MS11-099: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer: 13. prosince 2011

Aktualizace popisovaná v tomto článku byla nahrazena novější aktualizací. Tento problém lze vyřešit instalací nejnovější kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer. Chcete-li nainstalovat nejnovější aktualizaci, navštivte následující web společnosti Microsoft:Další technické informace o nejnovější kumulativní aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS11-099. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Pomoc a podpora pro tuto aktualizaci zabezpečení

Pro domácí uživatele je k dispozici bezplatná podpora na čísle 1-866-PCSAFETY ve Spojených státech a v Kanadě , nebo se mohou obrátit na místní pobočku společnosti Microsoft. Informace o tom, jak kontaktovat místní pobočku společnosti Microsoft ohledně podpory aktualizace zabezpečení, naleznete na následujícím webu mezinárodní podpory: Zákazníci v Severní Americe mohou také na následujícím webu společnosti Microsoft získat neomezenou bezplatnou podporu e-mailem nebo neomezenou individuální podporu formou chatu: Pro podnikové zákazníky je podpora pro aktualizace zabezpečení k dispozici prostřednictvím standardních kontaktů podpory.

Další informace

Známé problémy s touto aktualizací zabezpečení

Po dokončení instalace této aktualizace zabezpečení může docházet k následujícímu problému:
 • Příznaky

  Použijete-li u některých webů možnost Vybrat vše v místní nabídce nebo kombinaci kláves CTRL+A k výběru veškerého obsahu a pak se pokusíte vložit tento obsah do webové stránky v aplikaci Internet Explorer, není provedena žádná akce. Obsah není vložen. K těmto potížím může dojít například při pokusu o kopírování obsahu do zprávy služby Hotmail nebo do zprávy aplikace Outlook Web Access (OWA).

  K těmto potížím může docházet pouze u některých webů. K těmto potížím dochází pouze při vložení do aplikace Internet Explorer. K těmto potížím nedochází, pokud kopírujete z aplikace Internet Explorer a pak obsah vložíte do jiné aplikace, například do aplikace Microsoft Word nebo Microsoft Outlook.

  Příčina

  K těmto potížím dochází, pokud webová stránka obsahuje značku skript, značku object nebo vloženou značku za značkou body.

  Řešení

  Chcete-li vyřešit tyto potíže v aplikaci Internet Explorer, vyberte text, který chcete zkopírovat, pomocí myši a nepoužívejte příkaz Vybrat vše ani kombinaci kláves Ctrl+A. Zkuste zkopírovat pouze tu část obsahu, kterou skutečně potřebujete, a nikoli celý obsah.

Opravy netýkající se zabezpečení obsažené v této aktualizaci zabezpečení

Veřejně distribuovatelné opravy

V závislosti na verzi systému Windows a verzi ohrožené aplikace se jednotlivé aktualizace nemusí nainstalovat. Stav své aktualizace zjistíte pomocí následujících jednotlivých článků.


Číslo článkuNázev článku
2624899 OPRAVA: V počítači s nainstalovanou aplikací Internet Explorer 9 nelze zavřít okno EMC
2628551 Vlastní filtr MIME je v aplikaci Internet Explorer 9 zablokován a není vyvolán
2628724 OPRAVA: Po dokončení instalace aktualizace zabezpečení 2586448 se v aplikaci Internet Explorer 7 nezobrazují některé rozevírací seznamy a pole se seznamem
2629739 Aplikace Visual Basic 6 nemůže obdržet události z rámce v jiné doméně
2631938 Použijete-li aplikaci Internet Explorer 9 k návštěvě zabezpečeného webu, který vyžaduje certifikáty na straně klienta, může se stát, že ověřování nebude úspěšné (Tento text může být v angličtině)
2632022 Pokud v aplikaci Internet Explorer 8 nebo Internet Explorer 9 zakážete funkci lupy na stránce, může se stát, že se nezobrazí kanály RSS (Tento text může být v angličtině)
2633097 OPRAVA: Pokud webová stránka používá knihovnu jQuery UI k implementaci funkce přetažení pomocí myši v aplikaci Internet Explorer 9, může se stát, že se zablokuje obrázek ikony ukazatele
2633335 Znaky páru nahrazení nejsou ve vstupním poli v aplikaci Internet Explorer 9 zpracovány očekávaným způsobem (Tento text může být v angličtině)
2633346 Pokud v aplikaci Internet Explorer 8 otevřete webovou stránku v novém okně nebo na nové kartě, otevře se s předchozí úrovní přiblížení (Tento text může být v angličtině)
2633863 Nastavení zásad skupiny zabraňující zavření karet v aplikaci Internet Explorer 9 nefunguje (Tento text může být v angličtině)
2633864 Webová stránka nebo ovládací prvek ActiveX, který je hostován na webové stránce, nemusí v aplikaci Internet Explorer 9 vždy získat fokus (Tento text může být v angličtině)
2634434 V aplikaci Windows Internet Explorer 9 nelze uložit stažený soubor do offline přesměrovaného umístění
2635490 Pokud znovu navštívíte webovou stránku a použijete funkci Automatické dokončování, může dojít k chybě aplikace Internet Explorer 9
2635543 Možnost Seznam povolených automaticky otevíraných oken v zásadách skupiny pro aplikaci Internet Explorer 9 nefunguje očekávaným způsobem
2637344 Ovládací prvek ActiveX v aplikaci Internet Explorer nemá po dokončení instalace aktualizace v informačním zpravodaji zabezpečení 2562937 přístup k datům, která byla poskytnuta atributem DATA
2639263 Dialogové okno Zásady ochrany osobních údajů aplikace Internet Explorer je pro weby zásad ochrany osobních údajů P3P prázdné (Tento text může být v angličtině)
2643119 Aplikace Internet Explorer 9 může zobrazit obsah atributu jako součást webové stránky, v níž některé elementy HTML obsahují mnoho atributů (Tento text může být v angličtině)

Opravy hotfix

Balíčky aktualizace zabezpečení 2618444 pro systémy Windows XP a Windows Server 2003 obsahují soubory opravy hotfix aplikace Internet Explorer a soubory veřejně distribuovatelné opravy (GDR). Nepocházejí-li stávající soubory aplikace Internet Explorer z prostředí opravy hotfix, aktualizace zabezpečení 2618444 nainstaluje soubory veřejně distribuovatelné opravy.

Účelem oprav hotfix je opravit pouze problémy, které jsou popsány v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base souvisejících s opravami hotfix. Opravy hotfix nainstalujte pouze do systémů, ve kterých dochází k popsaným problémům.

Tyto opravy hotfix mohou být dále testovány. Pokud vás tedy uvedený problém příliš neobtěžuje, doporučujeme počkat na další aktualizaci Service Pack, která bude obsahovat tyto opravy hotfix. Další informace o instalaci oprav hotfix obsažených v aktualizaci zabezpečení 2618444 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
897225 Instalace oprav hotfix, které jsou součástí kumulativních aktualizací zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Poznámka: Kromě instalace souborů oprav hotfix si prostudujte i článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base týkající se konkrétní opravy hotfix, kterou je třeba nainstalovat. Dozvíte se, jakou úpravu registru je třeba provést, abyste povolili danou opravu hotfix.

Další informace o tom, jak zjistit, zda jsou stávající soubory aplikace Internet Explorer z prostředí opravy hotfix nebo GDR, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824994 Popis obsahu balíčků aktualizace softwaru pro systém Windows XP Service Pack 2 a Windows Server 2003

INFORMACE O SOUBORECH

Seznam souborů, které jsou poskytovány v rámci těchto balíčků, zobrazíte kliknutím na následující odkaz:

Jak zjistíte, zda používáte 32bitovou nebo 64bitovou edici systému Windows

Pokud si nejste jisti, jakou verzi systému Windows používáte nebo zda je to 32bitová nebo 64bitová verze, spusťte nástroj Systémové informace (Msinfo32.exe) a zkontrolujte hodnotu, která je uvedena u položky Typ systému. Postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit nebo klikněte na položku Zahájit hledání.
 2. Zadejte příkaz msinfo32.exe a pak stiskněte klávesu ENTER.
 3. V okně Systémové informace se podívejte na hodnotu u položky Typ systému.
  • V případě 32bitových edic systému Windows má položka Typ systému hodnotu PC založené na procesoru x86.
  • V případě 64bitových edic systému Windows má položka Typ systému hodnotu PC založené na procesoru x64.
Další informace o tom, jak zjistit, zda počítač používá 32bitovou nebo 64bitovou edici systému Windows, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
827218 Jak zjistit, zda počítač používá 32bitovou nebo 64bitovou verzi operačního systému Windows
Vlastnosti

ID článku: 2618444 - Poslední kontrola: 20. 2. 2012 - Revize: 1

Váš názor