Chybí ikony složky Síťová a telefonická připojení

Příznaky

Po otevření složky Síťová a telefonická připojení se nemusí zobrazit ikona Připojení k místní síti a ikona telefonického připojení, přestože připojení k síti funguje normálně. Ve složce se zobrazuje pouze ikona Vytvořit nové připojení.

Příčina

Toto chování může nastat v případě odstranění nebo nastavení neplatné hodnoty následujícího klíče registru nebo některého z jeho podklíčů:

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-000000000046}

Řešení

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.Poznámky:
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

 1. Spusťte program Poznámkový blok.
 2. Do okna programu Poznámkový blok zadejte následující řádky:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010c-0000-0000-C000-000000000046}]
  @="IPersist"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010c-0000-0000-C000-000000000046}\NumMethods]
  @="4"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010c-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid32]
  @="{00000320-0000-0000-C000-000000000046}"
 3. Uložte soubor pod názvem Restore.reg. Může se stát, že program Poznámkový blok přidá k názvu souboru příponu TXT. V takovém případě přejmenujte soubor názvem Restore.reg.
 4. Dvakrát klikněte na soubor Restore.reg.
 5. Po zobrazení výzvy k potvrzení přidání informací do registru klikněte na možnost Ano.
 6. Restartujte počítač.

Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mail.
Vlastnosti

ID článku: 269019 - Poslední kontrola: 22. 4. 2011 - Revize: 1

Váš názor