Seznam chyb opravených v aktualizaci Office 2000 Service Pack 2

Souhrn

Tento článek je seznamem problémů opravených v aktualizaci Microsoft Office 2000 Service Pack 2.
Další informace o aktualizaci Office 2000 Service Pack 2 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office 2000

Další informace

Access

246953 CHYBA: Metoda Quit aplikace Access 2000 neukončuje běh aplikace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
255901 ACC2000: Nová data v souboru ADP jsou v textovém poli s nastavenou výchozí hodnotou zobrazena nesprávně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257589 ACC2000: Písma s pevnou šířkou jsou v sestavách tištěna chybně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269698 ACC2000: Pomalá odezva při otevírání formuláře v návrhovém zobrazení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271249 ACC2000: Nelze tisknout znaky v kódování Unicode, které nepatří do znakové sady ASCII (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
276270 Vlastnost DataSourceControl ConnectionTimeOut je ignorována (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
280433 ACC2000: Neočekávané poškození projektu v databázi aplikace Access (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
280521 ACC2000: Tlačítko panelu nástrojů Uložit záznam není k dispozici, pokud je vlastnost AllowEdits nastavena na hodnotu No (False) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Excel

200363 OFF2000: V programu Office Binder dochází k chybě při zavírání náhledu tisku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
246553 OFF2000: Vykreslování čárkovaných čar ve vloženém nebo normálním grafu je nekonzistentní (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
252730 XL2000: Příkaz zarovnání do bloku nevkládá mezery mezi text z jednotlivých buněk (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259347 XL2000: Chybová zpráva: Klíčové slovo ORA-00923:FROM není nalezeno na očekávaném místě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262113 XL2000: Popisky na bodovém grafu XY se nezobrazují v náhledu tisku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262472 Graph 2000: Písmo grafu se mění z bezpatkového na patkové (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262742 XL2000: Spuštění příkazu On Error Resume Next trvá déle než v aplikaci Excel 97 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264517 XL: Propojené grafy ztrácejí po aktualizaci zdrojových dat vlastní barvy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264658 XL2000: Je-li povolený doplněk Date Watch, kopírování formátu způsobí, že aplikace Excel přestane reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
264712 XL2000: Chyba narušení přístupu v aplikaci Access při spuštění kódu VBA s funkcemi UserForm, SaveCopyAs a Save (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265018 XL2000: Při kopírování listu obsahujícího vložený graf dochází ke změně vzorců v buňkách (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265023 XL2000: Při výpočtu uživatelem definovaných funkcí v aplikaci Excel není vrácena paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265311 XL: Hodnoty nazvané Auto_xxxx definované ve verzi Excel 95 se po importu do verze Excel 97 nebo 2000 změní (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268524 XL2000: Při otevření vloženého objektu aplikace Excel nelze nalézt serverovou aplikaci (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269071 XL2000: JPN: V aplikaci Excel dojde k chybě při vložení dvojciferného čísla a znaku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269252 XL2000: Oprava chyby funkce REGISTER.ID ohrožující zabezpečení aplikace Excel 2000 SR-1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269521 XL2000: Při neúspěšném pokusu o uložení souboru není kódu VBA navrácena žádná chyba (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269679 XL2000: Ve francouzské verzi aplikace Excel 2000 se zobrazuje zpráva Do You Want to Save the Changes You Made to { ? (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271900 XL2000: JPN: Kontingenční tabulka dat OLAP nezobrazuje data správně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
273559 XL2000: Kontrola pravopisu nenabízí opravy některých překlepů, které nabízí aplikace Word 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

FrontPage

248402 FP2000: V aplikaci FP2000 nelze otevřít web pomocí adresy IP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
251201 Při použití součásti Vložená stránka nefungují správně obrazové mapy rozšíření FrontPage Server Extensions (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272091 FP2000: Pokud je aktivní stránka stránkou ASP, funkce propojení šablon stylů přeformátuje celou sadu webových souborů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Outlook

223731 OL2000: Při změně možností zprávy se vlastní formulář převede na jednorázový formulář (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
238765 OL2000: Vlastnosti některých ovládacích prvků vytváří jednorázové formuláře (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
249318 OL2000: Informace o schůzce nejsou aktualizovány správně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
249319 OL: Ve vlastním formuláři nefungují příkazy Vyjmout, Kopírovat a Vložit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
251934 OL2000: Importovaný soubor ve formátu CSV nezpracovává typy adres X.400 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
252365 OL2000: Získání certifikátu LDAP přes více úrovní řetězu certifikátů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
254502 OL2000: Pravidla jsou používána i na soubor Osobních složek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
256036 OL2000: Kalendář programu Schedule+ nelze otevřít v aplikaci Outlook 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
256980 OL2000: Vlastní pole nezobrazuje velké množství textu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257588 OL2000: Při exportu dat kalendáře do souboru PST není uchován příznak odeslání pozvánky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257650 OL2000: Ve smyčce pro přístup k datům objektů CDO není vrácena paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257793 OL2000: Při přechodu na jiné pole ve formuláři je přidána další hodnota (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257913 OL: Ve složce Pošta k odeslání aplikace Outlook mohou zůstávat zprávy vytvořené delegovaným uživatelem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257927 OL2000: Funkce PrepareForm a ShowForm nefungují (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257968 OL2000: Zpracování žádostí o schůzku neproběhne v časovém limitu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
258247 OL2000: Pokud je použita metoda Restrict pro časové pásmo GMT, nelze u některých událostí nastavit opakování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
258584 OL2000: (IMO) Při přepnutí mezi složkami IMAP přestává aplikace Outlook reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
258754 OL2000: Importované události iCalendar nebo vCalendar mají chybný čas (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259242 OL2000: Pokud je vyčerpáno místo v poli Všichni účastníci, jsou jména účastníků poškozena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260573 XCLN: Operace Kopírovat a Vložit pro události v aplikaci Outlook 2000 mohou vytvořit duplicitní položky kalendáře (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
261312 OL2000: Náhled tisku nezobrazuje události (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262405 OL2000: Pokud je vlastní formulář zkopírován v zobrazení kategorií, zůstane proces Outlook spuštěn i po klepnutí na příkaz Konec s odhlášením (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262409 OL2000: Při přechodu mezi domovskými stránkami složek, které obsahují nepodepsaný ovládací prvek ActiveX, dochází k chybě Ovládací prvek ActiveX není bezpečný (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262510 OL2000: Vytištěný kalendář neobsahuje všechny události (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262611 OL2000: Platnost hesla vypršela bez výzvy k jeho změně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262701 OL2000: Informace pro vývojáře o aktualizaci zabezpečení e-mailu aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262870 OL2000: Po instalaci doplňku Personal Folders File Backup přestává aplikace Outlook reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262922 OL2000: Je možné prohlížet soukromé události s oprávněními recenzenta (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263102 XCLN: V Průvodci vzdálenou poštou přestává reagovat dialog pro pověření domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264389 OL2000: Po aktualizaci z programu Exchange Client 5.0 na aplikaci Outlook 2000 dochází k chybě šifrování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264696 OL2000: Aplikace Outlook neinicializuje paměť pro uživatelem definované pole, pokud není zobrazeno v aktuálním zobrazení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264997 OL2000: Při kopírování zpráv v zobrazení konverzací pro externí formuláře se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265012 OL2000: Některé formáty data způsobují při použití určitých dat chybu v japonské verzi aplikace Outlook 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265102 OL2000: Kalendář veřejných složek neaktualizuje zobrazení časové osy, pokud je zobrazen podle kategorií (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265150 OL2000: (CW) Služba Corporate Workgroup LDAP Service nepodporuje protokol SSL (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265151 OL2000: Informace o certifikátu od příjemce pošty nejsou přidány do kontaktu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265236 OL2000: Nástroj Kontrola integrity souboru OST hlásí chyby ve složce Odeslaná pošta (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265486 OL2000: Formulář odpovědí se ukládá do složky Koncepty namísto do aktuální složky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265514 XCLN: Anglická verze opravy chyby zprostředkovatele úložiště aplikace Outlook 2000, která způsobuje nevracení paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265866 OL20: Faxové adresy kontaktů nejsou aktualizovány správně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
266165 OL2000: Funkce CopyFolder rozhraní MAPI používá kódování Unicode bez příznaku Unicode (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
266255 XCLN: Výchozí cestu pro vytvoření souboru osobních složek je třeba konfigurovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
266335 OL2000: Při zpracování části obsahu zpráv přicházejících ze systému AUTODIN jsou v aplikaci Outlook odstraňovány návraty na začátek řádku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
267946 OL2000: Nelze nastavit příznak synchronizace offline pomocí objektů CDO nebo objektového modelu aplikace Outlook 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268324 XCLN: Změny v seznamech nadřazených rozlišujících názvů způsobují poškození adresáře offline (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268978 OL2000: Při přidání vlastních příkazových řádků se zvětšuje soubor Outcmd.dat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269047 OL2000: Při přístupu k panelu nástrojů vygenerovaného kódem VBA se ukončuje aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269289 OL98: Při uložení zprávy do složky Koncepty je do zprávy přidán znak CR/LF (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269485 OL2000: Funkce Item_Write() a přetažení nové položky kalendáře způsobuje zablokování aplikace Outlook při jejím ukončování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269781 OL2000: Při aktualizaci aplikace Outlook nejsou přenesena pravidla (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
270045 OL2000: Stahování obnovených hlaviček je prováděno systematicky pro všechny zprávy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
270607 OL2000: Aktivované vložené aplety Java zastavují aplikaci Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
270925 OL2000: Při doručení zpráv do souboru PST nejsou použity změny v opravě zabezpečení e-mailu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271831 OL2000: Při změně možností odesílání se aplikace Outlook ukončuje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272087 OL2000: Při spuštění příkazu Přesunout do složky odstraňuje aplikace Outlook položky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272290 OL2000: Aplikace Outlook vyrovnává zatížení pomocí serverů globálního katalogu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
273505 OL2000: Při výběru jména v globálním adresáři nebo seznamu kontaktů se rozložení klávesnice změní na hebrejské (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
273507 Některé přílohy nejsou opravou zabezpečení e-mailu aplikace Outlook 2000 blokovány (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
273830 OL2000: V japonské verzi aplikace Outlook je zpráva funkce Mimo kancelář odesílána ve znakové sadě Shift-JIS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
273938 OL2000: Pro kontakty nejsou k dispozici možnosti odesílání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
274120 OL2000: Místo konání schůzky se zobrazuje chybně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
274132 OL2000: Po přesunutí položky označené jako soukromá do osobní složky ji nelze v aplikaci Outlook otevřít (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
274259 OL2000: (IMO) Pokud server IMAP používá v různých případech stejné názvy složek, dochází k ukončení aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
274298 OL2000: Pro kontakty není k dispozici tlačítko Ukončit hovor (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
274778 OL2000: Při použití dlouhého názvu přílohy přestává aplikace Outlook reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
275162 OL2000: Při odeslání zprávy přes připojení X400 dochází ke ztrátě názvu přílohy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
275462 Po otevření vloženého objektu se aplikace Outlook neukončí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
275894 OL2000: Zprávy automaticky předané dál službou X.400 MTA se zobrazují jako odstraněné (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
275902 OL2000: Francouzská verze aplikace Outlook nezobrazuje správně zobrazení úkolů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
276517 OL2000: Při zrušení jedné schůzky jsou prostředku zrušena všechna opakování schůzky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
277823 OL2000: Integrovaná správa souborů (IFM) způsobuje poškození zobrazení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Office Web Server

272091 FP2000: Pokud je aktivní stránka stránkou ASP, funkce propojení šablon stylů přeformátuje celou sadu webových souborů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

PowerPoint

226787 PPT2000: Změna nastavení výchozího jazyka nefunguje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
238192 PPT2000: Při rozbalování prezentace se ztrácí připojené obrázky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
244609 PPT: Pokud druhý uživatel otevře stejnou prezentaci, není možné ji uložit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257823 PPT2000: Nelze zrušit seskupení vložených grafů Amigo 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259894 XCLN: Při zavírání prezentace aplikace PowerPoint ve veřejné složce se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262966 PPT2000: Chybová zpráva: Požadovaná webová stránka není k dispozici v režimu offline (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263941 PPT2000: Vložený snímek nepřebírá formátování předlohy poznámek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264727 PPT2000: Snížení a zvýšení úrovně vnoření nefunguje po vložení textového pole s odrážkami z předlohy snímků správně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264926 PPT2000: Nastavení spořiče obrazovky se změní na Žádný po spuštění souboru PPS nebo po použití přepínače /s (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268447 PPT2000: Při prohlížení webové stránky nebo zprávy ve formátu HTML je možné spouštět programy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
270691 PPT2000: Při spuštění prezentace se aplikace PowerPoint neočekávaně ukončuje nebo přestává reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Jiné

260191 OFF97: Při úpravě obrázku se více otevřených čar změní na obdélníky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264709 OFF2000: Při vložení obrázku ve formátu EMF jsou znaky zobrazeny vzhůru nohama (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265305 XL2000: V případě odstranění, kopírování nebo uložení procedury makra dojde k poškození sešitu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265515 WD2000: Slovenský název měsíce března je v některých formátech data chybný (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
270141 OFF2000: Aplikace Photo Editor nepoužívá výchozí tiskárnu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271400 OFF2000: Při otevření poškozeného souboru ve formátu HTML dochází k přetečení zásobníku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Word

211204 WD2000: Pole DocProperty je zkráceno na 127 znaků (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
240795 WD2000: Pole formuláře Datum/Čas nejsou správně převáděna z aplikace Word 97 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
248640 WD2000: Pokud je nainstalovaný francouzský ovladač klávesnice, přestává klávesa CAPS LOCK reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
248644 WD2000: Chyba při spuštění 4605: Tento příkaz není k dispozici. Při použití vlastnosti PageSetup dochází k chybě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
248651 WD2000: Tabulka s řádky záhlaví ve vícesloupcovém dokumentu se zobrazuje poškozená (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
249858 WD2000: Chybné názvy záložek pro pole formuláře ve svislých buňkách tabulky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
250394 WD2000: Dokument aplikace Word zobrazený v rámci v aplikaci Internet Explorer přestává při provádění úprav reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
253652 WD2000: Při vložení dokumentu aplikace Word jako dokumentu ActiveX dochází ke zvětšení souboru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
253970 WD2000: Ve formátu Číslo pro pole formuláře jsou vynechávány počáteční nuly (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
255259 OL2000: Aplikace Outlook přestává reagovat, pokud je jako editor e-mailů používána aplikace Word (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
255970 WD2000: Aplikace Word přestává reagovat při komunikaci s formulářem VBA pomocí ovládacího prvku OLE1 OCX přes službu DDE (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
256901 OFF2000: Při pokusu o tisk z aplikace Photo Editor dochází k chybě neplatné stránky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
256903 WD2000: Název dne je po uložení dokumentu ve formátu Word 6.0/95 či HTML chybný (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259320 WD2000: Vložené obrázky jsou po uložení dokumentu ve formátu HTML ztraceny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
261158 WD2000: Při použití procedury CommandBarButtonEvents pro zpracování události klepnutí dochází k chybě narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262028 WD2000: Při otevření souboru ve formátu RTF vytvořeného ve starších verzích aplikace Word se mění velikost písma (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262633 OFF2000: V dialogu Nový se nezobrazují šablony (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263521 WD2000: Dochází k chybě neplatné stránky při rozdělení buněk s vypnutou funkcí Před rozdělením sloučit buňky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263686 WD2000: Aplikace Word přestává při otevření nebo úpravě dokumentu obsahujícího seznam reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263911 WD2000: Při otevření dokumentu uloženého ve formátu RTF dochází ke ztrátě ohraničení tabulek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264705 WD2000: Při aktualizaci obsahu dochází k chybě programu (německá verze aplikace Word) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264706 WD2000: Svislé čáry označující změněné řádky jsou po úpravě tabulky tištěny chybně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265007 WD2000: Po automatické opravě textu v aplikaci Word dochází k obecné chybě ochrany (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265009 WD2000: Dokument aplikace Word 95 se po otevření ve verzi Word 2000 změní na Dokument aplikace Word (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265031 WD2000: Aktualizace zabezpečení příkazů aplikace Word 2000 SR-1 jako editoru pošty
265269 WD2000: Ve verzích aplikace Word 2000 pro některé evropské jazyky nefunguje dělení slov (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265319 WD2000: Při poklepání na jakoukoli poznámku pod čarou v dokumentu ve formátu RTF se otevírá poznámka pod čarou č. 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265516 WD2000: Při otevření dokumentu ve formátu Word 95, Word 97 či RTF se mění šířka buněk tabulky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268073 WD2000: Lokalizované přepínače formátu pole v dokumentech aplikace Word 95 jsou ve verzi Word 2000 chybné (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268337 Při aktualizaci polí SUM ve formátu Word 97 v dokumentu Word 2000 dochází k chybě syntaxe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268525 WD2000: Dokumenty jsou při otevření v režimu Jen pro čtení v programu ODMA odstraněny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268895 WD2000: Záporné číslo na tlačítku makra není zarovnáno na zarážku desetinného místa (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
274226 WD2000: Při použití souboru databáze aplikace Access v aplikaci Microsoft Word jsou povolena makra (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
274228 WD2000: Při automatickém otevírání souborů ASD v aplikaci Word jsou povolena makra (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
279222 WD2000: Při použití polských nástrojů pro kontrolu pravopisu přestává aplikace Word reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
280715 WD2000: Kontrola gramatiky nabízí slova Mainland a Republic s chybně použitými velkými písmeny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 276257 - Poslední kontrola: 19. 1. 2007 - Revize: 1

Váš názor