Program ScanDisk se spouští i po správném vypnutí systému Windows

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Příznaky

Ačkoli se zdá, že vypnutí systému Windows proběhlo správně, při dalším zapnutí počítače se spouští program ScanDisk.

Příčina

Během vypínání je obsah virtuální mezipaměti zapisován do cílového zařízení. Pokud je cílovým zařízením pevný disk typu IDE (Integrated Drive Electronics), mohou být data zapsána na vnitřní mezipaměť pevného disku, nikoli však na samotný disk. V takovém případě jsou data v mezipaměti při vypnutí počítače ztracena.

Řešení

Windows Millennium Edition

Chcete-li odstranit tento problém v systému Windows Millennium Edition (ME), stáhněte balíček Windows IDE Hard Drive Cache z následujícího webu společnosti Microsoft:

Windows 98

Chcete-li odstranit tento problém v systému Windows 98 Druhé vydání, stáhněte a nainstalujte balíček Windows IDE Hard Drive Cache z následujícího webu společnosti Microsoft:

Na stránce Windows IDE Hard Drive Cache Package vyberte požadovanou jazykovou verzi systému Microsoft Windows a poté klepněte na tlačítko Download Now (Stáhnout).


Anglická verze tohoto balíku má následující nebo vyšší atributy souborů:

Datum Čas Verze Velikost Název souboru Operační systém
--------------------------------------------------------------------
21.9.2000 14:46 4.10.2225 186 438 Ifsmgr.vxd Windows 98 Second
Edition
21.9.2000 14:46 4.90.3002 185 910 Ifsmgr.vxd Windows ME

Společnost Microsoft dále doporučuje stažení a instalaci aktualizace, o níž se zmiňuje následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

290831 Při vypnutí nejsou rozhraní SCSI Miniport zasílány požadavky SRB_FUNCTION_SHUTDOWN (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

POZNÁMKA: Aby mohl aktualizovaný ovladač Ifsmgr.vxd prodloužit proces vypnutí o požadované zpoždění, bude pravděpodobně nutné upravit hodnotu v registru. Délku zpoždění v milisekundách určuje hodnota CacheWriteDelay. Chcete-li tuto hodnotu změnit, postupujte takto:
 1. Spusťte Editor registru (Regedit.exe).
 2. Vyhledejte v registru následující klíč a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Hodnota DWORD.
 4. Zadejte název nové hodnoty CacheWriteDelay a poté stiskněte klávesu ENTER.
 5. Pravým tlačítkem myši klepněte na hodnotu CacheWriteDelay a potom klepněte na příkaz Změnit.
 6. V části Číselná soustava klepněte na položku Desítková.
 7. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 2000 a klepněte na tlačítko OK.
 8. Ukončete Editor registru.
 9. Vypněte počítač a znovu jej spusťte. Počkejte, dokud program ScanDisk nedokončí práci a nezobrazí se plocha systému Windows. Poté počítač znovu vypněte a spusťte a zjistěte, zda se během spouštění systému opět spustí program ScanDisk.
Další informace o hotfixech pro systém Windows ME naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

295413 Obecné informace o hotfixech pro systém Windows Millennium Edition (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o hotfixech pro systémy Windows 98 a Windows 98 Druhé vydání naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

206071 Obecné informace o hotfixech pro systémy Windows 98 a Windows 98 Druhé vydání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 273017 - Poslední kontrola: 12. 5. 2007 - Revize: 1

Váš názor