Poradce při potížích s chybami při ukládání souborů aplikace Excel

Souhrn

Problémy při ukládání souboru aplikace Microsoft Excel mohou nastat, pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek:
 • Ukládáte soubor aplikace Excel na síťovou jednotku, ke které máte omezená oprávnění.
 • Ukládáte soubor aplikace Excel do umístění, kde není dostatek místa na disku.
 • Došlo ke ztrátě spojení se souborem aplikace Excel.
 • Existuje konflikt s antivirovým softwarovým programem.
 • Ukládáte soubor aplikace Excel, který je sdílený.
 • Při ukládání souboru aplikace Excel byl překročen limit délky cesty (218 znaků).
 • V aplikaci Excel je zapnutá funkce Převod výpočtu vzorců.
 • Soubor byl vytvořen na základě šablony obsahující vložené objekty.

ÚVOD

Tento článek popisuje způsoby řešení problémů, které mohou nastat při ukládání souborů aplikace Microsoft Excel.

Další informace

Než přistoupíte k řešení problému

Máte-li problém se souborem aplikace Excel, který dosud nebyl úspěšně uložen, před zahájením řešení problému si prostudujte část Uložení souboru aplikace Excel před zahájením řešení problému.

Další informace o ukládání souborů v aplikaci Excel naleznete v části Proces uložení souboru aplikace Excel.

Chcete-li vyřešit problém týkající se ukládání v aplikaci Excel, použijte následující postupy v uvedeném pořadí, dokud nebude problém vyřešen.

Krok 1: Pokuste se uložit soubor aplikace Excel do jiného umístění

Lze-li správně uložit soubor aplikace Excel na místní jednotku pevného disku, na síťovou jednotku či na disketovou jednotku, možné příčiny problému mohou být následující:

Krok 2: Pokuste se uložit nový soubor aplikace Excel do původního umístění

Při ukládání nového souboru aplikace Excel do původního umístění použijte následující postup:
 1. Vytvořte nový sešit aplikace Excel.
 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.
 3. V dialogovém okně Uložit jako postupujte takto:
  1. V seznamu Uložit do klepněte na umístění, kde je uložený původní soubor aplikace Excel.
  2. Do pole Název souboru zadejte nový název pro nový soubor aplikace Excel.
  3. Klepněte na tlačítko Uložit.
Lze-li uložit nový soubor aplikace Excel do původního umístění, možné příčiny problému jsou tyto:
Není-li možné uložit nový soubor aplikace Excel do původního umístění, možná příčina je:
Je-li na jednotce dost místa, vyzkoušejte krok 3.

Krok 3: Pokuste se uložit soubor aplikace Excel v nouzovém režimu systému Microsoft Windows

Nepodařilo-li se vyřešit problém pomocí kroku 1 ani kroku 2, restartujte systém Windows v nouzovém režimu a potom zkuste uložit soubor aplikace Excel na místní jednotku pevného disku.

Poznámka: Používáte-li k ukládání souborů aplikace Excel síťové umístění, pokuste se restartovat systém Windows v nouzovém režimu s podporou sítě a potom uložit soubor aplikace Excel.

Poznámka: Nouzový režim systému Windows Safe nelze použít k řešení potíží v aplikaci Excel 2010 nebo Excel 2013.

Další informace o spuštění systému Windows v nouzovém režimu získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

315222 Popis možností nouzového režimu spuštění v systému Windows XP

Dojde-li po restartování systému Windows v nouzovém režimu k uložení souboru aplikace Excel, pokuste se soubor uložit znovu. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit.

Jestliže se po restartování systému Windows v nouzovém režimu soubor aplikace Excel neuloží (nebo se neuloží znovu), možné příčiny jsou tyto:

Příčiny

Doplněk od jiného výrobce

Nedojde-li po spuštění aplikace Excel v nouzovém režimu systému Windows k uložení souboru aplikace Excel, může být příčinou doplněk od jiného výrobce nebo soubor, který se nachází v některém ze spouštěcích umístění aplikace Excel. Ve výchozím nastavení jsou tyto soubory načteny při spuštění aplikace Excel.

Prodejci softwaru jiných výrobců někdy instalují vlastní doplňky, které pracují s aplikací Excel. Některé z těchto doplňků jsou vytvořeny pro práci s existujícími funkcemi aplikace Excel, účelem dalších je zajistit plynulý přechod při používání produktu jiného výrobce. Tyto doplňky od jiných výrobců obvykle nenarušují běžnou funkčnost aplikace Excel. Existuje však několik výjimek, kdy vlivem doplňku došlo ke konfliktu při ukládání souboru v aplikaci Excel.

Chcete-li provést zkoušku a vyloučit možnost, že problém ukládání v aplikaci Excel je způsoben doplňkem nebo souborem od jiného výrobce, spusťte aplikaci Excel v nouzovém režimu. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Ukončete aplikaci Excel.
 2. Klepněte na tlačítko Start a přejděte na příkaz Programy.
 3. Během spouštění aplikace Excel podržte stisknutou klávesu CTRL, dokud se nezobrazí podobná zpráva:
  Excel – bylo zjištěno, že je stisknuta klávesa Ctrl. Chcete spustit Excel v nouzovém režimu?
 4. Klepněte na tlačítko Ano.
 5. Pokuste se uložit nový soubor aplikace Excel a potom jej uložit znovu.
Pokud se soubor správně uloží, příčinou byl s největší pravděpodobností vlastní doplněk nebo soubor nacházející se ve spouštěcím umístění aplikace Excel. Chcete-li vyloučit tento problém, je třeba vyhledat a odebrat příslušný doplněk nebo soubor. Po určení doplňku nebo souboru, který byl příčinou problému, se obraťte na dodavatele, který jej vytvořil. Dodavatel může mít další informace o daném problému a aktualizaci, která nezpůsobuje daný problém.

Chcete-li získat další informace o nouzovém režimu aplikace Microsoft Excel, stisknutím klávesy F1 zobrazte v aplikaci Excel nabídku Nápověda, do vyhledávacího pole zadejte text nouzový režim a pak vyhledejte příslušné téma kliknutím na tlačítko Hledat.


Další informace o zjištění složek používaných aplikací Excel při spuštění a další možnosti, jak tuto funkci zakázat, naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

822107 Použití spouštěcích složek v aplikaci Excel
826922 Jak zabránit automatickému otevření souborů v aplikaci Excel


Zpět na začátek

Omezená oprávnění

Při ukládání souboru aplikace Excel do síťové jednotky je třeba mít následující oprávnění pro složku, kam má být soubor uložen:
 • oprávnění ke čtení,
 • oprávnění k zápisu,
 • oprávnění k úpravám,
 • oprávnění k odstranění.
Poznámka: Bez těchto oprávnění nelze dokončit proces uložení v aplikaci Excel.

Zpět na začátek

Nedostatek místa v jednotce

Při ukládání na libovolnou jednotku, ať se jedná o disketovou jednotku, místní jednotku pevného disku nebo o síťovou jednotku, je třeba ověřit, zda je na ní dostatek volného místa pro uložení souboru. Není-li na cílové jednotce dostatek volného místa, aplikace Excel nemůže dokončit uložení a zobrazí se následující chybová zpráva:
Disk je plný.


Další informace o této chybové zprávě naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

214245 Při ukládání sešitu v aplikaci Excel se zobrazí chybová zpráva Disk je plný (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

214073 Při pokusu o uložení souboru v aplikaci Excel se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Zpět na začátek

Ztráta síťového připojení

Dojde-li při práci se souborem aplikace Excel ke ztrátě připojení k jednotce, kde je soubor umístěn, může se při pokusu o uložení souboru zobrazit chybová zpráva.

K tomuto problému dochází proto, že při otevření souboru aplikace Excel ze síťového umístění nemuselo dojít ke stažení některých částí souboru do místního počítače v době otevření souboru. Mezipaměti kontingenčních tabulek, objekty ActiveX a část souboru v jazyce Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) se nestahují do místního počítače, dokud nejsou použity v místní relaci aplikace Excel.

Když dojde ke ztrátě připojení k síti, aplikace Excel nemá přístup k částem souboru, které nebyly staženy do místního počítače, a nemůže tudíž soubor uložit.

Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

291204 Po ztrátě připojení k síti se při uložení souboru v aplikaci Excel zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

214073 Při pokusu o uložení souboru v aplikaci Excel se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Zpět na začátek

Konflikt antivirového softwaru

Byl-li nainstalován nebo běží antivirový software, může se při pokusu o uložení existujícího souboru aplikace Excel zobrazit následující chybová zpráva. Při pokusu o uložení nového souboru aplikace Excel se chybová zpráva nezobrazí. Chybová zpráva se může zobrazit proto, že některé antivirové programy rychle kontrolují všechny nové soubory, které se objeví v počítači. Někdy to může narušit proces ukládání v aplikaci Excel. Toto narušení může zabránit aplikaci Excel správně uložit soubor.

Zpět na začátek

Konflikt sdílení souboru

Pracujete-li se sdíleným souborem aplikace Excel ve stejnou dobu jako jiný uživatel a oba současně se pokusíte uložit soubor aplikace Excel, může se zobrazit chybová zpráva. Chybová zpráva se zobrazí, protože aplikace Excel nemůže uložit soubor, zatímco v jiné instanci aplikace Excel probíhá ukládání stejného souboru.

Další informace o této chybové zprávě naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

130494 Při ukládání sdíleného sešitu v aplikaci Excel 2002 se zobrazí chybová zpráva, že soubor byl uzamčen (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Zpět na začátek

Délka názvu souboru

Při pokusu o uložení či otevření souboru aplikace Excel, jehož cesta je delší než 218 znaků (včetně názvu souboru), může dojít k zobrazení následující chybové zprávy:

Název souboru není platný.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

213983 Chybová zpráva při pokusu o otevření nebo uložení souboru v aplikaci Microsoft Excel: Název souboru není platný

zpět na začátekzačátek

Další informace

Uložení souboru aplikace Excel před zahájením řešení problému

Soubor aplikace Excel s posledními změnami doporučujeme vždy nejprve uložit, než začnete řešit, proč vlastně došlo k problému při ukládání souboru aplikace Excel. V závislosti na příčině problému týkajícího se uložení v aplikaci Excel může dojít k tomu, že soubor nebude možné obnovit ve stávající podobě. Následující metody jsou však obvykle úspěšné. Následující doporučení jsou uvedena v pořadí podle míry zachování formátu, snažíte-li se zachovat původní formát co nejvěrněji.

Poznámka: Je možné, že následující metody neuloží soubor včetně všech posledních změn, formátování a sad funkcí specifických pro používanou verzi aplikace Excel. Účelem následujících metod je zajistit uložení použitelné verze souboru. Všechny následující metody vyžadují uložení souboru na místní jednotku pevného disku a použití jedinečného názvu souboru při ukládání.

Metoda 1: Uložte soubor aplikace Excel s novým názvem souboru
 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.
 2. Uložte soubor aplikace Excel s novým, jedinečným názvem souboru.
Metoda 2: Přesuňte původní listy do nového sešitu
 1. Stisknutím kombinace kláves Shift + F11 přidejte do sešitu pomocný list.

  Tento list je třeba jako prázdná výplň, protože po přesunutí všech relevantních datových listů musí v sešitě zůstat nejméně jeden list.
 2. Seskupte všechny listy (s výjimkou pomocného listu), a to kliknutím na první list, podržením klávesy Shift a kliknutím na poslední list.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na seskupené listy a poté klikněte na příkaz Přesunout nebo zkopírovat.
 4. V seznamu Do sešitu klepněte na možnost (Nový sešit).
 5. Klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Tímto postupem by mělo dojít k přesunutí aktivních (seskupených) listů do nového sešitu.

Jsou-li ve vašem sešitu makra v jazyce VBA, zkopírujte tyto moduly ze starého do nového sešitu.

Metoda 3: Uložte soubor jako jiný typ souboru aplikace Excel
 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.
 2. Ze seznamu Typ souboru vyberte jiný formát souboru, než je aktuální formát souboru. Pokud používáte aplikaci Microsoft Excel 2007 nebo novější, nepoužívejte k uložení formát XLS, ale uložte soubor do formátu XLSX nebo XLSM.
Metoda 4: Uložte soubor ve formátu HTML
 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.
 2. V seznamu Typ souboru klepněte na položku Webová stránka.
 3. Klepněte na tlačítko Uložit.
Zpět na začátek

Proces uložení souboru aplikace Excel

Aplikace Excel postupuje při ukládání souboru takto:
 1. Aplikace Excel vytvoří náhodně pojmenovaný dočasný soubor (například Cedd4100 bez přípony názvu souboru) v cílové složce, která byla zadána v dialogovém okně Uložit jako. Do tohoto dočasného souboru je zapsán celý sešit.
 2. Při ukládání změn do existujícího souboru odstraní aplikace Excel původní soubor.
 3. Aplikace Excel přejmenuje dočasný soubor. Přidělí mu název souboru, který byl zadán uživatelem v dialogovém okně Uložit jako, například Sešit1.xls.
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

814068 Popis způsobu ukládání souborů v aplikaci Excel (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Poznámka: Další procesy, k nimž v počítači dochází, mohou způsobit narušení procesu ukládání souborů v aplikaci Excel. Tyto problémy mohou nastat, dojde-li k přístupu k dočasnému souboru aplikace Excel před dokončením procesu ukládání v aplikaci Excel (když například místní antivirový program uzamkne dočasný soubor, aby jej zkontroloval, než stačí aplikace Excel soubor přejmenovat).

Je tedy třeba sledovat všechny instalace nového softwaru a aktualizace, které byly provedeny před tím, než nastaly problémy s ukládáním souborů v aplikaci Excel. Tyto informace budou užitečné v případě, že problém nebude možné vyřešit pomocí tohoto článku a bude třeba kontaktovat službu podpory společnosti Microsoft. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 271513 - Poslední kontrola: 31. 1. 2014 - Revize: 1

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

Váš názor