Vytvoření spouštěcí diskety v systému Windows ME

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

Souhrn

Tento článek popisuje postup při vytvoření spouštěcí diskety v systému Windows Millennium Edition (ME).

Další informace

Chcete-li vytvořit spouštěcí disketu, postupujte takto:

  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely.
  2. V okně Ovládací panely poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy.
  3. V dialogovém okně Přidat nebo odebrat programy – vlastnosti klepněte na kartu Spouštěcí disketa.
  4. Klepnutím na tlačítko Vytvořit disketu vytvořte spouštěcí disketu.


    POZNÁMKA: Za určitých okolností se může po klepnutí na tlačítko Vytvořit disketu zobrazit výzva ke vložení disku CD-ROM systému Windows ME. Může k tomu dojít tehdy, jestliže se na pevném disku nenacházejí instalační soubory potřebné k vytvoření spouštěcí diskety.
  5. Na vyzvání vložte do disketové jednotky naformátovanou disketu a poté klepnutím na tlačítko OK potvrďte přepsání případného obsahu této diskety.
  6. Po dokončení procesu vytváření spouštěcí diskety vyjměte disketu z disketové jednotky.
Na rozdíl od systémů Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows 98 Druhé vydání není program pro vytvoření spouštěcí diskety (Fat32ebd.exe) součástí prodejní verze disku CD-ROM se systémem Windows ME.

Vlastnosti

ID článku: 267287 - Poslední kontrola: 13. 3. 2006 - Revize: 1

Váš názor