Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows Millennium Edition

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

Tento článek je určen jako pomoc při odstraňování řady potíží. Pokud potřebujete další informace týkající se určité chyby, naleznete je na webové stránce Centra chybových zpráv systému Windows 98 a Windows ME na adrese:

Souhrn

Tento článek popisuje, jak zakázat obvyklé programy spouštěné při spuštění počítače, nastavení a ovladače z důvodu odstraňování potíží v systému Windows Millennium Edition (ME). Tento postup je známý jako "čisté spouštění".


Tento postup používejte pouze tehdy, pokud nejste jiným způsobem schopni určit příčinu chyby či nesprávného chování počítače. Tento postup způsobuje dočasnou ztrátu některých funkcí. Obnovení původního nastavení obnoví i původní funkce, ale může zároveň obnovit i původní potíže.

Další informace

Před provedením kroků popsaných v tomto článku zkuste najít další informace o vašich potížích ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Tyto informace nejsou určeny k odstraňování konkrétních potíží. Pokud se zobrazuje konkrétní chybová zpráva nebo dochází ke konkrétním projevům chyby, hledejte ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base pomocí zadání textu dané chybové zprávy nebo popisem daného chování. Znalostní báze Microsoft Knowledge Base je k dispozici na webu na adrese:

Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows ME

 1. Klepněte na tlačítko
  Start
  , klepněte na příkaz
  Spustit
  , zadejte příkaz
  msconfig
  do pole
  Otevřít
  a poté klepněte na tlačítko
  OK
  .
 2. Na kartě
  Obecné
  klepněte na přepínač
  Výběrové spuštění
  .
 3. Zrušte zaškrtnutí všech políček ve skupině
  Výběrové spuštění
  .
 4. Na kartě
  Po spuštění
  zaškrtněte políčko
  *StateMgr
  .
 5. Klepněte na tlačítko
  OK
  . Při dotazu na restartování počítače klepněte na tlačítko
  Ano
  . Po restartování počítače klepněte na tlačítko
  Start
  , klepněte na příkaz
  Spustit
  , zadejte příkaz
  msconfig
  do pole
  Otevřít
  a poté klepněte na tlačítko
  OK
  .


  Upozornění
  : Přesvědčte se, že všechna políčka na kartě
  Obecné
  zůstala nezaškrtnutá. Pokud není žádné políčko zaškrtnuté, přejděte ke kroku 6. Pokud je některé políčko zakázané nebo je šedé, není počítač spuštěný skutečně "čistě" a budete pravděpodobně potřebovat další pomoc od výrobce programu, který dané políčko znovu zaškrtnul.
 6. Po ověření čistého spuštění počítače v kroku 5 určete dalším postupem konkrétní příčinu potíží. Pokud k původním potížím po čistém spuštění počítače již nedochází, postupně zaškrtávejte jednotlivá políčka ve skupině
  Výběrové spuštění
  a po každém zaškrtnutí vždy restartujte počítač a zjistěte, zda daná položka nezpůsobuje původní potíže.

Jak se navrátit zpět ze stavu po čistém spuštění

 1. Klepněte na tlačítko
  Start
  , klepněte na příkaz
  Spustit
  , zadejte příkaz
  msconfig
  do pole
  Otevřít
  a poté klepněte na tlačítko
  OK
  .
 2. Na kartě
  Obecné
  klepněte na přepínač
  Normální spuštění
  .
 3. Klepněte na tlačítko
  OK
  . Klepněte na tlačítko
  Ano
  jako odpověď na výzvu k restartování počítače.

Kategorie zakázané při čistém spuštění

 • Položky v souboru System.ini
 • Položky v souboru Win.ini
 • Statické ovladače virtuálních zařízení (VxD)
 • Položky spouštěné při spuštění počítače
 • Proměnné prostředí pro emulaci systému MS-DOS


Poznámka
: Následující ovladače VxD by měly být na kartě
VxD
nástroje Pomůcka systémové konfigurace zaškrtnuté, aby byla zajištěna správná funkce přístupu k síti a Internetu:


VNETSUP

NDIS

VNETBIOS

VREDIR

Vlastnosti

ID článku: 267288 - Poslední kontrola: 26. 7. 2006 - Revize: 1

Váš názor