V aplikaci Outlook nelze zobrazit výsledky podokno osob.

Platí pro: Microsoft Outlook 2010Outlook 2013

Příznaky


Při pokusu zobrazit položky pošty v podokně osoby v aplikaci Microsoft Outlook, zobrazí se následující chybová zpráva:
Nejsou žádné položky v tomto zobrazení.

Příčina


K tomuto problému dochází, pokud obsahuje atribut legacyExchangeDN odesílatele znakem čárka.

Řešení


Důležité: Pečlivě postupujte podle pokynů v této části. Při nesprávné úpravě registru může dojít k vážným problémům. Před tím, než jej změníte, Zálohování registru pro obnovení v případě dojít k problémům.
  1. Ukončete všechny aplikace sady Office.
  2. Spusťte Editor registru.
  3. Vyhledejte a klepněte na následující klíč registru:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\SocialConnector
  4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Novýa potom klepněte na tlačítko Hodnota DWORD.
  5. Zadejte MatchContactOnSenderAddress jako název.
  6. Poklepejte na MatchContactOnSenderAddress.
  7. Zadejte 1 pro hodnotu dataa potom klepněte na tlačítko OK.
  8. V nabídce soubor klepněte na tlačítko Ukončit ukončete Editor registru.