Aplikace Internet Explorer vás může vyzvat k zadání hesla

Souhrn

Za předání vašeho uživatelského jména a hesla webovému serveru Internetové informační služby (IIS) odpovídá webový prohlížeč. Následující situace popisují vztah mezi aplikací Microsoft Internet Explorer či Windows Internet Explorer a Internetovou informační službou (IIS) v souvislosti s ověřováním.

Další informace

POZNÁMKA: Termíny Integrované ověřování systému Windows, Výzva a odezva systému Windows NT (NTCR) a protokol NTLM (Windows NT LAN Manager) mají stejný význam a v tomto článku jsou používány jako synonyma.


 • Používáte-li integrované ověřování systému Windows (Výzva a odezva systému Microsoft Windows NT (NTCR)), aplikace Internet Explorer zobrazí výzvu k zadání hesla.  K tomu, aby aplikace Internet Explorer automaticky ověřovala přihlašovací jméno uživatele a heslo a udržovala zabezpečení, je třeba splnit následující podmínky:
  • Integrované ověřování systému Windows, známé též jako Výzva a odezva systému Microsoft Windows NT, musí být povoleno ve vlastnostech webového serveru v Internetové informační službě (IIS). Nejprve dojde k pokusu o anonymní ověření, po něm následuje Integrované ověřování systému Windows, ověřování algoritmem Digest (pokud jej lze použít) a nakonec Základní ověřování (prostý text).
  • Klient i webový server musí být buď ve stejné doméně se systémem Microsoft Windows NT či Microsoft Windows 2000, nebo v důvěryhodné doméně se systémem Windows NT nebo Windows 2000, kde lze udělit uživatelskému účtu oprávnění pro přístup k prostředkům v počítači se službou IIS.
  • Uživatel musí používat prohlížeč Internet Explorer. Internet Explorer je jediný prohlížeč podporující Integrované ověřování systému Windows (NTCR).
  • Aplikace Internet Explorer musí považovat požadovanou adresu URL za intranetovou adresu (místní). Obsahuje-li část adresy URL udávající název počítače tečky (například http://www.microsoft.com a http://10.0.0.1), aplikace Internet Explorer předpokládá, že požadovaná adresa existuje v Internetu a nepředá pověření automaticky. Adresy bez teček (například http://webserver) jsou považovány za intranetové adresy (místní) a aplikace Internet Explorer předá pověření automaticky. Jedinou výjimkou jsou adresy zahrnuté v zóně Intranet v aplikaci Internet Explorer.
  • Nastavení zabezpečení zóny sítě intranet v aplikaci Internet Explorer musí být nastaveno na možnost Automatické přihlášení pouze v zóně Intranet. Jedná se výchozí nastavení aplikace Internet Explorer. Další informace o zónách zabezpečení aplikace Internet Explorer naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

   174360 Jak používat zóny zabezpečení v aplikaci Internet Explorer
  • Uživatel vyžadující přístup na webovou stránku musí mít náležitá oprávnění v systému souborů NTFS jak k vlastní webové stránce, tak ke všem objektům, na které webová stránka odkazuje. Uživatel může mít například oprávnění k úplnému řízení webové stránky, ale pokud tato stránka odkazuje na obrázek, který je v zabezpečené složce, bude vyzván k zadání hesla.
 • Aplikace Internet Explorer zobrazí výzvu k zadání hesla v případě, že používáte Základní ověřování (prostý text) nebo Ověřování algoritmem Digest.


  Používáte-li Základní ověřování (prostý text) nebo Ověřování algoritmem Digest, aplikace Internet Explorer nepředává uživatelské jméno a heslo automaticky. Proto, pokud používáte tyto metody ověřování, se vždy zobrazí výzva k zadání pověření.
 • Používáte-li anonymní ověřování, aplikace Internet Explorer zobrazí výzvu k zadání hesla.


  Při anonymním ověřování se nikdy nezobrazuje výzva k zadání hesla, protože Internetová informační služba zná uživatelské jméno a heslo anonymního účtu. K zadání hesla jste vyzváni, protože aplikace Internet Explorer byla přinucena použít jinou metodu ověřování než anonymní. K tomu dochází, protože anonymní uživatelský účet (ve výchozím nastavení je to IUSR_názevpočítače) nezískal přístup nejméně k jedné z následujících položek:
  • k požadovanému souboru nebo webové stránce,
  • ke kterémukoli z požadovaných objektů vložených v souboru nebo webové stránce (například k obrázkům),
  • k rozšíření ISAPI souvisejícímu s požadovaným souborem nebo webovou stránkou (například k souboru SHTML).

Odkazy

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

185874 POSTUPY: Řešení problémů týkajících se oprávnění na serveru Internet Information Server 4.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 258063 - Poslední kontrola: 3. 12. 2007 - Revize: 1

Váš názor