Obnovení výchozích oprávnění systému souborů NTFS v systému Windows 2000

Souhrn

Tento článek popisuje postup obnovení výchozích oprávnění systému souborů NTFS v systému Microsoft Windows 2000. Systém Windows 2000 obsahuje šablony konfigurace zabezpečení, které obsahují výchozí nastavení oprávnění pro systém souborů NTFS, přístup k registru, výchozí uživatelská práva a jiné položky.

Další informace

Šablony konfigurace zabezpečení lze použít spolu s modulem snap-in Konfigurace a analýza zabezpečení z konzoly MMC (Microsoft Management Console) k obnovení výchozího nastavení zabezpečení v systému Windows 2000. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz mmc.exe a klepněte na tlačítko OK.
 3. V nabídce Konzola klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in.
 4. Klepněte na tlačítko Přidat a poté poklepejte na položku Konfigurace a analýza zabezpečení.
 5. Klepněte na tlačítko Zavřít a potom na tlačítko OK.
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Konfigurace a analýza zabezpečení a poté klepněte na příkaz Otevřít databázi.
 7. Vytvořte následující nový databázový soubor:
  %SystemRoot%\Security\Database\Aclrestore.sdb
  Zobrazí se výzva k importu šablony zabezpečení.
 8. V rozevíracím seznamu Oblast hledání klepněte na položku Tento počítač a pak poklepejte na položku Místní disk (C:).
 9. Poklepejte na položku WINNT a potom poklepejte na položku Inf.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení je složka Inf skrytá. Pokud chcete skrytou složku Inf zobrazit, postupujte následujícím způsobem:
  1. Na ploše počítače poklepejte na ikonu Tento počítač.
  2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky.
  3. Na kartě Zobrazení klepněte na přepínač Zobrazovat skryté soubory a složky a potom klepněte na tlačítko OK.
 10. Vyberte jednu z následujících šablon (soubory INF) podle příslušné konfigurace a poté klepněte na tlačítko Otevřít:
  • Defltwk.inf: Windows 2000 Professional,
  • Defltsv.inf: Windows 2000 Server/Advanced Server, který není řadičem domény,
  • Defltdc.inf: Windows 2000 Server/Advanced Server, který je řadičem domény.
 11. Po úspěšném importu šablony postupujte podle pokynů v pravém podokně a proveďte konfiguraci počítače pomocí nastavení zabezpečení obsažených v šabloně.

Odkazy

Další informace o výchozích oprávněních pro systém souborů NTFS získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

244600 Výchozí oprávnění pro systém souborů NTFS v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

148437 Výchozí oprávnění pro systém souborů NTFS v systému Windows NT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 266118 - Poslední kontrola: 8. 2. 2006 - Revize: 1

Váš názor