Chybová zpráva 0xC004F015 při pokusu o instalaci hostitelského klíče Služby správy klíčů systému Windows 8

Příznaky

Pokusíte-li se nainstalovat hostitelský klíč Služby správy klíčů (KMS) pro aktivaci systému Windows 8 na hostitele Služby správy klíčů se systémem Windows Server 2008 R2, obdržíte následující chybovou zprávu:
0xC004F015: Služba SLS (Software Licensing Service) oznámila, že licence není nainstalována.

SL_E_PRODUCT_SKU_NOT_INSTALLED
Tato chyba se vyskytuje i po instalaci aktualizace popsané v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2691586 An update is available for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 KMS hosts to support Windows 8 and Windows Server 2012 (K dispozici je aktualizace umožňující hostitelům Služby správy klíčů se systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2 podporovat systémy Windows 8 a Windows Server 2012) (Tento text může být v angličtině)

Příčina

Důvodem výskytu tohoto problému je skutečnost, že klíč hostitele Služby správy klíčů se systémem Windows 8 lze nainstalovat pouze na hostitele Služby správy klíčů s některým z následujících operačních systémů:

  • Windows 8
  • Windows 7 s nainstalovanou aktualizací 2691586
  • Windows Vista s nainstalovanou aktualizací 2691586
Všechny hostitelské klíče Služby správy klíčů jsou přidruženy k určité skupině vydání systému Windows. Dále platí, že hostitelský klíč Služby správy klíčů, který je přidružen ke klientským operačním systémům Windows, nelze nainstalovat do prostředí operačních systémů Windows Server a naopak. Hostitelský klíč Služby správy klíčů ze systému Windows Vista nebo Windows 7 lze nainstalovat na hostitele Služby správy klíčů se systémem Windows Server 2003. Není však k dispozici žádná aktualizace, která by umožňovala hostitelům Služby správy klíčů se systémem Windows Server 2003 podporovat hostitelské klíče pocházející ze systémů Windows 8 a Windows Server 2012.

Řešení

Nechcete-li instalovat hostitele Služby správy klíčů se systémem Windows 8, použijte hostitelský klíč Služby správy klíčů pro systém Windows Server 2012. Pomocí hostitelských klíčů Služby správy klíčů pro systém Windows Server 2012 lze aktivovat systémy Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 a Windows Server 2012.
Vlastnosti

ID článku: 2752119 - Poslední kontrola: 12. 11. 2012 - Revize: 1

Váš názor