Uživatelé nebudou moci změnit seznamu kontaktů ve službě Lync 2010 a službě Lync pro Mac 2011

PROBLÉM

Při pokusu upravit kontakty ve službě Lync 2010 nebo Lync pro Mac 2011, obdržíte jednu z následujících chybových zpráv:
Nelze přidat, přesunout nebo odstranit kontakty nebo skupiny v této době. Opakujte akci později.
Seznam kontaktů nelze upravovat v režimu UCS pomocí Microsoft Lync for Mac. Obraťte se na vašeho správce systému.

ŘEŠENÍ

Chcete-li vyřešit tento problém, službě Lync admin používejte rutiny Invoke-CsUcsRollback návrat uživatele z úložiště Unified Contact (UCS) režimu.

Poznámky
  • Pokud uživatelé budou používat službě Lync 2010 nebo Lync pro Mac 2011 jako jejich primární klienta, spusťte rutiny.
  • Při použití této rutiny se -force přepínač, podstupujete riziko odpojení uživatelů od svých kontaktů.
Další informace o rutiny Invoke-CsUcsRollback přejděte na následující web společnosti Microsoft:

ŘEŠENÍ

Chcete-li vyřešit tento problém, použijte službě Lync 2013, aplikace Outlook Web Access 2013 nebo Outlook Chcete-li změnit seznam kontaktů.

Nebo můžete vrátit kontakty uživatele službě Lync server a poté budou uživatelé moci změnit seznamu kontaktů. Chcete-li to provést, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2811654 seznam kontaktů službě Lync je prázdný, nebo jen pro čtení po uživatele poštovní schránky serveru Exchange je odpojen, bez licence nebo byl přesunut

DALŠÍ INFORMACE

V systému Windows k potvrzení, pokud uživatel k dispozici UCS, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu službě Lync v oznamovací oblast otevřete obrazovku Službě Lync konfigurační informace . Vyhledejte řádek Zprostředkovatele seznamu kontaktů . UCS nebo Službě Lync Server se zobrazí.

K tomuto problému dochází, protože seznam kontaktů uživatele byl přenesen do serveru Exchange UCS. Toto je nová funkce integrace 2013 Exchange Server a službě Lync Server 2013. Po migraci uživatele v seznamu kontaktů poskytovatel změní z Službě Lync Server UCS.

Přestože službě Lync 2010 a službě Lync pro Mac 2011 můžete číst seznam kontaktů UCS, nemohou změnit kontakty nebo skupiny v UCS. Uživatelé, kteří jsou povoleny pro UCS proto nelze změnit svůj seznam kontaktů z službě Lync 2010 a službě Lync pro Mac 2011.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na Microsoft Community.
Vlastnosti

ID článku: 2757458 - Poslední kontrola: 12. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor