Popis aktualizace aplikace Outlook 2010: 13 listopad 2012

Platí pro: Microsoft Outlook 2010

ÚVOD


Společnost Microsoft vydala aktualizaci pro aplikaci Microsoft Outlook 2010. Tato aktualizace poskytuje nejnovější opravy pro 32bitové a 64bitové edice aplikace Outlook 2010. Tato aktualizace navíc obsahuje vylepšení stability a výkonu.

Problémy, které tato aktualizace řeší

  • Při připojení ke službě Microsoft Office 365 Exchange Online pomocí hesla s prošlou platností zadá aplikace Outlook 2010 odpojeno. Však neobdržíte upozornění oznamující, že vypršela platnost hesla.

    Poznámka: Po instalaci této opravy hotfix, zobrazí se dialogové okno před vypršením platnosti hesla. Dialogové okno umožňuje otevřít adresu URL změnit své heslo.
  • Předpokládejme, že aplikace Outlook 2010 se zobrazí v jazyce zprava doleva, například arabština nebo hebrejština. Dále předpokládejme, stiskněte klávesu Ctrl, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace Outlook v oznamovací oblast a potom klepněte na tlačítko Stav připojení. V takovém případě není správně zobrazen obsah v dialogovém okně Stav připojení k Microsoft Exchange .
  • Po přijetí žádosti o schůzku v určitých časových pásem aplikace Outlook 2010 dojde k chybě.

    Poznámka: k tomuto problému dochází v časovém pásmu Jeruzalém.

Řešení


Podrobné informace o aktualizaci

Tato aktualizace nenahrazuje žádné dříve vydané aktualizace.

Jak získat a nainstalovat aktualizaci

Následující soubory jsou k dispozici pro stažení z webu Microsoft Download Center:

32-bit

Download Stáhněte balíček 32bitové aktualizace.

64-bit

Download Stáhněte balíček aktualizace pro 64bitové verze.

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Informace o restartování počítače

Nemusíte po instalaci této aktualizace restartovat počítač.


Středisko Office System TechCenter obsahuje nejnovější aktualizace pro správce a strategií jejich nasazení pro všechny verze sady Office. Další informace o středisku Office System TechCenter naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: