Uživatel nemůže připojit ke schůzce na serveru fondu, který má ve službě Lync Server 2010 nasazena služba Mobility

Platí pro: Lync Server 2010 Standard EditionLync Server 2010 Enterprise Edition

Příznaky


Se předpokládá nasazení serveru v prostředí Microsoft službě Lync Server 2010 Mobility. V takovém případě musí uživatel, který je hostitelem serveru fondu, který má nainstalovanou službou mobilitou nemůže připojit ke schůzce pomocí mobilního zařízení.

Příčina


K tomuto problému dochází, protože server fondu, který je organizátor schůzky adresami na předána žádost o schůzku. Fondu server nemá nainstalována služba Mobility.

Řešení


Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte následující kumulativní aktualizaci:
2514979 Popis kumulativní aktualizace pro službě Lync Server 2010 webové součásti serveru: Listopad 2011


Poznámka: Po instalaci této aktualizace, požadavek na spojení pouze předán serveru fondu, který má porty služby Mobility. Porty služby Mobility jsou definovány v souboru topologie Tvůrce. Pokud server fond nemá port služby Mobility, ředitel zpracovává požadavek na spojení.