Jak nastavit omezení počtu zpráv protokolu SMTP ve frontách

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

ÚVOD

Chcete-li omezit počet zpráv protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), které mohou být zařazeny do fronty na serveru se systémem Microsoft Windows Server 2003 nebo Microsoft Windows 2000 SMTP Server, můžete použít klíč registru MaxMessageObjects. Pokud je dosaženo limitu, nebudou serverem SMTP přijímány žádné další příchozí zprávy.

Další informace

Není-li v počítači nainstalován systém Microsoft Exchange, můžete protokol SMTP nainstalovat do Internetové informační služby (IIS). Chcete-li nainstalovat protokol SMTP do Internetové informační služby automaticky, přejděte do části Automatická oprava. Chcete-li tyto hodnoty vytvořit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li automaticky nainstalovat protokol SMTP do Internetové informační služby (IIS), klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.
Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Protokol SMTP by nyní měl být povolen.

Poznámka: Ve výchozím nastavení je služba SMTP v systémech Windows Server 2003 a Windows 2000 již nainstalována.

Chcete-li nainstalovat protokol SMTP do služby IIS, postupujte následujícím způsobem.

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí programu Editor registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely.
 2. Klikněte na položku Přidat nebo odebrat programy a potom na možnost Přidat nebo odebrat součásti systému.
 3. Klikněte na položku Služba IIS (Internetová informační služba) a potom na tlačítko Podrobnosti.
 4. Zaškrtněte políčko Služba SMTP a klikněte na tlačítko OK.
 5. Klikněte na tlačítko Další a potom na tlačítko Dokončit.
Chcete-li nastavit omezení počtu zpráv protokolu SMTP, které se mohou zařadit do fronty, vytvořte klíč MailMsg a nastavte hodnotu DWORD MaxMessageObjects. Chcete-li, abychom tyto hodnoty vytvořili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto hodnoty vytvořit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li aktualizovat registr automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.
Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Zkontrolujte, zda bylo nastaveno omezení.

Manuální oprava

Chcete-li tyto hodnoty vytvořit sami, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Rozbalte položku HKEY_LOCAL_MACHINE, rozbalte položku Software, položku Microsoft a poté položku Exchange.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na klíč Exchange a klikněte na příkaz Nový klíč.
 4. Zadejte hodnotu MailMsg.
 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na tento nový klíč a klikněte na příkaz Nová hodnota DWORD.
 6. Klikněte pravým tlačítkem myši na novou hodnotu, klikněte na příkaz Přejmenovat a zadejte název MaxMessageObjects.
 7. Klikněte na hodnotu pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Změnit a nastavte hodnotu na maximální počet zpráv, který chcete ve frontě povolit. Výchozí hodnota (pokud není klíč přítomen) je 100 000, což je navrhovaný limit.
Klíč MaxMessageObjects se vztahuje k maximálnímu počtu e-mailových zpráv, které může systém přidělit. Je-li ve frontě na serveru tento počet zpráv, jsou další příchozí zprávy přijaté prostřednictvím protokolu SMTP odmítnuty a zobrazí se chyba 4xx (dočasná).

Skutečný počet přidělených zpráv tvoří 90 procent z hodnoty MaxMessageObjects, až do počtu 90 000.

Chcete-li nastavit vyšší počet objektů než 90 000, nastavte klíč registru MessageObjectsInboundCutoffCount na požadovanou hodnotu. Nenastavujte hodnotu MessageObjectsInboundCutoffCount na více než 90 procent hodnoty klíče MaxMessageObjects, protože při zpracovávání zpráv za účelem generování názvů DSN a převodu obsahu jsou vytvářeny další zprávy.
Vlastnosti

ID článku: 258748 - Poslední kontrola: 10. 9. 2011 - Revize: 1

Váš názor