Jak povolit podporu sběrnice USB

Pokud tento článek nepopisuje potíže, které máte s vaším hardwarem, naleznete další informace o hardwaru na webu na následující adrese:

Souhrn

Tento článek popisuje, jak povolit podporu sběrnice Universal Serial Bus (USB) v počítači se systémem Windows Millennium Edition (ME), Windows 98 či Windows 95. Aby bylo možné povolit podporu sběrnice USB, musí být splněny obě následující podmínky (podrobněji popsané v oddílu "Další informace" v tomto článku):
  • Používáte operační systém Windows, který podporuje řadiče USB.
  • Používáte podporovaný řadič USB.
Poznámka: Tento článek slouží pouze k informativním účelům. Neobsahuje žádné informace o odstraňování potíží. Pokud hledáte informace o odstraňování potíží, na které tento článek neposkytuje žádné odkazy, pokuste se je nalézt ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base použitím klíčových slov uvedených v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

242450 Jak vyhledávat ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base pomocí klíčových slov

Další informace

Použití operačního systému Windows, který podporuje řadiče USB

Systémy Windows ME, Windows 98 a některé verze systémů Windows 95 podporují řadiče a rozbočovače USB. Pokud používáte systém Windows 95, určete, jestli vaše verze podporuje řadiče a rozbočovače USB. Další informace o určení, zda určitá verze systému Windows 95 podporuje řadiče a rozbočovače USB, naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

253756 Podpora sběrnice USB v systému Windows 95
247969 Podpora externích rozbočovačů USB v systému Windows 95 OSR2.x
Poznámka
: Pokud vaše verze systému Windows 95 nepodporuje řadiče a rozbočovače USB, nainstalujte systém Windows 98 nebo si od výrobce zařízení opatřete nejnovější ovladač a nainstalujte jej. Pokud nemůžete z disku CD-ROM systému Windows 95 OEM Service Release 2.1 (OSR2.1) nainstalovat ovladače zařízení USB, naleznete další informace v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:


192193 Systém Windows nemůže na disku CD-ROM verze OSR2.1 nalézt ovladače pro zařízení USB

Použití podporovaného řadiče USB

Pokud používáte systém Windows ME či Windows 98, určete, jestli používáte podporovaný řadič USB. Další informace o tom, jak postupovat, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

184400 Řadiče USB podporované systémy Windows 98 a Windows ME

Pokud používáte podporovaný řadič USB v systému Windows ME, Windows 98 či verzi systému Windows 95, která podporuje sběrnici USB, je sběrnice USB podporovaná již ve výchozím nastavení.


Pokud používáte řadič USB, který není podporovaný v systému Windows 95, opatřete si od výrobce řadiče nejnovější ovladač a nainstalujte jej. Další informace o instalaci ovladače řadiče vám poskytne jeho výrobce nebo je naleznete v dokumentaci k řadiči. Kontaktní informace výrobce vašeho řadiče USB naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

65416 Seznam výrobců hardwaru a softwaru, A-K
60781 Seznam výrobců hardwaru a softwaru, L-P
60782 Seznam výrobců hardwaru a softwaru, L-P
Vlastnosti

ID článku: 258773 - Poslední kontrola: 13. 7. 2006 - Revize: 1

Váš názor