Při pokusu o přístup ke sdíleným složkám dochází k chybě „Přístup byl odepřen“

Příznaky

Při pokusu uživatele o přístup ke sdíleným složkám dochází k následující chybě:
Přístup byl odepřen.

Příčina

K těmto potížím dochází, jestliže uživatel nemá právo Obejít kontrolu přecházení k nadřazené složce sdílené složky. Uživatel musí mít toto právo, aby mohl otevírat složky a přistupovat k souborům a složkám v těchto složkách.

Řešení

K odstranění těchto potíží udělte uživateli právo Obejít kontrolu přecházení. Postupujte podle následujících pokynů:
  1. V počítači obsahujícím danou nepřístupnou sdílenou složku spusťte program Průzkumník Windows.
  2. Otevřete a poté pravým tlačítkem myši klepněte na nadřazenou složku sdílené složky umístěnou přímo v kořenovém adresáři jednotky a poté klepněte na položku Vlastnosti. Jestliže je na disku například následující struktura složek: C:\Multimedia\Music\Baroque, kde složka Baroque je sdílená, pak klepněte na složku Multimedia.
  3. Klepněte na kartu Zabezpečení a poté klepněte na tlačítko Upřesnit.
  4. Zaškrtněte políčko Obnovit výchozí nastavení oprávnění pro všechny podřízené objekty a zapnout šíření dědičných oprávnění.
  5. Na kartě Oprávnění klepněte na uživatele či skupinu, která má potíže popisované v části Příznaky v tomto článku, a poté klepněte na tlačítko Zobrazit či upravit.
  6. Zaškrtněte políčko ve sloupci Povolit vpravo od možnosti Procházet složkou / Spouštět soubory. Je-li zaškrtnuto políčko ve sloupci Odepřít, zrušte jeho zaškrtnutí.
  7. Klepněte třikrát na tlačítko OK.

Další informace

Právo Obejít kontrolu přecházení umožňuje uživatelům procházet složkami, i když k nim nemají oprávnění k přístupu. Toto právo neumožňuje uživateli zobrazit obsah dané složky. Právo Obejít kontrolu přecházení představuje rozšířené uživatelské právo.
Vlastnosti

ID článku: 277644 - Poslední kontrola: 21. 5. 2003 - Revize: 1

Váš názor