Je k dispozici aktualizace připravenosti IPv6 pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Úvod

Tento článek představuje aktualizaci připravenosti IPv6 pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2.

Tato aktualizace vylepšuje výkon při přechodu z prostředí IPv4 k prostředí IPv6.

Poznámka Při použití této aktualizace budou soubory Tcpip.admx a Tcpip.adml aktualizovány podle zvoleného nastavení jazyka zobrazení. Když však nainstalujete novou jazykovou sadu a nastavíte nový jazyk zobrazení pro systém, bude soubor Tcpip.adml nahrazen souborem .adml z jazykové sady. Soubor .adml v jazykové sadě tedy nemůže analyzovat definice v souboru Tcpip.admx, který byl aktualizován v rámci opravy hotfix. Když dojde k tomuto problému, zobrazí se při otevření souboru Gpedit.msc v systému chybová zpráva. Tento problém vyřešíte tím, že po nastavení nového jazyka zobrazení přeinstalujete tuto opravu hotfix.

Další informace

Potíže vyřešené touto aktualizací

Problém 1

Když v prostředí přiřadíte veřejnou IPv4 adresu, jsou serverům a klientským počítačům automaticky přiřazeny 6to4 adresy. Toto chování je výchozí a dochází k němu i v případě, že počítač nemá připojení E2E IPv6 nebo připojení 6to4. Proto se může stát, že se nebudete moci připojit k webům IPv6.

Poznámka: Očekávané chování je takové, že klienti systému Windows nepřiřadí 6to4 adresy, dokud není připojení potvrzeno.

Tato aktualizace umožňuje systému Windows zkontrolovat, zda je předávání dosažitelné, a to dříve, než systém Windows přidá příslušné směrování. Pokud je připojení k předávání nedostupné, systém Windows odstraní směrování. Toto chování zabraňuje systému Windows v pokusu o připojení k IPv6 adrese, která není prostřednictvím předávání dosažitelná.

Poznámka: Předávání je veřejné směrování 6to4, které paket 6to4 používá k dosažení cílového místa.

Problém 2

Použijete-li mnoho IPv6 adres a IPv6 směrování, paměť jádra se vyčerpá a využití procesoru dosáhne 100 procent.

Tato aktualizace omezuje počet inzerovaných prefixů a směrování, které každé rozhraní může zpracovat, na 100.

Problém 3

Má-li počítač veřejnou IPv4 adresu a je povolena služba Sdílení připojení k Internetu, počítač vyšle zprávu RA (router advertisement, inzerování směrovače) pro 6to4 adresu, která je generována. Proto jsou ostatním počítačům přiřazeny IPv6 adresy. Toto chování způsobí odpojení těchto počítačů, pokud počítač vysílající zprávu 6to4 RA nemá připojení E2E 6to4.

Poznámka: Vzhledem k doporučením v dokumentu RFC 6343 nelze sdílení 6to4 zakázat.

Po dokončení instalace této aktualizace je funkce automatického sdílení připojení 6to4 v systému Windows ve výchozím nastavení zakázána.

Problém 4

Předpokládejme, že počítač je nakonfigurován tak, aby jako výchozí připojení používal připojení IPv6. Dále předpokládejme, že tento počítač nemá připojení k síti IPv6. V této situaci trvá počítači připojení k serveru IPv6 velmi dlouho. 

K těmto potížím dochází proto, že systém Windows nejprve zkouší použít připojení IPv6. Poté, co toto připojení selže z důvodů chyby vypršení časového limitu, systém Windows se pokusí použít připojení IPv4.

Po dokončení této aktualizace systém Windows používá k prověření připojení IPv6 funkci NCSI. Je-li připojení přerušeno, systém Windows použije místo protokolu IPv6 protokol IPv4.

Informace o aktualizaci

Windows Update
Tato aktualizace je k dispozici na webu Windows Update.
Stažení softwaru
Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:
Operační systémAktualizace
Všechny podporované verze x86 systému Windows 7Stáhnout Stáhnout balíček aktualizace
Všechny podporované verze x64 systému Windows 7Stáhnout Stáhnout balíček aktualizace
Všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2008 R2Stáhnout Stáhnout balíček aktualizace
Všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2Stáhnout Stáhnout balíček aktualizace
Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, je nutné používat aktualizaci Windows 7 Service Pack 1 (SP1) or Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Informace o registru

Instalace této aktualizace nevyžaduje žádné úpravy registru.

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace je třeba počítač restartovat.

IInformace o nahrazení opravy hotfix

Tato aktualizace nenahrazuje žádnou dříve vydanou aktualizaci.

Informace o souborech

Globální verze této aktualizace instaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů se zobrazují v místním počítači podle místního času a podle aktuálního nastavení letního času. Data a časy se mohou změnit, provedete-li se soubory určité operace.
Poznámky k informacím o souborech pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:
    VerzeProduktMilníkSložka služby
    6.1.760 1.17xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2SP1GDR
    6.1.760 1.22xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2SP1LDR
  • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
  • Soubory MANIFEST a MUM nainstalované v každém prostředí jsou uvedeny samostatně v části Další informace o souborech pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení, pro něž nejsou uvedeny atributy, jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.
Pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7
Pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7
Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2
Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2
Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2
Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Další informace o souborech

Další informace o souborech pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Další soubory pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7
Další soubory pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7
Další soubory pro všechny podporované verze systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2 pro platformu x64
Další soubory pro všechny podporované verze systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2 pro platformu x64
Další soubory pro všechny podporované verze systému Windows Server 2008 R2 pro platformu IA-64
Další soubory pro všechny podporované verze systému Windows Server 2008 R2 pro platformu IA-64
Vlastnosti

ID článku: 2750841 - Poslední kontrola: 29. 5. 2014 - Revize: 1

Váš názor