Do protokolu Aplikace jsou opakovaně zaznamenávána ID události ESENT 1000, 1202, 412 a 454

Příznaky

Každých pět minut jsou do protokolu Aplikace zaznamenávány zprávy s následujícími ID událostí:

Zpráva 1Zpráva 2Zpráva 3Zpráva 4

Příčina

K tomuto problému dochází v případě, že je poškozen soubor databáze zásad skupiny.

Řešení

Chcete-li problém vyřešit, postupujte podle kroků popsaných v této části a znovu vytvořte soubor místních zásad skupiny.


Důležité: Implementace šablony zabezpečení v řadiči domény může změnit nastavení výchozích zásad řadiče domény nebo výchozích zásad domény. Může se stát, že použitá šablona přepíše oprávnění u nových souborů, klíčů registru a systémových služeb vytvořených jinými programy. Po použití šablony zabezpečení bude pravděpodobně nutné tyto zásady obnovit. Před provedením následujících kroků u řadiče domény vytvořte zálohu sdílené položky SYSVOL.

Poznámka: Po provedení následujícího postupu bude v počítači obnoven stav původní instalace, ve kterém nejsou definovány místní zásady zabezpečení. Za účelem přejmenování nebo přesunutí souborů bude pravděpodobně nutné spustit počítat v nouzovém režimu. Další informace o příslušném postupu získáte v nápovědě k systému Windows 2000.

  1. Otevřete složku %SystemRoot%\Security, vytvořte novou složku a zadejte pro ni název Security_old.
  2. Přesuňte všechny soubory s příponou LOG ze složky %SystemRoot%\Security do složky Security_old.
  3. Ve složce %SystemRoot%\Security\Database vyhledejte soubor Secedit.sdb a přejmenujte jej na soubor Secedit.old.
  4. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz mmc a pak klepněte na tlačítko OK.
  5. Klepněte na nabídku Konzola, klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in a přidejte modul snap-in Zabezpečení a konfigurace.
  6. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Konfigurace a analýza zabezpečení a poté klepněte na příkaz Otevřít databázi.
  7. Přejděte do složky %TEMP%, do pole Název souboru zadejte Secedit.sdb a potom klepněte na tlačítko Otevřít.
  8. Až budete vyzváni k importu šablony, klepněte na položku Setup Security.inf a potom na tlačítkoOtevřít.
  9. Zkopírujte soubor %TEMP%\Secedit.sdb do složky %SystemRoot%\Security\Database.
Vlastnosti

ID článku: 278316 - Poslední kontrola: 7. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor