Balíček kumulativní aktualizace 6 pro Host Integration Server 2010

Úvod

Tento balíček kumulativní aktualizace pro Microsoft Host Integration Server 2010 obsahuje opravy hotfix pro problémy které byly opraveny po vydání Host Integration Server 2010.

Doporučujeme otestovat opravy hotfix před nasazením v provozním prostředí. Vzhledem k tomu, sestavení jsou kumulativní, každá nová verze oprava obsahuje všechny opravy hotfix a verzí oprav všech oprav zabezpečení, které byly obsaženy v předchozí Host Integration Server 2010. Doporučujeme zvážit použití nejnovější vydání oprava, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Důležité: Tento balíček kumulativní aktualizace zahrnuje všech balíčků součásti produktu. Tento balíček kumulativní aktualizace aktualizuje však pouze ty funkce, které jsou aktuálně nainstalovány v systému.

Další informace

Tato kumulativní aktualizace (CU) je kumulativní aktualizace, která obsahuje následující položky:
Poznámka: Tato kumulativní aktualizace neobsahuje opravy pro Microsoft Enterprise jednotného přihlášení (SSO). Tato aktualizace se proto nevztahuje na samostatné servery SSO.

Další informace o terminologii používané k popisu aktualizací produktů společnosti Microsoft klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Host Integration Server 2010 problémů, které jsou součástí kumulativní aktualizace 6 pro Host Integration Server 2010

Články znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které popisují tyto opravy hotfix jsou vydávány, jakmile budou k dispozici. Další informace o chybách serveru Host Integration Server získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Aktualizace pro podporu operačních systémů

Následující verze systému Windows a verze systému Windows, které jsou uvedeny v Host Integration Server 2010 Instalační příručkapodporují kumulativní aktualizace 6 pro Host Integration Server 2010 a novější kumulativní aktualizace:

  • Windows Server 2012
  • Windows 8

Však mohou nastat následující problémy při pokusu o instalaci Host Integration Server 2010 do počítače se systémem Windows Server 2012 nebo Windows 8.

Problém 1
Předpokládejme, že je funkce WEBSPHERE_MQ_CHANNEL pro instalaci Host Integration Server 2010. Při pokusu o instalaci Host Integration Server 2010 pomocí nástroje příkazového řádku v systému Windows Server 2012, dojde k selhání procesu instalace.

Poznámka: Pokud je zakázána možnost "WCF kanál pro WebSphere MQ", můžete úspěšně nainstalovat Host Integration Server 2010 pomocí rozhraní Setup.exe GUI. Však program instalace Host Integration Server 2010 nelze nainstalovat "WCF kanál pro WebSphere MQ" funkce systému Windows Server 2012 vzhledem k tomu, že instalační program nemá oprávnění ke čtení a zápisu klíčů registru. Instalační program musí použít klíče registru Chcete-li zjistit, kterou verzi rozhraní.NET Framework 4 je nainstalován.

Problém 2
Předpokládejme, že některé servery integrace hostitele 64-bit hostitele relací LU 6.2 (APPC), které slouží k připojení k systémům IBM host. V této situaci nelze připojit 32bitové CPI C aplikace na 64bitových serverech Host Integration.

Integrace aplikací

KB
článek
number
Popis
2750609OPRAVA: ID události 102, když TI zavolá hostitelské aplikace, která zruší přidělení transakci APPC v Host Integration Server 2010
2752425OPRAVA: "Neplatný UserId délka" Chyba při použití Transaction Integrator připojení k IBM iSeries (AS / 400) systému Host Integration Server 2010
2758122OPRAVA: Událost ID 102 (2138) Pokud TI komunikuje s IMS transakce v systému sálové počítače IBM v Host Integration Server 2009


Integrace dat

KB
článek
number
Popis
2771299OPRAVA: Zprostředkovatele OLE DB pro DB2 parametry naplněny správně v SQL chybová zpráva v prostředí Host Integration Server 2010


Integrace sítě

KB
článek
number
Popis
2739304OPRAVA: IPv6 provádění je přerušeno mezi klientem SNA a SNA Server v prostředí Host Integration Server 2010
2771108OPRAVA: Integrátor relace aplikace nemůže připojit ke stejné logické jednotce po zavolání metody SessionLU0.Disconnect v prostředí Host Integration Server 2010
2749443OPRAVA: Klient 3270 zobrazí poškozenými znaky při prvním připojení k aplikaci sálové počítače IBM v prostředí serveru Host Integration Server
2754508OPRAVA: Sloveso RECEIVE_AND_WAIT vrátí návratový kód "0x9" aplikace APPC v Host Integration Server 2010
2756124OPRAVA: Služba TN3270 neočekávaně ukončen při TN3270 klienta, který má název hostitele 32znakový připojuje ke službě Host Integration Server 2010
2757091OPRAVA: Zprostředkovatele služby WMI zabránit správě SNA z spuštění a zobrazení informací o stavu pro "Nerozpoznané stav" v prostředí Host Integration Server 2010
2764942OPRAVA: Průvodce vytvořením LU ve Správci SNA neumožňuje "První rozšíření" hodnoty vyšší než 255
2771292OPRAVA: Hodnotu registru PermanentServers je změněn na typ nesprávná hodnota při použití nástroje Konfigurace v prostředí Host Integration Server 2010
2774171OPRAVA: "odkaz služby byl odstraněn" chybová zpráva při otevření modulu snap-in konzoly MMC Správce SNA v prostředí Host Integration Server 2010
2774167OPRAVA: Služba SnaBase přestat s narušení přístupu při zavření připojení TCP/IP v prostředí Host Integration Server 2010
2479703OPRAVA: Služba SnaPrint může dojít k chybě při pokusu o spuštění služby SnaPrint a IBM AS / 400 připojení je nastavena na automatické spuštění v prostředí serveru Host Integration Server
2782858OPRAVA: Relace Integrator v Host Integration Server 2010 může vrátit chybovou zprávu, při připojení k portu TN3270 SSL povoleno v sálovém počítači IBM: "Kontrola certifikátu serveru se nezdařilo"

Jak získat kumulativní aktualizace 6 pro Host Integration Server 2010

Podporované kumulativní balíček je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Balíček kumulativní aktualizace je však určena opravit pouze problémy popsané v tomto článku. Balíček kumulativní aktualizace platí pouze pro systémy, ve kterých dochází k tyto zvláštní problémy. Tento balíček kumulativní aktualizace bude pravděpodobně dále testována. Proto pokud přísně nejsou ovlivněny kterýmkoli z těchto problémů, doporučujeme počkat na další aktualizaci service Pack Host Integration Server 2010. Další aktualizace service pack bude obsahovat opravy hotfix, které jsou v tomto balíčku kumulativní aktualizace.

Pokud kumulativní aktualizace je k dispozici ke stažení, je sekce "Hotfix stažení k dispozici" v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base. Pokud tento oddíl není uveden, obraťte se na služby zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře získat balíček kumulativní aktualizace.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo pokud řešení potíží je požadováno, bude pravděpodobně nutné vytvořit zvláštní požadavek na službu. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nejsou způsobilé pro tento konkrétní aktualizace kumulativní balíček. Pro úplný seznam telefonních čísel společnosti Microsoft Zákaznikého servisu a podpory nebo chcete-li vytvořit zvláštní požadavek na službu navštivte následující web společnosti Microsoft:Poznámka: "Hotfix stažení k dispozici" formulář zobrazí jazyky, pro které je k dispozici kumulativní aktualizace. Pokud nevidíte určitého jazyka, žádný balíček kumulativní aktualizace je k dispozici pro daný jazyk.

Informace o balíčku kumulativní aktualizace

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít Microsoft Host Integration Server 2010.

Pokud soubor Readme.txt je součástí této aktualizace, naleznete v souboru Readme.txt pro další informace o instalaci této aktualizace.

Informace o restartování počítače

Bude pravděpodobně nutné restartovat počítač po instalaci této kumulativní aktualizace.

Informace o souborech

Anglická verze tohoto balíčku kumulativní aktualizace má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Chcete-li najít rozdíl mezi časem UTC a místním časem, použijte kartu časové pásmo v položce datum a čas v okně Ovládací panely.

Pro všechny podporované verze x86 Host Integration Server 2010
Pro všechny podporované verze x86 Host Integration Server 2010
Pro všechny podporované verze x64 Host Integration Server 2010
Pro všechny podporované verze x64 Host Integration Server 2010
Vlastnosti

ID článku: 2752426 - Poslední kontrola: 8. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor