Po provedení upgradu na systém Windows 8 nelze odemknout jednotku zašifrovanou nástrojem BitLocker

Příznaky

Předpokládejme následující situaci:
 1. Do počítače se systémem Windows 7 nainstalujete aplikaci, která registruje ovladač místní nabídky jednotky. Nainstalujete-li například produkt Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection, zaregistruje tento produkt ovladač místní nabídky jednotky, aby byl při kliknutí na jednotku pravým tlačítkem myši k dispozici příkaz Zkontrolovat pomocí produktu System Center 2012 Endpoint Protection.
 2. Upgradujete systém Windows 7 v počítači na systém Windows 8.
 3. Pokusíte se otevřít jednotku pevného disku nebo jednotku USB Flash zašifrovanou pomocí nástroje BitLocker Drive Encryption.
V tomto případě nelze zašifrovanou jednotku odemknout. Zobrazí se také následující chybová zpráva:

Aplikace nenalezena

Řešení

Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li toto nastavení změnit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže opravit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.

Poznámky
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava


Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Pro odstranění tohoto problému je třeba nastavit v registru následující parametr nástroje BitLocker:
Podklíč registru:HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\unlock-bde
Položka registru: (Výchozí)
Hodnota REG_EXPAND_SZ: @%SystemRoot%\System32\bdeunlock.exe,-100

Podklíč registru:HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\unlock-bde\command
Položka registru: (Výchozí)
Hodnota REG_EXPAND_SZ: %SystemRoot%\System32\bdeunlock.exe %1
Postupujte následujícím způsobem:
 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klikněte na položku Hledat. Pokud používáte myš, ukažte místo toho do pravého dolního rohu obrazovky a poté klikněte na položku Hledat.
 2. Do vyhledávacího pole zadejte text regedit.
 3. Klepněte nebo klikněte na zobrazenou ikonu regedit.
 4. Vyhledejte následující podklíč registru a vyberte jej:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\unlock-bde\
 5. Poklepejte nebo dvakrát klikněte na položku (výchozí), zadejte text @%SystemRoot%\System32\bdeunlock.exe,-100 a poté klepněte nebo klikněte na tlačítko OK.
 6. Vyhledejte následující podklíč registru a vyberte jej:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\unlock-bde\command\
 7. Poklepejte nebo dvakrát klikněte na položku (výchozí), zadejte text %SystemRoot%\System32\bdeunlock.exe %1 a poté klepněte nebo klikněte na tlačítko OK.
 8. Ukončete program Editor registru.
Vlastnosti

ID článku: 2748266 - Poslední kontrola: 12. 11. 2012 - Revize: 1

Váš názor