Zdroje a doprovodné materiály společnosti Microsoft pro odebrání malwaru a virů

ÚVOD

Tento článek obsahuje seznam nástrojů a zdrojů, které společnost Microsoft zpřístupnila s cílem ukázat, jak je možné se v počítačích se systémem Windows vyhnout malwaru a virům a nebo je odebrat.

Příznaky

V počítači můžete zaznamenat kterýkoli z následujících příznaků:
 • Počítač je neobvykle pomalý, dochází v něm k chybám nebo často přestane reagovat.
 • Nelze spustit program pro vyhledávání virů nebo některé systémové nástroje, včetně Správce úloh.
 • Nelze otevřít některé webové stránky. Konkrétně se jedná o webové stránky související se zabezpečením, jako je například web služby Windows Update.
 • Došlo k neočekávané změně domovské stránky webového prohlížeče a původní domovskou stránku nelze obnovit.
 • Často a neočekávaně se zobrazují automaticky otevíraná okna.
Tyto příznaky mohou indikovat, že počítač je nakažen malwarem. Tytéž příznaky však mohou rovněž znamenat potíže s hardwarem nebo se softwarem, které nikterak nesouvisejí s malwarem. Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné určit důvody podivného chování počítače, doporučujeme přečíst si informace uvedené v tomto článku a určit, zda jsou vzniklé potíže způsobeny malwarem. Potom můžete použít doporučené nástroje a zdroje a tento malware odebrat.

Nástroje společnosti Microsoft související se zabezpečením

Služba Microsoft Windows Update

Spustíte-li službu Windows Update, můžete získat nejnovější aktualizace pro software společnosti Microsoft, a to včetně aktualizací zabezpečení, které jsou vydávány každé druhé úterý v měsíci. Další informace naleznete na webu služby Microsoft Update:

Program Microsoft Security Essentials

Program Microsoft Security Essentials je k dispozici zdarma a může napomoci ochraně systémů v domácnostech nebo malých firmách před viry, spywarem a dalším malwarem. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Bezpečnostní skener společnosti Microsoft

Máte-li pocit, že váš počítač je nakažen, doporučujeme spustit bezpečnostní skener společnosti Microsoft. Je k dispozici zdarma a umožní vám rozpoznat a odstranit řadu potíží, s nimiž se na nás zákazníci často obracejí. Chcete-li spustit bezpečnostní skener společnosti Microsoft, navštivte následující webovou stránku společnosti Microsoft:

Program Microsoft Windows Defender Offline Beta

Program Windows Defender Offline Beta umožňuje detekovat a odebrat škodlivý a potenciálně nebezpečný software, včetně programů rootkit. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Centrum zabezpečení systému Microsoft Windows

Centrum zabezpečení systému Windows umožňuje ověřit stav základů zabezpečení v počítači. Chcete-li tuto akci provést, klikněte na tlačítko Start, zadejte text Zkontrolovat stav zabezpečení a pak klikněte na položku Zkontrolovat stav zabezpečení. Další informace o centru zabezpečení systému Microsoft Windows naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Brána Windows Firewall

Ve většině podporovaných verzí systémů Microsoft Windows je zahrnuta brána Windows Firewall. Brána Windows Firewall může napomoci ochraně počítače před uživateli se zlými úmysly. Další informace naleznete na následujících webových stránkách společnosti Microsoft:

Informační střediska společnosti Microsoft související se zabezpečením

Středisko Microsoft Consumer Security Support Center

Středisko Microsoft Consumer Security Support Center poskytuje informace o produktech zabezpečení, podvodech, potížích s aktualizacemi zabezpečení a kontrole, rozpoznávání a odebírání hrozeb:

Centrum společnosti Microsoft pro ochranu před škodlivým softwarem

Centrum společnosti Microsoft pro ochranu před škodlivým softwarem (MMPC) poskytuje informace o ochraně před viry, spywarem a dalším potenciálně nežádoucím softwarem. Centrum MMPC rovněž poskytuje základní antimalwarovou technologii (zahrnuje skenovací modul a aktualizace definic malwaru) pro následující nástroje:
 • Forefront Server Security
 • Forefront Client Security
 • Microsoft Security Essentials
 • Windows Safety Scanner
 • Microsoft DaRTWindows Defender
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru
Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Encyklopedie centra společnosti Microsoft pro ochranu před škodlivým softwarem

Chcete-li se dozvědět více o nejaktuálnějších hrozbách, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Centrum pomoci o bezpečnosti a ochraně před viry

Centrum pomoci o bezpečnosti a ochraně před viry společnosti Microsoft poskytuje bezplatné nástroje, které vám mohou pomoci při hledání a odebírání virů. Tyto nástroje mohou rovněž posílit obranu a napomoci tak zabezpečení počítače před viry a dalšími hrozbami zabezpečení.

Web Microsoft Safety & Security Center

Web Microsoft Safety & Security Center nabízí informace o bezpečnostních skenerech, nástrojích a bezpečnostních pokynech pro počítače, laptopy a mobilní zařízení. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Stránka Security Troubleshooting and Support

Stránka Security Troubleshooting and Support obsahuje informace o bezplatných nástrojích, které vám mohou pomoci při detekci a odebírání virů. Tato stránka podpory rovněž obsahuje informace o tom, jak posílit obranu a napomoci tak zabezpečení počítače před viry a dalšími hrozbami zabezpečení. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Články znalostní báze Knowledge Base společnosti Microsoft související se zabezpečením

129972 Počítačové viry: popis, prevence a zotavení
822158 Doporučení pro hledání virů pro podnikové počítače s aktuálně podporovanými verzemi systému Windows
962007 Upozornění na červa Win32/Conficker
959318
Obdrželi jste podvodnou e-mailovou zprávu, která tvrdí, že přiložený spustitelný soubor je aktualizací zabezpečení společnosti Microsoft

Další informace

Jak lze napomoci ochraně počítače před nakažením

Neexistuje metoda, která by zajistila, že počítač je imunní vůči malwaru. Jsou však k dispozici kroky, jejichž prostřednictvím lze toto riziko zmenšit. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Jak rozpoznat e-mailové zprávy, odkazy nebo telefonní hovory, které představují útoky phishing

Cílem e-mailových zpráv, webů a telefonních hovorů, které představují útoky phishing, je krádež peněz. Další informace o tom, jak tyto hrozby rozpoznat, naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:

Informace o falešných virových výstrahách a falešným zabezpečovacím softwarem

Falešný zabezpečovací software, pro který je rovněž používán termín scareware, předstírá, že je užitečný z hlediska zabezpečení. Tento software však poskytuje pouze omezené nebo dokonce vůbec žádné zabezpečení, produkuje nesprávné nebo zavádějící výstrahy nebo se pokouší uživatele nalákat k účasti na podvodných transakcích. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Jak získat pomoc, je-li počítač se systémem Windows nakažen malwarem

Chcete-li získat další pomoc se systémem, který je nakažen malwarem, a jste-li právě na území Spojených států, můžete získat odbornou pomoc související s viry na webu Microsoft Answer Desk: Mimo území Spojených států navštivte Centrum pomoci o bezpečnosti a ochraně před viry společnosti Microsoft.


Vlastnosti

ID článku: 2671662 - Poslední kontrola: 15. 1. 2013 - Revize: 1

Váš názor