Jak odstraňovat potíže s vypínáním systému Windows ME

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

Souhrn

Tento článek popisuje postup při odstraňování potíží, ke kterým může docházet při vypínání systému Windows Millennium Edition (ME). Tyto informace jsou také k dispozici v Pomocníkovi při potížích se spouštěním a vypínáním systému Windows ME. Společnost Microsoft doporučuje používat tohoto průvodce. Pomocník při potížích se spouštěním a vypínáním systému Windows ME je k dispozici v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc v systému Windows ME a také na webu na adrese:
Poznámka
: Pokud hledáte informace o odstraňování potíží, na které tento článek neposkytuje žádné odkazy, pokuste se je nalézt ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base použitím klíčových slov uvedených v následujícím článku:

242450 Jak vyhledávat ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base pomocí klíčových slov

Další informace

Potíže s vypínáním systému Windows ME mohou být způsobeny následujícími příčinami:
 • Nekompatibilní, poškozené či kolidující ovladače zařízení
 • Poškozený zvukový soubor přehrávaný při vypínání systému
 • Nesprávně nakonfigurovaný nebo poškozený hardware
Při odstraňování těchto potíží postupujte podle následujících pokynů:
 1. Zjistěte, jestli nějaký program ve složce Po spuštění nekoliduje se spouštěcím procesem:
  1. Klepněte na tlačítko
   Start
   , klepněte na příkaz
   Spustit
   , zadejte příkaz
   msconfig
   do pole
   Otevřít
   a poté klepněte na tlačítko
   OK
   .
  2. Klepněte na přepínač
   Výběrové spuštění
   , zrušte zaškrtnutí políčka
   Načíst položky skupiny Po spuštění
   , klepněte na tlačítko
   Použít
   , klepněte na tlačítko
   OK
   a poté klepnutím na tlačítko
   Ano
   restartujte počítač.
  3. Vyzkoušejte, jestli byly potíže po restartování počítače odstraněny. Pokud není možné počítač správně vypnout, přejděte ke kroku 2. Pokud ano, potíže pravděpodobně způsobuje jeden z programu ve složce Po spuštění. Daný program určete postupem podle následujících pokynů:
  4. Klepněte na tlačítko
   Spustit
   , klepněte na příkaz
   Spustit
   , zadejte příkaz
   msconfig
   do pole
   Otevřít
   a poté klepněte na tlačítko
   OK
   .
  5. Na kartě
   Po spuštění
   zaškrtněte jedno z políček, klepněte na tlačítko
   OK
   a poté klepnutím na tlačítko
   Ano
   restartujte počítač. Vyzkoušejte, jestli byly potíže po restartování počítače odstraněny. Pokud ne, opakujte kroky d a e, ale v kroku e povolte jiný program. Postupným povolováním jednotlivých programů určete, který je příčinou potíží.


   Poznámka
   : Pokud nejsou potíže zakázáním programu odstraněny, postupujte podle kroků a a b a všechny programy povolte. Poté zaškrtněte políčko
   Načíst položky skupiny Po spuštění
   .
 2. Vyzkoušejte, jestli potíže nejsou způsobovány příkazem nebo ovladačem, který je automaticky načítán v souboru Win.ini či System.ini:
  1. Klepněte na tlačítko
   Spustit
   , klepněte na příkaz
   Spustit
   , zadejte příkaz
   msconfig
   a poté klepněte na tlačítko
   OK
   .
  2. Klepněte na přepínač
   Výběrové spuštění
   a poté zrušte zaškrtnutí následujících políček:
   • Zpracovat soubor Win.ini
   • Zpracovat soubor System.ini

   Poznámka
   : Pokud není některé z nich k dispozici, neobsahuje žádné načítané položky.


  3. : Pokud není některé z nich k dispozici, neobsahuje žádné načítané položky. Klepněte na tlačítko
   OK
   a poté klepnutím na tlačítko
   Ano
   restartujte počítač. Vyzkoušejte, jestli potíže způsoboval program, který jste povolili. Pokud ne, opakujte kroky d a e, ale v kroku e povolte jiný program. Postupným povolováním jednotlivých programů určete, který je příčinou potíží.
 3. Zakažte ovladače některých zařízení. Mezi nejběžnější ovladače, které mohou způsobovat potíže, patří ovladače zvukových, grafických a síťových karet. Postupujte podle následujících pokynů:
  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na položku
   Tento počítač
   , klepněte na položku
   Vlastnosti
   a poté klepněte na kartu
   Správce zařízení
   .
  2. Poklepáním na typ zařízení, například
   Řadiče zvuku, videa a herních zařízení
   , je rozbalte.
  3. Klepněte na zařízení v seznamu a poté klepněte na tlačítko
   Vlastnosti
   .
  4. Zaškrtněte políčko
   Zakázat v tomto hardwarovém profilu
   .


   Upozornění
   : Poznamenejte si, která zařízení zakazujete, abyste je mohli později znovu povolit.
  5. Klepněte na tlačítko
   OK
   , poté znovu klepněte na tlačítko
   OK
   a poté restartujte počítač.


   Vyzkoušejte, jestli byly potíže po restartování počítače odstraněny. Pokud ne, opakujte kroky a až e, ale v kroku e zakažte jinou položku. Vyzkoušejte grafickou kartu. Klepněte na tlačítko
   Start
   , klepněte na příkaz
   Spustit
   , zadejte příkaz
   msconfig
   , klepněte na tlačítko
   OK
   , klepněte na tlačítko
   Upřesnit
   , zaškrtněte políčko
   Rozlišení VGA 640 x 480 x 16
   a poté klepněte na tlačítko
   OK
   . Pokud zakážete zvukovou, grafickou i síťovou kartu a potíže přesto nebudou odstraněny, můžete tato zařízení znovu povolit podle kroku a až e, pouze v kroku d zrušte zaškrtnutí políčka
   Zakázat v tomto hardwarovém profilu
   a poté přejděte ke kroku 4.


   Poznámka
   : Pokud nemůžete podle těchto pokynů grafickou kartu zakázat, změňte její ovladač na "Standardní VGA". Postupujte podle následujících pokynů:
   1. Klepněte na tlačítko
    Start
    , dále na položku
    Nastavení
    , dále klepněte na položku
    Ovládací panely
    a poté poklepejte na položku
    Obrazovka
    .
   2. Klepněte na kartu
    Nastavení
    , klepněte na tlačítko
    Upřesnit
    , klepněte na kartu
    Adaptér
    a poté klepněte na tlačítko
    Změnit
    .
   3. Klepněte na tlačítko
    Další
    , klepněte na přepínač
    Zobrazit seznam všech ovladačů v daném umístění a vybrat ovladač
    a poté klepněte na tlačítko
    Další
    .
   4. Klepněte na přepínač
    Zobrazit všechna zařízení
    , klepněte na položku
    Standardní typy adaptérů
    v seznamu
    Výrobci
    , klepněte na položku
    Standardní grafický adaptér (VGA)
    v seznamu
    Modely
    a poté klepněte na tlačítko
    Další
    .
   5. Klepněte na tlačítko
    Ano
    , klepněte na tlačítko
    Další
    a poté klepněte na tlačítko
    Dokončit
    .
   6. Klepněte na tlačítko
    Zavřít
    , poté znovu klepněte na tlačítko
    Zavřít
    a poté klepněte na tlačítko
    Ano
    jako odpověď na výzvu k restartování počítače.


    Pokud budou potíže odstraněny změnou ovladače grafické karty na ovladač Standardní VGA, obraťte se na výrobce grafické karty se žádostí o aktualizaci ovladače pro systém Windows ME. Další informace o odstraňování potíží se zobrazením naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

    127139 Odstraňování potíží se zobrazením v systému Windows
 4. Ověřte, zda nejsou potíže s vypínáním způsobovány poškozeným zvukovým souborem přehrávaným při vypínání počítače. Postupujte podle následujících pokynů:
  1. Klepněte na tlačítko
   Start
   , dále na položku
   Nastavení
   , dále klepněte na položku
   Ovládací panely
   a poté poklepejte na položku
   Zvuky a multimédia
   .
  2. Poznamenejte si název a umístění zvuku Ukončení systému Windows, klepněte na položku
   Ukončení systému Windows
   v seznamu
   Události
   a poté klepněte na položku
   Žádný
   v seznamu
   Název
   .
  3. Klepněte na tlačítko
   OK
   a poté restartujte počítač.


   Vyzkoušejte, jestli byly potíže po restartování počítače odstraněny. Pokud není možné počítač správně vypnout, opakujte kroky a až c, ale v kroku b obnovte původní nastavení zvuku Ukončení systému Windows, a poté přejděte ke kroku 5. Pokud byly potíže odstraněny, je soubor zvuku Ukončení systému Windows poškozený a je třeba jej nahradit jiným.
 5. Zakažte funkce vylepšeného řízení spotřeby APM a vyzkoušejte, jestli byly potíže odstraněny:


  Poznámka
  : Ne všechny počítače funkce APM podporují. Pokud je váš počítač nepodporuje, přeskočte tento krok. Pokud si nejste jisti, pokračujte dále a zjistěte, jestli jsou uvedeny ve Správci zařízení, nebo se obraťte na výrobce počítače.
  1. Klepněte na tlačítko
   Start
   , dále na položku
   Nastavení
   , dále klepněte na položku
   Ovládací panely
   , poklepejte na položku
   Systém
   a poté klepněte na kartu
   Správce zařízení
   .
  2. Poklepáním otevřete větev
   Systémová zařízení
   .
  3. V seznamu zařízení poklepejte na položku
   Advanced Power Management
   , klepněte na kartu
   Nastavení
   a poté zaškrtněte políčka
   Použít režim APM 1.0
   a
   Zakázat cyklické dotazování na stav napájení
   .
  4. Klepněte několikrát na tlačítko
   OK
   pro potvrzení nastavení a návrat do okna Ovládací panely a poté restartujte počítač.


   Vyzkoušejte, jestli byly potíže po restartování počítače odstraněny. Pokud není možné počítač správně vypnout, opakujte kroky a až d, ale zrušte zaškrtnutí políček
   Použít režim APM 1.0
   a
   Zakázat cyklické dotazování na stav napájení
   a poté přejděte ke kroku 6.
 6. Vyzkoušejte, jestli potíže s vypínáním počítače nezpůsobují soubory virtuálních ovladačů zařízení (.vxd). Postupujte podle následujících pokynů:
  1. Klepněte na tlačítko
   Start
   , klepněte na příkaz
   Spustit
   , zadejte příkaz
   msconfig
   a poté klepněte na tlačítko
   OK
   .
  2. Klepněte na přepínač
   Výběrové spuštění
   a poté zrušte zaškrtnutí políčka
   Načíst statické ovladače VxD
   .
  3. Klepněte na tlačítko
   OK
   a poté klepnutím na tlačítko
   Ano
   restartujte počítač. Vyzkoušejte, jestli byly potíže po restartování počítače odstraněny. Pokud není možné počítač správně vypnout, opakujte kroky a až c, ale v kroku c políčko zaškrtněte a poté pokračujte dalším krokem. Následující seznam obsahuje některé ze souborů statických ovladačů .vxd:
   Název statického ovladače .vxd
   Podpora pro modul
   Vnetsup.vxd
   Microsoft Networking
   Ndis.vxd
   Microsoft Networking
   Ndis2sup.vxd
   Microsoft Networking
   Javasup.vxd
   Podpora jazyka Java
   Vrtwd.386
   Hodiny
   Vfixd.vxd
   Pomocný modul pro Video Phone
   Vnetbios.vxd
   Microsoft Networking
   Vserver.vxd
   Microsoft Networking
   Vredir.vxd
   Microsoft Networking
   Dfs.vxd
   Microsoft Networking
   Ndiswan.vxd
   Microsoft Networking
   Msmouse.vxd
   Microsoft Mouse
   Ve vlastnostech daného nekompatibilního souboru statického ovladače .vxd zjistěte, ke kterému programu je přidružený. Odinstalujte a poté přeinstalujte tento program a nahraďte tak nekompatibilní soubor .vxd jeho novou kopií. Klepněte na tlačítko
   Start
   , klepněte na příkaz
   Hledat
   , do pole
   Soubory či složky
   zadejte název souboru a poté klepněte na tlačítko
   Hledat
   . Po nalezení požadovaného souboru na něj klepněte pravým tlačítkem myši a poté klepněte na položku
   Vlastnosti
   .   Další informace o nástroji Pomůcka systémové konfigurace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

   181966 Nástroj Pomůcka systémové konfigurace pro odstraňování potíží
 7. Zjistěte, jestli jsou potíže zaznamenány ve spouštěcím protokolu. Ve spouštěcím protokolu (Bootlog.prv) můžete nalézt informace o potížích, ke kterým došlo při spuštění či vypnutí systému. Soubor Bootlog.prv je skrytý soubor uložený v kořenovém adresáři jednotky C:. Pokud je systém Windows nastaven tak, aby skrýval systémové soubory, změňte toto nastavení postupem podle následujících pokynů:
  1. Na ploše poklepejte na položku
   Tento počítač
   .
  2. V nabídce
   Nástroje
   klepněte na položku
   Možnosti složky
   .
  3. Klepněte na kartu
   Zobrazit
   .
  4. Zrušte zaškrtnutí políčka
   Skrýt chráněné soubory operačního systému
   a poté klepněte na tlačítko
   Ano
   jako odpověď na výzvu k potvrzení.
  5. Klepněte na tlačítko
   OK
   a poté se znovu pokuste nalézt soubor Bootlog.prv.
  Pokud jej stále nemůžete nalézt, můžete vytvořit nový:


  1. Klepněte na tlačítko
   Start
   , klepněte na příkaz
   Vypnout
   , klepněte na položku
   Vypnout
   a poté klepněte na tlačítko
   OK
   .
  2. Pokud se počítač automaticky nevypne, stiskněte vypínač počítače. Po vypnutí počkejte asi 15 sekund a poté počítač znovu zapněte.
  3. V průběhu spouštění stiskněte a podržte klávesu Ctrl. Po zobrazení
   spouštěcí
   nabídky vyberte pomocí kláves Šipka dolů či Šipka nahoru položku
   S protokolem (\BOOTLOG.TXT)
   a poté stiskněte klávesu Enter.
  4. Po spuštění systému Windows klepněte na tlačítko
   Start
   , klepněte na příkaz
   Vypnout
   , klepněte na položku
   Restartovat
   a poté klepněte na tlačítko
   OK
   .
  Prostudujte spouštěcí protokol. Postupujte podle následujících pokynů:


  1. Poklepejte na položku
   Tento počítač
   , poklepejte na jednotku
   C:
   a poté nalezněte soubor Bootlog.prv.
  2. Poklepejte na soubor
   Bootlog.prv
   . Pokud se zobrazí výzva k výběru programu, klepněte na položku
   WordPad
   ,
   Poznámkový blok
   či jiný textový editor.
  3. Nalezněte položky "Terminate=". Jsou umístěny na konci souboru a mohou napomoci při hledání příčin potíží. Pokud je proces započatý položkou "Terminate=" úspěšně ukončený, musí protokol obsahovat párovou položku "EndTerminate=".
  4. Zkontrolujte, jestli poslední řádek souboru Bootlog.prv neobsahuje některou z následujících položek:
   • Terminate=Query Drivers: Jde o potíže správce paměti. Počítač pravděpodobně obsahuje poškozený paměťový modul nebo poškozené soubory. Pravděpodobně bude nutné přeinstalovat systém Windows.
   • Terminate=Reset Display: Zkuste nainstalovat aktualizovanou verzi ovladače grafické karty.
   • Terminate=RIT: Příčinou mohou být potíže časovače s ovladačem zvukové karty či myši. Zkuste nainstalovat aktualizovanou verzi ovladače těchto zařízení.
   • Terminate=Win32: Ukončení nějakého programu neprobíhá úspěšně. Před vypnutím systému Windows zkuste ukončit všechny spuštěné programy.

Support WebCast

Support WebCast je informační služba odborné pomoci určená pro všechny zákazníky využívající služby odborné pomoci online. Pořad WebCast týkající se odstraňování potíží s vypínáním systému Windows ME naleznete na webu na adrese:


Vlastnosti

ID článku: 273746 - Poslední kontrola: 27. 8. 2007 - Revize: 1

Váš názor