Je-li nainstalována služba společnosti Microsoft pro nasazení webu, nelze zastavit službu protokolu HTTP

Příznaky

Předpokládejme následující situaci. Na serveru s Internetovou informační službou (IIS) 6, 7 nebo 7.5 se pokoušíte zastavit službu protokolu HTTP. Na serveru je nainstalována i služba společnosti Microsoft pro nasazení webu (MSDEPSVC). Při pokusu o zastavení služby protokolu HTTP pomocí instrukce příkazového řádku NET STOP HTTP se na příkazovém řádku zobrazí následující chybová zpráva:

Zastavování služby HTTP.
Službu HTTP nelze zastavit.


Pokud znovu zadáte příkaz NET STOP HTTP, zobrazí se následující zpráva:

Služba je spouštěna nebo ukončována. Opakujte akci později.Příčina

K těmto potížím dochází proto, že služba společnosti Microsoft pro nasazení webu (MSDEPSVC) závisí na službě protokolu HTTP, při počáteční instalaci služby MSDEPSVC však tato závislost není zaregistrována ve správci řízení služeb. Když se služba protokolu HTTP pokusí zastavit, potřebuje zastavit i závislé služby. Služba protokolu HTTP však nemá kvůli neregistrované závislosti k dispozici informaci, že je třeba zastavit i službu MSDEPSVC, takže se zastavování služby nezdaří.

Řešení

Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámky:
  • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
  • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

Chcete-li potíže vyřešit sami, zkopírujte následující skript a spusťte jej na serveru jako skript prostředí PowerShell. Tento skript zajistí řádnou registraci všech závislostí služby protokolu HTTP.$bFoundHttp = $false
$msdepsvc = Get-Service -name MsDepSvc
$reqsvcs = "HTTP"
$msdepsvc.ServicesDependedOn | ForEach-Object `
{
if($_.Name -eq "HTTP")
{
$bFoundHttp = $true
}
else
{
if($_.Name -ne "")
{
$reqsvcs += "/" + $_.Name
}
}
}
if ($bFoundHttp -eq $false)
{
$status = $msdepsvc.Status
if($status -eq "Running")
{
Stop-Service -name MsDepSvc
}

sc.exe config MsDepSvc depend= $reqsvcs
if($status -eq "Running")
{
Start-Service -name MsDepSvc
}
}


Byly potíže vyřešeny?

  • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
  • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mailovou zprávu.

Další informace

Informace o postupu při instalaci prostředí Windows PowerShell 1.0 na server se systémem Windows Server 2003 získáte po kliknutí na následující odkaz:

Instalační balíky prostředí Windows PowerShell 1.0 v anglickém jazyce pro systémy Windows Server 2003 a Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/926139/cs
Informace o použití prostředí Windows PowerShell v systémech Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 získáte po kliknutí na následující odkaz:

Prostředí Windows PowerShell
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/bb978526(en-us).aspx
Další informace o Nástroji pro nasazení webu společnosti Microsoft získáte po kliknutí na následující odkaz:

Web Deploy 2.0
http://www.iis.net/download/WebDeploy

Vlastnosti

ID článku: 2597817 - Poslední kontrola: 22. 11. 2011 - Revize: 1

Váš názor