MS12-021: Chyba zabezpečení v aplikaci Visual Studio by mohla umožnit zvýšení oprávnění: 13. března 2012

Úvod

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS12-021. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Pomoc a podpora pro tuto aktualizaci zabezpečení

Ochrana počítače proti virům a malwaru: Pomoc s instalací aktualizací:

Řešení zabezpečení pro odborníky v oblasti IT:

Místní podpora pro jednotlivé země:

Další informace

Další informace o této aktualizaci

Následující články obsahují další informace o této aktualizaci ve vztahu k jednotlivým verzím produktů. Tento článek může obsahovat specifické informace k jednotlivým aktualizacím, například adresy URL pro stažení, požadavky a přepínače příkazového řádku.
  • 2644980 MS12-021: Popis aktualizace zabezpečení pro sadu Visual Studio 2010: 13. března 2012 (Tento text může být v angličtině)
  • 2645410 MS12-021: Popis aktualizace zabezpečení pro produkt Visual Studio 2010 Service Pack 1: 13. března 2012 (Tento text může být v angličtině)
  • 2669970 MS12-021: Popis aktualizace zabezpečení pro produkt Visual Studio 2008 Service Pack 1: 13. března 2012 (Tento text může být v angličtině)
    Aktualizace zabezpečení 2669970 se nabízí v případě, že je ze sady Visual Studio 2010 nainstalována součást nástrojů maker sady Visual Studio (označovaná rovněž jako součást Visual Studio for Applications – VSA). Je tomu tak proto, že součást VSA byla součástí sady Visual Studio 2008, poté byla umístěna do nového balíčku a následně zahrnuta do sady Visual Studio 2010 jako samostatná součást.

Informace o nahrazení aktualizace

Informace o nahrazení pro jednotlivé konkrétní aktualizace jsou k dispozici v článcích znalostní báze Knowledge Base, které odpovídají této aktualizaci.
Vlastnosti

ID článku: 2651019 - Poslední kontrola: 16. 3. 2012 - Revize: 1

Váš názor