Uživatel nemůže stáhnout sdílený obsah a obrazy z tabule ve schůzce v režimu online pomocí službě Lync Web App

Platí pro: Lync 2010

Příznaky


Předpokládejme, že spojuje uživatele aplikace Microsoft službě Lync Web App schůzky v režimu online pomocí brány Unified Access Gateway (UAG). V této situaci nelze stáhnout uživatele sdíleného obsahu a obrazy, které jsou sdíleny na tabuli v průběhu schůzky.

Příčina


K tomuto problému dochází, protože službě Lync Web App odešle HTTP GET požadavek na vyhledání sdíleného souboru. Žádost neobsahuje soubory cookie relací, které definují relace kontextu. Proto brány UAG relace schůzky, když brána přijme žádost nerozpozná. Z důvodu tohoto chování brány odešle odpověď službě Lync Web App na výzvu, že soubor nelze stáhnout.

Řešení


Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte následující kumulativní aktualizaci:
2514979 Popis kumulativní aktualizace pro službě Lync Server 2010 webové součásti serveru: Listopad 2011