Nastavení programu Windows Media Player jako výchozího přehrávače

Souhrn

Tento článek popisuje postup při nastavení programu Windows Media Player jako výchozího systémového přehrávače médií.

Další informace

Chcete-li nastavit program Windows Media Player jako výchozí přehrávač médií, postupujte takto:

  1. V programu Windows Media Player klepněte na nabídku Nástroje a poté na příkaz Možnosti.
  2. Na kartě Typy souborů klepněte na tlačítko Vybrat vše pod rámečkem Typy souborů. Tím vyberete všechny formáty souborů uvedené v seznamu (můžete také zaškrtnout všechna políčka ručně).
  3. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.
Program Windows Media Player je nyní nastaven jako výchozí přehrávač médií pro všechny vybrané formáty médií.

Klepnutím na libovolný formát souborů podporovaný programem Windows Media Player můžete program Windows Media Player nastavit jako výchozí přehrávač pro daný formát souborů. Chcete-li jako výchozí přehrávač pro některý formát použít jiný program, zrušte zaškrtnutí příslušného políčka v seznamu Typy souborů.


NÁZEV POLÍČKA TYP SOUBORU
============== =========
Soubor ve formátu Windows Media .asf, .asx, .wm, .wmx, .wmp
Zvukový soubor Windows Media .wma, .wax
Soubor zvuku/videa Windows Media .wmv, .wvx
Videosoubor .avi
Zvukový soubor .wav
Filmový soubor (MPEG) .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mpa
Zvuk ve formátu MP3 .mp3, .m3u
Soubor ve formátu MIDI .mid, .midi, .rmi
Videosoubor Indeo .ivf
Zvukový soubor AIFF .aif, .aifc, .aiff
Zvukový soubor AU .au, .snd
Zvuková stopa disku CD .cda
Poznámka: Je-li některé zaškrtávací políčko šedé, znamená to, že program Windows Media Player vlastní daný typ souboru pouze částečně. K danému formátu je přiřazeno více přípon souborů a program Windows Media Player standardně přehrává jen některé z těchto přípon. Chcete-li, aby program Windows Media Player převzal plné vlastnictví daného typu souborů, poklepejte na šedé zaškrtávací políčko.
Vlastnosti

ID článku: 271949 - Poslední kontrola: 13. 3. 2006 - Revize: 1

Váš názor