Odstraňování potíží se spouštěním systému Windows ME

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

Pokud tento článek neobsahuje popis chybové zprávy, která se vám zobrazuje, můžete vyhledat další články s popisem chybových zpráv v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
315854 Centrum chybových zpráv systémů Windows 98 a Windows ME

Souhrn

Tento článek popisuje odstraňování potíží s počítačem v případě, že přestane reagovat (neodpovídá) nebo se zobrazí chybová zpráva „Závažná výjimka“ nebo „Neplatný ovladač VxD“.

Další informace

Chcete-li odstranit potíže v případě, že počítač přestane reagovat (neodpovídá) nebo se zobrazí chybová zpráva „Závažná výjimka“ nebo „Neplatný ovladač VxD“, použijte nástroj Systémové informace (Msconfig.exe). Po několika restartováních počítače může tento nástroj izolovat konkrétní soubor nebo klíč registru, který způsobuje daný problém. Jakmile se vám podaří vyhledat soubor nebo klíč registru, který potíže způsobuje, upravte daný soubor nebo odeberte klíč registru a potom vraťte nástroj Systémové informace do režimu Normální spuštění.

Další informace o provedení čistého spuštění počítače se systémem Windows ME pomocí Nástroje pro konfiguraci systému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

267288 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows Millennium Edition
Součástí tohoto článku jsou následující témata:
 • Spuštění systému Windows ME v nouzovém režimu
 • Systém Windows ME nelze spustit v nouzovém režimu
 • Systém Windows ME lze spustit v nouzovém režimu

Spuštění systému Windows ME v nouzovém režimu

Pokud nelze spustit systém Windows ME běžným způsobem, zkuste spustit počítač v nouzovém režimu. Po spuštění systému Windows ME v nouzovém režimu bude vypnuta řada ovladačů zařízení systému Windows ME a bude použit standardní ovladač zobrazení VGA.

Chcete-li spustit systém Windows ME v nouzovém režimu, stiskněte během restartování počítače klávesu CTRL, podržte ji stisknutou a potom v nabídce Spuštění systému Windows ME vyberte položku Nouzový režim.

Pokud se počítač nepodaří spustit v nouzovém režimu, prostudujte si v tomto článku část Systém Windows ME nelze spustit v nouzovém režimu.

Pokud se systém Windows ME podaří spustit v nouzovém režimu, prostudujte si v tomto článku část Systém Windows ME lze spustit v nouzovém režimu.

Systém Windows ME nelze spustit v nouzovém režimu

Spuštění systému Windows ME v nouzovém režimu může zabránit některá z následujících příčin:
 • Počítač může být napaden virem.Další informace o počítačových virech naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  129972 Popis počítačových virů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Nastavení paměti CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) počítače může být nesprávné.

  Ověřte správnost nastavení paměti CMOS. Chcete-li ověřit správnost nastavení, bude možná třeba obrátit se na výrobce počítače.
 • V počítači mohlo dojít ke konfliktu hardwaru. Konflikty hardwaru se mohou týkat rozhraní PCI (Peripheral Component Interconnect) systému BIOS (Basic Input/Output System), konfliktů IRQ (Interrupt Request), nadbytečných komunikačních portů (COM) (například dvou portů COM1 nebo nastavení modemu na stejný port COM jako existující sériový port) nebo poškození paměťového modulu nebo čipu.
 • Může být třeba změnit nastavení souboru Msdos.sys. Nastavení hodnoty Logo by například mělo být nula (0).
Další informace o souboru Msdos.sys naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

118579 Obsah souboru Msdos.sys systému Windows
Pokud se systém Windows ME nadále nedaří spustit v nouzovém režimu, mohou být potíže způsobeny registrem. Potíže registru můžete diagnostikovat pomocí nástroje Kontrola registru systému Windows (Scanreg.exe).
 1. Restartujte počítač pomocí spouštěcí diskety v disketové jednotce a potom vyberte možnost Minimální spuštění.
 2. Zadejte příkaz scanreg /restore a stiskněte klávesu ENTER.
Nástroj Kontrola registru systému Windows (Scanreg.exe) není součástí spouštěcí diskety. Pokud počítač spustíte pomocí spouštěcí diskety, bude k cestě přidána složka, v níž je nástroj Kontrola registru systému Windows umístěn (C:\Windows\Command). Další informace o nástroji Kontrola registru systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

183887 Popis nástroje Kontrola registru systému Windows (Scanreg.exe)
Další informace o zobrazení chybové zprávy o poškození registru po spuštění nástroje Kontrola registru systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

186909 Kontrola registru stále zjišťuje poškození registru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Pokud systém Windows ME nelze spustit v nouzovém režimu ani po použití nástroje Kontrola registru systému Windows, přeinstalujte systém Windows ME do stejného adresáře, kde byl původně nainstalován.

Pokud ani potom nebude možné spustit systém Windows ME v nouzovém režimu, nainstalujte jej do nové, prázdné složky. Tento krok umožňuje určit, zda se problém týká zbývajících součástí předchozího operačního systému, například nastavení konfigurace, nebo zda jde o potíže s hardwarem.

Systém Windows ME lze spustit v nouzovém režimu

Po spuštění počítače v nouzovém režimu se zobrazí téma nápovědy Odstraňování potíží v nouzovém režimu. Další informace o součásti Odstraňování potíží v nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

274155 Popis součásti Odstraňování potíží v nouzovém režimu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Jestliže se systém Windows ME spustí v nouzovém režimu, můžete pomocí následujícího postupu zjistit, zda některé zařízení nebylo nesprávně spuštěno:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na přepínač Výběrové spuštění.Poznámka: Nástroj pro konfiguraci systému (Msconfig.exe) nemůže zakázat soubor, který má atribut Pouze pro čtení, ačkoli se chová, jako by to možné bylo. Chcete-li se přesvědčit, zda Nástroj pro konfiguraci systému nahradil soubor, který chcete zakázat, otevřete daný soubor. Pokud se na začátku souboru nachází následující nebo podobný text, nahradil Nástroj pro konfiguraci systému soubor úspěšně:

  rem
  rem *** DO NOT EDIT THIS FILE! ***
  rem
  rem This file was created by the System Configuration Utility as
  rem a placeholder for your SYSTEM.INI file. Your actual
  rem SYSTEM.INI file has been saved under the name SYSTEM.TSH.
  rem
 3. : Nástroj pro konfiguraci systému (Msconfig.exe) nemůže zakázat soubor, který má atribut Pouze pro čtení, ačkoli se chová, jako by to možné bylo. Chcete-li se přesvědčit, zda Nástroj pro konfiguraci systému nahradil soubor, který chcete zakázat, otevřete daný soubor. Pokud se na začátku souboru nachází následující nebo podobný text, nahradil Nástroj pro konfiguraci systému soubor úspěšně: Následující tabulka popisuje čtyři různé možnosti spuštění a položky, které lze při daném spuštění ověřit. Chcete-li použít možnost spuštění, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí jednotlivých možností spuštění popisovaných v následujících částech.
PříkazSpuštění ASpuštění BSpuštění CSpuštění D
Zpracovat soubor System.iniAnoNeAnoAno
Zpracovat soubor Win.iniNeAnoAnoAno
Načíst statický ovladač VxDAnoAnoNeAno
Načíst položky Po spuštěníAnoAnoAnoNe
Poznámka: Pokud se systém Windows ME nespustí běžným způsobem, jestliže použijete všechny z uvedených možností spuštění, prostudujte si v tomto článku část Odstraňování potíží s ovladačem v chráněném režimu.

Možnost Spuštění A

Spusťte počítač pomocí možnosti Spuštění A. Pokud se systém Windows ME spustí při použití možnosti Spuštění A běžným způsobem, je problém způsoben souborem Win.ini. Vyhledání řádku v souboru Win.ini, který způsobuje potíže:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig do pole Otevřít a klepněte na tlačítko OK.
 2. Zaškrtnutím políčka Zpracovat soubor Win.ini na kartě Obecné obnovte původní soubor.
 3. Na kartě Win.ini poklepejte na složku Windows.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka load= a políčka run= a klepněte na tlačítko OK.
 5. Po zobrazení výzvy k restartování počítače klepněte na tlačítko Ano.
Jestliže se systém Windows ME spustí běžným způsobem, nachází se v řádku pro spuštění nebo načtení souboru Win.ini program TSR (Terminate-and-Stay-Resident), který způsobuje potíže. Další pomoc získáte od výrobce programu.

Pokud se systém Windows ME nespustí po použití možnosti Spuštění A běžným způsobem, zkuste použít možnost Spuštění B.

Možnost Spuštění B

Pokud se systém Windows ME spustí při použití možnosti Spuštění B běžným způsobem, je problém způsoben souborem System.ini. Problém se s největší pravděpodobností nachází v části [386Enh] původního souboru System.ini.

Vyhledání řádku v souboru System.ini, který způsobuje potíže:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig do pole Otevřít a klepněte na tlačítko OK.
 2. Zaškrtnutím políčka Zpracovat soubor System.ini na kartě Obecné obnovte původní soubor.
 3. Poklepejte na složku 386Enh na kartě System.ini.
 4. Zrušte zaškrtnutí všech políček, vedle nichž se nenachází příznak Windows.
Jestliže se systém Windows ME spustí běžným způsobem, jsou potíže způsobeny načítáním ovladače ze složky 386Enh.

Pokud se systém Windows ME nespustí běžným způsobem, zrušte postupně zaškrtnutí zbývajících políček na kartě System.ini (začněte u složky Boot). Po zrušení zaškrtnutí každého políčka restartujte počítač. Dojde-li k potížím znovu, načítá naposledy zaškrtnuté políčko ovladač, který brání běžnému spuštění systému Windows ME.

Poznámka: Jestliže se systém Windows ME spustí běžným způsobem po zrušení zaškrtnutí políčka display.drv=pnpdrvr.drv, jsou potíže způsobeny ovladačem zobrazení.

Poznámka: Je-li nainstalován program Adobe Type Manager (ATM), upraví soubor SYSTEM.INI změnou řádku SYSTEM.DRV a přidáním nového řádku. Příklad:

[Boot]
SYSTEM.DRV=ATMSYS.DRV
ATM.SYSTEM.DRV=SYSTEM.DRV
Další informace o odstraňování potíží se zobrazením naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

127139 Odstraňování potíží se zobrazením v systému Windows
Jestliže se systém Windows ME nespustí běžným způsobem v případě, že použijete možnost Spuštění B, zkuste použít možnost Spuštění C.

Možnost Spuštění C

Pokud se systém Windows ME spustí v případě použití možnosti Spuštění C běžným způsobem, jedná se o potíže se statickým ovladačem virtuálního zařízení (VxD), který je načten z následujícího klíče registru:
HKEY_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\VxD
Řešení tohoto problému naleznete v tomto článku v části Odstraňování potíží se statickým ovladačem VxD.

Pokud se systém Windows ME nespustí běžným způsobem v případě použití možností Spuštění A, Spuštění B ani Spuštění C, zkuste použít možnost Spuštění D.

Možnost Spuštění D

Jestliže se systém Windows ME spustí běžným způsobem v případě použití možnosti Spuštění D, jedná se o potíže s programem, který se spouští během spuštění počítače. Informace o řešení tohoto problému naleznete v tomto článku v části Odstraňování potíží se složkou Po spuštění.

Jestliže nadále nebudete moci spustit běžným způsobem systém Windows ME ani po prostudování části Odstraňování potíží se složkou Po spuštění v tomto článku, přečtěte si část Odstraňování potíží s ovladačem v chráněném režimu.

Odstraňování potíží se statickým ovladačem VxD

Potíže mohou být způsobeny ovladačem nebo ovladačem VxD načítaným z registru. Chcete-li určit, zda se jedná o tento typ potíží, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig do pole Otevřít a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na přepínač Výběrové spuštění a zrušte zaškrtnutí políčka Zpracovat statické ovladače VxD.
 3. Klepněte na tlačítko OK a po zobrazení výzvy restartujte počítač.
Jestliže potíže přetrvají, je problematický statický ovladač VxD načítán z registru. Řešení tohoto problému:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig do pole Otevřít a klepněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Statické ovladače VxD zrušte zaškrtnutí prvního políčka v seznamu.
 3. Klepněte na tlačítko OK a po zobrazení výzvy restartujte počítač.
Jestliže potíže zůstanou vyřešeny, opakujte krok 1 až krok 3, ale zaškrtněte další políčko na kartě Statické ovladače VxD.

Dojde-li k potížím znovu, načítá naposledy zaškrtnuté políčko ovladač nebo program TSR, které způsobují uvedené potíže. Je-li problematický soubor některý z následujících souborů, je problém pravděpodobně způsoben síťovým adaptérem:
Vnetsup.vxd
Ndis.vxd
Vnetbios.vxd
Vredir.vxd
Dfs.vxd
Vserver.vxd
Ndiswan.vxd
Je-li příčinou potíží ovladač síťového adaptéru, obraťte se na výrobce síťového adaptéru a požádejte jej o nový ovladač kompatibilní se systémem Windows ME.

Pokud je příčinou potíží konflikt hardwaru, prostudujte si v tomto článku část Odstraňování potíží s ovladačem v chráněném režimu.

Odstraňování potíží se složkou Po spuštění

Potíže mohou být způsobeny programem spouštěným během spuštění počítače. Určení programu, který potíže způsobuje:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig do pole Otevřít a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na kartu Po spuštění a zrušte zaškrtnutí všech políček.
 3. Klepněte na tlačítko OK a po zobrazení výzvy restartujte počítač.
Podaří-li se potíže vyřešit:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig do pole Otevřít a klepněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Po spuštění zaškrtněte první políčko v seznamu.
 3. Klepněte na tlačítko OK a po zobrazení výzvy restartujte počítač.
Jestliže potíže zůstanou vyřešeny, opakujte kroky 1 až 3, ale zaškrtněte další políčko v seznamu.

Dojde-li k potížím znovu, načítá naposledy zaškrtnuté políčko program, který brání běžnému spuštění systému Windows ME. O další pomoc požádejte výrobce programu.

Odstraňování potíží s ovladačem v chráněném režimu

Potíže mohou být způsobeny ovladačem systému Windows ME v chráněném režimu. Chcete-li zjistit, zda se jedná o tuto příčinu, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig do pole Otevřít a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Upřesnit.
 3. V části Nastavení zaškrtněte první políčko.
 4. Klepněte na tlačítko OK, potom znovu na tlačítko OK a restartujte počítač.
Jestliže se potíže nepodaří vyřešit, opakujte kroky 1 až 4, v kroku 3 však zaškrtněte další políčko. Jestliže se podaří potíže vyřešit, byly způsobeny posledním zaškrtnutým políčkem. Další informace o rozšířeném nastavení získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

181966 Rozšířené nastavení nástroje Pomůcka systémové konfigurace pro odstraňování potíží
Jestliže potíže přetrvají, zakažte řízení IRQ sběrnice PCI v systému Windows. Další informace o tom, jak zakázat řízení IRQ sběrnice PCI v systému Windows, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

182628 Jak zakázat řízení IRQ sběrnice PCI v systému Windows
Jestliže se potíže nepodaří vyřešit, zakažte zařízení pomocí Správce zařízení:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na příkaz Ovládací panely.
 2. Poklepejte na panel Systém.
 3. Na kartě Správce zařízení zakažte všechna zařízení v jednotlivých větvích:

  • Grafické adaptéry
  • Řadiče disketových jednotek
  • Řadiče pevných disků
  • Klávesnice
  • Myš
  • Síťové adaptéry
  • Porty
  • Soket PCMCIA
  • Řadiče SCSI
  • Řadiče zvuku, videa a herních zařízení

  Zakázání zařízení pomocí Správce zařízení:
  1. Poklepejte na větev, která obsahuje zařízení, které chcete zakázat, klepněte na požadované zařízení a potom na tlačítko Vlastnosti.
  2. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Zakázat v tomto hardwarovém profilu a klepněte na tlačítko OK.
  3. Restartujte počítač.
 4. Jestliže se podaří potíže vyřešit, povolte zakázaná zařízení a ověřte, zda se v počítači nenacházejí konfliktní zařízení.

  POZNÁMKA: Zařízení povolte v následujícím pořadí:

  1. porty COM,
  2. řadiče pevných disků,
  3. řadiče disketových jednotek,
  4. další zařízení.
  Povolení zařízení a ověření možných konfliktů:
  1. Poklepejte na větev, která obsahuje zařízení, které chcete povolit, klepněte na dané zařízení a potom na tlačítko Vlastnosti.
  2. Na kartě Obecné zrušte zaškrtnutí políčka Zakázat v tomto hardwarovém profilu.
  3. Klepněte na kartu Prostředky a ověřte, zda v poli Seznam konfliktních zařízení nejsou uvedeny žádné konflikty. Upozorňujeme, že karta Prostředky se nezobrazuje pro všechna zařízení.
  4. Klepněte na tlačítko OK a restartujte počítač.
V případě potíží se zařízením si přečtěte následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
133240 Odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízení
Další informace o použití nástroje Obnovení systému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

267951 Popis nástroje Obnovení systému v systému Windows Millennium Edition
Vlastnosti

ID článku: 273738 - Poslední kontrola: 24. 3. 2005 - Revize: 1

Váš názor