Chyba instalace rozhraní .NET Framework 3.5: 0x800F0906, 0x800F081F, 0x800F0907

Platí pro: Windows 10, version 1903Windows Server, version 1903Windows Server 2019, all versions

Tento problém nastane, když se pokoušíte nainstalovat rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5 na počítač s nainstalovaným systémem Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server verze 1709, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 nebo Windows Server 2012.

Poznámka Instalace rozhraní Microsoft .Net Framework může vyvolat chyby, které nejsou uvedeny v tomto článku, ale k odstranění těchto chyb můžete také vyzkoušet následující kroky.

Řešení pro systém Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 nebo Windows Server 2012


Řešení pro systém Windows 10


Další informace


Tyto chyby se mohou vyskytnout při aktivaci rozhraní .NET Framework 3.5 pomocí průvodce instalací, nástroje Obsluha a správa bitových kopií (DISM) nebo příkazů prostředí Windows PowerShell.

V systémech Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012 je rozhraní .Net Framework 3.5 instalováno jako součást na vyžádání. Metadata pro součásti na vyžádání jsou zahrnuta. Ale binární soubory a ostatní soubory přidružené k této součásti nejsou zahrnuty. Povolíte-li takovou součást, systém Windows se pokusí kontaktovat službu Windows Update a stáhnout chybějící informace, které potřebuje k instalaci součásti. Tento proces může ovlivnit konfigurace sítě a také způsob, jakým jsou počítače nakonfigurovány pro instalaci aktualizací v daném prostředí. Při první instalaci těchto součástí se proto mohou vyskytnout potíže.

Chybové zprávy přidružené k těmto kódům chyb

Kód chyby Chybové zprávy
0x800F0906
Zdrojové soubory se nepodařilo stáhnout.
Pomocí možnosti Zdroj určete umístění souborů, které jsou zapotřebí k obnovení komponenty. Další informace o určení zdrojového umístění najdete na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
Soubor protokolu DISM se nachází v umístění C:\Windows\Logs\DISM\dism.log.
Systému Windows se nepodařilo provést požadované změny.
Systém Windows se nemohl připojit k Internetu, aby stáhl potřebné soubory. Zkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu, a zkuste to znovu kliknutím na tlačítko Opakovat.
Selhala instalace jedné či více rolí, služeb rolí nebo součástí.
Zdrojové soubory nebyly nalezeny. Zkuste tyto role, služby rolí nebo součásti nainstalovat znovu v relaci Průvodce přidáním rolí a funkcí, na potvrzovací stránce průvodce klikněte na možnost „Zadejte alternativní cestu ke zdroji“ a zadejte platné umístění zdrojových souborů, které jsou zapotřebí pro instalaci. Toto umístění musí být dostupné z účtu počítače cílového serveru.
0x800F0906 - CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE
Kód chyby: 0x800F0906
Chyba: 0x800f0906
0x800F081F
Zdrojové soubory nebyly nalezeny.
Pomocí možnosti Zdroj určete umístění souborů, které jsou zapotřebí k obnovení komponenty. Další informace o určení zdrojového umístění najdete na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
Soubor protokolu DISM se nachází v umístění C:\Windows\Logs\DISM\dism.log.
0x800F081F - CBS_E_SOURCE_MISSING
Kód chyby: 0x800F081F
Chyba: 0x800F081F
0x800F0907
Selhání prostředí DISM. Nebyla provedena žádná operace.
Další informace naleznete v souboru protokolu.
Soubor protokolu DISM se nachází v umístění C:\Windows\Logs\DISM\dism.log.
Vzhledem k nastavení síťových zásad se systém Windows nemohl připojit k Internetu a stáhnout soubory potřebné k provedení požadovaných změn. Další informace vám poskytne správce sítě.
0x800F0907 - CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED
Kód chyby: 0x800F0907
Chyba: 0x800F0907

Jak stáhnout rozhraní .NET Framework 3.5 mimo požadavek služby Windows Update

Rozhraní .NET Framework 3.5 je k dispozici pro zákazníky s multilicencemi nebo předplatným služby MSDN, neboť je k dispozici médium součásti na vyžádání.

Kódy chyb nejsou uvedeny po instalaci rozhraní .NET Framework 3.5

Když nainstalujete rozhraní .NET Framework 3.5, můžete se setkat s jinými kódy chyb, které nejsou uvedeny v tomto článku KB. Více informací získáte v následujících článcích: