Popis balíčku opravy hotfix pro Project Server 2010 (souboru Pjsrvwfe-x-none.msp): 9. března 2012

Platí pro: Project Server 2010

 

Souhrn


Tento článek popisuje problém aplikace Microsoft Project Server 2010, který je vyřešen v balíčku oprav hotfix Project Server 2010 vydanou 9. březen 2012.

ÚVOD


Tento balíček oprav hotfix řeší problém

Při pokusu o přístup na stránku Centrum projektů v projektu webové aplikace (PWA) nenačte stránku a zobrazí chybová zpráva "Neznámá chyba". Navíc při úpravě informací o projektu na stránce Podrobnosti projektu (PDP) se zobrazí více než jednu hodnotu pro Organizace projektu vlastní pole.

Řešení


Následující oprava hotfix je k dispozici od společnosti Microsoft. Tato část popisuje kroky, které jsou potřebné ke zjištění a vyčistit duplicitní záznamy, které tento problém způsobují. Po instalaci této opravy hotfix, je nutné spustit následující skripty vyčištění. Stačí pouze spustit skripty pro úklid jednou.

Skripty provádět následující akce:
  • Skript 1 zjistí, zda se jedná o problém a zobrazí příslušných projektů a vlastní pole.
  • Skript 2 zálohuje ovlivněné tabulky.
  • 3 skript odstraní duplicitní záznamy.
  • 4 skript zruší odstranění záznamů obnovením ze záložní tabulky.
  • 5 skript odstraní záložní tabulky.
Důrazně doporučujeme, aby před implementovat skripty v prostředí výroby můžete ověřit výsledky testování vyčištění skripty ve vývojovém prostředí. Kromě toho by měla pouze provedením této operace Pokud žádná činnost uživatelů v síti.

Skript 1

Následující dotaz SQL ověří, zda tento problém existuje v databázi. Pokud jsou vráceny žádné řádky, můžete tento problém netýká. Nahraďte název publikované databáze serveru Microsoft Office Project zástupný symbol hodnoty na prvním řádku dotazu.

USE <ProjectServer_Published>
SELECT CFV.PROJ_UID, MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME, COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
where CFPV.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1
ORDER BY TOTALCOUNT DESC

Skript 2

2 skript vytvoří tabulku s názvem MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_Backup a zálohuje záznamy v tabulce MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES. Ujistěte se, spuštění tohoto skriptu jednou před spuštěním skriptu 3. Pokud chcete vrátit zpět operace čištění, které je prováděno pomocí skriptu 3, můžete znovu spustit skript 2.

USE <ProjectServer_Published>
SELECT * INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES


Skript 3

3 skript nejprve zjistí, zda se jedná o problém. Pokud nejsou k tomuto problému, je provedena žádná akce. Pokud se jedná o tento problém, skript odstraní duplicitní záznamy.

USE <ProjectServer_Published>
DECLARE @ITERATIONS AS INT
SET @ITERATIONS=
(SELECT TOP 1 COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME
HAVING COUNT (*) >1
ORDER BY TOTALCOUNT DESC )-1

IF @ITERATIONS IS NULL
BEGIN
PRINT 'DID NOT FIND ANY DUPLICATES TO PROCESS'

END
ELSE
BEGIN

PRINT 'TOTAL ITERATIONS TO PROCESS: '
PRINT @ITERATIONS

WHILE @ITERATIONS <>0
BEGIN
PRINT 'ITERATION COUNT: '
PRINT @ITERATIONS

DECLARE @PROJ_UID AS UNIQUEIDENTIFIER
DECLARE @MD_PROP_UID AS UNIQUEIDENTIFIER
DECLARE @MOD_DATE AS DATETIME
DECLARE ACDELETEDUPLICATERECORDS CURSOR FOR

SELECT PROJ_UID, MD_PROP_UID, MIN(MOD_DATE) AS MOD_DATE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES WHERE PROJ_UID IN
(
SELECT CFV.PROJ_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF
ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1
)
AND MD_PROP_UID IN
(
SELECT CFV.MD_PROP_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF
ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1
)

GROUP BY PROJ_UID, MD_PROP_UID
HAVING COUNT (*) >1
ORDER BY PROJ_UID

OPEN ACDELETEDUPLICATERECORDS
FETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS
INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE
WHILE @@FETCH_STATUS =0

BEGIN

DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
WHERE PROJ_UID=@PROJ_UID
AND MD_PROP_UID=@MD_PROP_UID
AND MOD_DATE=@MOD_DATE

FETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS
INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE

END

CLOSE ACDELETEDUPLICATERECORDS
DEALLOCATE ACDELETEDUPLICATERECORDS

SET @ITERATIONS = @ITERATIONS-1
END
END

Skript 4

Spusťte skript 4, pouze pokud chcete vrátit zpět operace čištění, které bylo provedeno pomocí skriptu 3. Ve většině případů není nutné použít tento skript. Skript je však poskytována v případě, že je to potřeba. 4 skript funguje tak, že obnovení zálohovány skript 2 záznamy.

Poznámka: Nelze spustit skript 4, po systém je vrácen do výroby. Zálohování je snímek v čase, a pokud obnovení této zálohy po provedení nové úpravy, tyto změny budou ztraceny.

USE <ProjectServer_Published>
DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
INSERT INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
SELECT * FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP

Skript 5

Chcete-li odebrat záložní tabulky, spusťte následující skript.

USE <ProjectServer_Published>
DROP TABLE MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUPInformace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena opravit pouze problémy popsané v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, dochází k potížím popsaným v tomto článku. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Pro úplný seznam telefonních čísel společnosti Microsoft Zákaznikého servisu a podpory nebo chcete-li vytvořit zvláštní požadavek na službu navštivte následující web společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tento balíček oprav hotfix, musí mít Project Server 2010 nebo Project Server 2010 Service Pack 1 nainstalována.

Požadavek na restartování

Pravděpodobně nemáte k restartování počítače po instalaci této opravy hotfix.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje dříve vydanou opravu hotfix.

Informace o registrech

Chcete-li použít jednu z opravy hotfix v tomto balíčku, nemáte provádět žádné změny registru.

Informace o souborech

Tato oprava hotfix nemusí obsahovat všechny soubory nutné k plné aktualizaci produktu na nejnovější verzi. Tato oprava hotfix obsahuje pouze soubory, které je nutné vyřešit problémy, které jsou uvedeny v tomto článku.

Globální verze tohoto balíčku oprav hotfix používá balíček Instalační služba Microsoft Windows Installer k instalaci balíčku oprav hotfix. Kalendářní data a časy těchto souborů jsou uvedeny koordinovaný světový čas (UTC) v následující tabulce. Při zobrazení informací o souboru, je datum převedeno na místní čas. Chcete-li najít rozdíl mezi časem UTC a místním časem, použijte kartu časové pásmo v položce datum a čas v okně Ovládací panely.

Informace o stažení
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Projectserver2010-kb2598251-fullfile-x64-glb.exe14.0.6117.500211,110,5767-Mar-129:15

Informace o souboru MSP Instalační služba Microsoft Windows Installer
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Pjsrvwfe-x-none.mspNení k dispozici11,213,3127-Mar-1216:12

Po instalaci opravy hotfix bude mít globální verze této opravy hotfix má atributy souborů nebo novější atributy souborů, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Pjsrvwfe-x-none.msp

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Addmodifyanalysis.aspx14.0.601562,76029-Aug-1113:43
Addmodifycategory.aspx14.0.601541,28729-Aug-1113:41
Addmodifydelegation.aspx14.0.601518,67529-Aug-1113:43
Addmodifydependency.aspx14.0.601519,73729-Aug-1113:43
Addmodifydriver.aspx14.0.601516,97629-Aug-1113:43
Addmodifygroup.aspx14.0.601535,86629-Aug-1113:41
Addmodifyprioritization.aspx14.0.601525,46229-Aug-1113:43
Addmodifytemplate.aspx14.0.601522,27229-Aug-1113:41
Addmodifyuser.aspx14.0.6015145,82429-Aug-1113:41
Addtask.aspx14.0.601514,94029-Aug-1113:43
Adfindgroup.aspx14.0.60154,03629-Aug-1113:41
Admin.aspx14.0.60152,22829-Aug-1113:41
Admtime.aspx14.0.60158,73129-Aug-1113:41
Adsyncerp.aspx14.0.601512,77029-Aug-1113:41
Adsyncpsgroups.aspx14.0.60153,35229-Aug-1113:41
Analyses.aspx14.0.60158,80129-Aug-1113:43
Analysisprojectsdlg.aspx14.0.60156,68329-Aug-1113:43
Approvalcommentdlg.aspx14.0.61104,89330-Aug-1122:05
Approvals.aspx14.0.60156,37829-Aug-1113:43
Approvaltask.aspx14.0.60155,99629-Aug-1113:43
Backup.aspx14.0.60156,38329-Aug-1113:41
Backupsched.aspx14.0.601514,26029-Aug-1113:41
Buildresplanteam.aspx14.0.60155,99129-Aug-1113:43
Buildteam.aspx14.0.60157,97229-Aug-1113:43
Calendarsmain.aspx14.0.601512,80229-Aug-1113:41
Changeskipworkflow.aspx14.0.601518,61429-Aug-1113:41
Changeworkflow.aspx14.0.60155,29029-Aug-1113:43
Closepdpdialog.aspx14.0.601513,43129-Aug-1113:43
Commentdlg.aspx14.0.60151,09329-Aug-1113:43
Comparedrivers.aspx14.0.601519,87329-Aug-1113:43
Compareportfolioselectionscenarios.aspx14.0.60154,52029-Aug-1113:43
Confirmpdpdeletion.aspx14.0.60156,33729-Aug-1113:43
Copycalendardlg.aspx14.0.60151,77229-Aug-1113:41
Costconstraintanalysis.aspx14.0.601574,39729-Aug-1113:43
Cpycfdlg.aspx14.0.60151,52129-Aug-1113:41
Cpyltdlg.aspx14.0.60151,50929-Aug-1113:41
Cpyvwdlg.aspx14.0.60151,72629-Aug-1113:41
Createfy.aspx14.0.601511,22929-Aug-1113:41
Createprojectworkspacedlg.aspx14.0.60158,53729-Aug-1113:41
Createpwa.aspx14.0.601518,93829-Aug-1113:41
Cubeanalysisadmin.aspx14.0.60156,03229-Aug-1113:42
Cubefieldselect.aspx14.0.601546,83729-Aug-1113:42
Cubegenadmin.aspx14.0.601544,57629-Aug-1113:42
Cubestatusdlg.aspx14.0.60156,19629-Aug-1113:42
Customfilterdlg.aspx14.0.60151,43329-Aug-1113:42
Customizefields.aspx14.0.601523,61129-Aug-1113:41
Dataanalysisdeprecated.aspx14.0.601581029-Aug-1113:43
Dataedit.dll14.0.6116.5000445,23218-Jan-124:02
Datepickerdlg.aspx14.0.601511,03329-Aug-1113:42
Dbcleanup.aspx14.0.601528,35629-Aug-1113:41
Default.aspx14.0.60157,36429-Aug-1113:43
Delegate.aspx14.0.601513,16329-Aug-1113:43
Details.aspx14.0.601530,68729-Aug-1113:43
Driverpriorities.aspx14.0.601520,37229-Aug-1113:43
Drivers.aspx14.0.60156,46329-Aug-1113:43
Editcustomfield.aspx14.0.60153,09629-Aug-1113:43
Editcustomfield.aspx14.0.6105127,46329-Aug-1113:41
Editglobal.aspx14.0.60154,77229-Aug-1113:41
Editlookuptable.aspx14.0.601564,66629-Aug-1113:41
Editprojectpermissions.aspx14.0.601510,50929-Aug-1113:43
Editresplanassignmentcf.aspx14.0.601519,12729-Aug-1113:43
Editsiteaddressdlg.aspx14.0.60158,82629-Aug-1113:41
Edittaskcf.aspx14.0.60154,12229-Aug-1113:42
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.601536,33829-Aug-1113:41
Enterpriseprojecttypes.aspx14.0.60154,76329-Aug-1113:41
Events.aspx14.0.60158,41129-Aug-1113:41
Eventsaddmod.aspx14.0.601516,70529-Aug-1113:41
Exportgridexcel.aspx14.0.601568629-Aug-1113:43
Exporthtmlword.aspx14.0.601568529-Aug-1113:43
Fieldpickerdlg.aspx14.0.60202,80429-Aug-1113:42
Fiscalperiod.aspx14.0.601510,39129-Aug-1113:41
Forcecheckin.aspx14.0.60153,82629-Aug-1113:41
Ganttsettings.aspx14.0.601519,65829-Aug-1113:41
Groupbydlg.aspx14.0.60153,87829-Aug-1113:42
Groupsettings.aspx14.0.601519,04329-Aug-1113:41
Import.aspx14.0.60156,95329-Aug-1113:43
Importwsslistdlg.aspx14.0.601562,27429-Aug-1113:43
Issuesandrisks.aspx14.0.60156,46229-Aug-1113:43
License.aspx14.0.60153 56729-Aug-1113:41
Lineclass.aspx14.0.60158,71029-Aug-1113:42
Linkitemsdlg.aspx14.0.60153,77029-Aug-1113:44
Linkitemspage.aspx14.0.60155,60429-Aug-1113:44
Loadnote.aspx14.0.601535229-Aug-1113:43
Locktask.aspx14.0.60158,53629-Aug-1113:43
Managecategories.aspx14.0.61027,26329-Aug-1113:42
Managedelegations.aspx14.0.601522,11429-Aug-1113:43
Managegroups.aspx14.0.61027,06329-Aug-1113:42
Managepsiserviceapp.aspx14.0.60155,03329-Aug-1113:41
Managepwa.aspx14.0.60157,80029-Aug-1113:41
Managetemplates.aspx14.0.61027,33229-Aug-1113:42
Manageusers.aspx14.0.610211,56529-Aug-1113:42
Managewss.aspx14.0.601512,69729-Aug-1113:42
Mgr_notification.aspx14.0.601512,19929-Aug-1113:43
Microsoft.office.project.pi.dll14.0.6015.100087,92029-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.reporting.dll14.0.6015.100042,86429-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.schema.dll14.0.6015.10005,314,41629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll14.0.6015.100067,44029-Aug-1113:41
Microsoft.office.project.server.administration.dll14.0.6022.1000288,62429-Aug-1113:41
Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll14.0.6015.100020,34429-Aug-1113:41
Microsoft.office.project.server.communications.dll14.0.6117.5000285,4887-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll14.0.6117.5000498,4807-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.dll14.0.6117.50027,256,88029-Feb-122:35
Microsoft.office.project.server.eventing.exe14.0.6015.100017,81629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll14.0.6015.1000132,97629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.events.remote.dll14.0.6015.100059,24829-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.library.dll14.0.6015.10002,148,20829-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.server.native.dll14.0.6015.1000482,67229-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.server.optimizer.dll14.0.6015.1000321,90429-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll14.0.6117.50001,047,3927-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.6117.50002,067,2967-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.queuing.exe14.0.6015.100034,69629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.sqlclrfunctions.dll14.0.6015.100038,76829-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll14.0.6015.1000169,84029-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll14.0.6015.100059,25629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll14.0.6117.50025,942,06429-Feb-122:35
Microsoft.office.project.server.webservice.dll14.0.6117.5000494,3847-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.workflow.defaultworkflow.dll14.0.6015.100079,72829-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.workflow.dll14.0.6015.1000333,68029-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.workflow.intl.dll14.0.6015.100042,87229-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.shared.dll14.0.6015.1000132,97629-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.shared.intl.dll14.0.6015.1000219,00029-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.webproj.dll14.0.6116.5000789,29617-Jan-1219:11
Modifymetricsconstraintscolumns.aspx14.0.60152,29629-Aug-1113:43
Myjobs.aspx14.0.60156,29029-Aug-1113:43
Mytssummary.aspx14.0.601512,38129-Aug-1113:43
Mywork.aspx14.0.60154,82829-Aug-1113:43
Notification.aspx14.0.601518,61429-Aug-1113:42
Orgpermissions.aspx14.0.60155,85629-Aug-1113:42
Password.aspx14.0.60156,75329-Aug-1113:42
Periodcloseconfirmation.aspx14.0.60153,02329-Aug-1113:42
Personalsettings.aspx14.0.60153,79529-Aug-1113:42
Personaltaskdlg.aspx14.0.60153,16929-Aug-1113:43
Pjpromptdlg.aspx14.0.60151,81929-Aug-1113:42
Policy.12.0.microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.6015.100011,70429-Aug-1113:41
Postimplementationreview.aspx14.0.60153,70829-Aug-1113:43
Prioritizations.aspx14.0.601510,91729-Aug-1113:43
Projectdependencies.aspx14.0.60156,90529-Aug-1113:43
Projectdetails.aspx14.0.60153,64529-Aug-1113:43
Projectdrilldown.aspx14.0.60156,58229-Aug-1113:44
Projectinformation.aspx14.0.60153,65229-Aug-1113:44
Projectpermissions.aspx14.0.60156,03229-Aug-1113:43
Projectpriorities.aspx14.0.60156,40929-Aug-1113:43
Projectpriorityusingcustomfields.aspx14.0.60151,69429-Aug-1113:43
Projects.aspx14.0.60156,36129-Aug-1113:44
Projectstrategicimpact.aspx14.0.601520,21829-Aug-1113:43
Proposaldetails.aspx14.0.60153,69929-Aug-1113:44
Proposalschedule.aspx14.0.60153,70029-Aug-1113:44
Proposalstagestatus.aspx14.0.60153,70329-Aug-1113:44
Proposalsummary.aspx14.0.60153,69929-Aug-1113:44
Qstatuschecker.aspx14.0.601510,62929-Aug-1113:42
Queue.aspx14.0.601516,31929-Aug-1113:42
Queueerrortext.aspx14.0.60151,53129-Aug-1113:42
Queuesettings.aspx14.0.601527,24829-Aug-1113:42
Reportcenterhome.aspx14.0.60151,24729-Aug-1113:43
Resavailability.aspx14.0.601510,28329-Aug-1113:43
Resourceassignments.aspx14.0.60154,99129-Aug-1113:44
Resourceconstraintanalysis.aspx14.0.601566,43729-Aug-1113:43
Resourceconstraintreport.aspx14.0.601531,19429-Aug-1113:43
Resourceconstraintreportfilters.aspx14.0.60157,23129-Aug-1113:43
Resourceconstraintreqavail.aspx14.0.601540,36929-Aug-1113:43
Resources.aspx14.0.60156,33429-Aug-1113:44
Respicker.aspx14.0.60204,60229-Aug-1113:42
Resplans.aspx14.0.601527,95329-Aug-1113:43
Restore.aspx14.0.60157,98229-Aug-1113:42
Reviewtsdetail.aspx14.0.60156,26729-Aug-1113:44
Rules.aspx14.0.60155,75129-Aug-1113:43
Rulesaddmod.aspx14.0.601542,89429-Aug-1113:43
Savesolutiondlg.aspx14.0.60151,85429-Aug-1113:43
Schedule.aspx14.0.60153,79429-Aug-1113:44
Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx14.0.60151,62629-Aug-1113:43
Selecttaskdlg.aspx14.0.60158,76229-Aug-1113:43
Self_notification.aspx14.0.601511,55029-Aug-1113:43
Serverconfig.aspx14.0.601526,45929-Aug-1113:42
Sitemap.aspx14.0.601511,73829-Aug-1113:42
Sitemapaddmod.aspx14.0.60158,74329-Aug-1113:42
Srarchive.aspx14.0.60154,98529-Aug-1113:43
Srhome.aspx14.0.601510,27629-Aug-1113:43
Srmisc.aspx14.0.60153,16029-Aug-1113:43
Srrequest.aspx14.0.601533,63929-Aug-1113:43
Srresponseedit.aspx14.0.601522,02029-Aug-1113:43
Srresponseview.aspx14.0.60153,63129-Aug-1113:43
Srteam.aspx14.0.601517,38929-Aug-1113:43
Statusapprovalshistory.aspx14.0.60153,32329-Aug-1113:43
Statusapprovalspreview.aspx14.0.60155,19429-Aug-1113:44
Statusing.aspx14.0.60158,97629-Aug-1113:42
Strategicimpact.aspx14.0.60153,65229-Aug-1113:44
Submittsdlg.aspx14.0.60154,42829-Aug-1113:43
Taskdetailsdialog.aspx14.0.60151,06929-Aug-1113:43
Tasks.aspx14.0.60156,30629-Aug-1113:44
Teamassignments.aspx14.0.60156,33929-Aug-1113:44
Timeoffdlg.aspx14.0.60154,70229-Aug-1113:43
Timeperiod.aspx14.0.601521,10729-Aug-1113:42
Timephasedgrid.aspx14.0.60151,77929-Aug-1113:43
Timesheet.aspx14.0.60156,32429-Aug-1113:44
Timesheethistory.aspx14.0.60154,42429-Aug-1113:43
Treepicker.aspx14.0.60152,65729-Aug-1113:42
Tssettings.aspx14.0.601520,25829-Aug-1113:42
Updatesites.aspx14.0.601512,46229-Aug-1113:42
Viewsaddmod.aspx14.0.601554,31529-Aug-1113:42
Viewsmain.aspx14.0.60156,68929-Aug-1113:42
Webprojsupport.dll14.0.6015.100071,53629-Aug-1113:35
Workflowphasedetails.aspx14.0.601513,55029-Aug-1113:42
Workflowphases.aspx14.0.60157,69629-Aug-1113:42
Workflowsettings.aspx14.0.60157,76729-Aug-1113:42
Workflowstagedetails.aspx14.0.601536,91029-Aug-1113:42
Workflowstages.aspx14.0.60157,22129-Aug-1113:42
Workspaceprovisioningsettings.aspx14.0.601516,83229-Aug-1113:42
Wssnav.aspx14.0.60153,05329-Aug-1113:42

Odkazy


Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft