Je k dispozici nástroj MetaAcl pro úpravu oprávnění metabáze u objektů pro správu služby IIS

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravách metabáze. Před úpravou metabáze vytvořte záložní kopii, kterou budete moci obnovit v případě problémů. Informace o tomto postupu najdete v tématu nápovědy Configuration Backup/Restore (Zálohování a obnovení konfigurace) v konzole MMC (Microsoft Management Console).

Souhrn

Nástroj MetaAcl.vbs lze použít k úpravě výchozích oprávnění, která jsou nastavena u metabáze služby IIS.

Je možné, že jste k tomuto článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base byli přesměrováni z následující chybové zprávy služby IIS:
System.Web.Hosting.HostingEnvironmentException: Přístup k metabázi služby IIS se nezdařil. Účet procesu použitý ke spuštění technologie ASP.NET musí mít oprávnění ke čtení metabáze služby IIS (např. IIS://název_serveru/W3SVC). Informace týkající se změny oprávnění v metabázi najdete na stránce http://support.microsoft.com/?kbid=267904.
Tato chybová zpráva se zobrazí, protože oprávnění metabáze jsou nedostatečná nebo jsou nesprávně nastavena.

Chcete-li napomoci vyřešení této chyby, použijte nástroj MetaAcl k úpravě oprávnění metabáze. Další informace o nástroji MetaAcl a o způsobu fungování seznamů řízení přístupu (ACL) naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

326902 Seznamy řízení přístupu a použití nástroje MetaAcl pro změnu oprávnění seznamů ACL metabáze

Další informace

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Datum vydání: 16. července 2003

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.


Soubor Metaacl.exe obsahuje následující soubory:
File nameSize
Metaacl.vbs7,380 bytes
EULA.txt1,652 bytes


Úplný popis způsobu použití nástroje MetaAcl.vbs naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
326902 Seznamy řízení přístupu a použití nástroje MetaAcl pro změnu oprávnění seznamů ACL metabáze

Poznámka: Používáte-li technologii ASP.Net 2.0 a je třeba udělit oprávnění metabáze uživatelskému účtu systému Windows, nepoužívejte nástroj MetaAcl. Místo toho spusťte příkaz registračního nástroje služby IIS technologie ASP.NET IIS s parametrem -ga. Následující příkaz například udělí oprávnění k metabázi služby IIS uživatelskému účtu systému Windows <uživatelský_účet_windows>:
aspnet_regiis -ga <uživatelský_účet_windows>
Upozornění: Upravíte-li metabázi nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci každého produktu, jenž metabázi využívá. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávné úpravy metabáze budete moci vyřešit. Metabázi upravujete na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Před úpravou metabázi vždy zálohujte.

Odkazy

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base nebo na libovolném z následujících webů společnosti Microsoft:
326902 Seznamy řízení přístupu a použití nástroje MetaAcl pro změnu oprávnění seznamů ACL metabáze

Metabáze služby IIS (IIS 6.0)Vlastnost metabáze AdminACL (IIS 6.0) Metabáze služby IIS (IIS 5.0)Základní objekty správy pro službu IIS
Vlastnosti

ID článku: 267904 - Poslední kontrola: 21. 5. 2012 - Revize: 1

Váš názor