Úroveň šifrování se v aplikaci Internet Explorer zobrazuje jako 0bitová

Příznaky

V aplikaci Microsoft Internet Explorer může docházet k následujícímu chování:
 • Po klepnutí na příkaz O aplikaci Internet Explorer v nabídce Nápověda je u položky Úroveň šifrování uvedena hodnota 0bitové.
 • Nelze se připojit k webovým stránkám na webech zabezpečených protokolem SSL a zobrazit je.

Příčina

K tomuto chování může dojít v případě, když soubory Schannel.dll, Rsabase.dll nebo Rsaenh.dll chybí, jsou poškozené nebo jejich verze není správná.

Řešení

Při řešení tohoto problému postupujte podle pokynů pro příslušný operační systém.

Metoda 1: Microsoft Windows Millennium Edition

Krok 1: Přejmenujte soubory Schannel.dll, Rsabase.dll a Rsaenh.dll.

 1. Vložte spouštěcí disketu systému Windows Millennium Edition do disketové jednotky a restartujte počítač.

  Další informace o vytvoření spouštěcí diskety v systému Windows Millennium Edition naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  267287 Vytvoření spouštěcí diskety v systému Windows Millennium Edition (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

 2. Po zobrazení spouštěcí nabídky vyberte pomocí kláves se ŠIPKAMI položku Spustit počítač s podporou jednotek CD-ROM a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Poznamenejte si písmeno jednotky CD-ROM.
 4. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy a každý z nich potvrďte stisknutím klávesy ENTER.

  Poznámka: Písmeno C: označuje jednotku, na které je nainstalován systém Windows.
  C:
  cd windows\system
 5. Přejmenujte soubory Schannel.dll, Rsabase.dll a Rsaenh.dll (pokud existují) změnou přípony souboru na .OLD. Zadejte na příkazovém řádku následující příkazy a každý z nich potvrďte stisknutím klávesy ENTER:
  ren schannel.dll schannel.old
  ren rsabase.dll rsabase.old
  ren rsaenh.dll rsaenh.old

Krok 2: Extrahujte nové kopie souborů Schannel.dll, Rsabase.dll a Rsaenh.dll.

 1. Vložte disk CD-ROM se systémem Windows Millennium Edition do jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy a každý z nich potvrďte stisknutím klávesy ENTER:
  A:
  ext
 3. Po zobrazení výzvy k zadání cesty k souborům CAB systému Windows zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  jednotka:\win9x
  Poznámka: Výraz jednotka označuje písmeno jednotky CD-ROM. Zadejte například
  E:\win9x
  Poznámka: Pokud máte systém Windows instalovaný výrobcem OEM (original equipment manufacturer), mohou být instalační soubory umístěny také v následující složce:
  jednotka:\Windows\Options\Install
  Poznámka: Výraz jednotka označuje jednotku, na které je nainstalován systém Windows.

  Pokud jsou tyto souboru uloženy v počítači, nebudete potřebovat disk CD-ROM se systémem Windows, protože můžete soubory extrahovat z příslušné složky na pevném disku. Zadejte například následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  C:\Windows\Options\Install
 4. Po zobrazení výzvy k zadání názvů souborů, které chcete extrahovat, zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  schannel.dll rsabase.dll rsaenh.dll
 5. Po zobrazení výzvy k zadání cesty zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  jednotka:\Windows\System
  Poznámka: Výraz jednotka označuje jednotku, na které je nainstalován systém Windows.
 6. Po zobrazení výzvy k potvrzení akce zadejte A a stiskněte klávesu ENTER.
 7. Vyjměte spouštěcí disketu systému Windows Millennium Edition z disketové jednotky a restartujte počítač.

  Další informace o extrahování souborů pomocí nástroje pro konfiguraci systému získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  265371 Extrahování a nahrazení chráněného souboru v systému Windows ME (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Krok 3: Ověřte verzi souboru Advapi32.dll.

 1. Spusťte Průzkumníka Windows a najděte následující soubor:
  jednotka:\Windows\System\Advapi32.dll
  Poznámka: Výraz jednotka označuje jednotku, na které je nainstalován systém Windows.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Advapi32.dll a poté klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Verze.
 4. Ověřte verzi souboru Advapi32.dll. Pokud není verze souboru 4.90.0.3000 nebo novější, musíte zopakovat kroky 1 a 2 a extrahovat novou kopii tohoto souboru do složky jednotka:\Windows\ System.

Krok 4: Znovu zaregistrujte soubory Schannel.dll, Rsabase.dll, Rsaenh.dll, Security.dll a Secur32.dll.

Poznámka: Proveďte následující postup pro každý soubor samostatně.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte jeden z následujících příkazů (podle souboru, který registrujete) a klepněte na tlačítko OK.
  jednotka:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\schannel.dll

  jednotka:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\rsabase.dll

  jednotka:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\rsaenh.dll

  jednotka:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\security.dll

  jednotka:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\secur32.dll
  Poznámka: Výraz jednotka označuje jednotku, na které je nainstalován systém Windows.
 3. Po zobrazení zprávy DllRegisterServer in název_souboru succeeded (Provedení příkazu DllRegisterSErver v souboru název_souboru se zdařilo) klepněte na tlačítko OK.

Krok 5: Ověřte úroveň šifrování v aplikaci Internet Explorer.

Spusťte aplikaci Internet Explorer a klepněte na příkaz O aplikaci Internet Explorer v nabídce Nápověda. Ověřte, zda je u položky Úroveň šifrování uvedena hodnota 128bitové.

Metoda 2: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Druhé vydání

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nastavení, klepněte na příkaz Možnosti složky a poté klepněte na kartu Zobrazit.
 2. Ve skupinovém rámečku Upřesnit nastavení označte přepínač Zobrazovat všechny soubory, zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt příponu souborů známých typů (pokud je zaškrtnuto) a poté klepněte na tlačítko OK.
 3. Spusťte Průzkumníka Windows a najděte složku jednotka:\Windows\System.

  Poznámka: Výraz jednotka označuje jednotku, na které je nainstalován systém Windows.
 4. Přejmenujte soubory Schannel.dll, Rsabase.dll a Rsaenh.dll (pokud existují) změnou přípony souboru na OLD. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Schannel.dll a poté klepněte na příkaz Přejmenovat.
  2. Zadejte název schannel.old a potom stiskněte klávesu ENTER.
  3. Opakováním kroků 2a a 2b přejmenujte soubory Rsabase.dll a Rsaenh.dll na soubory Rsabase.old a Rsaenh.old.
 5. Přeinstalujte aplikaci Internet Explorer. Postupujte způsobem vhodným pro příslušnou verzi aplikace Internet Explorer:

  Microsoft Internet Explorer 6

  1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Microsoft Internet Explorer 6 nebo aplikaci Microsoft Internet Explorer 6 přeinstalujte. Soubor ke stažení naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Pokud se zobrazí dialogové okno Chcete přeinstalovat všechny položky?, označte přepínač Přeinstalovat všechny součásti a klepněte na tlačítko OK.
  2. Restartujte počítač, spusťte aplikaci Internet Explorer, klepněte na příkaz O aplikaci Internet Explorer v nabídce Nápověda a ověřte, zda je u položky Úroveň šifrování zobrazen údaj 128bitové.

Metoda 3: Microsoft Windows XP

Opravte nebo přeinstalujte aplikaci Internet Explorer nebo systém Windows XP.

Další informace o příslušných postupech najdete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
318378 Jak znovu nainstalovat nebo opravit aplikaci Internet Explorer a Outlook Express v systému Windows XP

315341 Upgrade (přeinstalování) systému Windows XP

Další informace

Pokud po obnovení počítače na 128bitovou úroveň šifrování stále nelze zobrazovat stránky na webech zabezpečených protokolem SSL, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na příkaz Možnosti Internetu v nabídce Nástroje a poté klepněte na kartu Upřesnit.
 2. Ve skupinovém rámečku Zabezpečení zaškrtněte políčko Používat protokol SSL 2.0 a políčko Používat protokol SSL 3.0 (pokud již nejsou zaškrtnutá).
 3. Klepněte na tlačítko OK.

Odkazy

Další informace o řešení podobných potíží naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
303807 Chybová zpráva Stránku nelze zobrazit při pokusu o zobrazení webové stránky na zabezpečeném webu

Další informace o tom, jak extrahovat komprimované soubory systému Windows, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
129605 Jak extrahovat původní komprimované soubory systému Windows

Další informace o tom, jak určit složku, ve které je nainstalován systém Windows, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
305792 Určení složky, ve které je nainstalován systém Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 261328 - Poslední kontrola: 18. 2. 2008 - Revize: 1

Váš názor