Soubor: Ukázkový ovladač Ramdisk.sys pro systém Windows 2000

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou registru je nutné jej zazálohovat. Je také nutné předem vědět, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravách registru naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Souhrn

Ramdisk je ukázkový ovladač, který představuje pouze softwarový ovladač zařízení systému Windows(r) 2000. Ovladač vytvoří diskovou jednotku RAM určené velikosti. Tento disk Ramdisk lze používat stejně jako jakýkoli jiný disk, ale jeho obsah bude po vypnutí počítače ztracen. (Správce mezipaměti systému Windows(r) 2000 je obecně lepším nástrojem k optimalizaci využití paměti než ovladač Ramdisk.)

Informace o vytvoření ovladače a pokyny k instalaci v tomto článku platí pouze pro systém Windows(r) 2000.

POZNÁMKA:Tato ukázka poskytuje příklad minimálního ovladače. Ovladač ani ukázkové programy nejsou určeny pro použití ve výrobním prostředí. Jsou navrženy spíše pro účely vzdělávání nebo jako základní verze ovladače.

Další informace

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Datum vydání: 6. dubna 2000

Další informace, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
Soubor Ramdisk.exe obsahuje následující soubory:Soubor Popis
--------------------------

Ramdisk.c Zdrojový soubor ukázkového ovladače Ramdisk
Pnp.c Zdrojový soubor zpracovávající pakety IRP zařízení PnP
Ramdisk.h Zahrnuje soubor obsahující strukturu ovladače Ramdisk
Debug.h Zahrnuje soubor obsahující definici tisku ladění
Sources Obecný soubor k vytvoření ukázkového kódu
Makefile Standardní soubor k vytváření pro systém Windows 2000
Ramdisk.inf Instalační soubor k instalaci ovladače
Ramdisk.htm Dokumentace prohlídky ukázky pro tuto ukázku
Ramdisk.sys Soubor ovladače systému Windows 2000 (volné sestavení)

Vytvoření ukázky

Klepněte na ikonu Free Build Environment (Prostředí volného sestavení) nebo Checked Build Environment (Prostředí kontrolovaného sestavení) ve skupině programů sady Development Kit a nastavte základní proměnné prostředí požadované nástrojem pro sestavení.

Pomocí příkazu, například CD C:\Drivers\Ramdisk, přejděte do adresáře obsahujícího zdrojový kód zařízení.

Spusťte sestavení build -ceZ nebo použijte makro BLD. Budou vyvolány postupy pro vytváření společnosti Microsoft vytvářející soubory protokolů nazvané Buildxxx.log a také soubory Buildxxx.wrn a Buildxxx.err, pokud došlo k nějakým chybám nebo upozorněním, kde xxx zastupuje položku „fre“ (volné) nebo „chk“ (kontrolované) v závislosti na zvoleném prostředí. Je-li sestavení úspěšné, je soubor ovladače Ramdisk.sys umístěn do podsložky specifické pro platformu složky %Cílová_cesta%, která je určena v souboru Sources (Zdroje).

Instalace ukázky

Instalace ovladače:

  1. V okně Ovládací panely otevřete poklepáním panel Přidat nebo odebrat hardware.
  2. Vyberte možnost Přidat zařízení nebo vyřešit potíže.
  3. Vyberte možnost Přidat nové zařízení.
  4. Vyberte přepínač Ne, chci vybrat hardware ze seznamu.
  5. Vyberte možnost Další zařízení a klepněte na tlačítko Další.
  6. Klepněte na tlačítko Z diskety a přejděte do složky, ve které se nachází soubor Ramdisk.inf.
Systém zkopíruje soubor Ramdisk.sys do složky %Systemroot%\System32\Drivers a načte ovladač.

Konfigurace jednotky Ramdisk

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalování operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že problémy vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.


Ke konfiguraci jednotky Ramdisk lze použít registr. Soubor Ramdisk.inf obsahuje výchozí hodnoty pro všechny konfigurovatelné parametry. Následuje stručný popis jednotlivých parametrů:

BreakOnEntry REG_DWORD 0
Jde o logickou hodnotu, která určuje, zda je během rutiny DriverEntry generováno místo přerušení. Nemá vliv na volné sestavení ovladače.
DebugLevel REG_DWORD 0
Tato hodnota určuje úroveň vytvářených diagnostických zpráv. Výsledkem vyšších hodnot jsou obsažnější zprávy. Může obsahovat hodnoty od 0 do 3. Nemá vliv na volné sestavení ovladače.
DebugComp REG_DWORD 0xFFFFFFFF
Tato hodnota určuje součásti, ve kterých jsou vytištěny zprávy ladění. Každý bit určuje součást. Soubor Debug.h obsahuje seznam součástí. Nemá vliv na volné sestavení ovladače.
DiskSize REG_DWORD 0x100000 (1 048 576 1Mb)
Tato hodnota představuje velikost jednotky Ramdisk v bajtech.
DriveLetter REG_SZ Z:
Toto je výchozí písmeno jednotky přidružené k jednotce Ramdisk.
RootDirEntries REG_DWORD 512
Představuje počet položek v kořenovém adresáři.
SectorsPerCluster REG_DWORD 2
Toto je rozlišovací schopnost alokační jednotky.
Windows XP Update:

Instalace ukázkového ovladače Ramdisk do počítače pouze se systémem souborů NTFS může způsobit jeho nepoužitelnost. Chcete-li vyřešit tento problém, proveďte následující změnu:

Při volání funkce IoCreateDevice (funkce RamdiskAddDevice v souboru pnp.c), změňte typ zařízení z hodnoty FILE_DEVICE_VIRTUAL_DISK na hodnotu FILE_DEVICE_DISK a ovladač znovu zkompilujte. Po instalaci ovladače restartujte systém, abyste získali přístup k ovladači Ramdisk pomocí programu Průzkumník.Upozornění: Instalace ovladače Ramdisk v systému Windows XP může znemožnit použití funkce Obnovení systému.

Odkazy

Microsoft Windows 2000 Driver Development Kit
Vlastnosti

ID článku: 257405 - Poslední kontrola: 19. 1. 2007 - Revize: 1

Váš názor