzi Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Řecké verzi Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Řecké verzi Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)

Informace o odinstalaci

Tato oprava hotfix nelze odebrat.

Stav


Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".
Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány tak, jak je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použití pro další aspekty.