Známé problémy s produktem Visual Studio 2010 SP1 v systému Windows 8

Souhrn

V tomto článku najdete seznam známých problémů, s nimiž se můžete setkat po instalaci produktu Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) do počítače se systémem Windows 8, a dočasných řešení těchto problémů.

Další informace

Následuje přehled známých problémů s produktem Visual Studio 2010 SP1 v počítačích se systémem Windows 8.

Problém 1

Příznaky

Při pokusu o publikování webu nebo webové aplikace na adrese http://localhost pomocí nastavení Internetové informační služby (IIS) v produktu Visual Studio 2010 v počítači se systémem Windows 8 se zobrazí chybová zpráva podobná následující:
Došlo k chybě při čtení schématu konfigurace služby IIS z "C:\Windows\system32\inetsrv\config\schema\".

Poznámka:
Tento problém se nevyskytuje při publikování webu nebo webové aplikace bez použití nastavení služby IIS.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte některou z následujících metod:
 • K publikování webu nebo webové aplikace použijte produkt Microsoft Visual Studio 2012.
 • K publikování webu nebo webové aplikace použijte nejnovější verzi prostředí Azure SDK for .NET (Visual Studio 2010 SP1). Součástí prostředí Windows Azure SDK for .NET je aktualizované webové publikační rozhraní, které tento problém nevyvolává. Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
  Ke stažení Stáhněte si balíček Windows Azure SDK for .NET (VS 2010 SP1)
  Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Problém 2

Příznaky

Pokusíte-li se v produktu Visual Studio 2010 SP1 v počítači se systémem Windows 8 připojit ke vzdálené databázi Visual SourceSafe prostřednictvím připojení HTTPS, může se zobrazit chybová zpráva podobná následující:
K dokončení ověření klienta je požadován certifikát.

Poznámka: Tento problém se vyskytuje v nepravidelných intervalech.

Problém 3

Příznaky

Pokusíte-li se v prostředí Windows Server 2012 nebo Windows 8 spustit registrační nástroj služby IIS pro technologii ASP.NET (Aspnet_regiis.exe) s příkazovou volbou –i, -u nebo –r, nebudete moci nainstalovat nebo odinstalovat rozhraní Microsoft .NET Framework 4.5.

Řešení

Tento problém můžete vyřešit instalací nebo odinstalací rozhraní .NET Framework 4.5 pomocí některé z následujících metod:
 1. Použijte volbu ovládacího panelu Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows v systému Windows 8.
 2. Použijte nástroj pro správu Správce serveru v systému Windows Server 2012.
 3. Spusťte potřebné příkazy v nástroji příkazového řádku Obsluha a správa bitových kopií (DISM.exe).
Další informace o postupu při povolení použití prostředí .NET Framework 4.5 s produktem IIS 8.0 najdete na následujícím webu výukového centra IIS:
How to use ASP.NET 3.5 and ASP.NET 4.5 in IIS 8.0 (Použití prostředí ASP.NET 3.5 a ASP.NET 4.5 ve službě IIS 8.0)

Problém 4

Příznaky

Do počítače se systémem Windows 8 nebo Windows Server 2012 s nainstalovaným produktem Visual Studio 2010 SP1 nelze nainstalovat produkt Microsoft SQL Server 2008 SP1.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte aktualizaci SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) nebo novější verzi serveru SQL Server 2008.

Další informace o získání nejnovější aktualizace Service Pack pro produkt SQL Server 2008 naleznete pod následujícím odkazem na článek ze znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

Problém 5

Příznaky 1

Předpokládejme, že se pokusíte použít některou z následujících metod analýzy výkonu aplikací v profilovacích nástrojích produktu Visual Studio 2010 SP1 v počítači se systémem Windows 8:
 • Vzorkování procesoru
 • Alokace paměti .NET (vzorkování)
 • Data soupeření o prostředky (souběžný provoz)
V této situaci nelze profilovací nástroj spustit. Dále se zobrazí chybová zpráva podobná následující:
Nelze spustit službu VSPerfDrv100. Zvolenou službu nelze spustit, protože není povolena nebo s ní není spojeno žádné povolené zařízení.

Tuto službu nelze spustit kvůli nekompatibilitě ovladače Visual Studio 2010 SP1 a systému Windows 8.

Příznaky 2

Shromažďujete-li data pomocí vizualizace souběžnosti, nelze získaná data zobrazit v okně sestavy.

Tento problém je způsoben změnou schématu událostí systému Windows v systému Windows 8.

Řešení

Chcete-li tyto problémy dočasně vyřešit, použijte v počítači se systémem Windows 8 profilovací nástroje produktu Visual Studio 2012.
Vlastnosti

ID článku: 2735834 - Poslední kontrola: 12. 11. 2012 - Revize: 1

Váš názor