Chybová zpráva: Systém Windows nelze spustit. Uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen: \Winnt\System32\Config\Systemced

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Příznaky

Při restartování počítače se systémem Microsoft Windows 2000 se může zobrazit následující chybová zpráva:
Systém Windows nelze spustit. Uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEMced
Poznámka Písmena CED nejsou součástí chybové zprávy. Tato písmena byla zobrazena na předchozí obrazovce, ale při zobrazení chybového hlášení nebyla zcela vymazána.

Může se také zobrazit následující chybové hlášení:
Chyba podregistru System

Příčina

K tomuto chování může dojít, pokud platí některá z následujících podmínek:
 • V počítači je nainstalována karta řadiče ATA66 PCI společnosti Promise Technology, Inc. K tomuto problému obvykle dochází při procesu instalace systému Windows 2000.
 • Podregistr System v registru je poškozen nebo chybí.

  Může se stát, že v systému Windows 2000 nebude možné načíst registr, pokud bude příliš velký. K tomuto problému může dojít, pokud některý proces zaznamená příliš velké množství dat do systémového podklíče v registru. Systémový podklíč by měl obsahovat pouze informace nutné ke spuštění počítače.

  Počítače využívající architekturu Intel nebo ARC (RISC) mohou v této fázi procesu spuštění používat pouze 16 megabajtů (MB) paměti. Systémový podklíč registru musí těchto 16 MB sdílet se zavaděčem, jádrem, vrstvou HAL a ovladačem spuštění. V některých případech může být velikost systémového podklíče 13 MB nebo větší.

Řešení

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte odpovídající metodu.

Vyjměte řadič ATA66 PCI společnosti Promise Technology.

Jestliže k tomuto problému dochází během procesu instalace systému Windows 2000 a v počítači je nainstalován řadič ATA66 Promise, vyjměte kartu řadiče ATA66 PCI společnosti Promise Technology, zkontrolujte nastavení systému BIOS a ověřte, zda je povolen řadič IDE na základní desce a spusťte instalaci systému Windows 2000 znovu.

Obnovení zálohy podregistru System

DŮLEŽITÉ: Tento postup nelze použít pro řadič domény Active Directory, protože pokud použijete podregistr System složky opravy, už se nejedná o řadič domény.

K nahrazení kopie podregistru System ve složce oprav použijte nástroj Konzola pro opravy. Pokud není nástroj Konzola pro opravy v počítači nainstalován, můžete jej spustit v rámci procesu záchranné opravy:
 1. Ke spuštění počítače použijte disk CD-ROM systému Windows 2000 nebo spouštěcí disketu systému Windows 2000.
 2. Po zobrazení zprávy Vítá vás instalační program stiskněte klávesu R.
 3. Stisknutím klávesy C spustíte nástroj Konzola pro zotavení.
 4. Vyberte instalaci, kterou chcete opravit.
 5. Zadejte heslo správce.

  Pokud je počítač řadičem domény, zadejte po zobrazení výzvy heslo režimu obnovení adresářových služeb.Další informace o nástroji Konzola pro zotavení získáte klepnutím na níže uvedená čísla článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  239803 Změna hesla správce Konzoly pro zotavení pro řadič domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  223301 Ochrana účtu správce ve správci SAM offline (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 6. Na příkazovém řádku Konzoly pro zotavení zadejte následující příkazy a po zadání každého příkazu stiskněte klávesu ENTER:
  cd system32\config
  ren system system.old
  ren system.alt systemalt.old
 7. Pokud jste spustili průvodce záchrannou opravnou disketou z nástroje pro vytvoření zálohy a zotavení systému Windows, zkopírujte zálohu podregistru System ze složky %SystemRoot%\Repair\Regback.

  Jestliže jste průvodce záchrannou opravnou disketou nespustili, zkopírujte výchozí podregistr System ze složky %SystemRoot%\Repair.

  DŮLEŽITÉ: Je nutné obnovit poslední kopii podregistru System. Také je potřeba znovu nainstalovat všechny ovladače hardwarových zařízení nebo programy, které fungují jako služby, nainstalované v době od poslední aktualizace záchranné opravné diskety.

  Pokud chcete zkopírovat podregistr System, zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  copy c:\winnt\repair\system c:\winnt\system32\config
  Jestliže chcete zkopírovat poslední zálohu podregistru System vytvořenou při spuštění průvodce záchrannou opravnou disketou, zadejte následující příkaz a klepněte na klávesu ENTER:
  copy c:\winnt\repair\regback\system c:\winnt\system32\config
 8. Na příkazovém řádku zadejte exit a stisknutím klávesy ENTER restartujte počítač.

Snížení velikosti podregistru System

Pokud je v počítači sdílen velký počet prostředků, může být registr příliš velký. Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte následujícím způsobem.
 1. Spusťte Editor registru (Regedt32.exe).
 2. Vyhledejte následující klíč v registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Share
 3. V nabídce Registr klepněte na příkaz Uložit klíč.
 4. Do pole Název souboru zadejte Shares.new a klepněte na tlačítko Uložit.
 5. Vyhledejte následující klíč v registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE
 6. V nabídce Registr klepněte na příkaz Načíst podregistr.
 7. V seznamu souborů klepněte soubor System.old a na tlačítko Otevřít.
 8. Do pole Název klíče zadejte System.old a klepněte na tlačítko OK.
 9. Vyhledejte následující klíč v registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Select
 10. Poznamenejte si nastavení výchozí hodnoty.
 11. Vyhledejte následující klíč v registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System.old\ControlSetx\Services\LanmanServer\Shares
  kde x je číslo, které jste si poznamenali v kroku 8.
 12. V nabídce Registr klepněte na příkaz Uložit klíč.
 13. Do pole Název souboru zadejte Shares.old a klepněte na tlačítko Uložit.
 14. Obnovte klíč Shares.new v podregistru System.old:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System.old\ControlSetx\Services\LanmanServer\Shares
 15. Klepněte na klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\System.old.
 16. V nabídce Registr klepněte na příkaz Uvolnit podregistr.
 17. Ukončete Editor registru.
 18. Restartujte počítač v Konzole pro zotavení.
 19. Na příkazovém řádku zadejte následující řádky a po zadání každého řádku stiskněte klávesu ENTER:
  ren system system.org
  ren system.old system
 20. Na příkazovém řádku zadejte exit a stisknutím klávesy ENTER restartujte počítač.

Další informace

Další informace o možnostech získání spouštěcích instalačních disket systému Windows XP získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310994 Jak získat spouštěcí instalační diskety systému Windows XP
Další informace o omezení podregistru System v systému Microsoft Windows Server 2003 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

302594 Nižší omezení paměti podregistru System v systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Produkty třetích stran popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) ohledně funkčnosti a spolehlivosti těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 269075 - Poslední kontrola: 24. 3. 2005 - Revize: 1

Váš názor