Známé problémy, které mohou nastat po instalaci aktualizací Office 2007 SP3, Office Servers 2007 SP3 a Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Souhrn

V tomto článku jsou uvedeny známé problémy, k nimž může dojít po dokončení instalace aktualizace Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3), Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 3 (SP3) nebo Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 3 (SP3).

Další informace

Známé problémy a změny chování

Při instalaci těchto aktualizací Service Pack mohou nastat následující problémy:
  • K instalaci aktualizace Microsoft Office Servers 2007 SP3 v počítači se systémem Windows Server 2008 je třeba, aby byl soubor Svrsetup.dll umístěn ve složce aktualizací administrativních bitových kopií systému Office. 
  • V aktualizaci Windows SharePoint Services 3.0 SP3 se po kliknutí na odkaz Přidat všechny ověřené uživatele na stránce Nastavit skupiny pro tento web nezobrazí žádný název skupiny. Všem ověřeným uživatelům však budou přiřazena oprávnění skupiny.
  • Aktualizace Microsoft Office Servers 2007 Language Pack SP3 neaktualizuje číslo verze pro španělštinu. Aktualizace Service Pack je však správně nainstalována a balíčky Instalační služby jsou správně aktualizovány.
   Poznámka: Zůstane zachováno číslo verze 12.4518.1016.
  • Pokud nainstalujete balíček opravy hotfix popsaný v článku 983315 znalostní báze Microsoft Knowledge Base a pak nainstalujete aktualizaci Microsoft Office 2007 SP3, může v listech aplikace Excel obsahujících mnoho tvarů docházet ke zpomalení pohybu ukazatele a posouvání.
   Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   2596951 Pokud list v aplikaci Office Excel 2007 obsahuje mnoho tvarů, pohyb ukazatele a posouvání se zpomalí
Vlastnosti

ID článku: 2591067 - Poslední kontrola: 28. 11. 2011 - Revize: 1

Váš názor