Pro systém Windows Embedded CE 6.0 R3 je k dispozici aktualizace, která odstraňuje chybu zabezpečení sítě

ÚVOD

Tento článek popisuje aktualizaci pro systém Windows Embedded CE 6.0 R3, která odstraňuje chybu zabezpečení sítě.

Další informace

Pokud nakonfigurujete zařízení se systémem Windows Embedded CE 6.0 R3 jako webový server, určitý software pro vyhledávání chyb zabezpečení sítě jiných výrobců detekuje chybu zabezpečení typu útok resetováním připojení naslepo.  

Informace aktualizaci softwaru

Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou aktualizaci softwaru. Tato aktualizace má název Windows Embedded CE 6.0 Monthly Update (listopad 2012).

Název souboru balíčku obsahuje verzi produktu, datum, číslo článku znalostní báze Knowledge Base a typ procesoru. Formát názvu souboru balíčku je následující:Verze produktu-rrmmdd-kbnnnnnn-typ procesoru. Příklad: Wincepb60-110128-kb2492159-armv4i.msi je oprava pro produkt ARMV4i Windows CE 6.0 Platform Builder zdokumentovaná v článku znalostní báze Knowledge Base číslo 2492159 a obsažená v měsíční aktualizaci z ledna 2011.

Chcete-li tyto potíže vyřešit okamžitě, stáhněte tuto aktualizaci Windows Embedded CE 6.0 Monthly Update z následujícího webu společnosti Microsoft.

Stažení softwaru

Windows Embedded CE 6.0

Požadavky

Tato aktualizace je podporována pouze v případě, že byly nainstalovány i všechny předchozí aktualizace pro tento produkt.

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace je nutné vytvořit nové čisté sestavení celé platformy. Použijte některou z následujících metod:
  • V nabídce Build (Sestavit) klikněte na příkaz Clean Solution (Vyčistit řešení) a pak na příkaz Build Solution (Sestavit řešení).
  • V nabídce Build (Sestavit) klikněte na příkaz Rebuild Solution (Znovu sestavit řešení).
Po instalaci této aktualizace softwaru není třeba restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje žádné další aktualizace.

Informace o souborech

Anglická verze tohoto balíčku aktualizace softwaru má následující (nebo novější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.


Instalační soubory


Soubory zahrnuté v tomto balíčku aktualizací

Prohlášení

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Odkazy

Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 2758636 - Poslední kontrola: 18. 12. 2012 - Revize: 1

Váš názor