Spořič obrazovky nespustí při provádění akcí připojení média ve službě Lync 2010

Příznaky

Jde o takovouto situaci:
  • Povolit spořič obrazovky a zadejte hodnotu časového limitu nečinnosti spořič obrazovky.
  • Vytvořit schůzku pomocí aplikace Microsoft službě Lync 2010 a potom sdílet prezentace aplikace PowerPoint nebo v programu Tabule ve schůzce.
  • Nechat počítač nečinný po dobu delší než hodnota časového limitu nečinnosti určený spořič obrazovky.
V tomto scénáři nespustí spořič obrazovky.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože relace média ve službě Lync 2010 přepíše konfigurace spořič obrazovky. Jedná se o zamýšlené chování ve službě Lync 2010.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte následující kumulativní aktualizaci:
2701664 Popis balíčku kumulativní aktualizace pro službě Lync 2010: červen 2012
Po instalaci této aktualizace, musí správce prostředí spusťte následující příkaz ve službě Lync Server Management Shell použijte zásady klienta:
Nový CsClientPolicyEntry-název "UseDefaultWindowsScreenSaverPolicy" – hodnotu "True"

Další informace

Další informace o příkazu Nový CsClientPolicyEntry přejděte na následující web společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 2703309 - Poslední kontrola: 12. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor