Popis nástroje Obnovení systému v systému Windows Millennium Edition

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

Souhrn

Tento článek obsahuje popis nástroje Obnovení systému v systému Windows Millennium Edition (ME).

V tomto článku jsou popsána následující témata:

 • Co je to nástroj Obnovení systému?
 • Sledované typy souborů
 • Spuštění a použití nástroje Obnovení systému
 • Kdy se vytváří body obnovení
 • Kdy se vytváří a používají ruční body obnovení
 • Úložiště dat
 • Zotavení po operaci obnovení, která selhala

Další informace

Co je to nástroj Obnovení systému?
Nástroj Obnovení systému je určen k automatickému monitorování a záznamu změn provedených v základních souborech systému Windows a v registru. Nástroj Obnovení systému umožňuje na základě těchto záznamů vrátit zpět změnu, která způsobila nestabilitu systému. Toho je dosaženo pravidelným záznamem bodu obnovení (neboli kontrolního bodu obnovení systému), který umožňuje vrátit zpět stav systému k bodu, kdy počítač fungoval správně.

Nástroj Obnovení systému není program určený k odinstalování nebo vytváření záloh. Pokud systém Windows nefunguje správně po instalaci softwaru nebo ovladačů, můžete použít panel Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely (nebo odinstalační nástroj daného programu).

Sledované typy souborů

Nástroj Obnovení systému sleduje většinu systémových souborů s příponami EXE, VXD, DLL, COM a SYS. Nástroj nesleduje uživatelem vytvořené soubory (například soubory s příponami TXT, DOC nebo XLS), soubory ve složce Dokumenty, dočasné soubory Internetu (včetně souborů historie aplikace Internet Explorer a souborů ve složkách Cookies a Oblíbené položky), soubory v Koši nebo soubory SWP (Windows Swap).

Spuštění a použití nástroje Obnovení systému

Při spuštění nástroje Obnovení systému postupujte podle následujících kroků:

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, na položku Příslušenství, na položku Systémové nástroje a klepněte na položku Obnovení systému.

  Při prvním použití nástroje Obnovení systému se na úvodní stránce zobrazí dvě možnosti:
  • Obnovit předchozí stav počítače
  • Vytvořit bod obnovení
 2. Klepněte na přepínač Obnovit předchozí stav počítače a klepněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se kalendář.
 3. V kalendáři vyberte bod obnovení, ke kterému se chcete vrátit.
 4. Klepněte na tlačítko Další.

  Před dokončením procesu obnovení budete vyzváni k ukončení všech aplikací, protože počítač bude restartován.
 5. Po dokončení restartování se zobrazí okno s potvrzením. Pokud klepnete na tlačítko OK, můžete pokračovat v používání počítače.
Při příštím spuštění nástroje Obnovení systému se zobrazí třetí možnost Vrátit zpět poslední obnovení. Tato možnost je k dispozici v případě, že návrat k bodu obnovení nevyřešil původní problém, a umožňuje snadné vrácení k okamžiku, kdy jste začali odstraňovat problémy.


Kdy se vytváří body obnovení

Body obnovení se vytváří za následujících podmínek:
 • Kontrolní body obnovení systému se vytváří automaticky každých 10 hodin provozu počítače, ale pouze po 2 minutách nečinnosti počítače. Je-li tato podmínka splněna, bude kontrolní bod obnovení systému vytvořen jednou za každých 24 hodin po 2 minutách nečinnosti počítače.
 • Body obnovení jsou vytvářeny instalačními balíčky, které využívají novou technologii MSI (Microsoft Software Installer).
 • Body obnovení jsou vytvářeny instalačními balíčky, které využívají software InstallShield 6.1 Pro a vyšší verze.
 • Body obnovení se vytvoří, pokud služba Automatické aktualizace nainstaluje balíček aktualizace.
 • Body obnovení se také vytváří, pokud použijete nástroj Obnovení systému k návratu k jinému bodu obnovení. Pokud však pracujete v nouzovém režimu, nebude bod obnovení vytvořen.
 • Body obnovení lze vytvořit ručně pomocí rozhraní nástroje Obnovení systému.
Soubory bodu obnovení a kontrolního bodu obnovení systému jsou vytvořeny při splnění výše uvedených podmínek v komprimovaném formátu (CAB) a jsou uloženy ve složce _Restore (označované také jako úložiště dat) na jednotce, na které je nainstalován systém Windows Millennium. Úložiště dat nelze přesunout nebo upravit. Každý pevný disk v počítači obsahuje také složku _Restore pro účely indexování a sledování. Všechny tyto složky obsahují soubor s názvem Srdiskid.dat.

Kdy se vytváří a používají ruční body obnovení

Ruční body obnovení lze vytvořit před instalací ovladačů zařízení nebo softwaru v případě, že si nejste jisti, jestli nebude ovlivněna celková výkonnost systému Windows. Jestliže nelze k odstranění softwaru použít nástroj určený k odinstalování programu, můžete se vrátit zpět k ručně vytvořenému bodu obnovení. Bod obnovení vytvoříte pomocí následujícího postupu:

 1. Klepněte na přepínač Vytvořit bod obnovení a klepněte na tlačítko Další.
 2. Zadejte popis bodu obnovení a klepnutím na tlačítko Další potvrďte vytvoření.
 3. Klepněte na tlačítko OK nebo Domů.
Úložiště dat
Velikost úložiště dat je určena velikostí jednotky se systémem Windows a je následující:
 • Minimální velikost úložiště dat je 200 megabajtů (MB). Pokud po instalaci systému Windows není na jednotce se systémem Windows 200 MB volného místa, je funkce obnovení systému automaticky vypnuta a po uvolnění dostatečného místa na disku bude nutné ji zapnout ručně. Jestliže je nástroj Obnovení systému vypnut z důvodu upozornění na nedostatek místa na disku, bude tato funkce automaticky obnovena po uvolnění dostatečného místa.
 • Na logických discích s méně než 4 gigabajty (GB) je maximální velikost úložiště dat 400 MB.
 • Na logických discích o velikosti 4 GB nebo více tvoří úložiště dat přibližně 12 procent velikosti logického disku, na kterém je nainstalován systém Windows Millennium.
Pokud úložiště dat dosáhne 90 procent přidělené velikosti, je spuštěn výmaz starších bodů obnovení v pořadí, v jakém byly vytvořeny, dokud není dosaženo 50 procent přidělené velikosti úložiště. Počet bodů obnovení, které jsou k dispozici po tomto výmazu, se může lišit v závislosti na tom, jaký software byl v poslední době nainstalován.

Pokud chcete ručně upravit velikost úložiště dat, postupujte následujícím způsobem:
 1. V Ovládacích panelech klepněte na panel Systém.
 2. Klepněte na kartu Výkon.
 3. Klepněte na tlačítko Systém souborů.
 4. Na kartě Pevný disk upravte posuvník Diskový prostor k použití na preferovanou velikost.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V případě snížení diskového prostoru využívaného nástrojem Obnovení systému může dojít k odstranění některých bodů obnovení, proto je při provádění této akce nutná opatrnost.

Zotavení po operaci obnovení, která selhala
Pokud nelze počítač spustit a poslední provedenou operací bylo obnovení systému, můžete k navrácení počítače zpět ke stavu před operací obnovení použít nouzovou spouštěcí disketu (EBD). Pokud použijete ke spuštění počítače tuto disketu, zobrazí se následující zpráva:

Nástroj Obnovení systému zjistit, že poslední dokončená operace bylo obnovení. Doporučujeme, abyste před dalším pokračováním vrátili změny systému provedené nástrojem Obnovení systému a restartovali počítač. Jestliže se rozhodnete, že nechcete změny vrátit, nebude již tato možnost k dispozici.

1) Vrátit zpět změny obnovení provedené v systému.
2) Nevracet zpět změny obnovení provedené v systému.

Zadejte jednu z těchto možností.
Jestliže vyberete první možnost, bude v počítači obnoven stav předcházející operaci obnovení a zobrazí se výzva k restartování počítače:

Nástroj Obnovení systému vrátil změny provedené od poslední operace obnovení.

Vyjměte všechny diskety z disketové jednotky a stiskněte kombinaci kláves CTRL + ALT + DELETE, tím restartujete počítač.
Ačkoli to není doporučeno, můžete nástroj Obnovení systému vypnout následujícím způsobem:

 1. V Ovládacích panelech klepněte na panel Systém.
 2. Klepněte na kartu Výkon.
 3. Klepněte na tlačítko Systém souborů.
 4. Klepněte na kartu Odstraňování potíží.
 5. Zaškrtněte políčko Vypnout nástroj Obnovení systému.
 6. Klepněte na tlačítko OK a Zavřít.
 7. Po zobrazení výzvy restartujte počítač.
Vlastnosti

ID článku: 267951 - Poslední kontrola: 24. 3. 2005 - Revize: 1

Váš názor