Důsledky spuštění příkazu eseutil /p nebo edbutil /d /r na serveru Exchange

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

Souhrn

Po spuštění příkazu eseutil /p nebo edbutil /d /r u databázového souboru serveru Exchange, například databáze Priv.edb, Pub.edb nebo Dir.edb, dojde k vynucené opravě databáze. Při opravě je procházena databáze a jsou kontrolovány a opravovány důležité struktury v databázi (například systémové tabulky, tabulky příloh apod.) a jsou kontrolovány poškozené stránky v databázích.

Pokud je při opravě zjištěna poškozená stránka (například neplatný kontrolní součet způsobený úpravou stránky, která nebyla provedena strojem Jet), je stránka odstraněna (-1018). V tom případě může po dokončení opravy dojít ke ztrátě důležitých dat. Tato data mohou být součástí e-mailové zprávy, schůzky v kalendáři, poznámky, přílohy nebo v nejhorším případě systémové tabulky.

Pokud je tato systémová tabulka tabulkou příloh, mohou všichni uživatelé na daném serveru ztratit přílohy svých zpráv. Toto je pouze jeden z možných scénářů, pokud se však v databázi vyskytují poškozené stránky, dojde po vynucené opravě ke ztrátě dat.

Důležité: Pokud je to možné, vždy provádějte obnovení ze záložní kopie.

Obnovením ze záložní kopie zajistíte, že na serveru bude provozována kvalitní, čistá a stabilní databáze. Obnovení ze záložní kopie je téměř vždy rychlejší a spolehlivější než provádění vynucené opravy databáze. To je dáno tím, že oprava probíhá rychlostí přibližně 4 až 6 gigabajtů (GB) za hodinu a po dokončení opravy je nutné spustit proces Isinteg, který probíhá rychlostí přibližně 3 až 6 GB za hodinu. (Tyto rychlosti jsou průměrné, výkon se může lišit v závislosti na potřebném počtu průchodů databáze při opravě a rychlosti hardwaru.)

Pokud například použijete nejrychlejší možnou konfiguraci hardwaru, bude databáze o velikosti 50 GB vyžadovat přibližně 8 hodin pro opravu a dalších přibližně 8 hodin pro proces Isinteg, tedy celkem 16 hodin. Pokud použijete obvyklou pásku typu DLT (Digital Linear Tape) 35/70 připojenou pomocí rozhraní Wide SCSI, ze které obnovení probíhá rychlostí přibližně 3 megabajty (MB) za sekundu, bude obnovení stejné databáze trvat přibližně 5 hodin. To znamená časovou úsporu 11 hodin. Extrémně rychlé snímkovací zálohovací systémy, například systém společnosti EMC Corporation, dokáží databázi této velikosti obnovit během několika minut.

Pokud nemáte záložní kopii a nezbývá než spustit vynucenou opravu databáze, postupujte takto:
 1. Spusťte vynucenou opravu databáze pomocí příkazu Eseutil /p nebo Eseutil /d /r.
 2. Proveďte defragmentaci databáze pomocí příkazu Eseutil /d. Defragmentace v režimu offline vytvoří novou fyzickou strukturu databáze a přesune existující data do této struktury.
 3. Zkontrolujte konzistenci databáze pomocí příkazu Isinteg -fix. Příkaz Isinteg bude možná nutné spustit několikrát, dokud v souhrnné sestavě nebudou zobrazeny žádné chyby.
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

192185 Jak použít program Eseutil.exe k defragmentaci

182081 Popis programu Isinteg


Nástroj Isinteg opravuje logické chyby, které se mohou vyskytnout po spuštění vynucené opravy.
 • U úložiště soukromých informací serveru Exchange verze 4.0 a 5.0 spusťte následující příkaz:
  isinteg -fix -pri
 • U úložiště veřejných informací serveru Exchange verze 4.0 a 5.0 spusťte následující příkaz:
  isinteg -fix -pub
 • U úložiště soukromých informací serveru Exchange verze 5.5 spusťte následující příkaz:
  isinteg -pri -fix -test alltests
 • U úložiště veřejných informací serveru Exchange verze 5.5 spusťte následující příkaz:
  isinteg -pub -fix -test alltests
Poznámka: Příkaz Isinteg -fix nelze spustit u databáze Dir.edb. Dále doporučujeme, abyste adresář s provedenou vynucenou opravou nespouštěli v provozním prostředí.

Další informace o obnovení serveru Exchange v případě nehody naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

162353 Obnovení adresáře serveru Exchange (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Po spuštění příkazu eseutil /p nebo edbutil /d /r u databáze Priv.edb nebo Pub.edb může databáze vykazovat následující příznaky:
 • úložiště informací nelze ukončit nebo přestane reagovat,
 • úložiště informací přestane přijímat poštu od agenta přenosu zpráv (MTA),
 • e-maily zůstávají ve složkách Pošta k odeslání uživatelů,
 • program Store.exe při spuštění využívá velkou část výkonu procesoru při neznatelném zatížení serveru,
 • program Store.exe při velkém zatížení vytváří narušení přístupu,
 • uživatelé nemohou otevřít přílohy e-mailů nebo e-mailové zprávy.
Po spuštění vynucené opravy u databáze, která vykazuje rozsáhlé poškození, není tato databáze vhodná k použití v provozu, dokud neprovedete také defragmentaci v režimu offline následovanou spuštěním příkazu Isinteg. Vynucenou opravu databáze používejte pouze jako nouzové řešení; pokud je to možné, vždy provádějte obnovení ze záložní kopie.

Jestliže ani po opakovaném spuštění příkazu Isinteg není poškození databáze opraveno, je nutné data z databáze extrahovat pomocí nástroje Exmerge a umístit je do jiné databáze.
259688 Použití nástroje Exmerge k extrakci dat z poškozeného úložiště soukromých informací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace

Chcete-li zjistit, zda byla u databáze provedena vynucená oprava, proveďte výpis jejího záhlaví pomocí následujícího příkazového řádku (pokud databáze nebyla opravena, bude počet oprav nabývat nulové hodnoty):
eseutil /mh x:\exchsrvr\mdbdata\priv.edb |more


eseutil /mh x:\exchsrvr\mdbdata\pub.edb |more
Následující výpis je ukázkou záhlaví databáze Priv.edb:
Microsoft(R) Windows NT(TM) Server Database Utilities
Version 5.5
Copyright (C) Microsoft Corporation 1991-1999. All Rights Reserved.

Initiating FILE DUMP mode...
Database: d:\exchsrvr\mdbdata\priv.edb

Format ulMagic: 0x89abcdef
Engine ulMagic: 0x89abcdef
Format ulVersion: 0x620,2
Engine ulVersion: 0x620,2
DB Signature: Create time:4/5/2000 17:48:52 Rand:769046 Computer:
cbDbPage: 4096
dbtime: 556457
State: Consistent
Shadowed: Yes
Last Objid: 184
Scrub Dbtime: 0
Scrub Date: 00/00/1900 00:00:00
Repair Count: 1
Repair Date: 2/20/2000 10:48:50
Vlastnosti

ID článku: 259851 - Poslední kontrola: 8. 2. 2006 - Revize: 1

Váš názor