Přihlášení ověřování systému Windows selže v Microsoft Forecaster Web Access

Platí pro: Microsoft Forecaster 7.0

Příznaky


Při pokusu o přihlášení do aplikace Microsoft Forecaster 7.0 Web Access pomocí ověřování systému Windows se zobrazí následující chybová zpráva:

Microsoft Forecaster Web Access se nelze přihlásit. Zkontrolujte, zda že jsou správné uživatelské jméno a heslo. Písmena hesla musíte zadat správnou velikost. Ujistěte se, že klávesa Caps Lock není náhodně.

PříčinaPříčina 1

Uživatel systému Windows, který se pokouší přihlásit k Web Access Forecaster uživatele neexistuje. Viz řešení 1

Cause 2

Registrační nástroj Web Access databáze nemá připojení, který je správně nakonfigurován a může potřebovat plně kvalifikovaný název domény (FQDN) serveru hodnotu. Viz řešení 2

Cause 3

Aktivní stránky ASP nebo ASP.NET v2.0.xxxxx nebo v4.0.xxxxx není povolena ve službě IIS. V části Řešení 3

Příčina 4

Webového klienta Microsoft Forecaster 7.0 nebyl nainstalován na pracovní stanici klienta z důvodu nedostatečných oprávnění zabezpečení. Nástroj Řízení uživatelských účtů (UAC) může zabránit instalaci také. V tématu Řešení 4

Příčina 5

Požadované ovladače SQL Native Client nejsou nainstalovány na serveru se spuštěnou službou IIS, kde je nainstalována aplikace Web Access.   Viz řešení 5 

Příčina 6

Základní ověřování je jediná podporovaná metoda ověřování, pokud jsou IIS a Forecaster SQL databáze v různých počítačích. V části Řešení 6

Cause 7

Pokud ve stejném počítači jsou IIS a Forecaster SQL databáze je ověřování systému Windows jediná podporovaná metoda ověřování. Viz řešení 7

Cause 8

Toto je známý problém, při použití aplikace roli SQL a prostředí Forecaster Web Access 2 vrstvy (služba IIS a Forecaster SQL Server samostatných počítačích). Viz řešení 8

Příčina: 9

Windows uživatel nemá požadovaná oprávnění SQL. Viz řešení 9

Cause 10

Použití plně kvalifikovaný název domény nebo hostitele vlastní záhlaví můžete procházet místní webový server může způsobit selhání ověřování systému Windows. Viz rozlišení 10


Řešení


Řešení 1

Potvrďte, že uživatel systému Windows, který se pokouší přihlásit k Web Access existuje jako uživatel Forecaster.

1. Otevřete plný klient Forecaster a přihlaste se.

2. klepněte na tlačítko Nastavení a vyberte zabezpečení. Ověřte, zda že existuje uživatel systému Windows (formátu "doména\uživatel").


Řešení 2

Potvrďte úspěšně testy připojení Web Access databáze registrační nástroj.

1. Přihlaste se k serveru se službou IIS, kde je nainstalován Web Access jako uživatel systému Windows existuje jako uživatele v Forecaster.

2. klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Microsoft Forecaster 7.0a pak vyberte Nástroj registrační databáze Microsoft Forecaster.

3. Vyberte Zobrazovaný název , který odpovídá připojení došlo k chybě přihlášení.

4. Zkontrolujte Test pomocí aktuální přihlášení systému Windows a klepněte na tlačítko Test. Pokud to není test úspěšně, zkuste plně kvalifikovaný název domény serveru hodnotu. Pokud tomto stále nezdaří, viz rozlišení 9.


Řešení 3

Přihlaste se k serveru se službou IIS, kde je nainstalována aplikace Web Access a otevřete Správce služby IIS.


Služba IIS 6:

1. Rozbalte název serveru v horní a potom klepněte na složku Rozšíření webových služeb .
2. Vyberte ASP.NET v2.0.xxxxx a potom klepněte na tlačítko Povolit. Opakujte tento krok pro ASP.NET v4.0.xxxxx.

Pro službu IIS 7:

1. klepněte na název serveru v horní a v kategorii služby IIS poklepejte na položku Omezení ISAPI a CGI .
2. Klepněte pravým tlačítkem myši ASP.NET v2.0.xxxxx a potom zaškrtněte políčko Povolit. Opakujte tento krok pro ASP.NET v4.0.xxxxx.

Poznámka: Může mít po provedení těchto změn restartujte fond aplikací Microsoft Forecaster 7.0 a webu.

Řešení 4

Nástroj Řízení uživatelských účtů (UAC) nebo nedostatečná oprávnění k instalaci můžete zabránit webového klienta Microsoft Forecaster 7.0 správně nainstalovat na pracovní stanice uživatele. Lze vyřešit jejich udělení oprávnění místního správce na pracovní stanici a aplikací Internet Explorer jako správce.

Doporučenou metodou je aplikace Internet Explorer spustit jako správce:

1. na pracovní stanice uživatele klepněte na tlačítko Start a potom klepněte pravým tlačítkem myši Aplikace Internet Explorer a vyberte příkaz Spustit jako správce.

2. Otevřete web Forecaster Web Access a zobrazí se výzva k instalaci Forecaster webovém klientovi přístup.

Poznámka: Pokud nejste vyzváni k instalaci klientské součásti, je třeba zkopírovat do místní pracovní stanice MicrosoftForecasterWebClient.msi a msxml6.msi a spustit oba s pověřeními pro správu. Tyto soubory jsou umístěny na serveru IIS spuštěna ve složce WebAccess\Cabs\Files, kde je nainstalován Microsoft Forecaster 7.0 Web Access.Řešení 5

Microsoft Forecaster 7.0 Web Access vyžaduje nainstalované ovladače SQL Native Client (verze 9.xx.xxxx) na serveru se službou IIS. Určitých prostředích může mít pouze nainstalovaný ovladač SQL Nativní klient 10.0, a proto by docházet k této chybě přihlášení.


1. Stáhněte nativního klienta Microsoft SQL Server z následujícího odkazu:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7768393B-71FA-4281-83EB-CAB08BE4FB76&displaylang=e&displaylang=en

2. Nainstalujte nativní klient serveru Microsoft SQL Server na serveru se službou IIS.


Rozlišení 6

Pokud server služby IIS a serveru SQL server, kde je umístěna databáze Forecaster na samostatných počítačích, základní ověřování je pouze ověřování metody podporované.

Přihlaste se k serveru se službou IIS, kde je nainstalována aplikace Web Access a otevřete Správce služby IIS.

Služba IIS 6:

1. Rozbalte web, který uživatel existuje v rámci.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na virtuální adresář Forecaster 7.0 a klepněte na příkaz Vlastnosti.
3. klepněte na kartu Zabezpečení adresáře .
4. klepněte na tlačítko Upravit.
5. v tomto okně zrušte zaškrtnutí všech políček s výjimkou základní ověřováníPoznámka: Doporučujeme, abyste HTTS (nebo SSL) pro zabezpečení použít základní ověřování.
6. klepněte na tlačítko OK.

Pro službu IIS 7.0:

1. Rozbalte web, který uživatel existuje v rámci.
2. klepněte na virtuální adresář Forecaster 7.0.
3. Poklepejte na ověření v zobrazení funkcí.
4. vypněte všechny metody ověřování, které jsou uvedeny pouze Základní ověřování.
Poznámka: Potřebujete po provedení těchto změn restartujte fond aplikací Microsoft Forecaster 7.0 a webu.Řešení 7

Pokud server se službou IIS a SQL server, kde jsou Forecaster databáze je umístěn ve stejném počítači, ověřování systému Windows je pouze metody ověřování podporované.

Přihlaste se k serveru se službou IIS, kde je nainstalována aplikace Web Access a poté otevřete Správce služby IIS.

Služba IIS 6:

1. Rozbalte web, který uživatel existuje v rámci.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na virtuální adresář Forecaster 7.0 a klepněte na příkaz Vlastnosti.
3. klepněte na kartu Zabezpečení adresáře .
4. klepněte na tlačítko Upravit.
5. v tomto okně zrušte zaškrtnutí všech políček s výjimkou systému Windows integrované ověřování.
Poznámka: Doporučujeme, abyste HTTS (nebo SSL) použití základního ověřování pro účely zabezpečení.
6. klepněte na tlačítko OK.

Pro službu IIS 7.0:

1. Rozbalte web, který uživatel existuje v rámci.
2. klepněte na virtuální adresář Forecaster 7.0.
3. Poklepejte na ověření v zobrazení funkcí.
4. vypněte všechny metody ověřování uvedené s výjimkou systému Windows ověřování.

Poznámka: Potřebujete po provedení těchto změn restartujte fond aplikací Microsoft Forecaster 7.0 a webu.
Řešení 8

Non-správce Forecaster uživatelé budou moci přihlásit do aplikace Web Access při použití rolí aplikace SQL Server.

Poznámka: Toto řešení se týká pouze Forecaster databází, které jsou nakonfigurovány specificky pro použití Role aplikace SQL. Aplikační Role je speciální zabezpečení konfigurace a ve výchozí instalaci Forecaster databáze není nastaven následujícím způsobem.

1. Přihlaste se k serveru se službou IIS jako uživatel s oprávněním správce.

2. přejděte do složky, kde je nainstalována aplikace Forecaster Web Access. Výchozí složka je následující: C:\Program Files\Microsoft Forecaster 7.0\WebAccess.

3. ve složce programy WebAccess vytvořte záložní kopii jscripts. Soubor ASP.

4. Otevřete jscripts. Soubor ASP v programu Poznámkový blok.

5. Vyhledejte následující řádek:

{//fill in the login control and validate the login


6. vložte tento skript do řádku bezprostředně po řádku nalezené v kroku 5:

document.cookie="CA=" + escape(parent.frames.bodyfrm.document.forms.loginform.app.value);By měl nyní vypadat jako:

{//fill in the login control and validate the login
document.cookie="CA=" + escape(parent.frames.bodyfrm.document.forms.loginform.app.value);

7. Uložte změny jscripts. PROSTŘEDÍ ASP.

Poznámka: Může mít po provedení těchto změn restartujte fond aplikací Microsoft Forecaster 7.0 a webu.Řešení 9

Potvrďte, že oprávnění SQL byly konfigurovány správně, použijte následující článek znalostní BÁZE:

https://mbs.microsoft.com/knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kB; EN-US; 951225


Rozlišení 10:

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte v následujícím článku KB:

http://support.microsoft.com/kb/896861