Dynamické vytváření zabezpečených přesměrovaných složek pomocí funkce Přesměrování složky v systému Windows 2000 a v systému Windows Server 2003

Souhrn

V systému Windows 2000 a v systému Windows Server 2003 můžete jako správce upravit plochu pomocí funkce Přesměrování složky. Pomocí služby Active Directory a Zásad skupiny můžete přesměrovat následující složky:
 • Data aplikací
 • Plocha
 • Dokumenty
 • Dokumenty/Obrázky
 • Nabídka Start
Další informace o funkci Přesměrování složky naleznete v nápovědě po zadání hesla přesměrování složky.

Pokud přesměrujete složky do sdíleného umístění v síti, budou uživatelé k přístupu k tomuto umístění potřebovat oprávnění ke čtení a zápisu, aby mohli číst obsah těchto složek. V některých situacích ovšem nemusí být žádoucí tato oprávnění udělit.

Vytvoření zabezpečených přesměrovaných složek

Pokud chcete zajistit, aby pouze určitý uživatel a správci domény měli oprávnění k otevření určité přesměrované složky, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Vyberte centrální umístění ve svém prostředí, kam chcete uložit přesměrované složky, a poté povolte sdílení této složky. V tomto příkladu je použita složka FLDREDIR.
 2. Nastavte Oprávnění pro sdílenou položku pro skupinu Everyone na hodnotu Úplné řízení.
 3. Pro položku Oprávnění NTFS použijte následující nastavení:
  • Autor/Vlastník – Úplné řízení (Použít pro: Jen podsložky a soubory)
  • System – Úplné řízení (Použít pro: Tato složka, podsložky a soubory)
  • Domain Admins – Úplné řízení(Použít pro: Tato složka, podsložky a soubory)
  • Everyone – Vytvářet složky/Připojovat data (Použít pro: Jen tato složka)
  • Everyone – Zobrazovat obsah složky/Číst data (Použít pro: Jen tato složka)
  • Everyone – Číst atributy (Použít pro: Jen tato složka)
  • Everyone – Procházet složkou/Spouštět soubory (Použít pro: Jen tato složka)
 4. Nakonfigurujte Zásady přesměrování složek podle pokynů v nápovědě pro systém Windows. Použijte cestu podobnou \\server\FLDREDIR\uživatelské_jméno a vytvořte složku ve sdílené složce FLDREDIR.
Protože skupina Everyone disponuje právem Vytvářet složky/Připojovat data, členové skupiny mají dostatečná oprávnění k vytvoření složky, data ale číst nemohou. Složka uživatelské_jméno má jméno uživatele přihlášeného v okamžiku jejího vytvoření. Protože je tato složka podřízená nadřazené složce, zdědí oprávnění udělená složce FLDREDIR. Uživatel, který ji vytvořil, má zároveň oprávnění k jejímu úplnému řízení, protože je podle nastavení její Autor/Vlastník.

Odkazy

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
232692 Funkce Přesměrování složky v systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 274443 - Poslední kontrola: 7. 5. 2008 - Revize: 1

Váš názor