Kumulativní aktualizace 4 pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012

ÚVOD

Kumulativní aktualizace 4 (CU4) obsahuje opravy hotfix pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012, které byly opraveny od vydání aplikace Microsoft Dynamics AX 2012. Tato kumulativní aktualizace platí pro Microsoft Dynamics AX 2012 (6.0.947.0) a Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack 1 (6.0.1108.0). Tento článek obsahuje informace o tom, jak získat kumulativní aktualizace a o problémech, které jsou opraveny kumulativní aktualizaci.

Poznámka: Číslo sestavení balíčku kumulativní aktualizace je 6.0.1108.2423. Před instalací tohoto balíčku kumulativní aktualizace doporučujeme pozorně si přečtěte poznámky k verzi aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativní aktualizaci 4 .

Další informace

Tento článek obsahuje včasné informace o opravách hotfix, které byly vydány společností Microsoft. Proto uvedený článek KB nemusí být dosud k dispozici. Článek znalostní BÁZE, pokud je k dispozici, poskytuje více podrobností o problému, řešení a dostupnost opravy hotfix. Pokud není k dispozici v článku KB, stále můžete požadovat opravu hotfix kontaktováním podpory.

Poznámka: Tato kumulativní aktualizace obsahuje všechny opravy, které jsou popsány v kumulativní aktualizaci 3 kumulativní aktualizace 2 a kumulativní aktualizace 1 pro Microsoft Dynamics AX 2012.
Další informace o kumulativní aktualizaci 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2709934 kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012
Další informace o kumulativní aktualizaci 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2606916 kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012
Další informace o kumulativní aktualizaci 1 pro Microsoft Dynamics AX 2012 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2579565 kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012

Aktualizace specifické pro zemi, které jsou součástí kumulativní aktualizace 4 pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012

Tato kumulativní aktualizace obsahuje následující aktualizace specifické pro zemi pro Microsoft Dynamics AX 2012:
Číslo KBRegulační funkce aktualizace specifické pro zemiPříslušné země nebo oblastiOdkaz na dokument white paper
2724140Jednotlivé země aktualizace Chcete-li přidat je k dispozici pro Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 a Microsoft Dynamics AX 2012vstfdax 302211 EHF upomínky pro NorskoNorskoAktualizace specifické pro zemi pro Norsko
2741733Aktualizace je k dispozici pro dosažení souladu s požadavky právních předpisů příkazový řádek platby při dny platby a platební kalendář funkce se používají v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 a Microsoft Dynamics AX 2009 SP1vstfdax 329250ŠpanělskoAktualizace specifické pro zemi pro Španělsko

Opravy hotfix, které jsou součástí kumulativní aktualizace 4 pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012

4 kumulativní aktualizace obsahuje opravy hotfix, které jsou popsány v následující tabulce:
Opravy hotfix aplikace
Číslo KBPopisOblast cesty
2716475V dialogovém okně "Mapování" jsou uvedeny nesprávné tabulky v rámci integrace služby a aplikace port pro příchozí spojení v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316399(TFS DAXSE)\AIF
2724031Nelze odeslat odchozí zprávy Application Integration Framework (AIF), pokud nejste uživatel s oprávněním správce v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316751(TFS DAXSE)\AIF
2720612Je doporučené postupy chybová zpráva o objektu rozhraní AIF při spuštění Kontrola doporučených postupů v objektu rozhraní AIF v sada funkcí aplikace Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:319656(TFS DAXSE)\AIF
2733110Aktualizace nezdaří, podle očekávání při aktualizaci polí data a času UTC pomocí služby v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:337929(TFS DAXSE)\AIF
2736028Při prodeji zboží v v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail POS nelze úspěšně vytvořit výkaz předmětu servisu skladě. Bug#:331584(TFS DAXSE)Maloobchodní \AX
2741630Výchozí dimenze úložiště na prodejní objednávce naplněny automaticky při přidání základní produkt, který má varianty produktu v Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail. Bug#:338331(TFS DAXSE)Maloobchodní \AX
2762760Nelze zaúčtovat výkaz obsahující více položek služby v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail. Bug#:364181(TFS DAXSE)Maloobchodní \AX
2735990Po instalaci opravy hotfix 2718392, cena jednotky a obchodních dohod jsou zaokrouhlena nesprávně v transakci. Bug#:331649(TFS DAXSE)Maloobchodní \AX
2719194Účetní hodnoty adresy zaměstnance jsou odstraněny neočekávaně při úpravách úložiště v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 maloobchodBug#:317031(TFS DAXSE)\AX Retail\Headquarters
2718250Čisté částky prodejní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POSBug#:317177(TFS DAXSE) stane nula nesprávně po je částečně pickup\AX Retail\Headquarters
2730632Při spuštění funkce replikace čítač v seznamu umístění v aplikaci Microsoft Dynamics AX pro maloobchodní 2012Bug#:318451(TFS DAXSE) se zobrazí chybová zpráva "Nelze vytvořit záznam v počítadlo replikace Maloobchodní plánovač (RetailConnSchedulerReplicationCounter)"\AX Retail\Headquarters
2722644"Vybrané položky nelze v tomto kontextu použít, pokud je spojen s položkou je vybrána skupina modelů, kde vždy zanesen do výdajů" chybová zpráva při výpočtu výkazu v aplikaci Microsoft Dynamics AX pro maloobchodní 2012Bug#:319821(TFS DAXSE)\AX Retail\Headquarters
2725213Částka slevy pro položku, která nebyla vyzvednuta odebrán z řádku zboží je částečně vyzvednout zboží v prodejní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX pro maloobchodní POS 2012Bug#:326353(TFS DAXSE)\AX Retail\Headquarters
2726531"Fyzicky rezervováno" množství je odečtena dvakrát po zaúčtování výkazu pro úložiště v aplikaci Microsoft Dynamics AX pro maloobchodní 2012Bug#:326354(TFS DAXSE)\AX Retail\Headquarters
2724566Při spuštění procesu "TempDB vytvořit pracovní tabulky" v aplikaci Microsoft Dynamics AX for Retail 2012 Headquarters, jsou vytvořeny duplicitní pole. Bug#:324049(TFS DAXSE)\AX Retail\Headquarters
2734395Systém vytvoří platby řádků dokladu bez finanční dimenze, které jsou nastaveny v úložišti v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:332642(TFS DAXSE)\AX Retail\Headquarters
2735544Nelze vystavit výpis s bankovním účtem pro hotovostní transakce v Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail. Bug#:338348(TFS DAXSE)\AX Retail\Headquarters
2736820Předpokládá evidenci hotovosti rozdíl na POS u úhrad pomocí vyšší. Při zaúčtování výkazu hotovosti rozdíl výkazu výpočet. Bug#:338722(TFS DAXSE)\AX Retail\Headquarters
2742218Předpokládejme definovat výchozí maloobchodní umístění ve skladu a zaregistrovat produkt pomocí skladu. Při zaúčtování výkazu transakce, které má výrobek, zobrazí se následující chybová zpráva: "Dimenze zásob musí být zadáno umístění". Bug#:346186(TFS DAXSE)\AX Retail\Headquarters
2750060Předpokládejme, že zaúčtování výkazu. Systém vytvoří jedno číslo dokladu prodejní objednávky a jeden pro platbu. Při zaúčtování nové prohlášení vytvoří systém další doklad pro prodejní objednávky, který je na předchozí prohlášení. Bug#:351583(TFS DAXSE)\AX Retail\Headquarters
2749412Předpokládejme, přiřadit skupinu disponibility pro skupinu produktů pro dospělé přilby BMX. Jestliže kurzor přesunete do jiné kategorie produktu a zpět k původnímu, disponibilitu přiřazených automaticky smazána. Bug#:354555(TFS DAXSE)\AX Retail\Headquarters
2759119"Funkce DimensionValidation::validateByTree byla volána nesprávně" chybová zpráva při zaúčtování výkazu transakce v Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail Headquarters. Bug#:358253(TFS DAXSE)\AX Retail\Headquarters
2759120Z typu maloobchodní produkt hierarchie v dialogovém okně hierarchie kategorií v Microsoft Dynamics AX 2012 není skrytý oddíl kódy komodit. Bug#:359586(TFS DAXSE)\AX Retail\Headquarters
2711616Při zaúčtování výkazu transakce využívající čárové kódy s cenami, které jsou zahrnuty následující chybová zpráva: "Desetinné zaokrouhlení fyzicky aktualizovaného množství v jednotce Kg není správná." Bug#:315591(TFS DAXSE)\AX Retail\Headquarters
2756649Při přidání překladu položky je duplicitní položky ve formuláři "Prodeje". Bug#:358392(TFS DAXSE)\AX Retail\Headquarters
2761963Předpokládají spuštění operace přetažení banky nebo bezpečné přímé operace v transakci. Při výpočtu výkazu transakce zahrnuty, přímé banky nebo transakcí trezoru jsou zobrazeny jako samostatná transakce ve formuláři prohlášení. Bug#:360392(TFS DAXSE)\AX Retail\Headquarters
2763124Pokud tabulka je sdílena v kolekci tabulek pro virtuální společnosti, programu Retail Store Connect nemůže provést replikaci dat na POS.Bug#:365555(TFS DAXSE)\AX Retail\Headquarters
2720622Volání z Retail POS do služby Retail Transaction Service se nezdaří, pokud v počítači se systémem Windows Embedded POSReady 2009Bug#:310792(TFS DAXSE) instalaci aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POS\AX Retail\POS
2719040Prodejní objednávky je v poli stav Fakturováno nesprávně po částečně pickup je prodejní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POSBug#:317553(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2714867Náhrada je generována nesprávně, když je částečně vyzvednutí položek v pořadí, který byl plně zaplacené v Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POSBug#:318161(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2715413Nelze dokončit objednávku, která byla plně záloh v Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POSBug#:318169(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2720763Nelze upravovat pole "Množství k vyzvednutí" v podobě "Podrobnosti položky" v prodejní objednávce v neočekávaně scénář v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POSBug#:319582(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2715390Neočekávaně můžete zrušit položku, kterou chcete provést celkovou částku být záporné prodejní transakce obsahující sleva transakce v Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POSBug#:319816(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2723521Zobrazí se prázdná obrazovka při spuštění funkce "Úhrad" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POSBug#:322023(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2718392Nesprávné cena se počítá pro položku do prodejní transakce, pokud se položka vztahuje obchodní dohody, které je zadané v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POSBug#:322169(TFS DAXSE) pole "Pořizovací cena"\AX Retail\POS
2726530POS zamrzne při provedení úlohy platby bez zadání ID zákazníka v produktu Microsoft Dynamics AX pro maloobchodní POS 2012Bug#:324220(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2749619Při vytváření inventuru pomocí POS pro položku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012, jsou v deníku inventury zboží stejné hodnoty Spočteno podána a v poli množství. Bug#:352870(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2756648"Úhrad" funkce nefunguje správně, pokud jste zadali nesprávný typ úhrady v Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail. Bug#:357773(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2757930Zobrazí transakce výdajů výdaje podle typu transakce v dialogovém okně zobrazit deníku při zaúčtování transakce výdajů v aplikaci Microsoft Dynamics AX pro maloobchodní 2012 POS.Bug#:358335(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2757861Částka řádku cena zobrazí desetinné číslo nesprávné v aplikaci Microsoft Dynamics AX Retail 2012 POS.Bug#:359038(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2757936"Transakce nelze nalézt" chybová zpráva při přidat položku řádku transakce servisu v aplikaci Microsoft Dynamics AX pro maloobchodní 2012 POS.Bug#:361297(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2711725Hodnota ID správce není uložen v vrácení transakce. Bug#:312702(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2731399Pomalý výkon v POS.Bug#:315750(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2729074Některé čárové kódy nejsou vytištěny správně při tisku potvrzení o tiskárnu. Bug#:316177(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2732383Po částečně vyzvednutí položek v prodejní objednávce, která byla vyplacena pomocí uložení přepíšete funkci, mohou být generovány nesprávné zůstatek faktury pro prodejní objednávku. Bug#:320017(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2735967Zobrazí se nesprávné zůstatek odvolání objednávky na obrazovce POS.Bug#:320103(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2732668Předpokládá vytvoření transakce využívající čárové kódy. Klepněte na tlačítko Kontrola ceny v transakci a potom zadejte čárový kód v dialogovém okně Kontrola ceny. V takovém případě je po klepnutí prodávat zboží zobrazí nesprávné ceny. Bug#:326355(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2740075Nemáte možnost, která umožňuje není nutné zadat desetinná místa pro ceny v POS.Bug#:327868(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2733980Při spuštění operace úhrad poslední měny se zobrazí kód chyby 1002. Bug#:332648(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2736690Když přidáte položku nulové ceny v transakci, neočekávaně upozornění cena přepsána. Bug#:332949(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2736513Cena netto a brutto ceny nejsou zobrazeny v příjmy a v části položky řádku. Bug#:337886(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2737574Po klepnutí na tlačítko Zavřít zavřete dialogové okno Kód příčiny, v dialogovém okně Kód důvodu znovu otevře podle očekávání. Tlačítka subkódu však jsou duplikovány v dialogovém okně. Bug#:338587(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2740063Po řízení vkladové transakce v Retail POS vkladu nepočítá v části celkové úhrady Z sestavy nebo sestavy X. Bug#:342292(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2742651Infokódy, které jsou propojeny v POS.Bug#:349720(TFS DAXSE) nefungují.\AX Retail\POS
2743982Pokud je pracovník, jehož hodnota ID zaměstnance obsahuje více než deset znaků, pracovník nefunguje POS.Bug#:351566(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2743985Při tisku příjemky v Retail POS není vytištěn název úložiště. Bug#:352831(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2748736Předpokládejme, že je nastavena možnost Výpočet úhrad na poslední. Při provádění více operací úhrad v transakci, celkové úhrady / Spočteno částky jsou vypočteny nesprávně v sestavě Z. Bug#:354602(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2744953Kód příčiny je propojen účet příjmů nebo výdajů účtu se předpokládá. Pokud použijete účet příjmů nebo výdajů, formulář kód důvodu není spuštěna očekávaným způsobem. Bug#:354781(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2750064Po instalaci opravy hotfix 2731399, malá a velká písmena kompatibility serveru SQL je přerušeno. Bug#:355302(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2753736Při pokusu o potvrzení deníku inventur, dojde k chybě. Tento problém je způsoben některé místní nastavení. Bug#:356870(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2753792Při použití měny mimo úložiště nefunguje funkce úhrad s měnami. Bug#:357802(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2751115Předpokládají spuštění funkce přepsat cenu změnit cenu položky v transakci. Pokud dodáte odpovídající prodejní objednávky, informace o přepsání ceny je odebrána. Bug#:357808(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2752544Předpokládejme, že je povolena agregace produktů pro možnost tisku. Při tisku potvrzení o transakci neočekávaně seskupení položek, které používá různé jednotkové ceny. Bug#:357817(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2753796Při vrácení položky, která byla odečtena s celkovou slevu v transakci je neočekávaně obnovit zlevněnou částku. Bug#:358228(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2754735Při vrácení položky, která byla odečtena celkové slevy a Řádková sleva je vypočtena nesprávně hodnotu slevy pro položku. Bug#:358953(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2762514Pokud je povolena možnost zapůjčení nákladné, slevy "A Mix Match" jsou vypočteny nesprávně. Bug#:360884(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2762022Předpokládají, že nastavíte hodnotu Maximální zadaná částka pro platbu v hotovosti. Při spuštění hotovostní platby na položku rychlé operace není považován za nastavení Maximální zadaná částka. Bug#:361246(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2761679Nelze spustit více směn, přestože používáte zaměstnanec, který má umožnit více povolena možnost přihlášení. Bug#:361339(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2764104Nelze zadat částku slevy do transakce vrácení produktu v POS.Bug#:366514(TFS DAXSE)\AX Retail\POS
2742214Nelze spustit úlohu pro přenos dat s použitím Store Connect, pokud jsou použity různé formáty v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 maloobchodBug#:310789(TFS DAXSE)Připojit \AX Retail\Store
2744260Vlastnosti panelu tiskárny nastavené pro tiskárnu není použita v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:343214(TFS DAXSE)\BI a podávání zpráv
2741506Vývojový pracovní prostor je zobrazena šedě a není k dispozici Team Foundation Server (TFS) při zavádění nebo při vytváření v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 SSAS. Bug#:335276(TFS DAXSE)\BI a Reporting\BI kostky
2751166Předpokládají nastavit limit úvěru, který je větší než nebo rovno 10 milionů pro zákazníka. Při zpracování dimenze zákazníka v projektu vytvořením datové krychle Dynamics AX OLAP dojde k chybě přetečení aritmetické. Bug#:353088(TFS DAXSE)\BI a Reporting\BI kostky
2734999Sestavu nelze spustit pomocí různých parametrů v listu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326243(TFS DAXSE)\BI a vykazování Reporting\SRS
2716337Systém nerozpozná vztah mezi dvěma tabulkami, při provádění rozšířeného filtru pro tabulky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316384(TFS DAXSE)\Client
2758532Formátování šablony e-mailové zprávy je ignorován, při odeslání e-mailové zprávy pomocí šablony e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:356452(TFS DAXSE)\Client
2757756Při pokusu zobrazit všechny položky zákazníka v produktu Microsoft Dynamics AX 2012, zobrazí se dialogové okno "Vyberte šablonu pro zákazníka". Bug#:357750(TFS DAXSE)\Client
2757064Nelze vytvořit nový dokument zpracování pro objednávku kvality v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:360423(TFS DAXSE)\Client
2741578Při odstranění případu nového záznamu je neočekávaně generovaný ve formuláři CaseListPage. Bug#:337920(TFS DAXSE)\Client
2745617Při pokusu o spuštění vyhledávacího dotazu, dojde k chybě klienta. Bug#:346319(TFS DAXSE)\Client
2739010Předpokládejme, že jste označili všechny řádky v účtovací klasifikace rozevíracího seznamu v dialogovém okně Návrh platby odběratele. Pokud klepněte na tlačítko OK a znovu otevřít rozevírací seznam, jsou označeny již některé účtovací klasifikace. Bug#:326405(TFS DAXSE)\Client\Controls
2756173Předpokládejme, že máte pole typu DateTime, které AllowEdit vlastnost nastavena na hodnotu Ne. Při výběru pole v mřížce ovládací prvek Výběr data se nezobrazí podle očekávání. Bug#:356759(TFS DAXSE)\Client\Controls
2716769Zobrazit upozornění, že je neplatný formát adresy URL při spuštění funkce "Konzistence" na modul pro správu dokumentů v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:313073(TFS DAXSE) státuZpracování \Client\Doc
2755332Použijte dialogové okno umístění ve formuláři nebo v seznamu a poté otevřete formulář klepnutím na odkaz v podokně náhledu nebo v poli skutečnost, není zobrazeno záhlaví ve formuláři. Bug#:356351(TFS DAXSE)\Client\Forms
2757813Přejděte na pravou stranu v mřížce a klepněte pravým tlačítkem myši na hodnotu v poli, filtr pole a filtrovat podle výběru možnosti nejsou zobrazeny. Bug#:358255(TFS DAXSE)\Client\Forms
2733808Nelze zpracovat transakce hlavní knihy v dávkové generování nákladové transakce z hlavní knihy v produktu Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:296329(TFS DAXSE)\Control
2754036Předpokládejme, že vytvoření Kusovníku verze ve které z dat je větší než je datum nabytí účinku nákladová verze. Při výpočtu ceny pro položku pomocí nákladové verze a verze Kusovníku, je naplněn žádné informace po klepnutí na tlačítko Dokončit zobrazíte podrobnosti nákladů. Bug#:327897(TFS DAXSE)\Control
2727207Předpokládejme, nastavit jako skladový model standardních nákladů. Nesprávně jsou zaúčtovány při zaúčtování příjemky produktu pro zboží, nákupní odchylky skladové a nákupní poplatek. Bug#:328980(TFS DAXSE)\Control
2762578Systém ignoruje nastavení skupina dávkové dávkové úlohy při spuštění "potenciální konflikty - zásob a hlavní knihy" hlášení v listu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:360228(TFS DAXSE)\Control
2733191Pokud se používá více než jedné položky v Kusovníku položky jsou používány desetinných míst v množství, systém vypočítá nesprávné nákladové ceny kusovníku. Bug#:329272(TFS DAXSE)Výpočet \Control\BOM
2733852Tabulka deníku transakce nákladů nelze importovat z aplikace excel pomocí šablony aplikace excel, který je vytvořen z doplněk sady Office v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:316695(TFS DAXSE)\Control\Cost účetnictví
2761088Systém ignoruje nastavení dimenze v dialogovém okně Zůstatek nákladů při pokusu zobrazit nákladové transakce, které dimenze v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358942(TFS DAXSE)\Control\Cost účetnictví
2728580Iterace nefunguje očekávaným způsobem při spuštění periodické výpočtu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 i když máte 2691100, opravy hotfix nainstalované 2667287 a 2697516Bug#:315609(TFS DAXSE)\Control\Cost Accounting\Calculation
2713020Standardní nákladové transakce nezahrnují finanční dimenze, které jsou definovány na položku po spuštění kanbanové úlohy v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317247(TFS DAXSE)\Control\Cost pro štíhlé
2713020Standardní nákladové transakce nezahrnují finanční dimenze, které jsou definovány na položku po spuštění kanbanové úlohy v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:323664(TFS DAXSE)\Control\Cost pro štíhlé
2732005Výchozí finanční dimenze pro transakce nepřímých nákladů nejsou sloučeny z výrobní zakázky a ocenění nastavení listu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:324492(TFS DAXSE)\Control\Indirect náklady
2730601Pokud jsou množství zboží ve skladu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:323668(TFS DAXSE) spustí sestava "Hodnota zásob" dníOcenění \Control\Product
2711984Systém ignoruje nastavení data při spuštění sestavy "Nepřímé náklady v procesu" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:315814(TFS DAXSE)Ocenění \Control\Product
2736608Předpokládejme, že máte položku, která je nastavena klouzavého průměru jako skladového modelu a je záporný fyzický sklad. Při fakturaci nákupní objednávky, která obsahuje položky, cenu a Částka finančních nákladů se počítá nesprávně. Bug#:338918(TFS DAXSE)Ocenění \Control\Product
2750062Výpočet ceny je nesprávná pro nákladový formulář výrobní zakázky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:354597(TFS DAXSE)Ocenění \Control\Product
2733803Náklady na prodané zboží sloupců v sestavě Hodnota zásob ignoruje hodnotu pro data v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:329367(TFS DAXSE)Sestavy \Control\SSRS
2710700Původní název společnosti se zobrazí v doplněk Dynamics AX Office nesprávně v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:314367(TFS DAXSE)\CRM
2714866Při přidání nového kontaktu pro zákazníka a pak zavřete bez uložení změn v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316180(TFS DAXSE) dialogovém okně Kontakty, zobrazí se nesprávná zákazníka\CRM
2723193Vyhledávání e-mailovou adresu "Objednávka" dialogové okno pole zobrazí nesprávné "název nebo popis" hodnoty při pokusu změnit kontaktní informace dodavatele na nákupní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:322196(TFS DAXSE)\CRM
2712050Dialogové okno Podrobnosti o odběrateli je načten a rychle Překlopí k vytvoření nového záznamu při pokusu upravit odběratele v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:313045(TFS DAXSE)\CRM
2737434Všechny části segmentu jsou zobrazeny namísto segmentu související segmentu při výběru segmentu pro odběratele v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:331572(TFS DAXSE)\CRM
2720628Systém neotevře při spuštění funkce "Zobrazit podrobnosti" zobrazte podrobnosti o činnosti sdružení v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316748(TFS DAXSE) související organizace\CRM\Activities
2718362Zobrazí se potvrzovací dialogové dvakrát při uložení změny v příslušné oblasti existující aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317170(TFS DAXSE)\CRM\Activities
2757395"DPH pole musí být vyplněna" chybová zpráva při pokusu převést na odběratele z potenciálního zákazníka "všechny vyhlídky" dialogové okno v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358952(TFS DAXSE)\CRM\Business vztahy
2738069Případ pro pracovní postup správy případu nelze znovu po vyvolání pracovního postupu správy případu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:332951(TFS DAXSE)Správa \CRM\Case
2720765Nelze vytvořit kontakt pro společnost, která má více než jednoho účtu obchodního vztahu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:319551(TFS DAXSE)\CRM\Contact osoba
2720767Nesprávné výsledky v poli příjemce při generování pošty v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317913(TFS DAXSE)Výstupní \CRM\Email
2723105Nelze zaúčtovat příjemku produktu, pokud nejste uživatel s oprávněním správce je-li parametr "Zabezpečit adresář" povolena v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317908(TFS DAXSE)Adresář \CRM\Global
2723106Prodejní nabídky zmizí po převést potenciálního zákazníka k zákazníkovi, pokud je povolen parametr "Secure podle adresáře" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:320797(TFS DAXSE)Adresář \CRM\Global
2725683Při uložení adresy v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:321933(TFS DAXSE) chybí konec řádku v řetězec formátu adresyAdresář \CRM\Global
2742078Název strany se nezobrazí v dialogovém okně "Zjištěna duplicitní", pokud strana název obsahuje čárku v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:338300(TFS DAXSE)Adresář \CRM\Global
2736699Předpokládejme, nastavit hodnotu režim dodání pro odběratele. Když vyberete adresu dodání pro odběratele, systém vymaže hodnotu režim dodání pro odběratele. Bug#:338516(TFS DAXSE)Adresář \CRM\Global
2749288Předpokládejme, že informace o zákaznících je sdílen v celé dvě společnosti. Dodací adresu třetí strany není naplněna pro zákazníka od společnosti při vytváření prodejní objednávky pro odběratele v jiné společnosti. Bug#:350630(TFS DAXSE)Adresář \CRM\Global
2725530"Je nutné zadat název první a poslední" zpráva při pokusu o přidání kontaktu do existujícího zájemce v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:312284(TFS DAXSE)\CRM\Leads
2742179Můžete dojít ke snížení výkonu při otevření dialogového okna zákazníka, pokud uživatel nemá práva správce v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:316102(TFS DAXSE)\CRM\Security
2726548Nelze zobrazit odpovídající případy v servisní zakázce v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:314886(TFS DAXSE)Správa \Deliver\Service
2741589Pracovník, který je zhotovitel jako služba odpovědná osoba nebo upřednostňovaného technika v dialogovém okně služby objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 nelze vybrat. Bug#:338238(TFS DAXSE)Správa \Deliver\Service
2741323Při vytváření servisní smlouvy pro projekt, který nemá primární adresu řádky servisní smlouvy nejsou zobrazeny v dialogovém okně "Servisní smlouvy" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:338260(TFS DAXSE)\Deliver\Service Management\Project integrace
2716904Servisní zakázky se nezobrazí při kontrole servisní zakázky z objektu služby v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:309368(TFS DAXSE)\Deliver\Service Management\Service dohoda
2746891Projekty OLAP nelze přesunout mezi prostředími. Bug#:346182(TFS DAXSE)\Developer a Tools\MorphX\AOT partnera (Import a Export)
2726526Nelze zkompilovat projekt EPApplicatioinProxies, který je vytvořen ve formuláři EPSalesTableCreate v sadě Visual Studio v podnikový portál v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:323909(TFS DAXSE)\Enterprise portálu
2722663"Došlo k neošetřené chybě" chybová zpráva při odstranění řádku, který je částečně zadaná v časovém rozvrhu portálu Enterprise Portal je v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:320199(TFS DAXSE)Správa \Expense
2741959"Chyba při volání metody EventContextInformation.unpack" chybová zpráva při pokusu o odstranění pracovního postupu, který má dva uživatelé v seznamu přiřazení v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 sestavy výdajů. Bug#:338317(TFS DAXSE)Správa \Expense
2717503Dojde k zablokování při sestavy výdajů odeslat více uživatelů současně v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:321005(TFS DAXSE)\Expense Management\Expense zásady
2731413"Nebylo možné aktualizovat stav zdrojového dokumentu nebo řádku zdrojového dokumentu" chybová zpráva při provádění akcí na vyúčtování výdajů v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 s Feature Pack 1 nainstalovánaBug#:323893(TFS DAXSE)Sestavy \Expense Management\Expense
2703716Nelze odstranit Neodsouhlasené transakce, která je odeslána z mobilního telefonu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:310414(TFS DAXSE)Sestavy \Expense Management\Expense
2741958Pole, které je nakonfigurován k zobrazení v sestavě se nezobrazí při spuštění sestavy v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:338279(TFS DAXSE)Sestavy \Expense Management\Expense
2762790Při pokusu o zaúčtování vyúčtování výdajů v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 s Feature Pack nainstalována, zobrazí chybu trasování zásobníku. Bug#:364123(TFS DAXSE)Sestavy \Expense Management\Expense
2710174Nelze odstranit deníky z konsolidované společnosti k vyloučení určité společnosti v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315839(TFS DAXSE)\Financials
2719834Finanční rozdělení jsou nesprávná na nákupní objednávce, která je vytvořena z nákupní žádanky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315948(TFS DAXSE)\Financials
2715632Dochází k zablokování při vydávání konsolidace pomocí větší data a více listů v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:319686(TFS DAXSE)\Financials
2719756Nesprávný účet dodavatele a bankovní účet se zobrazí při tisku deníku plateb se zaškrtnutým políčkem součty pro dodavatele v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317649(TFS DAXSE)\Financials\Accounts závazky
2720145Historické dodavatelské faktury se zobrazí v dialogovém okně "nevyřízené faktury dodavatele" neočekávaně po Zobrazit fakturu "Historii faktur a odpovídající" Podrobnosti dialogové okno v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:320062(TFS DAXSE)\Financials\Accounts závazky
2728483Faktury dodavatele nejsou zahrnuty do sestavy "Seznam zůstatků dodavatele s úvěrovým limitem", pokud faktury jsou zaúčtovány v období sestavy v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:323864(TFS DAXSE)\Financials\Accounts závazky
2734380"Transakce faktur dodavatele" sestava zobrazí nesprávné výsledky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:325537(TFS DAXSE)\Financials\Accounts závazky
2733989Při účtování faktury pro dodavatele v dialogovém okně "nevyřízené faktury dodavatele" Vyberte řádky dokladu, které mají "nákupní výdaje, nefakturované" a "nákup, časové rozlišení" typ účtování chybí. Bug#:326752(TFS DAXSE)\Financials\Accounts závazky
2733204Nelze zaúčtovat deník dávky, pokud počet řádků deníku, které je větší než limit řádky deníku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:332048(TFS DAXSE)\Financials\Accounts závazky
2739539Sestava "Seznam zůstatků dodavatele s úvěrovým limitem" nezobrazuje celkových součtů v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:334891(TFS DAXSE)\Financials\Accounts závazky
2742207Snížení výkonu dochází při změně hodnot pro nákupní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:339486(TFS DAXSE)\Financials\Accounts závazky
2740061Můžete odstranit transakce dodavatele v Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack a opravy hotfix 2677758 nainstalován. Bug#:350275(TFS DAXSE)\Financials\Accounts závazky
2750927Předpokládejme, že máte nákupní objednávky, která obsahuje dva řádky. Když vyberete druhý řádek, chcete-li zobrazit prodejní daně, kurzor skočí na první řádek a zobrazit DPH pro první řádek. Bug#:353625(TFS DAXSE)\Financials\Accounts závazky
2755357Předpokládejme, označíte zaškrtávací políčko "Aktivovat změnou řízení" a zaškrtávací políčko "Povolit přepsání nastavení pro dodavatele". Nelze vypočítat prognózy cashflow v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:356836(TFS DAXSE)\Financials\Accounts závazky
2756132Předpokládejme, nastavte pole "Požadovat datum dokladu na faktuře dodavatele" k chybě v dialogovém okně "Accounts payable parameters". "Nebylo zadáno datum dokumentu" chybová zpráva při pokusu o ověření nebo zaúčtování finančního deníku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:357940(TFS DAXSE)\Financials\Accounts závazky
2755820Při pokusu načíst nákupní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 se zobrazí chybu trasování zásobníku. Bug#:358076(TFS DAXSE)\Financials\Accounts závazky
2761206Předpokládejme, že instalaci opravy hotfix 2646740. Tlačítko "Storno množství" nefunguje při pokusu zrušit množství pro prodejní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:359252(TFS DAXSE)\Financials\Accounts závazky
2761637Předpokládejme, že instalaci opravy hotfix 2734380. "Transakce faktur dodavatele" sestava zobrazuje nesprávný výsledek, pokud částečné vyrovnání v deníku plateb. Bug#:360280(TFS DAXSE)\Financials\Accounts závazky
2707436Hodnoty "Popis faktury" a "Datum" jsou odebrány, pokud vyberete v dialogovém okně "Faktury dodavatele" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:312091(TFS DAXSE) nákupní objednávky\Financials\Accounts faktur závazků
2710172Chybová zpráva "Číselná řada není nastavena pro referenční ID transakce v oblasti projekty" při registraci na blokování dodavatele faktury z nákupní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315267(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur závazků
2714539Některé nesouvisející výchozí účty se zobrazí při vyhledávání "Protiúčet" pole v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316417(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur závazků
2713951Transakce pro vedlejší náklady na řádku nákupní objednávky při fakturaci nákupní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316511(TFS DAXSE) nepřijme finanční dimenze z řádku nákupní objednávky\Financials\Accounts faktur závazků
2720368Částky DPH jsou zdvojnásobí nesprávně v dialogovém okně "Rozúčtování dokladu" Pokud jeden doklad je rozděleno do více řádků v deníku odpovídající faktury v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:320567(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur závazků
2716484Předpokládá, že máte nákupní objednávky, která má typ nákupní objednávky vrácena. Hodnota "nespárované nákupní objednávky celkem" neodpovídá hodnotě "Objednávka", při zpracování faktury nákupní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:312094(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur závazků
2734664Předpokládejme, že instalaci opravy hotfix 2654574. Výchozí účty dodavatelů není omezen skupinu dodavatelů v rozevíracím seznamu "Protiúčet" v dialogovém okně "Doklad" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:328771(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur závazků
2738484Při pokusu o tisk sestavy zůstatků v deníku faktur, který má více kombinací dimenzí v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 sestavy nejsou v rovnováze a vylučuje účty. Bug#:332487(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur závazků
2756532Zaškrtněte políčko "Zkontrolujte, zda formulář W-9" v dialogovém okně "Accounts payable parameters" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 se předpokládá. Zaúčtováním deníku faktur pro dodavatele, který nemá neočekávané W-9 formuláře. Bug#:339224(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur závazků
2752397Můžete dojít ke snížení výkonu při pokusu o otevření dialogového okna "Faktury dodavatele" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:339478(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur závazků
2750080"Skutečná částka DPH" hodnota na řádku faktury vytvořené registru je nesprávně aktualizována po přidání nového řádku registru faktury v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:343218(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur závazků
2747623Snížení výkonu dochází při změně hodnoty "Množství" na řádku nákupní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:354844(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur závazků
2755822"Je nutný k načtení informací o směnném kurzu měny k převodu z" chybová zpráva při pokusu o zaúčtování faktury, která je porovnána s nákupní objednávkou a sadu zaokrouhlovací rozdíl do součtů v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:357745(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur závazků
2751408Předpokládá vytvoření položky pomocí cenovou jednotku než 1. Při zaúčtování faktury nákupní objednávky, který má zboží slevy nesprávné částka je zaúčtována v dialogovém okně "Dílčího hlavního deníku" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:357928(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur závazků
2754601"Skutečná částka prodejní daně" hodnota není aktualizována pro řádek deníku faktury automaticky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358939(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur závazků
2755289Úprava vedlejších nákladů v deníku faktury v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 nelze zrušit. Bug#:359291(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur závazků
2762582Předpokládají nastavit databázi protokolu pro řádky nákupní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. "Nelze upravit záznam v řádcích nákupní objednávky (PurchLine)" chybová zpráva při pokusu o tisk proforma nákupní faktury. Bug#:362542(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur závazků
2751073Při procesu rozpoznávání účtování nepožaduje zdrojového dokumentu nebo řádku zdrojového dokumentu, dokončení procesu zdrojového dokumentu nenastaví atribut "AccountingEvent.State" na hodnotu dokončeno. Bug#:354644(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur závazků
2710750Nelze přidat adresu pro převod do deníku plateb, který používá metodu platby pro účet hlavní knihy v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:314406(TFS DAXSE)\Financials\Accounts plateb závazků
2715635Pole součtu vždy zobrazí nulu nesprávně v sestavě "Deník platby dodavatele" pro dodavatele, který má více než dva záznamy vyrovnání v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316300(TFS DAXSE)\Financials\Accounts plateb závazků
2720729Systém nerespektuje hodnotu "Směr hledání" na kartě řazení, když tisknete deník plateb dodavatele, který je vytvořen z návrh platby dodavatele v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:319787(TFS DAXSE)\Financials\Accounts plateb závazků
2729539Zůstatek měny dodavatele je nesprávné, při použití zálohy pro nákupní objednávku s platební kalendář vybraný v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:323382(TFS DAXSE)\Financials\Accounts plateb závazků
2676762Přenést lze fakturu, která má platbu na fakturu, určené pro návrh platby i v případě, že datum vydání není projeté v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:351316(TFS DAXSE) datum vydání\Financials\Accounts plateb závazků
2715930Nevyrovnané dokladu dojde k chybě vyrovnání platby s fakturou, která má platební sleva zahrnuta v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:320188(TFS DAXSE)\Financials\Accounts plateb závazků
2733526Předpokládá instalaci opravy hotfix 2661238 a opravy hotfix 2697110 v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. "Avízo platby" sestava zobrazí nesprávné informace. Bug#:332214(TFS DAXSE)\Financials\Accounts plateb závazků
2758602Nelze generovat platby pro deník vystavení směnky, který má účetní strukturu a finanční dimenze v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:355188(TFS DAXSE)\Financials\Accounts splatné směnky
2715637Sestava "Výpisu z účtu" v části Závazky nefunguje podle očekávání, pokud aplikace není angličtina v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316629(TFS DAXSE)\Financials\Accounts závazků dodavatele
2737918Dodavatele nelze umístit na blokování nesystémové admin uživatel v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:332676(TFS DAXSE)\Financials\Accounts závazků dodavatele
2736812Dodavatele nelze vyplatí, pokud je blokovaná dodavatele žádanky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:335171(TFS DAXSE)\Financials\Accounts závazků dodavatele
2722114Chybová zpráva "Nelze odstranit záznam transakce nákladů (MarkupTrans)" při pokusu o faktury mezipodnikové objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:311895(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek
2710781Zákazníci jsou účtovány z jejich kreditní karty při tisku proforma faktury v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317861(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek
2712625"Kreditní karta procesu se nezdařilo, protože se nezdařilo ověření adresy" chybová zpráva při autorizaci platební karty pro prodejní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:317802(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek
2725411Při zaúčtování prodejní objednávky se zobrazí chybová zpráva "Nelze upravit záznam v otevřených transakcích odběratele (CustTransOpen)" používá platební slevy, která byla součástí Microsoft Dynamics AX 2012 s Process Industries nainstalována další kód slevy. Bug#:322134(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek
2733206Uživatel ve skupině Správce účtů pohledávek nelze upravit záznam zákazníka v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:325819(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek
2733205Předpokládejme, že instalaci opravy hotfix 2702746 v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Po vytisknutí faktury odběratele faktury vytištěné odběratele zobrazí duplicitní řádky. Bug#:326138(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek
2733891"Výkaz externího zákazníka" sestavy zobrazí více stránek a udržuje opakující se oddíly název společnosti v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326447(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek
2739540Odpovědný zaměstnanec v dialogovém okně "Vytvoření upomínky" nelze filtrovat při pokusu vytvořit novou upomínku v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:328685(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek
2736026Nelze zavřít dialogové okno, které se zobrazí po klepnutí na tlačítko "Prohlášení kontaktu" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:331992(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek
2736814Přechodu na dodavatele není odběratel při použití funkce odkazů pro zákazníky v přecenění cizí měny "zákazník –" SSRS sestavy v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:334889(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek
2749933V dialogovém okně "Transakce odběratele" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 jsou prázdné pole "Typ transakce" zaúčtovaného odpisu transakcí. Bug#:350966(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek
2756537"Penále" externí sestava se tiskne podle nastavení jazyka uživatele namísto nastavení jazyka zákazníka v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358371(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek
2756900"Výpisu z účtu" externí sestava se tiskne podle nastavení jazyka uživatele namísto nastavení jazyka zákazníka v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358374(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek
2724367Můžete vyrovnat transakce směnky (BOE) s non-BOE transakce neočekávaně v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:319909(TFS DAXSE)\Financials\Accounts splatné směnky
2715638Nejsou vytištěny součty v sestavě "Přehled upomínek" v Německu v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316442(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek zákazníka
2719276Adresa zmizí v upomínka po adresu upravit v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317917(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek zákazníka
2712127V dialogovém okně "faktury s volným textem" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 nejsou filtrovány bankovní účty odběratele. Bug#:316178(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek zákazníka
2712129Další možnosti se zobrazí v rozevíracím seznamu "Fakturace a dodání v držení" v dialogovém okně zákazníka v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:316627(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek zákazníka
2743337Sestava "Seznam zůstatků odběratele s úvěrovým limitem" není Seskupit podle zákazníka v Microsoft Dynamics AX 2012 s Feature Pack nainstalována. Bug#:338301(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek zákazníka
2758270Dialogové okno "Saldo zákazníka" nejsou zobrazeny všechny podrobnosti při otevření nebo změnit velikost dialogového okna v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358945(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek zákazníka
2719277Systém negeneruje číslo osvobození od daně pro volné faktury automaticky při vytvoření opakované faktury pro odběratele, jehož DIČ je určena v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317930(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek volného textu faktury
2728349Volné faktury v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 se zobrazí více stránek a vede společnost název oddíly s opakováním. Bug#:326302(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek volného textu faktury
2750085Informace o kód osvobození od daně není vytištěna na volné faktury v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:349471(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek volného textu faktury
2750081"Transakce DPH-podrobnosti" sestava zobrazuje duplicitní částky při vytvoření řádku volného textu faktury v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 pomocí funkce "Distribuovat částky". Bug#:350976(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek volného textu faktury
2750093Finanční dimenze, které jsou připojeny k majetku Nenaplňujte automaticky v dialogovém okně "faktury s volným textem" při pokusu o vyřazení majetku pomocí volného textu faktury v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 s Feature Pack, které jsou načteny. Bug#:351184(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek volného textu faktury
2750924Chybné položky jsou účtovány při vytvořit opravenou fakturu na volnou fakturu, chcete-li změnit účet hlavní knihy dimenze v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:351205(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek volného textu faktury
2751459Platební kalendář je zobrazen bez částky a náležité volného textu faktury v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:356745(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek volného textu faktury
2750084Můžete změnit rozdělení na neočekávané v Microsoft Dynamics AX 2012 schválené volného textu faktury. Bug#:356772(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek volného textu faktury
2754298Můžete zaúčtovat volnou fakturu bez odeslání ke schválení neočekávané v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:356924(TFS DAXSE)\Financials\Accounts pohledávek volného textu faktury
2708448Zablokování dochází při zaúčtování více prodejních objednávek, pokud je povolena možnost "Aktualizace zůstatků během procesu zaúčtování" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316269(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur pohledávek
2714543Upomínek nerespektují jazyk, který je nastaven pro odběratele při tisku upomínek v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317226(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur pohledávek
2724980Všechny bankovní účty zobrazené v rozevíracím seznamu "Účet banky" vytvořit volné faktury pro odběratele v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:323209(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur pohledávek
2727757Kódy platebních SalesInvoice pro CH, ne, DK a FI nejsou vytištěny správně při tisku sestavy list platby do souboru PDF nebo papír formátu A4 do aplikace Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:326390(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur pohledávek
2727757Kódy platebních SalesInvoice pro CH, ne, DK a FI nejsou vytištěny správně při tisku sestavy list platby do souboru PDF nebo papír formátu A4 do aplikace Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:327254(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur pohledávek
2727757Kódy platebních SalesInvoice pro CH, ne, DK a FI nejsou vytištěny správně při tisku sestavy list platby do souboru PDF nebo papír formátu A4 do aplikace Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:327255(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur pohledávek
2727757Kódy platebních SalesInvoice pro CH, ne, DK a FI nejsou vytištěny správně při tisku sestavy list platby do souboru PDF nebo papír formátu A4 do aplikace Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:327256(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur pohledávek
2715640Sestava Faktura nezobrazuje podrobné informace o prodejních objednávkách a účet odběratele pro každou prodejní objednávku a po provedení souhrnné aktualizace podle účtu faktury, který má různé zákazníky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:316964(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur pohledávek
2729535Finanční dimenze nejsou zobrazeny opakované zaúčtované faktury, pokud přidáte finanční dimenze po vytvoření opakované faktury v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:323627(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur pohledávek
2732396Logo společnosti zkrácena na faktuře odběratele při tisku faktury odběratele v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326399(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur pohledávek
2736822Při pokusu o zaúčtování deníku plateb, který má platební sleva v Microsoft Dynamics AX 2012 se zobrazí chybová struktura účtu. Bug#:329048(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur pohledávek
2735006Nelze zaúčtovat GEN, účetní profil, pokud skupiny zákazníků v GEN účetní profil stejný souhrn a odepsat účet v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:329126(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur pohledávek
2740541Zálohy duplicitní řádky jsou vytištěny na faktuře prodejní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:335189(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur pohledávek
2739075Opakované faktury se zaúčtuje při neočekávané ověření opakované faktury v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:337833(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur pohledávek
2748637Vyberte zaškrtávací pole "samostatné zůstatek osvobozený od daně ve formulářích" v dialogovém okně "Nastavení formuláře" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 se předpokládá. Částka bez DPH je zobrazena jako "Nezdanitelné" místo "Dani" proforma faktury pro prodejní objednávku. Bug#:349815(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur pohledávek
2761970Fakturu prodejní objednávky zobrazí místo účtu pořadí adresy účtu faktury, i když nastavíte pole "Fakturační adresa" a "Účet objednávky" v dialogovém okně zákazníka v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:361243(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur pohledávek
2758603Název upomínky i nadále nerespektuje jazyk, který je nastaven pro odběratele při tisku upomínek v Microsoft Dynamics AX 2012 s opravou hotfix 2714543 nainstalován. Bug#:361247(TFS DAXSE)\Financials\Accounts faktur pohledávek
2723038Odkaz na platbu a faktury, chybí v sestavě "Deník zaúčtovaných plateb odběratele" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:320275(TFS DAXSE)\Financials\Accounts platby pohledávek
2739547Výsledky na volnou fakturu, která má záporné množství položky jsou nesprávné v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:321450(TFS DAXSE)\Financials\Accounts platby pohledávek
2728486"Doklad [XXXXXXX] nelze změnit ani odstranit, pokud byl šek vytištěn" chybová zpráva při zaúčtování deníku plateb, který má pole "Stav platby" změněn z byl odmítnut na žádný v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:323882(TFS DAXSE)\Financials\Accounts platby pohledávek
2758275Dobropisy nejsou zobrazeny v rozevíracím seznamu "Faktura" v dialogovém okně "Doklad" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358555(TFS DAXSE)\Financials\Accounts platby pohledávek
2756068Po klepnutí na tlačítko "Otevřít transakce" nelze označit záznamy určené k vyrovnání prodejní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:356891(TFS DAXSE)Vyrovnání pohledávek \Financials\Accounts
2713136Obdržíte chybovou zprávu při stornování šeku bankovního deníku plateb v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:314565(TFS DAXSE)\Financials\Bank
2712626Zobrazí se nesprávná data v sestavě odsouhlasení banky neočekávaně v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:315467(TFS DAXSE)\Financials\Bank účet
2710047"Znovu sestavit zůstatky" a funkce "Aktualizovat zůstatky" nelze spustit na finanční dimenzi nastavit znovu poté, co dojde k potížím během procesu v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:310265(TFS DAXSE)\Financials\Dimensions
2719279"ListEnumerator objektu nebyl inicializován" chybová zpráva při řazení v dotazu, který má "listEnum" místní proměnné, které jsou součástí Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:318108(TFS DAXSE) rozměry\Financials\Dimensions
2717490Můžete dojít ke snížení výkonu při spuštění dimenze sadu rovnováhu znovu sestavit operace v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:319685(TFS DAXSE)\Financials\Dimensions
2730732"Hodnota dimenze [název nákladového střediska] zadrženo" chybová zpráva při pokusu o zaplacení faktury společnosti v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:323921(TFS DAXSE)\Financials\Dimensions
2728488Problémy s výkonem dojít kvůli zbytečným pesimistický zámek, ve třídě DimensionValidation v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:328722(TFS DAXSE)\Financials\Dimensions
2731465Můžete dojít ke snížení výkonu při otevření dialogového okna LedgerTransAccount v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:320864(TFS DAXSE)\Financials\Dimensions
2742864Můžete dojít ke snížení výkonu při pokusu o znovu sestavit zůstatky finančních dimenzí v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:343216(TFS DAXSE)\Financials\Dimensions
2743689Transakce hlavní knihy není vyzvednutí při zaúčtování transakce hlavní knihy pomocí stejného účtu, který se používá k účtování jinou transakcí hlavní knihy v produktu Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:353639(TFS DAXSE)\Financials\Dimensions
2761636Nelze změnit dimenze oddělení na protiúčet pro typy mimo hlavní knihy v produktu Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358965(TFS DAXSE)\Financials\Dimensions
2741754"Původ transakce" sestava zobrazí nesprávné informace v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326135(TFS DAXSE)Integrace \Financials\Financial reporting
2746204Druhá zpráva v seznamu je vytištěn v jazyce první zprávu v seznamu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:349447(TFS DAXSE)Integrace \Financials\Financial reporting
2761984Funkce zalomení stránky na primární dimenze nefunguje na sestavě finančního výkazu, když máte sekundární dimenze v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:362689(TFS DAXSE)Integrace \Financials\Financial reporting
2709642Nesprávné dlouhodobého majetku je otevřen po poklepání na záznam filtrované pevný seznam majetku v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315668(TFS DAXSE)\Financials\Fixed majetek
2725554"Spuštění funkce byla volána nesprávně" chybová zpráva při zaúčtování vyřazení dlouhodobého majetku prostřednictvím volného textu faktury v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:323847(TFS DAXSE)\Financials\Fixed majetek
2731472Systém rozdělit do dvou sloupců, které jsou zobrazeny na dvou stránkách při spuštění sestavy "Poznámka k dlouhodobému majetku", který obsahuje více stránek v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 skupinu majetku. Bug#:326143(TFS DAXSE)\Financials\Fixed majetek
2744207Nelze zaúčtovat transakci pořízení kompenzační účet, který má odvozeného oceňovacího modelu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326826(TFS DAXSE)\Financials\Fixed majetek
2733895Pořizovací cena dlouhodobého majetku není snížena při zpětné transakce pořízení v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:328808(TFS DAXSE)\Financials\Fixed majetek
2737639Žádné položky deníku jsou vytvořeny transakce pořízení nového majetku po zařazení majetku do nové skupiny, který používá různé účty v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:332217(TFS DAXSE)\Financials\Fixed majetek
2750097Zaškrtněte políčko "Automaticky vytvoříte částky úprav odpisů s položkou vyřazení" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 se předpokládá. Nelze zaúčtovat deník daňových odpisů. Bug#:350660(TFS DAXSE)\Financials\Fixed majetek
2756130"Dlouhodobý majetek [DM] oceňovacího modelu [Model]. Existuje rozpor mezi operace/daně deníku aktuální a hodnota model operace/daň z daně"chybová zpráva při pokusu o zaúčtování druhé pořízení proti existujícího majetku v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:356805(TFS DAXSE)\Financials\Fixed majetek
2721110Hodnota v poli Měna je vymazána neočekávané nastavit typ účtu nesprávné v deníku faktur nebo finančního deníku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:319647(TFS DAXSE)\Financials\General zboží
2722115Můžete pozorovat nízký výkon při odstraňování velkého počtu řádků deníku hlavní knihy v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:320866(TFS DAXSE)\Financials\General zboží
2729073Zobrazí se nesprávná chybová zpráva, že neinformuje o správné datum, kdy doklad slouží řádek finančního deníku při zaúčtování pomocí dokladu znovu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:323872(TFS DAXSE)\Financials\General zboží
2725555Můžete pozorovat nízký výkon při zaúčtování mnoho zpětných položek v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:325505(TFS DAXSE)\Financials\General zboží
2732393Počáteční zůstatek hodnota je zobrazena v sestavě "Výsledovka podle účtu hlavní knihy", i když počáteční zůstatek v období zobrazení hlavních účtů pro zisky a ztráty je nula v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:325934(TFS DAXSE)\Financials\General zboží
2733892Nelze nastavit koncové datum pro časové rozlišení hlavní knihy v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:327700(TFS DAXSE)\Financials\General zboží
2737634Přidružení v chybí případ auditu pravidla duplicitních zásad při spuštění zásad auditu v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:332219(TFS DAXSE)\Financials\General zboží
2742561Naplněn výchozí dimenze položky deníku pro účet odběratele v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:332723(TFS DAXSE)\Financials\General zboží
2750589"Předvaha" sestava zobrazuje duplicitní transakcí při dalším spuštění sestavy v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:339168(TFS DAXSE)\Financials\General zboží
2739041Předpokládejme, že instalaci opravy hotfix 2733892 v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Při spuštění funkce časové rozlišení hlavní knihy v deníku faktur je nesprávná hodnota vyplněno pole koncové datum. Bug#:342378(TFS DAXSE)\Financials\General zboží
2741756Když vytvoříte řádek pravidla eliminace hlavní knihy společnosti v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012, nelze vybrat rozměry strukturu rozšířeného pravidla, které společnost používá ve formuláři "Knihy cílové dimenze řádku eliminace". Bug#:342183(TFS DAXSE)\Financials\General zboží
2746233Duplicitní záznamy jsou generovány při spuštění sestavy "Výpis podle dimenze" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:353613(TFS DAXSE)\Financials\General zboží
2746701Předpokládají spuštění funkce Vybrat překlenovací transakce v Microsoft Dynamics AX 2012. Však po zadejte do pole Datum a klepněte na tlačítko OK, zobrazí se následující chybová zpráva: "Chybný typ argumentu pro funkci." Bug#:350970(TFS DAXSE)\Financials\General zboží
2749932Předpokládají nastavit zaškrtnutí pole doklad použitý k odmítnutí duplicity v rámci fiskálního roku ve formuláři "parametry hlavní knihy" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Však nelze zaúčtovat doklad deníku v aktuálním fiskálním roce, pokud číslo dokladu se používá jiný fiskální rok. Bug#:349457(TFS DAXSE)\Financials\General zboží
2750100Předpokládejme určit pevný protiúčet v Microsoft Dynamics AX 2012. Po zaúčtování několika MD řádky deníku a řádků deníku pro protiúčet, množství v poli Zůstatek a zůstatek úvěru + pole deníku je nesprávné. Bug#:349480(TFS DAXSE)\Financials\General zboží
2751407Při účtování faktury nákupní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012, obdržíte následující chybová zpráva: "Byly provedeny změny na kombinaci [číslo kombinace]." Bug#:351542(TFS DAXSE)\Financials\General zboží
2761961Systém neodebere překlenovací transakce ze seznamu transakce, které chcete přidat do mostu v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:360790(TFS DAXSE)\Financials\General zboží
2753705Pevné dimenze nejsou podporovány v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:350659(TFS DAXSE)\Financials\General zboží
2736030Při změně data nebo fiskální období v tabulce v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 nejsou změny nastupují v Microsoft Dynamics AX Management Reporter. Bug#:327285(TFS DAXSE)Účet hlavní knihy pro \Financials\General
2736030Po změně struktury tabulky hlavní knihy v produktu Microsoft Dynamics AX 2012 tabulky hlavní knihy není synchronizována mezi aplikačního objektového serveru (AOS) a serveru SQL server. Bug#:350605(TFS DAXSE)Účet hlavní knihy pro \Financials\General
2757907Doklady přecenění měny můžete zaúčtovat do hlavní účet typu pro vykazování v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358109(TFS DAXSE)Účet hlavní knihy pro \Financials\General
2709646Položka registru rozpočtu nesprávné se otevře, pokud vyberete položku registru rozpočtu z "Pracovní položky přiřazené mně" seznamu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:314424(TFS DAXSE)\Financials\General rozpočtů hlavní knihy
2739128Předpokládejme, že instalaci opravy hotfix 2671070 v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Ověření kontroly rozpočtu však stále dochází i v případě, že zakážete parametr řízení rozpočtu ve formuláři "Konfigurace licence". Bug#:335114(TFS DAXSE)\Financials\General rozpočtů hlavní knihy
2748640Formulář "Předvaha" nezobrazí v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 položky registru rozpočtu výnosů na účet výnosů. Bug#:346318(TFS DAXSE)\Financials\General rozpočtů hlavní knihy
2758605Po spuštění konsolidace rozpočtu pro účet v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 existují skutečné hodnoty transakce stále ve formě "Zaúčtované transakce". Bug#:356512(TFS DAXSE)\Financials\General rozpočtů hlavní knihy
2715931Částky v řádcích Typ výpočtu nesprávně duplicitní finančního výkazu, která obsahuje skupinu řádků v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:318445(TFS DAXSE)Finanční výkazy knihy \Financials\General
2733900Když spustíte sestavu finančního výkazu, hodnota v prvním řádku výpočtu ve skupině výpočtu není součástí skupiny součtů v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:324517(TFS DAXSE)Finanční výkazy knihy \Financials\General
2737640"Předvaha" sestava zobrazí nesprávné hodnoty pro účet "Zisků a ztrát" po spuštění konec fiskálního roku zavřete v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:325959(TFS DAXSE)Finanční výkazy knihy \Financials\General
2740790Předpokládejme definovat skupinu řádku zobrazíte částky Má dáti a jiné skupiny řádku zobrazíte částky úvěru ve finančním výkazu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Zaúčtování dobropisu a MD částky v hlavní účet, který používá různé dimenze. V této situaci když vygenerujete sestavu finančního výkazu sestava zobrazuje chybné částky MD a Dal. Bug#:334887(TFS DAXSE)Finanční výkazy knihy \Financials\General
2756533Můžete dojít ke snížení výkonu při spuštění sestavy finanční výkaz, který používá více než jeden finanční dimenze v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:353079(TFS DAXSE)Finanční výkazy knihy \Financials\General
2725180Zaškrtávací políčka Crediting a korekce jsou aktualizovány nesprávně ve formuláři "Dokladu transakce" po zaúčtování deníku faktur v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:324497(TFS DAXSE)Transakce na účtu \Financials\Ledger
2728498Transakce účtu hlavní knihy jsou seřazeny podle čísel deníků v sestupném způsobem místo data při otevření hlavního účtu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:325556(TFS DAXSE)Transakce na účtu \Financials\Ledger
2738472Při načítání transakcí hlavní knihy pro společnosti v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 jsou převedeny transakce z jiných firem. Bug#:334898(TFS DAXSE)Transakce na účtu \Financials\Ledger
2738474Při exportu seznamu transakcí hlavní knihy do aplikace Excel v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 záporné částky jsou zobrazeny jako kladné v listu aplikace Excel neočekávaně. Bug#:332667(TFS DAXSE)Transakce na účtu \Financials\Ledger
2739130Při odstranění fiskálního roku v nastavení financí v produktu Microsoft Dynamics AX 2012 chybí doklad transakcí, které patří do fiskálního roku. Bug#:332935(TFS DAXSE)Transakce na účtu \Financials\Ledger
2762540Období ve fiskálním kalendáři pro společnost nelze zavřít, pokud v období pro jinou společnost, která používá stejný fiskální kalendář v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 existují otevřené transakce. Bug#:364687(TFS DAXSE)Transakce na účtu \Financials\Ledger
2740146Při spuštění sestavy "Dodavatel historie transakcí" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012, nebude sestava není diplay nákupní objednávky faktury. Bug#:335192(TFS DAXSE)\Financials\Ledger transakce dodavatele
2728372Předpokládá uložení konsolidace směnný kurz, a to pro rozsah kalendářních dat v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Však při vytváření nových konsolidace pro jiný rozsah dat, který používá jiný směnný kurz, systém naplní předchozí konsolidaci hodnota směnného kurzu na kartě Měna překlad v "sloučit [Online]" formulář nesprávně. Bug#:317557(TFS DAXSE)\Financials\Multicurrency
2717493Předpokládejme, můžete vytvořit dotaz pro nastavení tisku ve formuláři "Nastavení správy tisku" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Však po klepnutí na tlačítko OK uložte dotaz, zobrazí se následující chybová zpráva: "Toto nastavení musí obsahovat dotaz." Bug#:318449(TFS DAXSE)Správa \Financials\Print
2713960Všechny transakce jsou zobrazeny při spuštění sestavy "DPH transakce" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316383(TFS DAXSE)\Financials\Taxes
2714544Sestava "Seznam DPH" vytiskne nesprávné hodnoty jsou vytištěny a sestava nevytiskne všechny transakce v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316385(TFS DAXSE)\Financials\Taxes
2710749Částky DPH nesprávné jsou vytištěny při spuštění sestavy "Seznam DPH" pro vyrovnání v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316387(TFS DAXSE)\Financials\Taxes
2721114"Neočekávaná chyba: Podmínka aktivace pracovního postupu, je neplatný" při vytvoření nákupní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316431(TFS DAXSE)\Financials\Taxes
2715933Při přidání řádku v dialogovém okně "Rozúčtování dokladu" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316623(TFS DAXSE) , dojde k chybě neplatné daňové kombinace\Financials\Taxes
2731462Po spuštění sestavy platby DPH v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:325588(TFS DAXSE) je nesprávná částka dokladu platby DPH\Financials\Taxes
2715675Původu pole a pole Částka původ se zaokrouhlují odlišně v dialogovém okně zaúčtované DPH v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:318077(TFS DAXSE)\Financials\Taxes
2732397Předpokládejme, že máte účet dodavatele, který je součástí finančního úřadu v Microsoft Dynamics AX 2012. Navíc několik transakcí, které zahrnují cizí měny a použití různých směnných kurzů v období zaúčtování. V takovém případě při spuštění sestavy "platba DPH", který má zaškrtnuto políčko aktualizace pro rozsah dat, dojde k chybě nerovnováhy doklad. Bug#:323151(TFS DAXSE)\Financials\Taxes
2735001Při zaúčtování mezipodnikového deníku dokladů, které mají zboží DPH (GST) součástí Microsoft Dynamics AX 2012 s Feature Pack 1 nainstalována, dojde k problém nerovnováha v dokladu. Bug#:323885(TFS DAXSE)\Financials\Taxes
2739739Po zaúčtování volné faktury je rozdělené do několika řádků a distribuovaný pro odběratele v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Však při spuštění sestavy "DPH transakce" nejsou zpracovány distribuce DPH rozdělit do řádků rozdělení. Bug#:342317(TFS DAXSE)\Financials\Taxes
2744961Když účtujete fakturu, která používá skupina DPH, která má parametr cla balení, v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 povolena, částka DPH je vypočtena nesprávně. Bug#:339185(TFS DAXSE)\Financials\Taxes
2750099Předpokládejme, povolit chyba na neplatné pole parametr access v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Při otevření formuláře "Účtované DPH", zobrazí se následující chybová zpráva trasování zásobníku: "" SourceCurrencyCode"v tabulce"TaxTrans"nebyla explicitně vybrána." Bug#:352885(TFS DAXSE)\Financials\Taxes
2753706Můžete dojít ke snížení výkonu při spuštění sestavy "DPH platba" Pokud sestava obsahuje velký počet transakcí v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358961(TFS DAXSE)\Financials\Taxes
2754297Po změně ceny faktury pro nákupní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 jsou generovány dva záznamy typu duplicitní zisků a ztrát v tabulce "TaxTransGeneralJournalAccountEntry". Bug#:356844(TFS DAXSE)\Financials\Taxes
2755293Částka DPH je vypočtena nesprávně ve formuláři "Zobrazit součty nákupních žádanek" pro nákupní žádanku, která používá cizí měny v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:354622(TFS DAXSE)\Financials\Taxes
2758274Hodnoty vypočtené částky DPH jsou nesprávné pro několik řádků deníku faktur ve formuláři "Doklad", pokud nastavíte výchozí skupina DPH a výchozí skupina DPH položky zboží a služby daň GST (daň) skupiny v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:360555(TFS DAXSE)\Financials\Taxes
2761635Při spuštění sestavy "DPH odchylek" volné faktury, která obsahuje některé řádky rozdělit v Microsoft Dynamics AX 2012, sestava zobrazí nesprávné součty. Bug#:342320(TFS DAXSE)\Financials\Taxes
2727848Metoda AllowNoDupHistoryIdxs se nezdaří po upgradu dat pro nákupní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:314841(TFS DAXSE)\Financials\Upgrade
2721117Duplicitní chyba nastává při upgraduBug#:315165(TFS DAXSE) skripty pro upgrade dat pro nákupní objednávky pomocí Microsoft Dynamics AX 2012\Financials\Upgrade
2732394Předpokládají upgradu aplikace Microsoft Dynamics AX 2009 na Microsoft Dynamics AX 2012. "LedgerTrans.Qty" hodnoty však nejsou migrovány do odpovídajících polí v tabulce "GeneralJournalAccountEntry" "GeneralJournalAccountEntry.Quantity". Bug#:332233(TFS DAXSE)\Financials\Upgrade
2732395Předpokládají upgradu aplikace Microsoft Dynamics AX 4.0 na Microsoft Dynamics AX 2012. "LedgerTrans.Txt" hodnoty však nejsou migrovány do odpovídajících polí v tabulce "GeneralJournalAccountEntry" "GeneralJournalAccountEntry.Text". Bug#:332234(TFS DAXSE)\Financials\Upgrade
2754604Pokud změníte pole odkaz na odběratele pro prodejní objednávku nebo vytvoření nákupní objednávky, když spustíte předběžného zpracování a zpracování rozdílové aktualizace Microsoft Dynamics AX 2009 na Microsoft Dynamics AX 2012, naplní tabulky "SOURCEDOCUMENTLINE" Neplatné ID záznamu hodnoty v polích "SourceDocumentHeader". Bug#:358551(TFS DAXSE)\Financials\Upgrade
2754605Předpokládejme, spustit řídicí panel upgradu dat, při upgradu na aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Však "LedgerJournalTransZakat_SA" tabulky odráží všechny záznamy v tabulce "LedgerJournalTrans" a "VendInfoZakat_SA" tabulky nesprávně odráží všechny záznamy v tabulce Dodavatel. Bug#:354923(TFS DAXSE)\Financials\Upgrade
2754973Pokud změníte pole odkaz na odběratele pro prodejní objednávku nebo vytvoření nákupní objednávky, když spustíte předběžného zpracování a zpracování rozdílové aktualizace produktu Microsoft Dynamics AX 4.0 na Microsoft Dynamics AX 2012, naplní tabulky "SOURCEDOCUMENTLINE" Neplatné ID záznamu hodnoty v polích "SourceDocumentHeader". Bug#:357783(TFS DAXSE)\Financials\Upgrade
2756899Předpokládají upgradu aplikace Microsoft Dynamics AX 4.0 na Microsoft Dynamics AX 2012 s nainstalovali opravu hotfix 2728470. Při spuštění zpracování delta po vytvoření nové dimenze ve formuláři "Obecná dimenze hlavní knihy" zobrazí se následující chybová zpráva: "nelze vytvořit záznam v @SYS129127 (DimensionFinancialTag)." Bug#:357980(TFS DAXSE)\Financials\Upgrade
2763061Nesprávné hodnoty "ID záznamu LedgerDimension" jsou vytvořeny v tabulce "CustInvoiceTrans" po provedení předběžného zpracování skripty pro upgrade na aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:360742(TFS DAXSE)\Financials\Upgrade
2739548Při zaúčtování deníku mezipodnikové faktury s DPH zahrnutá v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 nainstalované vrstvy lokalizace Mexiko, zobrazí se následující chybová zpráva: "kód měny musí být určen." Bug#:332698(TFS DAXSE)\GDL
2753587Položky DPH jsou stornovány při zpětné platby pro faktury v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 nainstalované vrstvy lokalizace Mexiko. Bug#:356806(TFS DAXSE)\GDL
2756535"&" Znak nelze zadejte do pole RFC pro zákazníka v produktu Microsoft Dynamics AX nainstalované vrstvy lokalizace Mexiko. Bug#:358132(TFS DAXSE)\GDL
2752399Při zaúčtování faktury v Thajsku v Microsoft Dynamics AX 2012, obdržíte následující chybová zpráva: "Číselná řada je souvislá číselná řada." Bug#:356514(TFS DAXSE)\GDL GLS-Cons\Thailand
2714545Daně pro pořízení uvnitř Společenství nejsou zobrazeny při spuštění sestavy platby DPH německé v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:319679(TFS DAXSE)\GDL\SYS
2746696Když tisknete průvodní dopis Nizozemsku platby v Microsoft Dynamics AX 2012, písmeno používá nesprávný formát neočekávaně. Bug#:346724(TFS DAXSE)\GDL\SYS
2636555Aktualizace specifické pro zemi je k dispozici pro certifikační oddělení thajština příjmů v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:326325(TFS DAXSE)\GDL\SYS\APAC
2715927V dialogovém okně "Vyrovnání dodavatele pro výkazy 1099" generován žádný záznam po vyrovnání MD memo s faktury dodavatele, který má možnosti daně 1099 povolena v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316526(TFS DAXSE)\GDL\SYS\North Amerika
2729075Hodnota v poli "částka 1099" je vynulován po aktualizaci hodnoty v poli "Přijmout" nákupní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316981(TFS DAXSE)\GDL\SYS\North Amerika
2723005Systém nenaplňuje pole 1099 související daně automaticky při vytvoření proforma faktury z přijaté nákupní objednávky pro dodavatele, který má daně 1099 související pole v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:320183(TFS DAXSE)\GDL\SYS\North Amerika
2714546Systém vyvolá výjimku "Neplatný rozsah" při tisku sestavy "Vyrovnání dodavatele pro výkazy 1099" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:317025(TFS DAXSE)\GDL\SYS\North Amerika
2737635Předpokládejme, že instalaci opravy hotfix 2648973 v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Pole 1099 box pro řádek vyrovnání dodavatele nelze změnit znovu po změně ve formuláři "Daně 1099 transakce". Bug#:331640(TFS DAXSE)\GDL\SYS\North Amerika
Po instalaci opravy hotfix 2704309 v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 s Feature Pack 1 nainstalována, třídy CustVendSettle je nesprávně načten do vrstvu SYP místo vrstvy FPP. Bug#:323502(TFS DAXSE)\GDL\SYS\North Amerika
2719282Celkové slevy a platební sleva je nesprávné, při vytvoření seznamu prodejů v EU v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:310894(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2712624Při spuštění sestavy "platba DPH norské" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315924(TFS DAXSE) chybí vypočítaná daň\GDL\SYS\WEMEA
2715928"Norská daň odsouhlasení" sestava nezobrazuje transakce, které jsou generovány z volné faktury v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316410(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2718786Záhlaví se nezobrazí při spuštění sestava Belgie finančního deníku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316639(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2719287"Vypočtenou daň" hodnota v řádku "pohledávek, vyšší sazba DPH nárok na odpočet daně" je nesprávné, při spuštění sestavy platby DPH pro Norsko v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317898(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2719280Při spuštění sestavy DPH pro Itálii k vyrovnání prodejní daně v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:320213(TFS DAXSE) jsou nesprávné částky DPH vypočítané pro dodavatele faktury a platby\GDL\SYS\WEMEA
2723652Aktualizace plateb DPH pro Itálii nezavře Pokud knih DPH nejsou mapovány se období vyrovnání DPH v Itálii v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:321938(TFS DAXSE) nové oddíly knihy DPH pro Itálii\GDL\SYS\WEMEA
2730811Předpokládají nastavit adresu na adresu belgické společnosti v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Několik dalších typ deníků zaúčtování pomocí stejný název deníku. V takovém případě při spuštění sestavy "Jiné deníky", některé transakce deníku chybí. Bug#:327523(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2735000Předpokládají nastavit adresu na adresu belgické společnosti v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Při spuštění sestavy "Nákupní deník", "S" na konci bude zahrnovat každé číslo dokladu. Bug#:328733(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2736029Při generování souboru zahraniční platby dodavatele ve formátu Swift v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012, země třípísmenný kód se používá v souboru. Bug#:332490(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2736816Předpokládejme, že instalaci opravy hotfix 2711379 v Itálii v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Sestava "Fiskálního deníku" však nedodržuje progresivní počet řádků. Rok v pravém horním rohu stránky je nesprávné. Bug#:334894(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2738480Předpokládají nastavit adresu na adresu belgické společnosti v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Při spuštění sestavy "Nákupního deníku" transakce, které patří do stejného dokladu jsou vytištěny v různých skupinách. Bug#:337832(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2739043Po importu PSČ pro Švédsko v Microsoft Dynamics AX 2012 kód PSČ je nesprávná pro švédské oblasti adresy a kontaktní informace. Bug#:328486(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2739240Předpokládají nastavit adresu na adresu belgické společnosti v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2102. Při spuštění sestavy "Prodejní deník" souhrny jsou nesprávné pro doklady. Bug#:337889(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2741334Předpokládají nastavit adresu na adresu belgické společnosti v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Při spuštění sestavy "Nákupního deníku" dobu, zobrazí se nesprávné období v hlavičce. Bug#:338228(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2741758Při zaúčtování zálohové faktury v Itálii v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 se zobrazí následující chybová zpráva: "musí být vyplněno pole Skupina DPH a zaúčtování bylo zrušeno." Bug#:337835(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2741762Předpokládá, že máte platbu, která zahrnuje avízo platby v němčině v produktu Microsoft Dynamics AX 2012. Při tisku avízo platby na tiskárně vytiskne systém pouze doporučení na obrazovce. Bug#:342988(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2742405Sestava "Seznam prodejů EU" vytiskne transakce nesprávné platební slevy, které nepatří do rozsahu dat, který jste zadali ve formuláři "Převod transakcí pro seznam prodejů EU" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:335160(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2742551Předpokládají nastavit adresu na adresu belgické společnosti v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Však "Deník prodeje" sestava zobrazí nesprávné doklady, které nepatří do deníku účtu, který zadáte ve formuláři "Deník prodeje" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:338901(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2742556Předpokládejme, že je třeba povolit konfigurační klíč Spojené království (UK) v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Rozvržení sestavy pro anglickou navíc použít jako rozvržení sestavy DPH. V takovém případě při spuštění 100 sestavy daň z přidané hodnoty (DPH) pro několik volné faktury, který používá stejný kód prodejní daně, tato sestava zobrazuje pouze původní částka pro pouze jednu fakturu. Bug#:350603(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2743057Nelze uložit kód PSČ, která není uvedená v tabulce "LogisticsAddressZipCode" pro zákazníka, jehož země je nastaveno na NLD v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:354578(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2750091Předpokládají nastavit adresu na adresu belgické společnosti v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Povolit řídicí parametr počátečního konečného zůstatku a určit pevné vyrovnání bankovní účet, který umožňuje další parametr měn. Při účtování do finančního deníku, který používá vyrovnání bankovního účtu částku je však nesprávné Zůstatek + deníku pole. Bug#:338947(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2750584Předpokládejme, že je třeba povolit konfigurační klíč pro Německo, Rakousko nebo Švýcarsko v Microsoft Dynamics AX 2012. Platby, jejichž částka je nižší než odpovídající částka faktury od zákazníka obdržíte. V této situaci po vyrovnat platbu s zaškrtnuto políčko úplné vyrovnání odběratele, pole Saldo pro zákazníka zůstane nesprávné množství a nesprávné transakce se zobrazí ve formuláři "Vyrovnání otevřených transakcí" pro zákazníka. Bug#:350590(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2750586Předpokládají, že povolíte belgický konfigurační klíč v Microsoft Dynamics AX 2012. Je interní nákupní transakce příjmu je však nesprávný účet hlavní knihy zaúčtovány a zobrazena v sestavě "Prodejní deník", pokud interní příjmová transakce používá kód číselné řady. Bug#:346016(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2753583Při vytváření prodejní objednávky, který používá ID konkrétní projekt pro zahraničního zákazníka, který je z Evropy v Microsoft Dynamics AX 2012, pole Kód seznamu není nastavena na obchod EU automaticky na pevné záložce Zahraniční obchod pro prodejní objednávku. Bug#:356365(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2762647Předpokládají nastavit adresu na adresu belgické společnosti v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Však po zaúčtování některých deníků nákupních deníků nákupu jsou zobrazeny v sestavě "Prodejní deník". Bug#:360632(TFS DAXSE)\GDL\SYS\WEMEA
2712640Žádosti nejsou zpracovány podle očekávání během dávkového zpracování lidské zdroje v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317803(TFS DAXSE)\Human zdroje
2708454Nelze přidat více pravomocí pro zaměstnance v portálu Enterprise Portal je v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:309109(TFS DAXSE)\Human zdroje
2734640Předpokládejme zaúčtování registrace absencí v podnikový portál v Microsoft Dynamics AX 2012. Pole hodiny je prázdný v transakci absence však po schválení registrace absencí v klientovi Microsoft Dynamics AX. Bug#:326420(TFS DAXSE)\Human zdroje
2740534Předpokládají nastavit systémový čas na čas UTC v Ovládacích panelech. Při spuštění sestavy SQL Server Reporting Services (SSRS) s hodnotami "utcDateTime" součástí Microsoft Dynamics AX 2012 "utcDateTime" hodnoty jsou vypočteny nesprávně. Bug#:326386(TFS DAXSE)\Human zdroje
2754261Po upgradu na aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012, můžete najít záznam, jehož "Osoba" hodnotu "0" v tabulce "HRMVirtualNetwork". Bug#:357809(TFS DAXSE)\Human zdroje
2713955Při pokusu vytvořit platební kartu pro pracovníka v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316690(TFS DAXSE) se zobrazí chybová zpráva "Nelze vytvořit záznam v čísla kreditních karet"\Human Resources\Basic
2730217Zaměstnanec, který má aktivní absence deníky neočekávaně v Microsoft Dynamics AX 2012 s Feature Pack 1 nainstalována, můžete odstranit. Bug#:325776(TFS DAXSE)\Human Resources\Basic
2713134Videa, které jsou přidány do otázky nejsou zobrazeny při spuštění v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316424(TFS DAXSE) dotazník\Human Resources\Questionnaire
2739038Vložené video se nezobrazí na dotazníky v portálu Enterprise Portal je v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:316423(TFS DAXSE)\Human Resources\Questionnaire
2711734Při spuštění skriptu updateInventOriginNoParty na InventTransOrigin tabulky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012, obdržíte následující chybová zpráva: "požadovanou databázovou operaci nelze provést. Záznam již existuje." Bug#:314836(TFS DAXSE)Správa \Inventory
2729536Můžete dojít ke snížení výkonu při načítání nahoru "Skladové transakce" formulář pro položky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:301939(TFS DAXSE)Správa \Inventory
2733992Karanténní objednávky pro položky používající sledování dimenze v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 dávek nelze rozdělit. Bug#:322898(TFS DAXSE)Správa \Inventory
2743445Předpokládají upgradu aplikace Microsoft Dynamics AX 2012. Navíc můžete nainstalovat opravu hotfix 2711734. V takovém případě při spuštění skriptu "updateInventOriginNoParty" na "InventTransOrigin" tabulku zobrazí duplicitní chyby. Bug#:351136(TFS DAXSE)Správa \Inventory
2743445Předpokládají upgradu aplikace Microsoft Dynamics AX 2012. Navíc můžete nainstalovat opravu hotfix 2711734. V takovém případě při spuštění skriptu "updateInventOriginNoParty" tabulky "InventTransOrigin", zobrazí se následující chybová zpráva: "nelze vložit více záznamů v původce skladových transakcí (InventTransOrigin). Odkaz: Prodejní objednávka. Záznam již existuje." Bug#:358038(TFS DAXSE)Správa \Inventory
2748282Kódy země nebudou aktualizovány na délku tří znaků po upgradu na aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:346200(TFS DAXSE)Správa \Inventory
2754278Předpokládejme, povolit chyba na neplatné pole parametr access v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Při otevření formuláře "Cena zboží" ve formuláři "na skladě", dojde k chybě trasování zásobníku. Bug#:360100(TFS DAXSE)Správa \Inventory
2761048Transakce zásob na skladě nelze filtrovat pomocí dimenzí zásob ve formuláři "Na skladě" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:362668(TFS DAXSE)Správa \Inventory
2762886Při použití DlvMode vytvoření prodejní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 nejsou naplněna pole "ShipCarrierAccountCode" a "ShipCarrierId". Bug#:361082(TFS DAXSE)Správa \Inventory
2713358Výběry v Průvodce disponibilitou položky jsou nekonzistentní v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315645(TFS DAXSE)Správa \Inventory Management\Inventory
2723072"Nemůže být vybráno množství" chybová zpráva při pokusu o příjem převodního příkazu, který obsahuje množství zmetků v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:323258(TFS DAXSE)Správa \Inventory Management\Inventory
2725936Chybová zpráva "Nelze vytvořit záznam v převodním příkazu" při spuštění funkce "Uvolnění pro vyskladnění" předávání více řádků objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:325962(TFS DAXSE)Správa \Inventory Management\Inventory
2723855Předpokládejme, že upravíte množství pro položku ve formuláři "Na skladě" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Stisknutí kláves CTRL + N Chcete-li upravit množství jiného zboží. Množství pro druhé položky je však aktualizován nesprávně. Bug#:320175(TFS DAXSE)Správa \Inventory Management\Inventory
2735836Předpokládá vytvoření deníku inventur pro položku, která používá MOVavg skupiny modelů položky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Nákladová cena je však nesprávné, pokud zadáte pole webu dříve, než zadáte pole Sklad na řádku deníku inventur. Bug#:332207(TFS DAXSE)Správa \Inventory Management\Inventory
2742552Předpokládejme, zadejte pole umístění výdeje pro sklad v Microsoft Dynamics AX 2012. Nelze však zaúčtování řádku deníku umístění pro přijetí zboží do skladu, pokud je změněna na jinou hodnotu než hodnota umístění výdeje v řádku deníku umístění umístění pole. Bug#:338949(TFS DAXSE)Správa \Inventory Management\Inventory
2742553Při vytváření položky inventurní deník zboží skladu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 je nesprávné položky skladu množství na skladě. Bug#:339170(TFS DAXSE)Správa \Inventory Management\Inventory
2744818Při spuštění sestavy "Přehled přenosu" ve formuláři "Převodních příkazů" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012, systém nenaplňuje pole číslo převést. Bug#:353138(TFS DAXSE)Správa \Inventory Management\Inventory
2751215Při sledování dimenze z nákupní objednávky pro komponentu, která je zahrnuta do vzorce v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 jsou rozměry pouze sledovat jednu úroveň nahoru. Bug#:356386(TFS DAXSE)Správa \Inventory Management\Inventory
2751227I když zakážete skutečných hmotností konfigurace v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012, zobrazí se popisky skutečných hmotností stále v sestavě "Nákupní faktury" a "Nákupní příjemka" sestavy. Bug#:356468(TFS DAXSE)Správa \Inventory Management\Inventory
2754237Po doručení zboží a zaznamenání množství ve skladu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012, je množství rozdělit a částečně registrován v registračním formuláři. Bug#:357420(TFS DAXSE)Správa \Inventory Management\Inventory
2742187Do pole "_productDimensionDescription" je přiřazena proměnné "AdditionalDescription" a "Popis" proměnné je přiřazen do pole "_productDimensionAddDescription" v "addProductDimensionValue" metodu ve třídě "EcoResProductMasterManager" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:351116(TFS DAXSE)\Inventory Management\Product-Správa dat položky
2749885Předpokládejme, že instalaci opravy hotfix 2709934 v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Při vytvoření produktu v modulu řízení informací produktu, zobrazí se následující chybová zpráva: "funkce writeMoreFields byla volána nesprávně." Bug#:356801(TFS DAXSE)\Inventory Management\Product-Správa dat položky
2714569Systém vytvoří karanténního příkazu pro množství vzorku namísto celé množství nákupní objednávky, jestliže se test nezdaří v pořadí kvality v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:311605(TFS DAXSE)\Inventory Management\QMS
2718378Destruktivní kontroly kvality množství je vyhrazeno proti množství objednávky místo přijaté množství nákupní objednávky při testu destruktivní kontroly kvality v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317149(TFS DAXSE)\Inventory Management\QMS
2717836Systém generuje skladové transakce do nesprávné dávky po ověření objednávky kvality, která má v listu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317379(TFS DAXSE) zaškrtnuto políčko "Destruktivní test"\Inventory Management\QMS
2721272Chybová zpráva "Nelze blokovat zboží [Quantity1]" při pokusu o spuštění funkce "Znovu otevřít objednávku kvality" v jakosti uzavřené objednávky nákupní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:323643(TFS DAXSE)\Inventory Management\QMS
2742300Karanténní příkaz nelze generovat z objednávky kvality, pokud není zadán výchozí pole umístění příjmu pro karanténní sklad v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:346715(TFS DAXSE)\Inventory Management\QMS
2743250Předpokládejme, že máte předané jakosti objednávky a objednávky kvality se nezdařilo z stejné nákupní objednávky. Při vytváření karanténní příkaz z objednávky kvality se nezdařilo, systém nesprávně generuje karanténního příkazu pro objednávky kvality se nezdařilo a předán. Bug#:350042(TFS DAXSE)\Inventory Management\QMS
2757066Při otevření formuláře "Zpracování dokumentu" pro pole dimenzí zásob v pořadí kvality záznamu dokumentu je vytvořen v tabulce "Stínový" místo "InventQualityOrderTable" tabulky. Bug#:360403(TFS DAXSE)\Inventory Management\QMS
2759088Předpokládá vytvoření objednávky kvality v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Kromě toho změnit výchozí sklad do jiného skladu, který má některé skladové položky. Však po klepnutí na tlačítko OK uložíte objednávku kvality, zobrazí se následující chybová zpráva: "Pro množství, které přesahuje 0,00 nelze vytvořit objednávku kvality." Bug#:360885(TFS DAXSE)\Inventory Management\QMS
2717848Stav převodu je nesprávné po zrušení zbytku převodního příkazu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317124(TFS DAXSE)\Inventory Management\WMS
2733751Můžete pozorovat nízký výkon při otevření dialogového okna "Přehled doručení" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:325942(TFS DAXSE)\Inventory Management\WMS
2697493Ve formuláři "Přehled doručení" není vyplněno pole skladu, i v případě, že zadáte hodnotu skladu na kartě nastavení ve formuláři "Přehled doručení" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326868(TFS DAXSE)\Inventory Management\WMS
2732844Při zaúčtování deníku doručení položky pro položku karantény v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 se zobrazí následující chybová zpráva: "Pokud položky jsou registrováni přímo na místě, musí být v karanténním skladu." Bug#:326000(TFS DAXSE)\Inventory Management\WMS
2733507Předpokládají nastavit odchozí pravidlo, které má automatické dodávky vytvoření zaškrtnuto políčko v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Při pokusu vytisknout seznam dodávek, nastane chyba sledování transakce. Bug#:318136(TFS DAXSE)\Inventory Management\WMS
2754271Dodávky pro prodejní objednávku nelze rezervovat, pokud je dodávka rezervována a zrušit dříve v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358259(TFS DAXSE)\Inventory Management\WMS
2729425Předpokládejme určit vstupní sklad pro výrobní jednotky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Však při vytváření výrobní zakázky pro prostředek, který používá výrobní jednotka hodnota vstupního skladu není výchozí v řádku komponenty. Dále se zobrazí následující chybová zpráva: "sklad dimenze je povinná a musí být následně určena." Bug#:316731(TFS DAXSE)\Manufacturing
2741293Při zaúčtování výrobní zakázku pro položku, která používá určité nepřímé náklady v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 výroby účtování transakce neočekávaně používá nesprávné nepřímých nákladů. Bug#:346730(TFS DAXSE)\Manufacturing
2745135Zobrazí položky pro nákupní objednávky ve formuláři "Subdodávka prací" pro výrobní zakázky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 se předpokládá. Po opravě množství deníku příjmu nákupní deník dokončené výroby odpovídající sestavy není aktualizován a Deník karet postupu zobrazí hodnotu nesprávné množství zboží. Bug#:343190(TFS DAXSE)\Manufacturing
2750786Po povolení blokovat úpravy parametrů v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 nelze spustit funkci výrobní konfigurace položky. Bug#:354840(TFS DAXSE)\Manufacturing
2750918Předpokládá změnit dimenze zásob pro řádek nákupní objednávky a potom odstraňte řádek nákupní objednávky při upgradu aplikace Microsoft Dynamics AX 4.0 na Microsoft Dynamics AX 2012. Však při spuštění inovace delta předběžného zpracování skriptů, zobrazí se následující chybová zpráva: "skript: ReleaseUpdateTransformDB40_Prod.updatePurchLine (dat)." Bug#:358393(TFS DAXSE)\Manufacturing
2757320Primárních a sekundárních operací pomocí výchozí finanční dimenze pro nákladové kategorie množství typu "ProdRouteTrans" tabulky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:360432(TFS DAXSE)\Manufacturing
2758634Rezervace kapacity zdrojů nejsou vymazány při spuštění úlohy aktualizace funkce pro práci v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:362770(TFS DAXSE)\Manufacturing
2720755"Potvrzené datum expedice" a "potvrzené datum příjmu" pole stále naplněna, přestože máte krátké kapacity a výpočet CTP není dokončena pro prodejní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315384(TFS DAXSE)\Manufacturing\ATP
2719045Systém přiřadí nesprávné dimenzi verze postupu při vytváření verze postupu pro web v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:318113(TFS DAXSE)\Manufacturing\BOM-Route
2720966V aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:320530(TFS DAXSE) nelze volat služby kusovníku\Manufacturing\BOM-Route
2721899Při vytváření deníku karet postupů pro výrobní zakázky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:325586(TFS DAXSE) se zobrazí chybová zpráva "Objekt není inicializován objekt"\Manufacturing\BOM-Route
2731890Při spuštění plánování úloh pro výrobní zakázku pro položku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 místo spotřeby nebude načten z prostředku zadaný v kusovníku (BOM) pro položku. Bug#:329002(TFS DAXSE)\Manufacturing\BOM-Route
2754566Při pokusu zobrazit plánované výrobní zakázky z Ganttova diagramu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012, dojde k chybě trasování zásobníku. Bug#:359308(TFS DAXSE)\Manufacturing\Gantt graf
2717272Kanbanové množství přehled kartu aktualizace neočekávaně pokud ztratí formuláře požadované zpracování rozbalit nebo sbalit události pevné záložky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316245(TFS DAXSE)Výrobní \Manufacturing\Lean
2731366"Číslo operace nebo dodavatele je nutné zadat pro typ řádku dodávky Pegged" chybová zpráva při přidání nové položky výrobního Kusovníku v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316494(TFS DAXSE)Výrobní \Manufacturing\Lean
2718688Množství na skladě není považován za při generování kanbanové události prodeje produktu v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316654(TFS DAXSE)Výrobní \Manufacturing\Lean
2714542Dodávka je vytvořena bez seskupení výstupní objednávky na základě výrobní kanbany při spuštění události Kanban dávkového zpracování v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:320040(TFS DAXSE)Výrobní \Manufacturing\Lean
2714039Vytvořit plány dodání pro řádek prodejní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 se předpokládá. Však odpovídající kanban zobrazí nesprávná hodnota množství na řádku prodejní objednávky. Bug#:299211(TFS DAXSE)Výrobní \Manufacturing\Lean
2714039Nový filtr je přidán k projektu ochranná stavu a vytvoření kanbanu doložení zpracování událostí v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:318104(TFS DAXSE)Výrobní \Manufacturing\Lean
2714039Při spuštění události doložení zpracování prodejní objednávky pro položky v aplikaci Microsoft Dynamics AX je odebrána signál kanbanové události jiné prodejní objednávky pro položky v tabulce ReqPeggingEvent. Bug#:320055(TFS DAXSE)Výrobní \Manufacturing\Lean
2714039Filtr stavu nově přidané úlohy nefunguje očekávaným způsobem při spuštění zpracování události požadavku v listu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:353113(TFS DAXSE)Výrobní \Manufacturing\Lean
2729493Zavírací dny se zobrazí v plánu kanbanu, po implementaci nového kalendáře v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. K tomuto problému dochází, pokud je datum platnosti kalendáře po nabytí výrobního toku. Bug#:327876(TFS DAXSE)Výrobní \Manufacturing\Lean
2733492Předpokládejme, přidání komponenty do kusovníku (BOM) v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Přiřadíte odpovídající kanban Kusovníku pomocí stejné číslo verze Kusovníku. V této situaci nezobrazí nově přidané součásti ve stromu doložení pro kanban. Bug#:323092(TFS DAXSE)Výrobní \Manufacturing\Lean
2735234Můžete dojít ke snížení výkonu při dotazu tabulky LeanProductionFlowActivity v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326758(TFS DAXSE)Výrobní \Manufacturing\Lean
2739463Můžete dojít ke snížení výkonu při vytvoření kanbanu pro některé objednávky, pokud systém automaticky vytváří dodávky pro objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:324215(TFS DAXSE)Výrobní \Manufacturing\Lean
2739492Kanbanové karty nelze skenovat, pokud je nastaven žádný filtr ve formuláři "Převodu kanbanu" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:335117(TFS DAXSE)Výrobní \Manufacturing\Lean
2757298Komponenty v události použijte různé kanbanová pravidla v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 nelze vytvořit kanbanové události komponenty. Bug#:360337(TFS DAXSE)Výrobní \Manufacturing\Lean
2757564Při vytváření prodejní objednávky pro položky používající automatickou rezervaci kanbanové pravidlo v Microsoft Dynamics AX 2012 není kanbanové události prodeje položky rezervovány automaticky. Bug#:361090(TFS DAXSE)Výrobní \Manufacturing\Lean
2757804Můžete dojít ke snížení výkonu při pevně plánované kanbanové v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358516(TFS DAXSE)Výrobní \Manufacturing\Lean
2732046Předpokládejme, že instalaci opravy hotfix 2693241 v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Nelze však filtrovat nebo řadit názvy produktů v seznamu položka číslo rozevíracího seznamu ve formuláři "Create production order". Bug#:324502(TFS DAXSE)\Manufacturing\List stránky
2713798Rezervace kapacity není aktualizována po naplánování úlohy pomocí nových prostředků pro výrobní zakázky v Austrálii, v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:312774(TFS DAXSE)\Manufacturing\MRP
2712551Při spuštění funkce výbuchu na řádku prodeje v produktu Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315533(TFS DAXSE) jsou nesprávné v víceúrovňové výrobní data požadavků\Manufacturing\MRP
2708676Nemůžete odstranit aktivní plán verze, které jsou vytvořeny pomocí aplikačního objektového serveru (AOS) selhání v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:314175(TFS DAXSE)\Manufacturing\MRP
2725927Systém nebere v úvahu hodnota výtěžnosti ve vzorci při spuštění hlavního plánování receptury produktu Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:317298(TFS DAXSE)\Manufacturing\MRP
2728369Systém nebere v úvahu varianty produktu při spuštění hlavního plánování s výrobku v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:323886(TFS DAXSE)\Manufacturing\MRP
2734195Výpočet úrovně Kusovníku nefunguje očekávaným způsobem v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:325549(TFS DAXSE)\Manufacturing\MRP
2734862Hlavní plánování se nekontroluje nastavení "Uzavřeno pro výdej" v kalendáři při spuštění hlavního plánování pro generování plánovaného převodního příkazu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 Bug#:328390(TFS DAXSE)\Manufacturing\MRP
2737000Nelze změnit čas dodání během doby realizace pro plánované nákupní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:338243(TFS DAXSE)\Manufacturing\MRP
2743252Všechny možnosti jsou převedeny do stránky výsledků "Průvodce disponibilitou položky", i když nejsou některé možnosti vybrané v předchozích stránek v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:350654(TFS DAXSE)\Manufacturing\MRP
2754245Při filtrování pomocí alokační klíč položky ve formuláři "Plán dodávek" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 prognózy zásob, nic se nezobrazí. Bug#:357967(TFS DAXSE)\Manufacturing\MRP
2759105Odstranit nákupní objednávku potvrdit plánovanou nákupní objednávku pro nákupní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 se předpokládá. Poté se však nelze potvrdit další plánované nákupní objednávky ve formuláři "Plánované nákupní objednávky". Bug#:359260(TFS DAXSE)\Manufacturing\MRP
2724098Procesu plánování práce se nezdaří, pokud se jedná o sekundární operace. K tomuto problému dochází při hodnotu zatížení pracovních center není 100. Bug#:326102(TFS DAXSE)\Manufacturing\MRP
2717842Žádný zdroj je nastaven pro výrobní postup po plánování výrobní zakázky pro položky s určitým množstvím součástí Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:320789(TFS DAXSE)\Manufacturing\Scheduling stroj
2729081Předpokládejme, že máte položku, která má parametr povoleno plánování operací a sekundární operace s dávce převodu, který je součástí postupu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Při vytvoření prognózy pro položku požadavek, zobrazí se následující chybová zpráva: "Chyba modulu CLR došlo k vyvolání modulu plánování." Bug#:324560(TFS DAXSE)\Manufacturing\Scheduling stroj
2735238Při provádění hlavního plánování na plánovanou výrobní zakázku pro položku, jejíž trasa má vstupní hodnota skladu zadané v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012, je generována nesprávná požadavek transakce, obsahující v dimenzích zásob ve skladu. Bug#:337875(TFS DAXSE)\Manufacturing\Scheduling stroj
2727812Po upgradu na aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012, nelze naplánovat výrobní zakázky. Bug#:325925(TFS DAXSE)\Manufacturing\Scheduling stroj
2735235Procesu plánování práce se nezdaří, pokud se jedná o sekundární operace. K tomuto problému dochází při hodnotu zatížení pracovních center není 100. Bug#:335017(TFS DAXSE)\Manufacturing\Scheduling stroj
2724019Ve formuláři vypočítat naplněn profilu nesprávná data při spuštění funkce "Chybějící odchodu" pro kalkulaci času a docházky v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:319689(TFS DAXSE)Dílenské řízení \Manufacturing\Shop
2719993Nelze zaúčtovat úkolový list pro pracovníka, který je zhotovitel v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:318110(TFS DAXSE)Registrace Control\Job \Manufacturing\Shop podlahy
2723065"Dělení nulou" chybová zpráva při spuštění funkce "Oznamovat svůj názor" na projektu, který má trasu s nulou běhu zahrnuté v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:323940(TFS DAXSE)Registrace Control\Job \Manufacturing\Shop podlahy
2728882"Zadané heslo neodpovídá osobní číslo" při pokusu o přihlášení k registraci času v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:327818(TFS DAXSE)Registrace Control\Job \Manufacturing\Shop podlahy
2737257Předpokládejme, povolit parametr ověřit zpětné vazby množství ve formuláři "Parametry výroby" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Aktualizovat hodnotu množství zboží s hodnotou množství zboží sestavy pomocí formuláře "Změnit názor", obdržíte chybovou zprávu, že státy, že dodatečné množství neodpovídá výroby plánované množství. Bug#:339430(TFS DAXSE)Registrace Control\Job \Manufacturing\Shop podlahy
2755848Transakce postupu nejsou registrovány pro úlohu, která je zastavit Automatický odchod funkce a úloha není zobrazen ve formuláři schválení v produktu Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:337830(TFS DAXSE)Registrace Control\Job \Manufacturing\Shop podlahy
2758565Absence, která se měří ve dnech mzdové jednotky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 nelze přenést. Bug#:360760(TFS DAXSE)Control\Payroll \Manufacturing\Shop podlahy
2727206Systém nepoužívá mzdová sazba pracovníka pro výpočet sazby projektu při zaúčtování deníku úkolových lístků pomocí systému spuštění výroby v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315949(TFS DAXSE)Integrace Control\Production \Manufacturing\Shop podlahy
2742985Při spuštění sestavy jako dokončené funkce, která se má použít čas a docházka náklady zaškrtnuto políčko u výrobní zakázky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012, obdržíte následující chybová zpráva: "došlo k chybě v jednotce částky v měně USD. Musí být zaokrouhlena na 0,01." Bug#:338814(TFS DAXSE)Integrace Control\Production \Manufacturing\Shop podlahy
2723068"Určení mezd" sestava zobrazuje nesprávná data při spuštění sestavy pro zadané časové období v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:323214(TFS DAXSE)\Manufacturing\Shop podlahy Control\Time a docházka
2727811Registrace spuštěna úloha pro pracovníka nezobrazí v dialogových "Registrace historie", "Schválení" a "Docházky" schválení registrace v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:325767(TFS DAXSE)\Manufacturing\Shop podlahy Control\Time a docházka
2729564Po zrušení transakce přenosů docházky ve formuláři "Elektronické karty docházky" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 nejsou automaticky odstraněny stornované transakce ve formuláři Schválit. Bug#:323652(TFS DAXSE)\Manufacturing\Shop podlahy Control\Time a docházka
2735643Předpokládejme, že instalaci opravy hotfix 2723068 v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Při spuštění sestavy "Určení mezd" do "Flex +" a "Flex-" sloupce zobrazit nesprávná data v sekci "Výsledky výpočtu". Bug#:337829(TFS DAXSE)\Manufacturing\Shop podlahy Control\Time a docházka
2728891Čárový kód není čitelný v sestavě "ID karta pracovníka" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:324023(TFS DAXSE)Sestavy \Manufacturing\SSRS
2730599Čárový kód není čitelný v sestavě "Route card" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:324194(TFS DAXSE)Sestavy \Manufacturing\SSRS
2726435"Daný klíč nebyl nalezen ve slovníku" zpráva při pokusu ověřit model konfigurace produktu, který má systém omezení úrovně tabulky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:326257(TFS DAXSE)Konfigurace \Planning\Product
2762078Nelze použít modelech výrobků, které jsou importovány, pokud používají stejné omezení tabulky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:362781(TFS DAXSE)Konfigurace \Planning\Product
2757803Předpokládejme, že se máte model výrobku, který má pouze textové pole. Při konfiguraci produktu odpovídající v portálu Enterprise Portal, zobrazí se možnost. Bug#:358263(TFS DAXSE)\Planning\Product Configuration\EP
2728885Chybová zpráva "číslo číselné řady postupu nesmí být ruční" po klepnutí na tlačítko "Konfigurovat řádek" v dialogovém okně "Prodeje" Konfigurace řádku prodejní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:324167(TFS DAXSE)\Planning\Product Configuration\UI
2712607Znaky na levé straně zkrácen neočekávaně při tisku faktury odběratele pro tiskárny v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316966(TFS DAXSE)\Process průmysl
2700080Chybová zpráva "verze aktivního plánu pro plán [číslo] neexistuje." při spuštění hlavního plánování pro nově vytvořené statické plánu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:346139(TFS DAXSE)\Process průmysl
2733801Nelze ručně vytvořit plánované dávkové objednávky u zboží jehož vzorec obsahuje několik řádků, které používá stejné součásti a plán skupiny v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:335178(TFS DAXSE)\Process průmysl
2735703Proces distribuce související pole jsou stále zobrazen na standardní formulářové dopisy, i když je zakázán konfigurační parametry odpovídající licence v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:323420(TFS DAXSE)\Process průmysl
2759106Pole Jednotka SH a množství SH jsou stále zobrazeny v některých sestavách i když zakážete parametr hmotnosti úlovků v Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358937(TFS DAXSE)\Process průmysl
2711491Množství není aktualizována na základě vzorců velikosti čísla odpovídající vzorec při vytvoření dávkové objednávky v odvětví procesu v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:310913(TFS DAXSE)\Process Industries\Process industries AX2012
2722384Systém zobrazí nesprávná hodnota v poli "Množství požadavků" náhradní zboží, který má různé koncentrace při spuštění hlavního plánování plánované objednávky pro položku vzorce v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316203(TFS DAXSE)\Process Industries\Process industries AX2012
2713795Po spuštění funkce "Rezervace dávky" z dialogového okna "Registraci výdejky" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316645(TFS DAXSE) se zobrazí chybová zpráva "Existují nedokončené aktivity"\Process Industries\Process industries AX2012
2719840"Skutečných hmotností" jsou stále zobrazena pole v sestavě, přestože parametr "Skutečných hmotností" je zakázán v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317838(TFS DAXSE)\Process Industries\Process industries AX2012
2722987"Dávky [XXXXXX] byl vytvořen. Musí být vyplněno pole "konfigurace" "chybová zpráva při vytvoření listu pro prodejní objednávky ve formuláři"Stejné dávková rezervace konflikt"v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 s Process Industries nainstalovánBug#:322992(TFS DAXSE)\Process Industries\Process industries AX2012
2725959Skutečné hmotnosti popisky jsou stále viditelný, i když zakážete konfigurace licence skutečné hmotnosti v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:323879(TFS DAXSE)\Process Industries\Process industries AX2012
2727815"Chyba při provádění kódu: Chybný typ v poli číslo" zpráva při pokusu o vytvoření nové výrobní zakázky pro uvolněný produkt položky v dialogovém okně "Plán dodávek" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:328730(TFS DAXSE)\Process Industries\Process industries AX2012
2724410Nelze upravovat pole Datum vypršení platnosti v podobě listů při vytvoření nákupní objednávky pro položku kontrolované dávky, pokud povolíte konfiguraci schválené dodavatele licenční proces výroby v Microsoft Dynamics AX 2012 s Process Industries. Bug#:320822(TFS DAXSE)\Process Industries\Process industries AX2012
2724410Po změně jazyka na EN-GB v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 s Process Industries záhlaví řádku vzorců zobrazí popisek vedlejší místo popisku vedlejších produktů. Navíc dva popisky vedlejších produktů jsou zobrazeny v výroby typu rozevíracího seznamu na kartě inženýr ve formuláři výrobky vydaná. Bug#:339385(TFS DAXSE)\Process Industries\Process industries AX2012
2727636Plánované dávkové úlohy, které nejsou objednávky automaticky potvrzeny Pokud nastavíte skupinu disponibility, která má Firming čas ochranná pole zadaná pro typ vzorec položky, které jsou součástí plánované dávkové objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 s Process Industries. Bug#:326180(TFS DAXSE)\Process Industries\Process industries AX2012
2733192Šablony záznamu položky nelze upravit, pokud zakážete parametr hmotnosti úlovků v uzlu distribučního procesu ve formuláři "Licence konfigurace" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:324195(TFS DAXSE)\Process Industries\Process industries AX2012
2738117Předpokládejme zaúčtování faktury pro nákupní objednávku, která obsahuje několik řádků pro položku hmotnosti úlovků, obsahující různé dimenze v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Navíc spustit proces "Match příjemky produktů s fakturou" pro fakturu. V této situaci jsou nesprávné pro nákupní transakce ve formuláři "Skladové transakce" množství. Bug#:339380(TFS DAXSE)\Process Industries\Process industries AX2012
2739986Předpokládejme, že máte několik potvrzení nákupní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Když zadáte číslo dávky dodavatele na jednoho příjemce, číslo dávky dodavatele na předchozí příjem je přepsán. Bug#:323221(TFS DAXSE)\Process Industries\Process industries AX2012
2739995Při spuštění plánování na vzorec, který používá v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 skupiny plán prognóz, zobrazí následující chybová zpráva: "Parametry hlavního plánu DP neexistuje." Bug#:338287(TFS DAXSE)\Process Industries\Process industries AX2012
2743687Předpokládají spuštění dávkové objednávky, který používá dispoziční kód, který zakáže výdej výroby v Microsoft Dynamics AX 2012. Však stále můžete zaúčtovat výdejky pro dávkovou objednávku bez dochází k chybě. Bug#:351576(TFS DAXSE)\Process Industries\Process industries AX2012
2750921Prognóza dodávek nelze vytvořit, pokud zakážete parametr hmotnosti úlovků v aplikaci Microsoft Dynamics AX s Process Industries. Bug#:358288(TFS DAXSE)\Process Industries\Process industries AX2012
2751153Při zobrazení plán dodávek pro některé plánované výrobní zakázky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 žádné plánované výrobní zakázky jsou zobrazeny v souhrnné tabulce ve formě "Plánu dodávek". Bug#:357787(TFS DAXSE)\Process Industries\Process industries AX2012
2755339Můžete vytvořit prodejní nabídky a zaúčtování prodejní objednávky pro položku s omezeným přístupem v aplikaci Microsoft Dynamics se Process Industries. Bug#:327525(TFS DAXSE)\Process Industries\Process industries AX2012
2755726Pokud plánujete vzorec plánování pro generování dávkové objednávky pro vedlejšího produktu v aplikaci Microsoft Dynamics AX s Process Industries, obdržíte následující chybová zpráva: "nelze upravit záznam v čisté požadavky (ReqTrans). Záznam nebyl nikdy vybrán." Bug#:358431(TFS DAXSE)\Process Industries\Process industries AX2012
2713796"DialogField objekt nebyl inicializován" chybová zpráva při klepnutí na ikonu kalendáře a vyberte datum v "kategorie hodin používání - míra účinnosti" sestavu nebo sestavu "Projektu využití hodin – míra účinnosti" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:314699(TFS DAXSE)\Project účetnictví
2717385Informace o finančních dimenzích "Účet" pole není aktualizován podle nové ID projektu při rozdělení distribuce na faktuře dodavatele v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316105(TFS DAXSE)\Project účetnictví
2719113Nelze vybrat zaškrtávací políčko "Časově rozlišené výnosy" v transakce počátečního zůstatku, který má zaškrtnutí políčka "Náklady na velká písmena" ve formuláři "Vlastnosti řádku" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317556(TFS DAXSE)\Project účetnictví
2730635Potvrzené datum příjmu a potvrzené datum expedice naplněny automaticky po změně řízení data dodání CTP pro požadavek na položku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:327874(TFS DAXSE)\Project účetnictví
2730815Distribuce jsou vytvořeny nesprávně při vytvoření nákupní žádanky pro projekt v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:332981(TFS DAXSE)\Project účetnictví
2667357Importovat položky deníku Rozšířené účetnictví k projektu, který má více zdrojů financování spojené se předpokládá. Pokud celkové částky v projektu překračuje limit financování prvního zdroje financování, nelze zaúčtovat deník položka Upřesnit leger podle očekávání. Bug#:287729(TFS DAXSE)\Project účetnictví
2730814Stránce "Zaúčtované transakce projektu" nezobrazí záznamy, které nemají časově rozlišené transakce. Bug#:319593(TFS DAXSE)\Project účetnictví
2726002Při zaúčtování prodejní objednávky projektu pomocí jazyka common intermediate language (CIL) v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012, obdržíte následující chybová zpráva: "Nelze vrátit objekt typu"SalesTotals_Proj"zadejte"ProjProposalTotals"" metody "CalcTax" třídy "SalesCalcTax_ProjProposal". Bug#:323096(TFS DAXSE)\Project účetnictví
2725145Při vytvoření faktury dodavatele pro projekt a potom odešlete fakturu dodavatele, částka rezervace projektu se zdvojnásobí. Bug#:323275(TFS DAXSE)\Project účetnictví
2739249Nelze zobrazit transakce nadřazené a dílčí projekt v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:329454(TFS DAXSE)\Project účetnictví
2737606Po klepnutí na tlačítko Přejít na původ z oznámení na rozpočtu projektu, zobrazí se následující chybová zpráva: "Nelze přejít kontextu výstrahy zde." Bug#:331587(TFS DAXSE)\Project účetnictví
2715888Původní transakce a vrácení transakce jsou uvedeny v návrhu faktury při vytváření návrhu faktury po upravit transakce projektu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316106(TFS DAXSE)\Project Accounting\Adjustment
2718465Projekt, který obsahuje uživatelem definované fáze projektu nezobrazí při pokusu vyberte transakce projektu pro úpravy v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316996(TFS DAXSE)\Project Accounting\Adjustment
2758006Při pokusu vybrat transakce pro úpravu s zaškrtnuto políčko Částka v poli "Stav" v řízení a účetnictví projektu, zobrazí se žádné transakce. Bug#:357517(TFS DAXSE)\Project Accounting\Adjustment
2758701Při spuštění úlohy, která používá třídu AxProjInvoiceTable, dojde k chybě trasování zásobníku. Bug#:358080(TFS DAXSE)\Project Accounting\AxdClasses
2738196Při pokusu o načtení hodnoty dílčího projektu transakce rozpočtu projektu, zobrazí se žádné transakce. Bug#:326131(TFS DAXSE)\Project Accounting\Budget
2709943Při vytváření projektů, odběratele nebo dodavatele v portálu Enterprise Portal-li číselná řada nastavena na automatické v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:312982(TFS DAXSE) není souvislá číselná řada.Portál \Project Accounting\Enterprise
2718709Systém zobrazí všechny aktualizace transakcí hlavní knihy v dialogovém okně "Aktualizace hlavní knihy" při kontrole výnosy v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315289(TFS DAXSE)\Project Accounting\Estimates
2716221Hodnota v poli "velkými písmeny" je nesprávná při zaúčtování odhadu v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316117(TFS DAXSE)\Project Accounting\Estimates
2718706Počáteční zůstatek položky, které používají typ transakce položky nejsou zahrnuty při vytváření odhadu pro projekt v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317133(TFS DAXSE)\Project Accounting\Estimates
2723640Zobrazení všech zaúčtovaných transakcí hlavní knihy dvakrát po zaúčtování odhadu na pevnou cenu projektu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 s Feature Pack 1 nainstalovánaBug#:320176(TFS DAXSE)\Project Accounting\Estimates
2762137Předpokládejme, že máte projekt, který má pole Metoda výpočtu nastavit značky procent – řádek odhadu. Můžete vytvořit nákladové transakce pro projekt. V této situaci při odhadu projektu, nesprávné dimenze se používají v položkách příjmů. Dimenze z projektu namísto z nákladových transakcí se používají. Bug#:359269(TFS DAXSE)\Project Accounting\Estimates
2757478Pokud zúčtovací datum faktury je nastavena na předchozí období v fakturu projektu, položka DPH není zaúčtován do faktury projektu. Bug#:360603(TFS DAXSE)\Project Accounting\FIM integrace
2760282"Typem rozpočtu" pole v řádku prognózy projektu zkopírován správně. Bug#:360882(TFS DAXSE)\Project Accounting\Forecast nebo plánování
2758779Nelze přiřadit více pracovníků k projektu. Bug#:360841(TFS DAXSE)\Project Accounting\HRM integrace
2721467Prodejní cena není nastavena jako nákladová cena v nákupní objednávky a faktury dodavatele, přestože povolit parametr "Nákladovou cenu jako prodejní cenu ve výchozím nastavení" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317011(TFS DAXSE)\Project Accounting\Invoice nebo dobropisu
2722637Při zaúčtování v cizí měně, která má vedlejších nákladů v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:320088(TFS DAXSE) návrh faktury projektu se zobrazí chybová zpráva "transakce dokladu [InvoiceProposal] nejsou v rovnováze podle [DatumFaktury]"\Project Accounting\Invoice nebo dobropisu
2723659Vedlejší náklady nejsou zahrnuty do výpočtu daně při vytváření návrhu faktury v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:320202(TFS DAXSE)\Project Accounting\Invoice nebo dobropisu
2737260Předpokládejme, že vytvoříte prodejní objednávku pro projekt. Při částečně zaúčtování dodacích listů a faktur pro prodejní objednávku na kartě "Prodeje" chybí některé faktury a nelze zobrazit podrobnosti faktury. Bug#:332910(TFS DAXSE)\Project Accounting\Invoice nebo dobropisu
2744514Po klepnutí na tlačítko "Přejít na původu" dnem, který je generován pro návrh faktury projektu ve formuláři "Přehled oznámení", zobrazí se následující chybová zpráva: "formulář nelze najít kontext výstrahy zde." Bug#:346029(TFS DAXSE)\Project Accounting\Invoice nebo dobropisu
2762150Předpokládejme, můžete vytvořit transakci na účet pro projekt smlouvy. Změníte účet projektu. V této situaci když účtujete transakce, je transakce zaúčtována do předchozího zákazníka nesprávně. Bug#:360198(TFS DAXSE)\Project Accounting\Invoice nebo dobropisu
2762151Pokud ukazatele na ukazatel myši "Zbývající" a "Procento dokončení" sloupce ve formuláři Stav smlouvy hodnoty jsou přepočítány a nečekaně změněn. Bug#:362572(TFS DAXSE)\Project Accounting\Invoice nebo dobropisu
2713821Hlavní knihy je nesprávná při zaúčtování deníku zboží, který obsahuje více než jednu položku v řízení projektu a účtování v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315618(TFS DAXSE)\Project Accounting\Journals
2735684Při vytváření deníku výdajů projektu, zobrazí se následující chybová zpráva: "Funkce DimensionValidation::syncStructureChangesPrivate byla volána nesprávně." Bug#:328729(TFS DAXSE)\Project Accounting\Journals
2734013Chybí hodnoty některých polí v deníku zálohy. Bug#:332452(TFS DAXSE)\Project Accounting\Journals
2740130Při vytváření projektu řádku deníku zboží, který obsahuje záporné množství a pak vyberte hodnotu v poli "Id šarže Návrat" v řádku deníku, hodnota "Id šarže vrátit" nefunguje. Bug#:335215(TFS DAXSE)\Project Accounting\Journals
2742391Ověření projektu/kategorie nefunguje v prognózy projektu. Bug#:346227(TFS DAXSE)\Project Accounting\Journals
2745903Při poklepejte na transakci čekající projektu, který je generován z vyúčtování výdajů, zobrazí se následující chybová zpráva: "Formulář byl volán nesprávně." Bug#:346191(TFS DAXSE)\Project Accounting\List stránky
2761632Při pokusu otevřít požadavek na nabídku klepnutím na odkaz pole skutečnost z formuláře projektu, obdržíte následující chybová zpráva: "Požadovaná třída QueryBuildDataSource nebyla nalezena v dotazu spojené s FormDataSource 'PurchRFQVendLink'." Bug#:361077(TFS DAXSE)\Project Accounting\List stránky
2710615Nelze ručně účtovat více časových rozvrhů současně v seznamu Nezaúčtované časové rozvrhy v Professional Services automatizaci v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:312306(TFS DAXSE)\Project Accounting\Professional služby
2708851Sloupec kategorie místo sloupce "Název aktivity" se zobrazí v rozevíracím seznamu aktivit ve vyúčtování výdajů v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 s Professional Services automatizaci nainstalovánBug#:312811(TFS DAXSE)\Project Accounting\Professional služby
2713816Adresa odběratele není vytištěn při tisku faktury odběratele v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:314923(TFS DAXSE)\Project Accounting\Professional služby
2722407Při spuštění funkce Náhled tisku v návrhu faktury v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:320196(TFS DAXSE) se zobrazí chybová zpráva "Nelze vytvořit záznam v projektu faktury (ProjInvoiceJour.)"\Project Accounting\Professional služby
2734393"Skupina DPH" hodnota převedena z deníku výdajů pro výdajové transakce. Bug#:320299(TFS DAXSE)\Project Accounting\Professional služby
2729509"Item sales tax group" hodnota není generován automaticky v Deník poplatků, který je generovaný podmínky zadržení platby odběratele. Bug#:325818(TFS DAXSE)\Project Accounting\Professional služby
2733660Pokud vytvoříte zálohu odběratele pro projekt, obdržíte následující chybová zpráva: "projektu předem fakturovaná částka překračuje hodnotu smlouvy." K tomuto problému dochází, i když je nastavena hodnota smlouvy v pravidlech fakturace smlouvy projektu. Bug#:327251(TFS DAXSE)\Project Accounting\Professional služby
2755106Je-li vytvořit nový časový rozvrh, nastavte pole Zákazník a potom spusťte vyhledávání projektu v časovém rozvrhu, zobrazí se žádný projekt. Bug#:356389(TFS DAXSE)\Project Accounting\Professional služby
2712482Při pokusu o spuštění funkce "Exportovat do aplikace Microsoft Excel" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 s německou verzi aplikace Excel 2010 se zobrazí chybová zpráva "Tato funkce pracuje s EN office, ale ne s ES nebo DE" nainstalovánBug#:316087(TFS DAXSE)Ovládací prvek \Project Accounting\Project
2733590Předpokládejme, zadejte náklady transakce s daněmi pro projekt. Při spuštění funkce "Zůstatky rozpočtu projektu" na projektu, zobrazí se nesprávné informace. Bug#:326393(TFS DAXSE)Ovládací prvek \Project Accounting\Project
2734187Předpokládejme, zadejte náklady na transakce, která používá cizí měny pro projekt. Při spuštění funkce "Zůstatky rozpočtu projektu" na projektu, zobrazí se nesprávné informace. Bug#:326397(TFS DAXSE)Ovládací prvek \Project Accounting\Project
2707206Odpovídající příležitost není aktualizován očekávaným způsobem při potvrdit, zrušit nebo ztratit nabídku projektu v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:312823(TFS DAXSE)\Project Accounting\Project nabídky
2756645Projekt nelze vytvořit pomocí šablony nabídek. Bug#:357387(TFS DAXSE)\Project Accounting\Project nabídky
2757944Při pokusu přenést řádky nabídky projektu do požadavků položek, jsou neočekávaně převedeny řádky nabídky, které nejsou vybrány. Bug#:358375(TFS DAXSE)\Project Accounting\Project nabídky
2717397Všechny hlavičky obsahují "#Error" v části záhlaví při spuštění sestavy "NV projektu (skutečnost a rozpočet)" v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315950(TFS DAXSE)\Project Accounting\Reports
2717398Všechny hlavičky obsahují "#Error" v části záhlaví při spuštění sestavy "Kategorie NV (skutečnost a rozpočet)" v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316301(TFS DAXSE)\Project Accounting\Reports
2717400Všechny hlavičky obsahují "#Error" v části záhlaví při spuštění sestavy "NV pracovníka/zboží (skutečnost a rozpočet)" v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316302(TFS DAXSE)\Project Accounting\Reports
2716406"#Error" je vytištěna v sekci se záhlavím sestavy "Projektu zisků a ztrát (skutečnost a rozpočet)" sestavy bez zadání data v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316327(TFS DAXSE)\Project Accounting\Reports
2717401Všechny hlavičky obsahují "#Error" v části záhlaví při spuštění sestavy "Pracovník/položky zisků a ztrát (skutečnost a rozpočet)" v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316329(TFS DAXSE)\Project Accounting\Reports
2736208Předpokládá vytvoření požadavků na položky, které používají různé doručovací adresy pro projekt. Při zaúčtování dodacích listů pro požadavky na položky je vytištěn pouze jeden dokument. Bug#:329006(TFS DAXSE)\Project Accounting\SCM integrace
2739223Potvrzená data nejsou zobrazeny v požadavku položky projektu, který se někdy používá CTP řízení data dodání. Bug#:339375(TFS DAXSE)\Project Accounting\SCM integrace
2750760Při otevření "prodejní cena - hodina", "prodejní cena - výdaje", nebo "prodejní cena – poplatek" dialogové okno z projektu dialogové okno je v rozporu s dialogovým oknem, který je otevřen z nastavení prodejní ceny. Bug#:352886(TFS DAXSE)\Project Accounting\Setup
2754895Předpokládejme, že pracovník, který má přidružený kód období. Pokud odstraníte pracovník, nejsou odstraněny ProjPeriodEmpl záznamy, které jsou spojeny s pracovníkem. Bug#:357890(TFS DAXSE)\Project Accounting\Setup
2714894Můžete stále odstranit zaměstnance po odeslání časového rozvrhu zaměstnance v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316067(TFS DAXSE)\Project Accounting\Timesheet
2737665Správné knihy příjmů je zaúčtována v mezipodnikových časových rozvrhů. Bug#:331558(TFS DAXSE)\Project Accounting\Timesheet
2735603Při pokusu přidat tečky částečně měsíčního časového rozvrhu, zobrazí se následující chybová zpráva: "Nelze vytvořit záznam v projektu řádky období (ProjPeriodLine)." Bug#:332237(TFS DAXSE)\Project Accounting\Timesheet
2742267Výchozí kategorie pro projekt, který činnosti nejsou zkopírovány do řádků časového rozvrhu. Bug#:346206(TFS DAXSE)\Project Accounting\Timesheet
2730815Distribuce jsou vytvořeny nesprávně při vytvoření nákupní žádanky pro projekt v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:332979(TFS DAXSE)\Public sektoru
2711936Nelze přiřadit do hlavní knihy pro platební slevu v části Pohledávky. Bug#:331565(TFS DAXSE)\Public Sector\AP\Setup
2749479Pokud máte nainstalován veřejného sektoru, nelze zpracovat centralizované platby pro zákazníka. Bug#:304669(TFS DAXSE)\Public Sector\AR\Payments a vyrovnání
2749120Při pokusu vybrat hodnotu pro pole "Účtovací klasifikace" v dialogovém okně "Sestava sledování prodlení odběratele", její hodnota není zobrazena. Bug#:356524(TFS DAXSE)\Public Sector\AR\Reports
2757264"Zákazník otevřené transakce" sestava nezobrazuje všechny otevřené transakce. Bug#:360875(TFS DAXSE)\Public Sector\AR\Reports
2699045Součty jsou nesprávné v poli Zůstatek při spuštění sestavy "Historie podrobností účtu řízení rozpočtu" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:309413(TFS DAXSE)\Public Sector\Budget
2719776Zpráva "Rozpočtové řízení činnosti podle projektu" nezahrnuje všechny transakce. Bug#:319629(TFS DAXSE)\Public Sector\Budget
2746774Při tisku sestavy "zavřít z transakcí roku" fondu jsou zahrnuty některé transakce fondu, které nejsou vybrány. Bug#:323220(TFS DAXSE)\Public Sector\GL\Periodic
2742837Po ukončení fondu jsou odstraněny počáteční transakce pro všechny prostředky, které jsou uzavřeny. Bug#:327675(TFS DAXSE)\Public Sector\GL\Periodic
2739001Při spuštění sestavy "odsouhlasení břemen a knihy" slevy pro otevřené nákupní objednávky nejsou součástí v sestavě pole "Zůstatek hlavní knihy". Bug#:311510(TFS DAXSE)\Public Sector\GL\Reports
2737557Kategorie odvozené finanční strukturu hierarchie není použita v OLAP. Bug#:332348(TFS DAXSE)\Public Sector\GL\Setup
2717859Při zaúčtování transakce poplatku pro projekt přes položku Upřesnit v prostředí veřejný sektor v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:311429(TFS DAXSE) používá nesprávné zdroje financování\Public Sector\GL\Transactions
2698520Nelze změnit pole "ID projektu" za finanční rozdělení řádky faktury dodavatele. Bug#:308892(TFS DAXSE)\Public Sector\GL\Transactions
2739473Nelze upravit transakce poplatků, které byly vygenerovány z položku Upřesnit. Bug#:338951(TFS DAXSE)\Public Sector\GL\Transactions
2727588Po vytvoření pracovního postupu nákupní smlouvy pomocí prvek workflowu schválení nákupní smlouvy, pracovního postupu nespustí v podobě "Nákupní smlouvy". Bug#:313656(TFS DAXSE)\Public Sector\Procurement a Sourcing\Agreement
2757687Při změně nebo zrušení příjemky produktu, pole částky řádku na kartě Správa není aktualizován v odpovídající nákupní objednávku. Bug#:358456(TFS DAXSE)\Public Sector\Procurement a Sourcing\Purchase objednávky
2760984Číselné řady není funkční ve virtuálních společnostech. Bug#:346055(TFS DAXSE)\Server
2730676AOS, dojde k chybě v sometims prostředí rozvoje. Bug#:300802(TFS DAXSE)\Server
2756174Předpokládejme, tabulku CustTable je součástí kolekce tabulek ve virtuální společnosti. Při pokusu vytisknout výpis externího zákazníka, zobrazí se následující chybová zpráva: "Nelze vybrat záznam v Customers (CustTable)." Bug#:346193(TFS DAXSE)\Server\DataBase
2746917Při pokusu otevřít dialogové okno "Nastavení protokolu databáze", zobrazí se následující chybová zpráva: "Nemáte oprávnění k přístupu k tabulce podpis řízení (SIGProcSetup)." Bug#:346202(TFS DAXSE)\Server\Licensing
2706155Kategorie servisu není načten očekávaným způsobem při klepnutí na tlačítko "Načíst kategorie servisu" v "pružný rozpočet" Typ rozpočtového modelu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:313885(TFS DAXSE)\Server\Queries
2736353Použití dat v sestavě "Kurz instruktorů" neuloží správně. Bug#:317072(TFS DAXSE)\Server\Queries
2722095Systém zobrazí nesprávné informace při kontrole role, které sdílení oprávnění nebo clo v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:319531(TFS DAXSE)\Server\Security\Security správce formulářů
2728524Při odstranění více uživatelů z role zabezpečení klienta dojde k chybě. Bug#:323877(TFS DAXSE)\Server\Security\Security správce formulářů
2717405Doklad nerovnováha problém nastane, pokud upravit prodejní ceny transakcí projektu zaúčtovaných v Professional Service Automation (PSA) v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:301671(TFS DAXSE)\Service průmysl
2732472Po zaúčtování hodinové transakce, která má nulové prodejní ceny a nulovou cenu, návrh faktury, který má prázdné financování zdroj vytvořil nesprávně. Bug#:325807(TFS DAXSE)\Service průmysl
2733905Při pokusu upravit výdajovou transakci s DPH zahrnuta, nelze zaúčtovat doklad kurzového rozdílu. K tomuto problému dochází, když je výdajová transakce zahrnuta do návrhu faktury. Bug#:326205(TFS DAXSE)\Service průmysl
2733661Ve formuláři dotazu "transakce na účet" dojde k chybě s trasování zásobníku. Bug#:328521(TFS DAXSE)\Service průmysl
2739251Předpokládejme zaúčtování úprava pro projekt. Po změně projektu ve formuláři "Upravit transakce" rozměry náklady projektu nejsou aktualizovány a není vytvořen doklad kurzového rozdílu. Bug#:337822(TFS DAXSE)\Service průmysl
2721764Nákladová cena není naplněna při vytváření struktury rozpisu práce položky pro standardní náklady položky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:319984(TFS DAXSE)\Service Industries\Activity struktury rozpisu
2730895Po zaúčtování deníku faktur návrh projektu transakce poplatku nejsou zahrnuty v dialogovém okně "Řízení faktury". Bug#:325584(TFS DAXSE)\Service Industries\Billing pravidla
2725143Úroková pravidla výpočet nepřímých nákladů v časovém rozvrhu nebo deníku hodin, pokud vytvoříte skupinu součástí nepřímých nákladů v francouzština (Kanada) v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 s Professional Services automatizaci nainstalovánBug#:323952(TFS DAXSE)\Service Industries\Indirect náklady
2744537Při tisku faktury projektu, který má komponenta nepřímých nákladů a DPH zahrnuta nesprávné částky jsou vytištěny. Bug#:343133(TFS DAXSE)\Service Industries\Indirect náklady
2741961Duplicitní řádky jsou generovány v deníku návrh faktury projektu. Bug#:342193(TFS DAXSE)\Service Industries\Manage faktury
2718717Stav nabídky je nesprávná po odvolání nabídky projektu v dialogovém okně "Historie sledu prací" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316705(TFS DAXSE)\Service Industries\Project nabídky
2726123Po odeslání nabídky projektu do pracovního postupu se neočekávaně zobrazí jiné nabídky. Bug#:323219(TFS DAXSE)\Service Industries\Project nabídky
2717996Projektu duplicitní čísla se zobrazí v rozevíracím seznamu projekt při výběru projektu v řádku časového rozvrhu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316520(TFS DAXSE)\Service Industries\Timesheet
2665135"Instance zadané databáze nesplňuje požadavky na použitelnost pro tuto aktualizaci" chybová zpráva při pokusu o instalaci opravy hotfix v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:323959(TFS DAXSE)\Setup\Installation\Patching
2724717"Došlo k neošetřené chybě" zpráva při pokusu přidat druhou položku produktu v seznamu katalogu produktů do košíku web na portálu služeb pro zaměstnance v portálu Enterprise Portal web v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315764(TFS DAXSE)Katalog \SRM\Purchase
2712905Stav je nesprávná pro schválené nákupní žádanky řádek po schválení řádku ve workflowu položky řádku nákupní žádanky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315799(TFS DAXSE)\SRM\Purchase požadavků
2716332Aktivity ze všech projektů jsou zobrazeny v rozevíracím seznamu Aktivita při zadání aktivity pro nákupní žádanky projektu v portálu Enterprise Portal web v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:319819(TFS DAXSE)\SRM\Purchase požadavků
2743244Adresy ve zprávě "Požadavky pro nabídky" jsou správně aktualizovány. Bug#:320809(TFS DAXSE)\SRM\RFQ
2728365Pole na záložce "Profil dodavatele" jsou zobrazeny v dialogovém okně dodavatele neočekávaně v prostředí Austrálie nakonfigurován. Bug#:321455(TFS DAXSE)\SRM\Sourcing
2718380Zobrazí stejné zprávy dvakrát při změně množství zboží v řádku nabídky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317039(TFS DAXSE)\Trade a zdroje
2743683Po změně adresy dodání prodejní objednávky, který má zadané skupiny DPH, skupinu DPH není aktualizován očekávaným. Bug#:338593(TFS DAXSE)\Trade a zdroje
2722965Data je nesprávné, při spuštění sestavy "Dodavatel/Položka Statistika" pouze u položky nebo dodavatele účtu vybraného v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:320197(TFS DAXSE)\Trade a Source\Accounts závazky
2730212Když změníte pole cena v řádku nákupní objednávky, zobrazí se následující chybová zpráva: "Nelze upravit záznam v historii řádky nákupu (PurchLineHistory)." Bug#:315927(TFS DAXSE)\Trade a Source\Accounts závazky
2717846Při generování dílčí objednávku z nákupní smlouvy, odstraněné položky stále součástí dílčí objednávky. Bug#:319552(TFS DAXSE)\Trade a Source\Accounts závazky
2729417Předpokládejme, že je zakázáno parametr "Nákupní ceny nebo částky objednávek". Po potvrzení nákupní objednávky jsou ceny stále vytištěny v potvrzení nákupní objednávky. Bug#:319907(TFS DAXSE)\Trade a Source\Accounts závazky
2739004Předpokládejme, že vztahy uživatele nastaven pro omezení záznamů. Prodejní objednávky nebo nákupní objednávky, jsou vytvořeny pro zákazníky nebo dodavatele, které jsou virtualizované. V této situaci prodejní objednávky nebo nákupní objednávky jsou zobrazeny nesprávně v portálu Enterprise Portal. Bug#:339461(TFS DAXSE)\Trade a Source\Accounts závazky
2748217Když jsou virtualizované dodavatelům a odběratelům, musíte mít oprávnění správce k zobrazení nákupních objednávek. Bug#:346207(TFS DAXSE)\Trade a Source\Accounts závazky
2761590Změníte-li v řádku nákupní žádanky žadatele, finanční dimenze nejsou aktualizovány podle očekávání. Bug#:354848(TFS DAXSE)\Trade a Source\Accounts závazky
2757807Při pokusu o zpracování nákupní objednávky, která je určena celkovou slevu, dojde k chybě. Bug#:362516(TFS DAXSE)\Trade a Source\Accounts závazky
2758626Některé dimenze nejsou vytištěny v seznamu nákupních příjemek. Bug#:362822(TFS DAXSE)\Trade a Source\Accounts závazky
2731370Více řádků jsou uvedeny stejné nabídky v podokně "Nejnovější prodejní nabídky" ve formuláři "Prodejní nabídky" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:324192(TFS DAXSE)\Trade a Source\Accounts pohledávek
2755352Systém aktualizuje prodejní objednávky pomocí rozhraní AIF, finanční dimenze budou odstraněny v prodejní objednávce. Bug#:349440(TFS DAXSE)\Trade a Source\Accounts pohledávek
2757067Při vytvoření prodejní nabídky pro položku hmotnosti úlovků, prodejní ceny, které jsou nastaveny v příslušné obchodní smlouvy nejsou použity podle rozsahu množství. Bug#:358552(TFS DAXSE)\Trade a Source\Accounts pohledávek
2725823Předpokládejme, nastavte pole "Řízení data dodání" na CTP v Parametry pohledávek. Pro předmět servisu, který je nově vytvořena nelze uložit výchozí nastavení objednávky. Bug#:323408(TFS DAXSE)\Trade a Source\Delivery plán
2730210Zobrazí chybová zpráva při zaúčtování dodacího listu pro množství navýšení dodávky v mezipodnikové prodejní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:310572(TFS DAXSE)\Trade a Source\Intercompany obchodu
2748534Při pokusu vytvořit novou vratku má možnost přímé dodávky pro položku, která má rozměry stanovené povoleno, dojde k chybě. Bug#:318164(TFS DAXSE)\Trade a Source\Intercompany obchodu
2730655Číslo účtu dodavatele je nesprávné v řádku nákupní doobjednávky dodavatele v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:323211(TFS DAXSE)\Trade a Source\Purchase objednávky
2727641Můžete dojít ke snížení výkonu při vytvoření řádku nákupní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:324548(TFS DAXSE)\Trade a Source\Purchase objednávky
2684629Nákupní smlouvy nelze použít pro řádek nákupní objednávky do nákupní objednávky, která je vytvořena bez nákupní smlouvy vybrané v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:326862(TFS DAXSE)\Trade a Source\Purchase objednávky
2688974Nelze potvrdit nákupní objednávku nebo vytvoření příjemky produktu pro zbývající položky nákupní objednávky podle očekávání, pokud je zastavit jeden z nákupních řádků v nákupní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:326866(TFS DAXSE)\Trade a Source\Purchase objednávky
2658022Správnou funkci nelze spustit na deník příjemek produktů umožňuje provádět některé změny na úrovni řádku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:326872(TFS DAXSE)\Trade a Source\Purchase objednávky
2711983Při vytvoření nové nákupní žádanky je stav filtru hodnota zděděna neočekávaně. Bug#:315789(TFS DAXSE)\Trade a Source\Purchase objednávky
2748999V dialogovém okně "Nákupní objednávka deníky potvrzení" jsou zobrazeny nesprávné ceny. Bug#:322534(TFS DAXSE)\Trade a Source\Purchase objednávky
2760970Pokud zaúčtování dodacího listu pro více nákupních objednávek, dodací list pro jednu nákupní objednávky nelze zrušit. Bug#:338925(TFS DAXSE)\Trade a Source\Purchase objednávky
2754277Předpokládá vytvoření nákupní objednávky z schválené nákupní žádanky, která je vydána. Klepněte na tlačítko Zobrazit nákupní objednávky na stránce seznamu nákupní objednávky a potom klepněte na tlačítko součty, hodnota celková sleva z obchodních smluv není zobrazena ve formuláři součty. Bug#:358337(TFS DAXSE)\Trade a Source\Purchase objednávky
2755735Při vytvoření nákupní objednávky, která obsahuje zboží z nákupních žádanek-katalogizována hodnota název produktu není zkopírována z nákupní žádanky. Bug#:358597(TFS DAXSE)\Trade a Source\Purchase objednávky
2762883Při vytvoření nákupní objednávky, která obsahuje zboží z nákupních žádanek-katalogizována hodnota název produktu není zkopírována z nákupní žádanky. Bug#:365639(TFS DAXSE)\Trade a Source\Purchase objednávky
2737466Při zpracování příjemky produktu pro objednávku vratky, které obsahuje více řádků, dojde k chybě. Bug#:338236(TFS DAXSE)\Trade a Source\Return řízení
2742186Když tisknete objednávku vratky, podrobnosti nejsou vytištěny. Bug#:338975(TFS DAXSE)\Trade a Source\Return řízení
2762579Při vytváření objednávky náhrady z objednávky vratky nepoužívá pole Jednotková cena hodnotu z původní prodejní objednávky. Bug#:360817(TFS DAXSE)\Trade a Source\Return řízení
2724420Hodnota v poli Název neaktualizuje podle hodnoty v poli "Dodací adresa" změnit adresu dodání z prodejní objednávky pomocí tlačítka "Vybrat jinou adresu" v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317004(TFS DAXSE)\Trade a Source\Sales objednávky
2720991Žádné informace se zobrazí při spuštění vytvořený filtr ve formuláři "Otevřené řádky prodejní objednávky", který je otevřen v podokně Oblíbené položky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317709(TFS DAXSE)\Trade a Source\Sales objednávky
2722387Prodejní smlouvy lze použít pro odběratele pro jiné odběratele při vytvoření prodejní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317918(TFS DAXSE)\Trade a Source\Sales objednávky
2730219Systém negeneruje plánovaná výrobní zakázka potvrdit datum expedice, pokud se používá CTP řízení data dodání v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:328698(TFS DAXSE)\Trade a Source\Sales objednávky
2734171I když existuje jiný primární záznam lze vytvořit nový záznam LogisiticsPostalAddress, který je označen jako primární. Bug#:332654(TFS DAXSE)\Trade a Source\Sales objednávky
2756259Při spuštění správné funkce v prodejní objednávce deníku dodacích listů, dimenze zásob jsou správně aktualizovány. Bug#:339335(TFS DAXSE)\Trade a Source\Sales objednávky
2748938Když vytvoříte novou prodejní objednávku, pole "Dodací podmínky" a "Režim dodání" nejsou nastaveny podle odpovídající adresu dodání. Bug#:346751(TFS DAXSE)\Trade a Source\Sales objednávky
2741238Zaokrouhlení a pole součtu jsou zaokrouhlena nesprávně v sestavě "Prodejní nabídky". Bug#:332492(TFS DAXSE)\Trade a Source\SSRS zprávy
2741120Při tisku faktury je vytištěna pouze poslední pořadové číslo. Bug#:338546(TFS DAXSE)\Trade a Source\SSRS zprávy
2746697Pokud máte povoleno FPK vrstvu nelze vytisknout potvrzení nákupní objednávky. Bug#:349550(TFS DAXSE)\Trade a Source\SSRS zprávy
2713341Můžete dojít ke snížení výkonu při kopírování obchodních dohod, uvedených v tabulce PriceDiscTable ceny slevy deníku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:313671(TFS DAXSE)\Trade a Source\Trade dohod
2712675Můžete pozorovat nízký výkon při zaúčtování deníku slevy cen v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:313672(TFS DAXSE)\Trade a Source\Trade dohod
2716487Řádky prodejní smlouvy, které jsou odstraněny stále zobrazena ve formuláři dílčí prodejní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317214(TFS DAXSE)\Trade a Source\Trade dohod
2661889Systém nepoužívá nejnižší cenu jako Jednotková cena na základě obchodní dohody nastavení při vytvoření řádku prodejní objednávky i v případě, že povolíte "Najít další" nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:326888(TFS DAXSE)\Trade a Source\Trade dohod
2691459Při upgradu na aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:294203(TFS DAXSE) dojde ke ztrátě některých dat v tabulce, která je sdílena pomocí kolekce tabulek ve virtuálních společnostech\Upgrade\Upgrade kontrolní seznam
2733583Nástroj pro přenos stavu, který byl upgrade z aplikace Microsoft Dynamics AX 4.0 nedojde k odstranění obsahu, které jsou nutné pro aktivaci více pracovišť z tabulky ChangeTrack. Bug#:317928(TFS DAXSE)\Upgrade\Upgrade framework
2728470Při upgradu z aplikace Microsoft Dynamics AX 2009 na Microsoft Dynamics AX 2012 chybí některé řádky transakce hlavní knihy. Tento problém protože chyba duplicitního záznamu není hlášena dávkové zpracování. Bug#:324134(TFS DAXSE)\Upgrade\Upgrade Framework\Data upgradu Framework
2715682Dynamics AX dojde k chybě při konfiguraci pracovního postupu v případě v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:312845(TFS DAXSE)\Workflow
2748479Předpokládejme, nastavte parametr "Jazyk systému" na EN. Při pokusu o zadejte pokyny pracovní jazyk klienta dojde k chybě. Bug#:312850(TFS DAXSE)\Workflow
2739800Delegování pracovního postupu, které jsou nastaveny v možnosti uživatele nefunguje správně. Bug#:337867(TFS DAXSE)\Workflow
2748724Pracovní postupy pomocí zásady podepisování limit místo maximální částku výdajů částku limitu ke schválení. Bug#:349554(TFS DAXSE)\Workflow
2754274Prázdné podmínky v pracovním postupu, který je vytvořen pro nákupní objednávky, které řádky vždy vrátí hodnotu false. Bug#:354645(TFS DAXSE)\Workflow
2754005"Změna na základě oznámení" funkce nefunguje správně v období fiskálního kalendáře. Bug#:358252(TFS DAXSE)\Workflow
2740537Při aktualizaci více oznámení se stavy nejsou nastaveny správně. Bug#:342228(TFS DAXSE)\Workflow\Alerts
2743332"Změna na základě oznámení" funkce nefunguje správně v období fiskálního kalendáře. Bug#:343286(TFS DAXSE)\Workflow\Alerts
Binární opravy hotfix
Číslo KBPopisOblast cesty
2734234Chybí některé soubory v modulu Plug-in CreateDatabase Retail POS a modul plug-in nelze zkompilovat. Bug#:327302(TFS DAXSE)\AX Retail\Plug-ins
2744300Při pokusu nasadit sestavy, jsou oprávnění správce domény požadovány neočekávaně. Bug#:339218(TFS DAXSE)\BI a Reporting\Setup
2720601Při tisku náhledu podřízené sestavy sestava podrobností sestavy v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:318403(TFS DAXSE) se zobrazí chybová zpráva "Objekt není nastaven na instanci objektu odkaz"\BI a Reporting\SRS Reporting\Client integrace
2714739Nelze nasadit sestavy SSRS server, pokud je lomítko (/) na konci URL sestavy servery služby v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316120(TFS DAXSE)\BI a Reporting\SRS Reporting\Deployment
2726353Při pokusu o zaúčtování mezipodnikové faktury, dojde k chybě systému. Bug#:326246(TFS DAXSE)\Client
2755444Klepnutím na hypertextový odkaz pracovního postupu nelze otevřít klienta Dynamics AX 2012. Bug#:360615(TFS DAXSE)\Client
2724568Při výběru záznamů, které jsou odvozené tabulky pomocí ovládacího prvku Refrencegroup ve formuláři, dojde k chybě klienta Dynamics AX 2012. Bug#:322037(TFS DAXSE)\Client\Forms
2728465Po instalaci opravy hotfix 2726111 pásy karet nezobrazují. Bug#:332004(TFS DAXSE)\Client\Forms
2741152Po nastavení záhlaví hostitele AX 2012 nápovědy serveru pro použití IIS, serveru nápovědy nefunguje podle očekávání. Bug#:346779(TFS DAXSE)\Client\Help
2721075"Metoda 'System.ServiceModel.FaultException.Detail' nebyl nalezen" chybová zpráva při publikování dat po použití doplňku aplikace Excel k načtení dat z jednoho serveru AOS jiného serveru AOS v produktu Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:310516(TFS DAXSE)Doplňky pro \Client\Office
2733638Dynamics AX 2012 Office Add-ins nelze získat přístup k data, která byla platná v minulosti nebo bude platit v budoucnu. Bug#:316274(TFS DAXSE)Doplňky pro \Client\Office
2736369Vlastní dimenze vyhledávání nejsou správně uloženy v Dynamics AX 2012 Office přidat-inBug#:317231(TFS DAXSE)Doplňky pro \Client\Office
2734760V dokumentu v aplikaci Word nelze upravit, po instalaci Dynamics AX 2012 doplněk Office tabulek, které jsou zkopírovány z tabulky aplikace Excel. sešit nelze upravit. Bug#:326388(TFS DAXSE)Doplňky pro \Client\Office
2707453Můžete pozorovat nízký výkon, pokud spustíte aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 přes připojení WANBug#:303027(TFS DAXSE)\Client\Perf a stresu
2723199Při otevření formuláře pracuje pomalu z důvodu zabezpečení infrastruktury zprávy okna. Bug#:322032(TFS DAXSE)\Client\Perf a stresu
2750621Při importu nové verze modelu existující část metoda není odstraněn podle očekávání. Bug#:351030(TFS DAXSE)\Developer a nástroje partnera
2756522Nastavte vlastnost skupiny služby AutoDeploy na hodnotu Ne a pak exportovat změny do souboru s příponou XPO model, vlastnost AutoDeploy služby skupiny nezobrazí v souboru s příponou XPO. Bug#:358058(TFS DAXSE)\Developer a Tools\MorphX partnera
2713434Nelze uložit změny provedené na všechny uzly pod webové soubory ve stromu AOT v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315164(TFS DAXSE)\Developer a Tools\MorphX\AOT partnera
2736381Při procházení stromu aplikačních objektů se někdy zobrazí prázdný uzly. Bug#:324508(TFS DAXSE)\Developer a Tools\MorphX\AOT partnera
2713545Když importujete model znovu pomocí funkce AxUtil v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315287(TFS DAXSE) dojde ke ztrátě změn metod ve formuláři v modelu\Developer a Tools\MorphX\AOT partnera (Import a Export)
2763907Projekt OLAP nelze přesunout mezi prostředími. Bug#:360878(TFS DAXSE)\Developer a Tools\MorphX\AOT partnera (Import a Export)
2761889Nelze importovat stránku obsahující webovou část Editor obsahu do stránky definice. Bug#:356348(TFS DAXSE)Portál \Enterprise Portal\Enterprise
2728532Při pokusu spustit příkaz AxUpdatePortal byl v portálu Enterprise Portal v prostředí založené na deklaracích, příkaz se nezdaří, přestože jste místní správce. Bug#:308878(TFS DAXSE)\Enterprise Portal\Enterprise Portal\Deployment
2741621Metoda WebSession.Redirect na stránkách nefunguje. Bug#:320068(TFS DAXSE)\Enterprise Portal\Enterprise Portal\X ++ Framework
2751151Konstantní hodnota vztahy nefungují podle očekávání ve webovém klientovi. Bug#:350965(TFS DAXSE)\Enterprise Portal\Kernel
2757735Podnikové vyhledávání nefunguje v prostředí, kde má webu SharePoint povoleno zabezpečení SSL. Bug#:357740(TFS DAXSE)\Enterprise Portal\Search
2734183V některých případech dojde k chybě serveru AOS. Bug#:320664(TFS DAXSE)\Server
2716319Po importu souboru modelu nelze spustit službu AOS. Bug#:316270(TFS DAXSE)\Server\AOS služby
2739574Pokud máte více SQL příkaz trace možnost povolena, server AOS někdy zhroutí. Bug#:335053(TFS DAXSE)\Server\AOS služby
2720209Nelze otevřít formulář, který používá jako zdroj dat v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315943(TFS DAXSE) mapu\Server\DataBase
2748199Pokud nastavíte v poli Typ výčet oblasti, oblast není použita podle očekávání. Bug#:349470(TFS DAXSE)\Server\DataBase
2754718Vlastnosti ViewUserLicense a MaintainUserLicense jsou zakázány ve vlastní položky nabídek ve vrstvě CUS. Bug#:353093(TFS DAXSE)\Server\Licensing
2748621Při spuštění funkce QueryRun.Changed na zobrazení, funkce vždy vrátí hodnotu True. Bug#:346729(TFS DAXSE)\Server\Queries
2740543Při změně oprávnění uživatele, zprávy stále zobrazují data s předchozími oprávněními. Bug#:320099(TFS DAXSE)\Server\Security
2734632Někdy se nelze dostat záznamy v určité tabulce. Bug#:320441(TFS DAXSE)\Server\Security
2739576Pokud v tabulce VendBankAccount je přiřazen virtuální společnosti, nelze generovat kontroly pro závazky deníků plateb. Bug#:329456(TFS DAXSE)\Server\Security
2729496AOS server nezpracovává aktivní nebo pasivní SQL clusteru převzetí služeb při selhání. Bug#:314169(TFS DAXSE)Tabulka \Server\Temp
2741279"Přejít na hlavní tabulku" a "Zobrazit podrobnosti" možnosti v místní nabídce zobrazení pole při chybí vlastnost IgnoreEDTRelation je nastavena na úrovni tabulky. Bug#:339408(TFS DAXSE)\Server\Views
2744296Schéma nelze vytvořit, pokud je nainstalován Microsoft SQL Server 2012. Bug#:342449(TFS DAXSE)Nástroje \Setup\Config
2743714Po opětovné instalaci opravy hotfix 2717859 a 2725145 opravy hotfix, dojde k chybě synchronizace. Bug#:346062(TFS DAXSE)\Setup\Installation\Patching
2715685"Žádná aktualizace povolen" chybová zpráva při pokusu implementovat službu na základě jazyka C# pomocí Proxy služby aplikace Microsoft Dynamics AX v Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316119(TFS DAXSE)\X++ jazyk
2738056Při pokusu o fakturu s poplatky uvedené v záhlaví mezipodnikové objednávky se zobrazí následující chybová zpráva: "Nelze odstranit záznam v transakce nákladů (MarkupTrans)." Bug#:328719(TFS DAXSE)\X++ jazyk
2741605Při spuštění funkce "SysExtensionAppClassFactory::getClassFromSysAttribute" v listu, vrátí funkce instance nadřazené třídy namísto odvozené třídy. Bug#:337899(TFS DAXSE)\X++ Language\CLR interop
2720205Kód X ++, který přistupuje prostřednictvím tabulky mapování pole array typu EDT nefunguje správně při spuštění kód CIL v listu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:311154(TFS DAXSE)\X++ Language\Compiler
2748615Dojde k chybě serveru AOS se "Ax32Serv! interpret::xal_asg_sym_opr" volání. Bug#:351187(TFS DAXSE)\X++ Language\Compiler
2756564Po povolení trasování ETW trasování spuštění IL není přihlášen trasování analyzátoru. Bug#:350995(TFS DAXSE)\X++ Language\Managed přechod

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Je sekce "Hotfix stažení k dispozici" v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base. Pokud dochází problému stahování, instalaci opravy hotfix nebo jiné odborné dotazy, kontaktujte vašeho partnera nebo pokud zapsanou v plánu podpory přímo se společností Microsoft, můžete kontaktovat technickou podporu Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. Chcete-li to provést, navštivte následující web společnosti Microsoft:Můžete také kontaktovat technickou podporu pro aplikaci Microsoft Dynamics telefonicky pomocí těchto odkazů pro konkrétní telefonní čísla země. Chcete-li to provést, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

PartneřiZákazníciVe zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije pro jakékoli dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.
Pokud jste zákazníkem a nemáte-smlouvu Premier Support Agreement se společností Microsoft, obraťte se na svého partnera tuto opravu hotfix získat.

Informace o instalaci

Instalace této kumulativní aktualizace se podobá instalace aplikace Microsoft Dynamics AX 2012. Další informace o instalaci aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 přejděte na následující web společnosti Microsoft:
Instalační příručka pro Microsoft Dynamics AX 2012
Poznámky
 • Po instalaci této kumulativní aktualizace, opravy hotfix, které nejsou součástí této kumulativní aktualizace budou ztraceny. Proto doporučujeme, abyste po instalaci znovu použít tyto opravy hotfix.
 • Při plánování nasazení, který bude používat průmyslové řešení, doporučujeme nainstalovat řešení pro průmysl, před instalací této kumulativní aktualizace. V takovém případě aktualizace odpovídá nainstalované průmyslové řešení instalaci nebo aktualizaci po instalaci kumulativní aktualizace. Jinak řešení průmyslu nainstalovali po instalaci kumulativní aktualizace, je třeba znovu spustit instalaci kumulativní aktualizace nainstalovat nebo aktualizovat odpovídající aktualizace řešení průmyslu.
 • Balíček kumulativní aktualizace obsahuje aktualizace pro server AOS, klienta a dalších součástí Microsoft Dynamics AX 2012 a aplikace kumulativní aktualizace pro databázi úložiště modelu. Doporučujeme aktualizovat součásti a databáze úložiště modelu společně.

Poznámky k verzi aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativní aktualizace 4

Instalace

Aktualizace schématu databáze
V těchto případech doporučujeme, abyste že toto schéma modelu databáze je aktualizován na nejnovější verzi v modelu databáze instance, ke kterým má aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativní aktualizace 4 se použijí:

 • Je přizpůsoben modelu databáze.
 • Prostředí se systémem SQL Server 2012
 • Životní prostředí běží bez jakékoli vlastní nastavení použít, chcete-li předejít problémům při instalaci aktualizace SQL Server 2008.

Chcete-li aktualizovat schéma databáze, postupujte takto:
 1. Ujistěte se, že součást nástroje pro správu je nainstalována pomocí instalační balíček Dynamics AX 2012 nebo Dynamics AX 2012 Feature Pack 1.
 2. Nainstalujte aktualizaci na součásti položky pomocí balíčku Dynamics AX 2012 kumulativní aktualizace 4.

  Důležitá poznámka V tuto chvíli neplatí aktualizace databáze.
 3. Spusťte následující příkaz:

  /db AxUtil.exe schéma:název databáze cílového modelu

  Poznámka: AxUtil.exe je součástí nástroje Dynamics AX 2012 řízení do složky C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\ManagementUtilities. Jej můžete spustit spuštěním ovládacím panelu Nástroje pro správu a klepnete na položku Microsoft Dynamics AX 2012 Management shell.
 4. Dynamics AX 2012 kumulativní aktualizace 4 se nevztahuje na model databáze.
Zobrazí chyby SQL během kompilace
Předpokládají upgradu z Microsoft Dynamics AX 2012 nebo Microsoft Dynamics AX 2012 s Feature Pack 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativní aktualizace 4 nebo z Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativní aktualizaci 2 nebo Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativní aktualizace 4. Po instalaci kumulativní aktualizace jako součást upgradu, budete vyzváni při prvním spuštění klienta spustit kontrolní seznam aktualizace softwaru prostřednictvím formuláře změnit úložiště modelu. Kontrolní seznam aktualizace softwaru můžete spustit také přímo. Klepněte na tlačítko Správa systému, klepněte na tlačítko Nastavení, klepněte na Kontrolní seznamya potom klepněte na tlačítko Kontrolní seznam aktualizace softwaru. Při kompilaci v kontrolním seznamu, zobrazí se následující chybová zpráva hlásí, že aktualizace výpis konflikty v tabulce dbo.model:
Uloženou proceduru nelze provést. Databáze SQL vrátila chybu.
Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:

 1. Obnovení zálohy databáze životního prostředí.
 2. Ujistěte se, že zpívají Dynamics AX 2012 nebo Dynamics AX 2012 Feature Pack 1 instalační balíček je nainstalována součást nástroje pro správu.
 3. Aktualizace položky součásti pomocí balíčku Dynamics AX 2012 kumulativní aktualizaci 4.

  Důležitá poznámka V tuto chvíli neplatí aktualizace aplikací.
 4. Spusťte následující příkaz:

  /db AxUtil.exe schéma:název databáze cílového modelu

  Poznámka: AxUtil.exe je součástí nástroje Dynamics AX 2012 řízení do složky C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\ManagementUtilities. Jej můžete spustit spuštěním ovládacím panelu Nástroje pro správu a klepnete na položku Microsoft Dynamics AX 2012 Management shell.
 5. Použít model databáze aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativní aktualizace 4.
Dynamics AX 2012 kumulativní aktualizaci 4 v Dynamics AX 2012 funkce Pack 1 Virtual Machine (VM) 6.0.1100.0 aktualizace neaktualizuje systém s modelem Dynamics AX 2012 kumulativní aktualizaci 4 funkce Pack opravy (FPP)
Podporované verze aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 jsou takto
Všechny předprodejní verze, včetně 6.0.1100.0, nejsou podporované verze aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 pro upgrade.Aktualizace Dynamics AX 2012 kumulativní aktualizace 4 na Dynamics AX 2012 funkce Pack 1 Virtual Machine (VM) 6.0.1100.0 může mít za následek ukončení aplikačního objektového serveru (AOS) během kompilace provést jako součást inovace

Podporované verze aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 jsou následující:
Všechny předprodejní verze, včetně 6.0.1100.0, nejsou podporované verze aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 pro upgrade.

Analýza dopadů

Spuštění analýzy dopad Dynamics AX 2012 kumulativní aktualizace 4 může mít za následek chybu
Oprava je součástí Dynamics AX 2012 kumulativní aktualizace 4 k překonání selhání nástrojem analýzy dopadů. Chcete-li povolit opravu, postupujte takto:
 1. Použijte binární obsah Dynamics AX 2012 kumulativní aktualizace 4.
 2. Spusťte znovu nástroj pro analýzu dopadů.

Předpoklady

Musíte mít k instalaci této kumulativní aktualizace nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012.

Požadavek na restartování

Po instalaci této kumulativní aktualizace po restartování služby aplikačního objektového serveru (AOS).

Informace o souborech

Globální verze této kumulativní aktualizace má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.
Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Aximpactanalysis.exeNení k dispozici60,28030-Oct-201214:01x86
Axupdate.exeNení k dispozici60,26430-Oct-201214:01x86
Axupgar.aldNení k dispozici347,46931-Oct-201204:22Není k dispozici
Axupgcs.aldNení k dispozici270,64731-Oct-201204:22Není k dispozici
Axupgda.aldNení k dispozici276,22631-Oct-201204:22Není k dispozici
Axupgde-at.aldNení k dispozici302,67331-Oct-201204:23Není k dispozici
Axupgde-ch.aldNení k dispozici302,59431-Oct-201204:23Není k dispozici
Axupgde.aldNení k dispozici302,67331-Oct-201204:23Není k dispozici
Axupgen-au.aldNení k dispozici270,64131-Oct-201204:23Není k dispozici
Axupgen-ca.aldNení k dispozici270,92731-Oct-201204:25Není k dispozici
Axupgen-gb.aldNení k dispozici270,30831-Oct-201204:25Není k dispozici
Axupgen-ie.aldNení k dispozici270,33731-Oct-201204:25Není k dispozici
Axupgen-in.aldNení k dispozici270,64731-Oct-201204:25Není k dispozici
Axupgen-my.aldNení k dispozici270,69431-Oct-201204:25Není k dispozici
Axupgen-nz.aldNení k dispozici270,64431-Oct-201204:25Není k dispozici
Axupgen-sg.aldNení k dispozici270,74031-Oct-201204:25Není k dispozici
Axupgen-us.aldNení k dispozici270,64710-Oct-201204:13Není k dispozici
Axupgen-za.aldNení k dispozici270,32731-Oct-201204:53Není k dispozici
Axupges-mx.aldNení k dispozici302,61431-Oct-201204:53Není k dispozici
Axupges.aldNení k dispozici301,45031-Oct-201204:53Není k dispozici
Axupget.aldNení k dispozici270,64731-Oct-201204:53Není k dispozici
Axupgfi.aldNení k dispozici281,44131-Oct-201204:53Není k dispozici
Axupgfr-be.aldNení k dispozici307,85031-Oct-201204:53Není k dispozici
Axupgfr-ca.aldNení k dispozici308,95431-Oct-201204:53Není k dispozici
Axupgfr-ch.aldNení k dispozici308,95431-Oct-201204:31Není k dispozici
Axupgfr.aldNení k dispozici307,85031-Oct-201204:31Není k dispozici
Axupghe.aldNení k dispozici404,59031-Oct-201204:25Není k dispozici
Axupghu.aldNení k dispozici270,64731-Oct-201204:31Není k dispozici
Axupgis.aldNení k dispozici281,14531-Oct-201204:31Není k dispozici
Axupgit-ch.aldNení k dispozici294,09231-Oct-201204:31Není k dispozici
Axupgit.aldNení k dispozici294,09231-Oct-201204:31Není k dispozici
Axupgja.aldNení k dispozici270,64731-Oct-201204:36Není k dispozici
Axupglt.aldNení k dispozici270,64731-Oct-201204:36Není k dispozici
Axupglv.aldNení k dispozici270,64731-Oct-201204:36Není k dispozici
Axupgnb-no.aldNení k dispozici273,37631-Oct-201204:36Není k dispozici
Axupgnl-be.aldNení k dispozici286,88531-Oct-201204:36Není k dispozici
Axupgnl.aldNení k dispozici287,03031-Oct-201204:36Není k dispozici
Axupgpl.aldNení k dispozici270,64731-Oct-201204:24Není k dispozici
Axupgpt-br.aldNení k dispozici270,64731-Oct-201204:24Není k dispozici
Axupgru.aldNení k dispozici270,64731-Oct-201204:24Není k dispozici
Axupgsv.aldNení k dispozici277,50231-Oct-201204:24Není k dispozici
Axupgth.aldNení k dispozici499,15931-Oct-201204:24Není k dispozici
Axupgtr.aldNení k dispozici270,64731-Oct-201204:24Není k dispozici
Axupgzh-hans.aldNení k dispozici345,22731-Oct-201204:24Není k dispozici
Performance_updatestatistics.sqlNení k dispozici74014-Jun-201216:33Není k dispozici
Pi_upgradeax4.xpoNení k dispozici10,160,10631-Oct-201209:24Není k dispozici
Pi_upgradeax5.xpoNení k dispozici10,357,53631-Oct-201209:24Není k dispozici
Privateproject_ax40preprocessing_si.xpoNení k dispozici1,57014-Jun-201216:33Není k dispozici
Privateproject_ax40preupgradeframework_batch.xpoNení k dispozici55,97014-Jun-201216:33Není k dispozici
Privateproject_ax50preupgradeframework_batch.xpoNení k dispozici109,85414-Jun-201216:33Není k dispozici
Sharedproject_ax50preupgrade_lean.xpoNení k dispozici2,013,28214-Jun-201216:33Není k dispozici
Sharedproject_ax50preupgrade_retail.xpoNení k dispozici794,41210-Oct-201204:13Není k dispozici
Sharedproject_ax50preupgrade_si.xpoNení k dispozici7,18314-Jun-201216:33Není k dispozici
Upgradeax4.xpoNení k dispozici10,079,35831-Oct-201209:24Není k dispozici
Upgradeax5.xpoNení k dispozici10,263,94331-Oct-201209:24Není k dispozici
Dynamicsax2012-kb2765124-extensions.axmodel6.1.1108.24165,224,70431-Oct-201213:34Není k dispozici
Dynamicsax2012-kb2765124-extensionsupgrade.axmodel6.1.1108.241619,72831-Oct-201213:34Není k dispozici
Dynamicsax2012-kb2765124-fpplabels.axmodel6.0.1108.2416203,00831-Oct-201213:34Není k dispozici
Dynamicsax2012-kb2765124-processmanufacturing.axmodel6.0.1108.24161,612,05631-Oct-201213:34Není k dispozici
Dynamicsax2012-kb2765124-projectmanagement.axmodel6.0.1108.2416518,41631-Oct-201213:34Není k dispozici
Dynamicsax2012-kb2765124-projectmanagementupgrade.axmodel6.0.1108.2416133,40831-Oct-201213:34Není k dispozici
Dynamicsax2012-kb2765124-publicsector.axmodel6.0.1108.24162,152,71231-Oct-201213:34Není k dispozici
Dynamicsax2012-kb2765124-foundation.axmodel6.0.1108.241619,044,60831-Oct-201213:34Není k dispozici
Dynamicsax2012-kb2765124-syplabels.axmodel6.0.1108.2416997,63231-Oct-201213:34Není k dispozici
Dynamicsax2012-kb2765124-foundationupgrade.axmodel6.0.1108.241692,43231-Oct-201213:34Není k dispozici
Clientoba32.mspNení k dispozici21,463,04031-Oct-201208:11Není k dispozici
Clientoba64.mspNení k dispozici21,524,48031-Oct-201208:11Není k dispozici
Components32.mspNení k dispozici18,530,30431-Oct-201208:11Není k dispozici
Components64.mspNení k dispozici35,852,28831-Oct-201208:11Není k dispozici
Helpserver64.mspNení k dispozici897,02431-Oct-201208:11Není k dispozici
Objectserver32.mspNení k dispozici8,138,75231-Oct-201208:11Není k dispozici
Objectserver64.mspNení k dispozici10,096,64031-Oct-201208:11Není k dispozici
Retaildatabaseutility.mspNení k dispozici421,88831-Oct-201208:11Není k dispozici
Retailheadquarters32.mspNení k dispozici802,81631-Oct-201208:11Není k dispozici
Retailheadquarters64.mspNení k dispozici802,81631-Oct-201208:11Není k dispozici
Retailpos.mspNení k dispozici3,387,39231-Oct-201208:11Není k dispozici
Retailposplugins.mspNení k dispozici323,58431-Oct-201208:11Není k dispozici
Retailstoreconnect32.mspNení k dispozici446,46431-Oct-201208:11Není k dispozici
Retailstoreconnect64.mspNení k dispozici446,46431-Oct-201208:11Není k dispozici
Retailtransactionservice.mspNení k dispozici122,88031-Oct-201208:11Není k dispozici
Setupsupport32.mspNení k dispozici11,952,12831-Oct-201208:11Není k dispozici
Setupsupport64.mspNení k dispozici19,234,81631-Oct-201208:11Není k dispozici
Traceparser.mspNení k dispozici434,17631-Oct-201208:11Není k dispozici
Axsetupsp.exe6.0.1108.23791,390,83230-Oct-201214:01x86
Axutillib.dll6.0.1108.806821,48030-Oct-201214:01x86
Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll6.0.888.43635,75230-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491382,84830-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56030-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65630-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65630-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56030-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491378,75230-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56030-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65630-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56030-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65630-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56030-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491407,42430-Oct-201214:01x86
Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 pouze binární soubor
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Axupdate.exeNení k dispozici60,26430-Oct-201214:01x86
Clientoba32.mspNení k dispozici21,463,04031-Oct-201208:11Není k dispozici
Clientoba64.mspNení k dispozici21,524,48031-Oct-201208:11Není k dispozici
Components32.mspNení k dispozici18,530,30431-Oct-201208:11Není k dispozici
Components64.mspNení k dispozici35,852,28831-Oct-201208:11Není k dispozici
Helpserver64.mspNení k dispozici897,02431-Oct-201208:11Není k dispozici
Objectserver32.mspNení k dispozici8,138,75231-Oct-201208:11Není k dispozici
Objectserver64.mspNení k dispozici10,096,64031-Oct-201208:11Není k dispozici
Retaildatabaseutility.mspNení k dispozici421,88831-Oct-201208:11Není k dispozici
Retailheadquarters32.mspNení k dispozici802,81631-Oct-201208:11Není k dispozici
Retailheadquarters64.mspNení k dispozici802,81631-Oct-201208:11Není k dispozici
Retailpos.mspNení k dispozici3,387,39231-Oct-201208:11Není k dispozici
Retailposplugins.mspNení k dispozici323,58431-Oct-201208:11Není k dispozici
Retailstoreconnect32.mspNení k dispozici446,46431-Oct-201208:11Není k dispozici
Retailstoreconnect64.mspNení k dispozici446,46431-Oct-201208:11Není k dispozici
Retailtransactionservice.mspNení k dispozici122,88031-Oct-201208:11Není k dispozici
Setupsupport32.mspNení k dispozici11,952,12831-Oct-201208:11Není k dispozici
Setupsupport64.mspNení k dispozici19,234,81631-Oct-201208:11Není k dispozici
Traceparser.mspNení k dispozici434,17631-Oct-201208:11Není k dispozici
Axsetupsp.exe6.0.1108.23791,390,83230-Oct-201214:01x86
Axutillib.dll6.0.1108.806821,48030-Oct-201214:01x86
Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll6.0.888.43635,75230-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491382,84830-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56030-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65630-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65630-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56030-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491378,75230-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56030-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65630-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56030-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65630-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56030-Oct-201214:01x86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491407,42430-Oct-201214:01x86
Vlastnosti

ID článku: 2765124 - Poslední kontrola: 17. 2. 2017 - Revize: 2

Microsoft Dynamics AX 2012

Váš názor